Atlas do Historyi i Geografii starożytney [...] polecny do użycia Szkołom i Instytutom naukow: przez Komissyę Rzadową Oświeceina Publicz. /

Katalog
Kartografia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: A II 026
 • Współautor:
  • Aristoteles filozof grecki ; (384-322 a. C.)
  • Agryppa pisarz ; (63-12 a. C.)
  • Strabo grecki geograf, historyk ; (ca 68 a. C.-ca 26)
  • Eratosthenes (ca 275-194 a. C.)
  • August cesarz rzymski ; (63 a. C.-14)
  • Ruchacz, Wilhelm rytownik
  • Pytheas Massiliensis grecki geograf, żeglarz, odkrywca ; IV/III w. a. C.)
  • Patrocles Historicus grecki periegeta (autor opisów geograficznych) i dowódca floty w służbie Seleukosa I. ; (ca 345-281/280 a. C.)
  • Marinus Neapolitanus Samaritanus (ca 440-?)
  • Lelewel, Joachim historyk ; (1786-1861)
  • Klaudiusz Ptolemeusz astronom, geograf ; (ca 100-ca 168)
  • Homer epik grecki ; (VIII a. C.)
  • Hezjod epik grecki ; (ca 700 a. C.)
 • Tytuł: Atlas do Historyi i Geografii starożytney [...] polecny do użycia Szkołom i Instytutom naukow: przez Komissyę Rzadową Oświeceina Publicz. / podług planu Joachima Lelewela ; wykonany i wydany w Instytucie Litograficznym Szkolnym ; lit. W. Ruchacz.
 • Strefa wydania: w Warszawie Wykonany i wydany w Instytucie Litograficznym Szkolnym 1828
 • Skala: [Skale różne]
 • Opis fizyczny: [1] k., XIV ark. : litogr. granice kolor. ; 30x21 cm i mn.
 • Oprawa: oprawa półsk.
 • Zawartość:
  • Gallie alpejskie czyli Cisalpeiska i Prowincia tudzież Liguria y kray Wenecki ark. VI.
  • Rzymu okolice ark. VI.
  • Gallia, Hiszpania oraz Maurytania z Numidią dla objaśnienia wojen Rzymskich w tych stronach prowadzonych k. VII.
  • Syria, Azia mniejsza, Thracia, Armenia, od Rzymian podbite k. VIII.
  • Rzymskiego państwa za Antoninów 161 roku ery chrześciań. część Zachodnia łacińska k. IX.
  • Rzymskiego państwa za Antoninów 161 roku ery chrześciańskiej część Zachodnia łacińska.
  • Rzymskiego państwa za Antoninów 161 roku ery chrześcijańskiey część Wschodnia grecka k. X.
  • Państwo rzymskie za Theodosiusza Wielkiego Roku 395 k. XI.
  • Swiat za czasów Justiniana: najrozleglejsza starożytnych ziemi znajomość k. XII.
  • Homer, Hesiod: ziemia okrągła oceanem wkoło opłynięta k. XIII.
  • Herodot: Grecy tworzą sobie wyobrażenie o ziemi podłużney k. XIII.
  • Grecia Pelasgicka ark. III.
  • Ziemię mieszkaną w postaci chlamydy Eratosthenes astronomicznie opisuie, z Pytheasza, Patroklesa, tudzież z opisania jej podług wiatrów przez Timosthenesa k. XIV.
  • Strabo, ocenia różne ziemi opisy k. XIV.
  • Agrippa i August: rozmierzoną ziemię skreślili i ludowi rzymskiemu na widok wystawili k. XIV.
  • Ptolemeusz nieco odmienił Marinusa i powtorzył k. XIV.
  • Mieszkana owalna czyli jajowata podług wyobrażenia czasów Aristotelesa i i wyprawy Alexandra Wielkiego ark. XIII.
  • Grecia i brzegi Asii czasu woyny Troianskiey ark. III.
  • Atheny za swemi portami i murami ark. III.
  • Atheny za swemi portami i murami.
  • Hellas czyli Grecia czasu woyny peloponneskiey ark. IV.
  • Italia, Sicilia, Grecia wielka dla objaśnienia samnickich i punickich woien ark. V.
  • Syrakusy od Ateńczyków oblężone ark. V.
  • Państwo Dawida i Salomona na królestwa rozerwane ark. I.
  • Dwanaście pokoleń Israela ark. I.
  • Arabia, Kanaan i okolice za czasów Mojżesza ark. I.
