Title

Search Results

Results view
405 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailDi Niccolò Copernico, astronomo polacco : ragionamento /ŚNIADECKI, Jan (1756-1830).; Zaydler, Bernard (1799-1835). Tł.Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 219861830
Go to the collection
Przydatek do pisma o filozofii : (patrz Dziennik wileński na rok 1819, tom 1, k. 457) rzecz czytana na sessyi literackiey Cesarskiego Wilenskiego Uniwersytetu dnia 15 maia 1820 v. s. /ŚNIADECKI, Jan (1756-1830).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 228521820.
No thumbnailUwagi krytyczne nad farmakologią żelaza z powodu artykułu [...] Jana Wojtaszka " O działaniu zabójczem przetworów żelaza na ustrój zwierzęcy" [...]SOBIERAŃSKI, Wacław (1861-1902).; Wojtaszek, JanDruki 1801-1900 zob. też Nowe druki 239161893
No thumbnailAndrzej Gałka z Dobczyna : poeta polski z XV wieku /SOKOŁOWSKI, August.Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 267687ca 1873].
No thumbnailCatalogus fratrum vivorum et mortuorum vinculo Christianae Charitatis sociatorum seu Copnfraternitatis Philadelphicae zelo et opera [...] /SOKOŁOWSKI, Kacper.Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 1530171856
No thumbnailWielmożnemu Panu Teofilowi Giebułtowskiemu z okazyi przesiedlenia sie Jego z Krynicy do Przeworska. [Inc.:] Cóz uboga górska brać [...] : [wiersz].SOKOŁOWSKI, Zygmunt.Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 2244681887.
No thumbnailPropositiones theologicae quae in publica, doctissimorum virorum hospitum, ac senatus academici prequentia pro obtinendo gradu doctoris in sacra theologia, almae studiorum universitatis cracoviensis defendur : die 26 mensis Januarii 1826 anno /SOSNOWSKI, Kazimierz Walerian.Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 1301771826.
No thumbnailGalicyjskie Akcyjne Towarzystwo Handlowe na Powszechnej Wystawie Krajowej we Lwowie : 1894.Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 2516621894
No thumbnailGallerie Preussischer Charaktere : aus der französischen Handschrift übersetzt.Buchholz, Friedrich (1768-1843); MASSENBACH, Christian Karl August Ludwig von (1758-1827)Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 1131361808.
No thumbnailDykcyonarz ekonomii polityczney /GANILH, Charles (1758-1836).; Skarbek, Fryderyk (1792-1866). Tł.Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 2459151828
No thumbnailEllendts Lexicon Sophocleum /GENTHE, Hermann (1838-1886).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 2187911872
No thumbnailPrzekład pieśni Sarbiewskiego i inne poezye /SARBIEWSKI, Maciej Kazimierz (1595-1640).; Załęski, Anzelm (1800-1879). Tł.Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 1242301831.
No thumbnailA Selection of the notices of Mr. Robertson's Sermons, and of the Life and Letters of F. W. Robertson /Brooke, Stopford August (1832-1916)Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 2296241862.
No thumbnail[List z prośbą o podpisanie subskrypcji na dzieło : Zbiór wizerunków Xiążąt i królów polskich. Inc: Mam honor donieść Wielmożnemu Panu, iż przedsięwziąłem wydać [...] /SIMON, Karol Antoni (?-1841).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 3202581830
No thumbnailModlitwa poświęcona męczennikom Polski /SKAŁKOWSKI, Marceli (1818-1846).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 1306511848
No thumbnailOdpowiedź ze strony Wgo Stanisława Klickiego, Cześnika Ziemi Rożańskiej Pozwanego i Powoda w Sprawie o Sukcessyą po bezpotomnym zeyściu Jozefa Klickiego rodzonego Brata, którą Sukcessorowie płci Żeńskiej tegoż niegdyś Jozefa Klickiego w Sądzie Apellacyinym Xięstwa Warszawskiego popieraiąc apellacyą od wyroku Trybunału Płockiego założoną wprowadzić przedsięwzięli [...] /SŁONCZYŃSKI, Franciszek.Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 3121061810.
No thumbnailTheses quas exantlato praevie Examine rigoroso ex Jure Universo, pro Doctoris Juris Laurea in Antiquissima Universitate Cracoviensi rute impetranda [...] /SŁOTWIŃSKI, Feliks (1787-1863).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 1221851815
No thumbnailKatechizm poddanych galicyjskich o prawach i powinnościach ich względem rządu, dworu i samych siebie /SŁOTWIŃSKI, Konstanty (1793-1846).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 154211832.
No thumbnailMowa przy rozpoczęciu popisow rocznych w Gimnazyum Wołyńskiem, przez Euzebiusza Słowackiego, dnia 10 lipca roku 1808 miana.SŁOWACKI, Euzebiusz (1773-1814).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 1224881808.
No thumbnailOpowiadania starego szlachcica.RZEWUSKI, Henryk (1791-1866).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 25673/11857
405 records found