Title

Search Results

Results view
1 objects found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailKorespondencja Mieczysława Żurowskiego.Almond J.B. 20 w.; Czapska Jadwiga 20 w.; Czapski Albin 20 w.; Długołęcka Maria 20 w.; Gabrielczyk J. R. prezes Polskiej Macierzy Szkolnej Zagranicą 20 w.; Gąsiorska Maria 20 w.; Gąsiorski Józef 20 w.; Horwat Jolanta 20 w.; Ingle A. 20 w.; Jankowicz Stefan 20 w.; Jaworska 20 w.; Jaworski T. 20 w.; Kamińska Franciszka 20 w.; Kobylecka Ewa 20 w.; Kobylecki Wincenty 20 w.; Kondziela Henryk (1931- ); Krych Maciej 20 w.; McLoed Lucy Józefa 20 w.; Moskalenko Maryla 20 w.; Nejman Stanisław 20 w.; Nejman Stefan 20 w.; Nowacka Marianna 20 w.; Nowak Marian 20 w.; Piechowiak Alfred 20 w.; Pracki Witold 20 w.; Rew F. 20 w.; Rodek Karol konsul generalny PRL w Edinburgu 20 w.; Schreiber Henryk 20 w.; Scott Fred 20 w.; Scott Jean 20 w.; Short Janina B. 20 w.; Skarżyńska Krystyna 20 w.; Stepek John 20 w.; Szymański Edward ks. 20 w.; Trzeciak Wiesław H. prof. 20 w.; Vidler S. 20 w.; Wilczyński Gustaw 20 w.; Wtorkowska Elżbieta 20 w.; Żurowski-Allan, Michael (1915-?)RękopisyBK 13649; BK 136491979-1992
1 objects found