  • Królestwa przez rozerwanie państwa Aleksandra Wielkiego utworzone, a po upadku Thrackiego ugruntowane oraz ich okolice na początku wojen punickich ark. II.
  • Państwo Assyriiskie za Salmanazara ark. II.
  • Państwo Perskie za Daryusza Histaspisa ark. II.
  • Państwo Macedońskie Alexandra Wielkiego ark. II.
 • Proweniencja:
  • "W. Januszewscy?" - [rkps]
  • "F. X. Gąsiorowski" - [rkps]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Świat 13 w. a.C.-5 w. atlas historyczny
  • Kartografia atlasy historyczne 19 w. Świat
  • Geografia historyczna 19 w. Świat
  • Geografowie 8-1 a. C. Grecja
  • Podręczniki szkolne atlasy historyczne 19 w.
  • Geografowie 8-1 a. C. Włochy
  • Partowie mapy historyczne 2-3 w.
  • Mapy historyczne 13 a. C.-5
  • Historia starożytna mapy historyczne 13 a. C.-5
  • Atlasy historyczne 19 w. Świat
  • Rzym w kartografii 1-4 w.
  • Świat w kartografii 5-6 w.
  • Sycylia (Włochy) w kartografii 3-2 a. C.
  • Syrakuzy (Włochy) w kartografii 3 a. C
  • Syria w kartografii 1 a. C-3
  • Tracja w kartografii 1 a. C-3
  • Arabia Saudyjska w kartografii 13 a. C.
  • Włochy w kartografii 3-2 a. C.
  • Wenecja (Włochy) w kartografii 1 w.
  • Armenia w kartografii 1 a. C-3
  • Asyria w kartografii 13-8 a. C.
  • Ateny (Grecja) w kartografii 13 a. C.
  • Azja Mniejsza w kartografii 1 a. C.-3
  • Galia w kartografii 1 a. C.
  • Grecja w kartografii 13-2 a. C.
  • Hiszpania w kartografii 1 a. C.
  • Izrael w kartografii 13-10 a. C.
  • Liguria (Włochy) w kartografii 1 a. C.
  • Macedonia grecka (Gracja) w kartografii 4 a. C.
  • Mauretania w kartografii 1 a. C.
  • Numidia w kartografii 1 a. C.
  • Persja w kartografii 6-4 a. C.
 • Uwagi:
  • 2-gi egz.: sygn. A II 56.
  • Oprawa: półskórek, papier marmurek brązowo-niebieski, wyklejka: niebieski papier.
 • Bibliografia: Olszewicz B., Kartogr. XIX w. I, s. 102, poz. 278

MARC

 • 130 a Świat d 13 w. a.C.-5 w. k atlas historyczny
 • 245 a Atlas do Historyi i Geografii starożytney [...] polecny do użycia Szkołom i Instytutom naukow: przez Komissyę Rzadową Oświeceina Publicz. / c podług planu Joachima Lelewela ; wykonany i wydany w Instytucie Litograficznym Szkolnym ; lit. W. Ruchacz.
 • 246 a Atlas do Historyi i Geografii starożytney podług planu Joachima Lelewela ; wykonany i wydany w Instytucie Litograficznym Szkolnym polecny do użycia Szkołom i Instytutom naukowym przez Komissyę Rzadową Oświeceina Publiczego
 • 255 a [Skale różne]
 • 260 a w Warszawie b Wykonany i wydany w Instytucie Litograficznym Szkolnym c 1828 k Polska m Warszawa w Instytut Litograficzny Szkolny (Warszawa)
 • 300 a [1] k., XIV ark. : b litogr. granice kolor. ; c 30x21 cm i mn.
 • 340 e oprawa półsk.
