Title

Search Results

Results view
2 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailProspect : [na dzieło Karola Łemckego: Estetyka, w przekadzie Bronisława Zawadzkiego].Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 2196421873.
No thumbnailProspekt : Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych. Podług źródeł archiwalnych oprac. Jan Korytkowski.Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 3202291881.
2 records found