Search result table

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
No thumbnailMateriały do powstania 1848 w W.X.Pozn.; Korespondencja T. Działyńskiego, rozkazy, raporty, pisma Komitetu Narod. etc.Auerswald Rudolf von premier rządu pruskiego; Berwiński Ryszard Wincenty poeta; Beuermann Moritz naczelny prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego; Borzęcki Józef komendant Pierwszego Legionu Rzeczypospolitej Polskiej w Aschersleben; Dembiński Henryk generał; Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883; Działyński, Tytus (1796-1861); Gouvernement provisoire de la Republique Française zob. Rząd tymczasowy z 1848 , Paryż; Gwardii Narodowej 1848 , Tarnów; Helldorf komendant fortu Winiary w Poznaniu; Jarochowski Cyprian dyrektor Ziemstwa Kredytowegow Poznaniu; Kielisiński Kajetan Wincenty rytownik, bibliotekarz w Medyce i Kórniku; Komitet Narodowy Centralny 1848; Komitet Powstańczy 1848 , Żabikowo; Korcz Jan powstaniec z 1848 r.; Legion Rzeczypospolitej Pol. Aschersleben 1848; Libelt Karol filozof; Ney Karol nauczyciel gimn. w Poznaniu; Pierwszy Aschersleben 1848; Prusinowski Aleksy proboszcz w Grodzisku, publicysta; Rada Aschersleben 1848; Rada Gospodarcza; Rząd tymczasowy z 1848 , Paryż; Skowroński Edward porucznik, sekr. Rady Gosp. Gwardii Narod. w Tarnowie; Słomczewski Michał członek Komitetu Narodowego w powstaniu 1848 r.; Szweykowski D. komendant Gwardii Nar. w Tarnowie; Willisen Wilhelm gen; Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z ZamoyskichRękopisy1848
1 record found