Title

Search Results

Results view
2 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailDykcyonarzyk geograficzny czyli opisanie krolestw, prowincyi, miast, biskupstw, xięstw [...] y innych mieysc znacznieyszych w czterech częściach świata. [...] Po angielsku napisany przez [...] Z trzynastey edycyi angielskiey na francuski język przełożony powiększony i poprawiony przez [...] Vosgien. [...].Dufour, Piotr (1730-1797); Echard, Laurence (ca 1670-1730)Starodruki1420471782 [rz.]
No thumbnailDykcyonarzyk geograficzny czyli Opisanie Krolestw, prowincyi, miast, biskupstw, xięstw, hrabstw [...] Po angielsku napisany przez pana Echarda. Z trzynastey edycyi [...] na francuski ięzyk przełożony powiększony [...] przez K. Vosgien. Nakoniec z osmey francuskiey edycyi w polskim wydany ięzyku [...].Dufour, Piotr (1730-1797); Echard, Laurence (ca 1670-1730)Starodruki1227711782 [rz.]
2 records found