 • 400 a Pitea di Massalia zob. Pytheas Massiliensis
 • 400 a Wipsaniusz, Agryppa Marek zob. Agryppa
 • 400 a Tolemeo, Claudio zob. Klaudiusz Ptolemeusz
 • 400 a Strabon z Amasei zob. Strabo
 • 400 a Strabon zob. Strabo
 • 400 a Strabon zob. Strabo
 • 400 a Pytheas z Masalli zob. Pytheas Massiliensis
 • 400 a Pytheas Marsiliensis zob. Pytheas Massiliensis
 • 400 a Pytheas de Marseille zob. Pytheas Massiliensis
 • 400 a Pyteasz z Massalii zob. Pytheas Massiliensis
 • 400 a Pyteasz z Marsylii zob. Pytheas Massiliensis
 • 400 a Ptolemy, Claudius zob. Klaudiusz Ptolemeusz
 • 400 a Ptolemy zob. Klaudiusz Ptolemeusz
 • 400 a Ptolemeusz, Klaudiusz zob. Klaudiusz Ptolemeusz
 • 400 a Ptolemeus zob. Klaudiusz Ptolemeusz
 • 400 a Ptolemeos zob. Klaudiusz Ptolemeusz
 • 400 a Ptolemaeus, Claudius zob. Klaudiusz Ptolemeusz
 • 400 a Ptolemej zob. Klaudiusz Ptolemeusz
 • 400 a Ptholemeus, Claudius zob. Klaudiusz Ptolemeusz
 • 400 a Ptholemee, Claude zob. Klaudiusz Ptolemeusz
 • 400 a Ptholemaios, Klaudios zob. Klaudiusz Ptolemeusz
 • 400 a Ptholemaeus, Alexandrinus zob. Klaudiusz Ptolemeusz
 • 400 a Pseudo-Eratosthenis zob. Eratosthenes
 • 400 a Agrippa zob. Agryppa
 • 400 a Agrippa, Marcus Vipsanius zob. Agryppa
 • 400 a Aristote zob. Aristoteles
 • 400 a Aristotele zob. Aristoteles
 • 400 a Aristotle zob. Aristoteles
 • 400 a Aristoteles zob. Aristoteles
 • 400 a Aristotelis zob. Aristoteles
 • 400 a Arystoteles Stagirites zob. Aristoteles
 • 400 a Arystoteles ze Stagiry zob. Aristoteles
 • 400 a August Oktawian zob. August
 • 400 a Augustus, Caius Iulius Caesar Octavianus zob. August
 • 400 a Caius Iulius Caesar Octavianus zob. August
 • 400 a Caius Octavius zob. August
 • 400 a Claudius Ptolemaeus zob. Klaudiusz Ptolemeusz
 • 400 a Claudius Ptolemaeus Pelusiensis Alexandrinus zob. Klaudiusz Ptolemeusz
 • 400 a Gaius Octavianus zob. August
 • 400 a Gajusz Juliusz Cezar Oktawian zob. August
 • 400 a Hesiode zob. Hezjod
 • 400 a Hesjod z Askry w Beocji zob. Hezjod
 • 400 a Hesiod zob. Hezjod
 • 400 a Hesiodos zob. Hezjod
 • 400 a Hesiodus zob. Hezjod
 • 400 a Hesjodos zob. Hezjod
 • 400 a Hezjod zob. Hezjod
 • 400 a Hezjod z Beocji zob. Hezjod
 • 400 a Hezyod zob. Hezjod
 • 400 a Homere zob. Homer
 • 400 a Homèros zob. Homer
 • 400 a Hómerus zob. Homer
 • 400 a J.L. zob. Lelewel, Joachim
 • 400 a Lelevel, Joachim zob. Lelewel, Joachim
 • 400 a Lelevel, Joachim Józef Benedykt zob. Lelewel, Joachim
 • 400 a Lelevelis, Joachimas zob. Lelewel, Joachim
 • 400 a Marcus Vipsanius Agrippa zob. Agryppa
 • 400 a Marek Agrypa zob. Agryppa
 • 400 a Marek Wipsaniusz Agryppa zob. Agryppa
 • 400 a Marinos z Neapolu zob. Marinus Neapolitanus Samaritanus
 • 400 a Marinus zob. Marinus Neapolitanus Samaritanus
 • 400 a Octavianus zob. August
 • 400 a Octavianus Caius Iulius Caesar Augustus zob. August
 • 400 a Oktawian August zob. August
 • 400 a Patrokles zob. Patrocles Historicus
 • 500 a 2-gi egz.: sygn. A II 56.
 • 500 a Oprawa: półskórek, papier marmurek brązowo-niebieski, wyklejka: niebieski papier.
 • 501 a Na s. tyt. i na ark. III pieczątka własnościowa F. K. Gąsiorowskiego
 • 505 a Gallie alpejskie czyli Cisalpeiska i Prowincia tudzież Liguria y kray Wenecki ark. VI.
 • 505 a Rzymu okolice ark. VI.
 • 505 a Gallia, Hiszpania oraz Maurytania z Numidią dla objaśnienia wojen Rzymskich w tych stronach prowadzonych k. VII.
 • 505 a Syria, Azia mniejsza, Thracia, Armenia, od Rzymian podbite k. VIII.
 • 505 a Rzymskiego państwa za Antoninów 161 roku ery chrześciań. część Zachodnia łacińska k. IX.
