Title

Search Results

Results view
17 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailExposition de la doctrine de l'eglise gallicane [...].Kramer BraciaStarodruki1106791757 [rz.]
No thumbnailExposition de la doctrine de l'eglise gallicane [...].Kramer BraciaStarodruki1106791757 [rz.]
No thumbnailInwentarz Konstytucyy Koronnych y W.X. Litewskiego, przez Macieia Marcyana Ładowskiego [...] od roku Pańskiego 1550 do r. 1683 krotko zebrany. A Przez [...] Jozefa Jędrzeia n Załuskach Załuskiego [...] w roznych mieyscach y cytacyach zkorygowany y suplementem obszernym od roku 1683 az do ostatniey konstytucyi seymu 1726 inclusive opatrzony.Ładowski, Maciej Marcjan (ca 1640-ca 1715); Weidmann; Załuski, Józef Andrzej (1702-1774)Starodruki433131733
No thumbnailParnaso Espanol. Coleccion de poesias escogidas de los mas celebres poetas castellanos.Ibarra, Joaquin (1725-1785); Maella, Mariano Salvador (1739-1819); Salvador Carmona, Manuel (1734-1820); Sancha Antonio de (1720-1790)Starodruki1426181768 [rz.]
No thumbnailParnaso Espanol. Coleccion de poesias escogidas de los mas celebres poetas castellanos [...].Hurtado de Mendoza, Diego (1503-1575); Ibarra, Joaquin (1725-1785); Salvador Carmona, Manuel (1734-1820); Sancha Antonio de (1720-1790)Starodruki1426181770 [rz.]
No thumbnailParnaso Espanol. Coleccion de poesias escogidas de los mas celebres poetas castellanos [...].Ibarra, Joaquin (1725-1785); Leon, Luis de (1527-1591); Salvador Carmona, Manuel (1734-1820); Sancha Antonio de (1720-1790)Starodruki1426181771 [rz.]
No thumbnailParnaso Espanol. Coleccion de poesias escogidas de los mas celebres poetas castellanos por D. Juan Joseph Lopez de Sedano, caballero pensionado de la real y distinguida Orden Española de Carlos Tercero, y Academico de la Real Academia de la Historia.Lopez de Sedano, Juan Jose (1729-1801); Sancha Antonio de (1720-1790); Tercero, CarlosStarodruki1426181772 [rz.]
No thumbnailParnaso Espanol. Coleccion de poesias escogidas de los mas celebres poetas castellanos por D. Juan Joseph Lopez de Sedano, caballero pensionado de la real y distinguida Orden Española de Carlos Tercero, y Academico de la Real Academia de la Historia.Gongora y Argote, Luis (1561-1627); Herrera, Fernando de (1534-1597); Lopez de Sedano, Juan Jose (1729-1801); Salvador Carmona, Manuel (1734-1820); Sancha Antonio de (1720-1790); Tercero, CarlosStarodruki1426181773 [rz.]
No thumbnailKalendař hystorycky. Kratke a summowni poznamenani wssechnech dnůw gednoho~'každeho měsyce, přes cely rok. [...] wydano/ pracy a nakladem [...] Danyele Adama z Weleslawina.Adam Daniel, z Veleslavina; Adam Daniel z VeleslavinaStarodruki312681590 [post 11 IX]
No thumbnailArgonauticon libri octo [...].Typographia Societatis Zweibrücken; Valerius, Caius FlaccusStarodruki2236461786
No thumbnailVellejus Paterculus novissime et accurate ad optimas editiones recognitus.Societas Literata; Velleius, Paterculus CaiusStarodruki1283741790 [rz.]
No thumbnailKaia Korneliusza Tacyta dzieła wszystkie przekładania Adama Stanisława Naruszewicza S.J. [...].Agricola Gnaeus Julius; Drukarnia Nadworna J.K.Mci Warszawa; Jezuici Warszawa; Tacitus, Publius Cornelius (ca 55-ca 120)Starodruki1222991772 [rz.]
No thumbnailKaia Korneliusza Tacyta dzieła wszystkie przekładania Adama Stanisława Naruszewicza S.J. [...].Agricola Gnaeus Julius; Drukarnia Nadworna J.K.Mci Warszawa; Jezuici Warszawa; Tacitus, Publius Cornelius (ca 55-ca 120)Starodruki1222991773
No thumbnailKaia Korneliusza Tacyta dzieła wszystkie przekładania Adama Stanisława Naruszewicza S.J. [...].Agricola Gnaeus Julius; A.S.N.B.K.S.P.W.W.X.L. zob. Naruszewicz Adam Stanisław; Drukarnia Nadworna J.K.Mci Warszawa; Jezuici Warszawa; Naruszewicz Adam (1733-1796) Tł.; Tacitus, Publius Cornelius (ca 55-ca 120)Starodruki1222991783
No thumbnailKalendař hystorycky. Kratke a summownj poznamenani wssechněch dnůw gednohokażdeho měsyce přes cely rok. K nimżto [...] přidany gsau wiry a paměti hodne historye [...] wytisstěno a wydano pracy a nakladem [...].Adam, Daniel z Veleslavina; Adam Daniel z VeleslavinaStarodruki312681590 [rz.]
Go to the collection
[Modlitewnik - Horae].RękopisyBK 00027; BK 0002715 w.
Go to the collection
Hortulus animae variarum precum [et] officiorum Deo Deiparae V: ac sanctis consecratus dicatusq[ue].Dunin Rachela zob. Brzostowska-Rajecka Rachela z Duninów, referendarzowa WKsLit.; Rajecka Rachela z Duninów, Brzostowska- referendarzowa WKsLit. zob. Brzostowska-Rajecka Rachela z Duninów, referendarzowa WKsLit.RękopisyBK 00030; BK 0003015?-16? w.
17 records found