Search result table

Search Results

Results view
20 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
No thumbnailActa Universitatis Wratislaviensis Historia SztukiDziurla H.; Harasimowicz J.; Kaczmarek Romuald; Kapustka Mateusz; Kozieł Andrzej; Krzywka Łukasz; Lipińska Aleksandra; Lubos-Kozieł Joanna; Okoń Waldemar; Ostrowska-Kębłowska, Zofia; red. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Mieczysław Zlat; Witkowski J.; Wojtyła Arkadiusz; Zlat, MieczysławCzasopisma1988-
No thumbnailActa Asiatica VarsoviensiaPolska Akademia Nauk. Zakład Krajów Pozaeuropejskich; red. nacz. Maria Roman Sławiński; Sławiński, Maria Roman.Czasopisma1988-
No thumbnailJahrbuch der Europäischen IntegrationHrsg. von Werner Weidenfeld und Wolfgang Wessels ; Red. Georg Link; Institut für Europäische Politik, Bonn; Link, GeorgCzasopisma1988-
No thumbnailSprawozdania z czynności i posiedzeń Akademii Umiejętności w KrakowieWydział FilologicznyCzasopisma1988-
No thumbnailSprawozdania z czynności i posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie Wydział Historyczno-FilozoficznyCzasopisma1988-
No thumbnailSprawozdania z czynności i posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie Wydział Matematyczno-PrzyrodniczyCzasopisma1988-
No thumbnailStudia z prawa kościelnegored. Remigiusz Sobański [i in.]; Sobański, Remigiusz; Widuch H. J.Czasopisma1988-
No thumbnailCiechanowskie Studia MuzealneLewandowski, Edward.; Muzeum Okręgowe w Ciechanowie; [red. nacz.] Edward LewandowskiCzasopisma1988-
No thumbnailOdpowiedzialność i CzynOzdowski, Jerzy; red. Jerzy Ozdowski; Towarzystwo Odpowiedzialność i CzynCzasopisma1988-
No thumbnailZeszyt Naukowy /Figura, Janusz; [kol. red. Janusz Figura przewodn.].; Muzeum Wojska w Białymstoku. Ośrodek Badań Historii Wojskowej.; Wesołowski, Tomasz.Czasopisma1988-
No thumbnailLeszczyńskie Zeszyty MuzealneChmielowski S.; Muzeum Okręgowe w Lesznie; red. Eugeniusz Śliwiński; Śliwiński, Eugeniusz; Teresiński J.Czasopisma1988-
No thumbnailKórniczaninDanieluk, Halina; Grzegorowski, Łukasz; Henski, Paweł; Krawiarz, Kazimierz; Melosik, Edmund; red. Edmund Melosik; Wawrzyniak, MałogorzataCzasopisma1988-
No thumbnailKórniczaninDanieluk, Halina; Grzegorowski, Łukasz; Henski, Paweł; Krawiarz, Kazimierz; Melosik, Edmund; red. Edmund Melosik; Wawrzyniak, MałogorzataCzasopisma1988-
No thumbnailPrace Komisji HistoriiBogucki, Andrzej; kol. red. Andrzej Bogucki, Leszek Michalski, Feliks Władyszewski; Michalski, Leszek; Michalski Leszek; Władyszewski, Feliks; Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Hufca Bydgoszcz-MiastoCzasopisma1988-
No thumbnailV and A AlbumKramer, Miriam; red. Miriam KramerCzasopisma1988-
No thumbnailPro Fide, Rege et LegeGórski, Artur; red. Artur Górski [et al.]Czasopisma1988-
No thumbnailZderzenia Zeszyty Naukowe Krakowskiej Rady Akademickiej ZK ZSMPDrapa, Piotr; red. nacz. Piotr DrapaCzasopisma1988-
No thumbnailAutograf[Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki; red. nacz. Andrzej K. Waśkiewicz].; Sobecka, Anna; Waśkiewicz, Andrzej KrzysztofCzasopisma1988-
No thumbnailMediaevistikDinzelbacher, Peter; red. Peter DinzelbacherCzasopisma1988-
No thumbnailEthosInstytut Jana Pawła II ; Fundacja Jana Pawła II. Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej; red. nacz. Tadeusz Styczeń; Styczeń, TadeuszCzasopisma1988-
20 records found