 • 505 a Rzymskiego państwa za Antoninów 161 roku ery chrześciańskiej część Zachodnia łacińska.
 • 505 a Rzymskiego państwa za Antoninów 161 roku ery chrześcijańskiey część Wschodnia grecka k. X.
 • 505 a Państwo rzymskie za Theodosiusza Wielkiego Roku 395 k. XI.
 • 505 a Swiat za czasów Justiniana: najrozleglejsza starożytnych ziemi znajomość k. XII.
 • 505 a Homer, Hesiod: ziemia okrągła oceanem wkoło opłynięta k. XIII.
 • 505 a Herodot: Grecy tworzą sobie wyobrażenie o ziemi podłużney k. XIII.
 • 505 a Grecia Pelasgicka ark. III.
 • 505 a Ziemię mieszkaną w postaci chlamydy Eratosthenes astronomicznie opisuie, z Pytheasza, Patroklesa, tudzież z opisania jej podług wiatrów przez Timosthenesa k. XIV.
 • 505 a Strabo, ocenia różne ziemi opisy k. XIV.
 • 505 a Agrippa i August: rozmierzoną ziemię skreślili i ludowi rzymskiemu na widok wystawili k. XIV.
 • 505 a Ptolemeusz nieco odmienił Marinusa i powtorzył k. XIV.
 • 505 a Mieszkana owalna czyli jajowata podług wyobrażenia czasów Aristotelesa i i wyprawy Alexandra Wielkiego ark. XIII.
 • 505 a Grecia i brzegi Asii czasu woyny Troianskiey ark. III.
 • 505 a Atheny za swemi portami i murami ark. III.
 • 505 a Atheny za swemi portami i murami.
 • 505 a Hellas czyli Grecia czasu woyny peloponneskiey ark. IV.
 • 505 a Italia, Sicilia, Grecia wielka dla objaśnienia samnickich i punickich woien ark. V.
 • 505 a Syrakusy od Ateńczyków oblężone ark. V.
 • 505 a Państwo Dawida i Salomona na królestwa rozerwane ark. I.
 • 505 a Dwanaście pokoleń Israela ark. I.
 • 505 a Arabia, Kanaan i okolice za czasów Mojżesza ark. I.
 • 505 a Królestwa przez rozerwanie państwa Aleksandra Wielkiego utworzone, a po upadku Thrackiego ugruntowane oraz ich okolice na początku wojen punickich ark. II.
 • 505 a Państwo Assyriiskie za Salmanazara ark. II.
 • 505 a Państwo Perskie za Daryusza Histaspisa ark. II.
 • 505 a Państwo Macedońskie Alexandra Wielkiego ark. II.
 • 510 a Olszewicz B., Kartogr. XIX w. c I, s. 102, poz. 278
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 561 a "W. Januszewscy?" - [rkps] w Januszewscy
 • 561 a "F. X. Gąsiorowski" - [rkps] w Gąsiorowski, F. X.
 • 650 a Kartografia x atlasy historyczne y 19 w. z Świat
 • 650 a Geografia historyczna y 19 w. z Świat
 • 650 a Geografowie y 8-1 a. C. z Grecja
 • 650 a Podręczniki szkolne x atlasy historyczne y 19 w.
 • 650 a Geografowie y 8-1 a. C. z Włochy
 • 650 a Partowie x mapy historyczne y 2-3 w.
 • 650 a Mapy historyczne y 13 a. C.-5
 • 650 a Historia starożytna x mapy historyczne y 13 a. C.-5
 • 650 a Atlasy historyczne y 19 w. z Świat
 • 651 a Rzym x w kartografii y 1-4 w.
 • 651 a Świat x w kartografii y 5-6 w.
 • 651 a Sycylia (Włochy) x w kartografii y 3-2 a. C.
 • 651 a Syrakuzy (Włochy) x w kartografii y 3 a. C
 • 651 a Syria x w kartografii y 1 a. C-3
 • 651 a Tracja x w kartografii y 1 a. C-3
 • 651 a Arabia Saudyjska x w kartografii y 13 a. C.
 • 651 a Włochy x w kartografii y 3-2 a. C.
 • 651 a Wenecja (Włochy) x w kartografii y 1 w.
 • 651 a Armenia x w kartografii y 1 a. C-3
 • 651 a Asyria x w kartografii y 13-8 a. C.
 • 651 a Ateny (Grecja) x w kartografii y 13 a. C.
