Title

Search Results

Results view
3 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailKorespondencja osób trzecich.Bielecki Tadeusz; Bieńkowski Zygmunta; Bryl M.; Całus Wacław; Celichowski Zygmunt; Dargas Antoni; Duszta Julia; Dworak W.; Dziżyński Jan F.; Ehrenkreutz Andrzej S.; Ekert Bronisław; Gauza W.; Gawlina Józef bp; Giertych Maciej; Górny Przemysław; Hobler T.J.; Jarzewski Stefan; Jasieńczyk-Krajewski Leszk Roman; Kapsa Edmund; Kondycki Tadeusz; Kondziela J.; Kozanecki Stanisław; Kozanecki St[anisław]; Krajewska Eugenia; Kryściński Stanisław; Kurowski Bożysław; Majek Krzysztof; Marczuk Stefan; Nikisch Jacek J.; Papużyński Antoni; Pierrards Eluard; Pilpel Leona; Raczyński Edward (1891-1993); Rakoczyński Tadeusz; Smoleński Stanisław J.; Stapczyński Tadeusz; Sygut Bronisław; Toporowski W.F.; Traczyk Jan; Trościanko Wiktor; Turowicz Jerzy; Tybulewicz A[lbin]; Wesoły Szczepan abp; Więckowski Michał; Winiarski Maciej; Wnuk Włodzimierz; Zamoyski Jan; Zbirohowski-Kościa K.F.; Żochowski Mirosław SzczepanRękopisyBK 14431; BK 144311945-1997
No thumbnailAkta dotyczące Zamku.Białkowski M.; Biblioteka Raczyńskich (Poznań) 20 w.; Bodniak Stanisław historyk, dyrektor Biblioteki Kórnickiej Fundacji "Zakłady Kórnickie" (1897–1952); Czartoryski Witold (1864-1945); Fundacja Zakłady Kórnickie 20 w.; Konieczny Franciszek włodarz na folwarku Prusinowo (1879.01.20-?); Lauterbach Jan Alfred (1884-1943); Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Dyrekcja Państwowych Zbiorów Sztuki 20 w.; Nawrowski Ewaryst, ks. proboszcz w Zaniemyślu; Pacyński Antoni naczelnik Fundacji Zakłady Kórnickie w l. 1925-1939 (1883-1939); Pociecha Władysław dyrektor Biblioteki Kórnickiej w l. 1926–1928 (1893-1958); Pociecha Władysław historyk, bibliotekarz, wicedyr. Bibl. Jagiell. (1893-1958); Raczyński Roger Adam (1889-1945); Ritter Tadeusz administrator majątku Źrenica (1891.08.27 - 1942?); Stylo dyrektor Biblioteki Kórnickiej w l. 1926–1928; Wojewódzki Komitet Wystawowy dla Działu Turystyki (Poznań); Wojtkowski Andrzej dyrektor Biblioteki Raczyńskich w l. 1928-1939 (1891-1975); Zamoyska Maria (1860-1937); Zamoyski Jan; Związek Zamoyskich 20 w.RękopisyBK 09981; BK 099811926-1939
No thumbnailKorespondencja po śmierci Z. Celichowskiego i z okresu organizacji Biblioteki w ramach Fundacji "Zakłady Kórnickie"ArchivesAB 313; AB 3131923-1925
3 records found