 • 651 a Azja Mniejsza x w kartografii y 1 a. C.-3
 • 651 a Galia x w kartografii y 1 a. C.
 • 651 a Grecja x w kartografii y 13-2 a. C.
 • 651 a Hiszpania x w kartografii y 1 a. C.
 • 651 a Izrael x w kartografii y 13-10 a. C.
 • 651 a Liguria (Włochy) x w kartografii y 1 a. C.
 • 651 a Macedonia grecka (Gracja) x w kartografii y 4 a. C.
 • 651 a Mauretania x w kartografii y 1 a. C.
 • 651 a Numidia x w kartografii y 1 a. C.
 • 651 a Persja x w kartografii y 6-4 a. C.
 • 700 a Aristoteles c filozof grecki ; d (384-322 a. C.)
 • 700 a Agryppa c pisarz ; d (63-12 a. C.)
 • 700 a Strabo c grecki geograf, historyk ; d (ca 68 a. C.-ca 26)
 • 700 a Eratosthenes d (ca 275-194 a. C.)
 • 700 a August c cesarz rzymski ; d (63 a. C.-14)
 • 700 a Ruchacz, Wilhelm c rytownik
 • 700 a Pytheas Massiliensis c grecki geograf, żeglarz, odkrywca ; d IV/III w. a. C.)
 • 700 a Patrocles Historicus c grecki periegeta (autor opisów geograficznych) i dowódca floty w służbie Seleukosa I. ; d (ca 345-281/280 a. C.)
 • 700 a Marinus Neapolitanus Samaritanus d (ca 440-?)
 • 700 a Lelewel, Joachim c historyk ; d (1786-1861)
 • 700 a Klaudiusz Ptolemeusz c astronom, geograf ; d (ca 100-ca 168)
 • 700 a Homer c epik grecki ; d (VIII a. C.)
 • 700 a Hezjod c epik grecki ; d (ca 700 a. C.)
 • 710 a Instytut Litograficzny Szkolny (Warszawa)
 • 740 a Rzymu okolice
 • 740 a Syrakusy od Ateńczyków oblężone
 • 740 a Italia, Sicilia, Grecia wielka dla objaśnienia samnickich i punickich woien
 • 740 a Hellas czyli |Grecja czasu woyny peloponneskiey
 • 740 a Grecia i brzegi Asii czasu woyny Troianskiey
 • 740 a Ptolemeusz nieco odmienił Marinusa i powtorzył
 • 740 a Państwo Dawida i Salomona na królestwa rozerwane
 • 740 a Państwo Assyriiskie za Salmanazara
 • 740 a Państwo Perskie za Daryusza Histaspisa
 • 740 a Państwo Macedońskie Alexandra Wielkiego
 • 740 a Grecia Pelasgicka
 • 740 a Agrippa i August: rozmierzoną ziemię skreślili i ludowi rzymskiemu na widok wystawili
 • 740 a Strabo, ocenia różne ziemi opisy
 • 740 a Ziemię mieszkaną w postaci chlamydy Eratosthenes astronomicznie opisuie, z Pytheasza, Patroklesa, tudzież z opisania jej podług wiatrów przez Timosthenesa
 • 740 a Herodot: Grecy tworzą sobie wyobrażenie o ziemi podłużney
 • 740 a Mieszkana owalna czyli jajowata podług wyobrażenia czasów Aristotelesa i i wyprawy Alexandra Wielkiego
 • 740 a Homer, Hesiod: ziemia okrągła oceanem wkoło opłynięta
 • 740 a Świat za czasów Justiniana: najrozleglejsza starożytnych ziemi znajomość
 • 740 a Rzymskiego państwa za Antoninów 161 roku część Wschodnia grecka
 • 740 a Syria, Azia mniejsza, Thracia, Armenia, od Rzymian podbite
 • 740 a Gallia, Hiszpania oraz Maurytania z Numidią dla objaśnienia wojen Rzymskich w tych stronach prowadzonych
 • 740 a Gallie alpejskie czyli Cisalpeiska i Prowincia tudzież Liguria y kray Wenecki
 • 740 a Królestwa przez rozerwanie państwa Aleksandra Wielkiego utworzone, a po upadku Thrackiego ugruntowane oraz ich okolice na początku wojen punickich
 • 740 a Państwo rzymskie za Theodosiusza Wielkiego Roku 395.
 • 740 a Arabia, Kanaan i okolice za czasów Mojżesza
 • 740 a Dwanaście pokoleń Israela
 • 852 j A II 026
 • 999 a MKM d 17.06.26

Indeksy