[Materiały do historii Polski z lat 1598-1625 dotyczące głównie spraw tureckich i moskiewskich].

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00339
 • Kopie:
  • Mf 1162
  • Mf 844
 • Tytuł: [Materiały do historii Polski z lat 1598-1625 dotyczące głównie spraw tureckich i moskiewskich].
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 101 k. 30x19 cm
 • Oprawa: tektura, 19 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • I. Materiały do działalności politycznej Jerzego i Krzysztofa Zbaraskich 1. "Listy do króla Zygmunta III od następujących: Zbaraski Jerzy 1623 k. 47v-48. - Zbaraski Krzysztof 1625 (2) k. 54-55 i 56v-58 2. "List Jerzego Zbaraskiego do ks. Stanisława Łubieńskiego b.d. k. 61-62 3. "Listy Krzysztofa Zbaraskiego do następujących: Deputaci koronni 1623 k. 2v-4. - Krokier Paweł b.d., ok. 1619 k. 60v-61, w związku ze śmiercią Piotra Borkowskiego, chorążego sandomierskiego. - Łubieński Stanisław ks. 1625 i b.d. (2) k. 63-64 i 64v-66. - Wesołowski [w rzeczyw. Wiesiołowski] Krzysztof b.d. k. 52-53. - [Zadzik Jakub bp?] b.d., ok. 1619 k. 53-54. - Zbaraski Jerzy 1623 i b.d. [4 k. 1-2, 48v-52 i 59-60 4. "List Krzysztofa Radziwiłła do Lwa Sapiehy 1621 k. 43v-44 5."Dać czyli nie dać królewicza Władysława na państwo moskiewskie. R[ati]ones pro et contra X. I. M. Krzysztofa Zbaraskiego, starosty krzemienieckiego". 1610 rok k. 85-90 6."Relatia mnieysza JMP Koniuszego [Krzysztofa Zbaraskiego] albo Discurs o rzeczach tureckych". 1622 k. 4-9 7."Mowa Xcia JM Krzysztofa Zbaraskiego [...] przy oddaniu rellatiey drogy turecky do Króla J. M. w Warszawie 22 May roku 1622" k. 10-12 8."Diariusz albo relatia szersza XJM [Krzysztofa] Zbaraskiego, koniuszego koronnego, posła wielkiego do cesarza Ottoman [Mustafy I] w roku 1622" k. 12v-41
  • III. Różne materiały historyczne z lat 1598-1618 1."Marszałek koła poselskiego [Florian Gromoliński] wita K. J. M. [Zygmunta III] na seymie warszawskim po ześciu pierwszej małżonki królowej Anny". [III-IV. 1598 k. 95-96 2."Drugie witanie K. J. M. po porażonym Mihalu [I Walecznym] w Multaniech". Po 14. 10. 1600 k. 96-97 3."Votum J. M. P. Jana Zamoyskiego, kanclerza y hetmana wielkiego koronnego, na sejmie warszawskim w 1605 1ma lutego" k. 91v-95 4."Respons woysku quarcianemu. J. M. P. Szczęsnego Kryskiego podkanclerzego koronnego, mowa". ok. 1610 k. 90v-91 5. List Stanisława Żółkiewskiego do ks. Jakuba Zadzika 1618 k. 97-98
  • II. Materiały historyczne do wojny polsko-moskiewskiej z lat 1609-1610 1."Poselstwo od K. J. M. z obozu smoleńskiego do wojska impostorowego [Dymitra Samozwańca II] pod stolicę moskiewską". 1a."Noclegi od Smoleńska do Moskwy". Diariusz od 13. 11. -20. 12. 1609 k. 67-68 1b."Instructia PP Posłom do woyska pod stolicę". [8. 11. 1609? k. 68v-70 1c."Przemowa do rycerstwa tamtego" k. 70-72 1d."Mowa Janikowskiego do K[sięcia Jana Romana] Różyńskiego, hethmana na ten czas swego pod stolicę w obozie" k. 72 1e."Jako impostor [Dymitr Samozwaniec II] uciekł y posłowie do K. J. M. pod Smoleńsk wrócili się". Diariusz od 6-24.06. 1610 k. 73 1f."Relatia poselstwa" k. 73v-79 2."Instructia PP Posłom od woyska cara JM [Dymitra Samozwańca II] do K. J. M. pod Smoleńsk od stolice [II.?] 1610 roku" k. 79v-81 3."Respons od J. K. M. dany pod Smoleńskiem posłom rycerstwa pod Moskwą będącego dn. 26 lutego roku 1610" k. 81-82 4."Stanisław Żółkiewski, woiewoda kyiowsky, hetman polny koronny, po wygraney bitwie z Moskwą 4 Julii 1610 na Kłuszynie przysięga Moskwie [...]" ok. 27.08. 1610 k. 83 5."Przysięga Moskwy tey osmi tysięcy, którzy się pod Carowym Zamieściem w poddali J. M. panu hetmanowi Żółkiewskiemu, gdzie Marcin Weyher, dworzanin JKM, na harcach zginął". ok. 27.08. 1610 k. 84 6. List Siergieja arcyb. smoleńskiego do cara Wasyla Szujskiego 1610 k. 84v-85
 • Hasła przedmiotowe:
  • Anna Austriaczka (królowa Polski ; 1573-1598)
  • Borkowski Piotr chorąży sandomierski
  • Dymitr Samozwaniec II (?-1610)
  • Gromoliński, Florian marszałek koła poselskiego
  • Kryski, Feliks (1562-1618)
  • Łubieński, Stanisław (1573-1640)
  • Michał I Waleczny (hospodar wołoski ; 1557-1601)
  • Różyński, Jan Roman hetman
  • Wejher, Marcin dworzanin królewski
  • Władysław IV (król Polski ; 1595-1648)
  • Żółkiewski, Stanisław (1547-1620)
  • Dyplomacja 16-17 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 16-17 w.
  • Polityka międzynarodowa 16-17 w.
  • Listy łacińskie 16-17 w.
  • Listy polskie 16-17 w.
  • Mowy polskie 16-17 w.
  • Rosja a Polska 16-17 w.
  • Turcja a Polska 16-17 w.
  • Poselstwa polskie 17 w.
 • Uwagi: Nr I. 8."Diariusz albo relatia szersza XJM [Krzysztofa] Zbaraskiego [...] - tekst identyczny w rkpsie BK 342/II, 4
 • Opracowania: II. Materiały historyczne [...] 1d."Mowa Janikowskiego [...]" - druk: Kobierzycki St., Historia Vladislai, Dantisci 1655 s. 96-98 - tekst w jęz. łac. I. Materiały do działalności polit. J. i K. Zbaraskich. 1. Listy do króla Zygmunta III od [...]: Zbaraski Jerzy [...] - druk: Grabowski A., Ojczyste spominki, T. 1 Kraków 1845 s. 54-57; Zbaraski J., Listy. Wyd. A. Sokołowski, Kraków 1878 s. 81-83 4. List Krzysztofa Radziwiłła do Lwa Sapiehy - druk: Radziwiłł K., Sprawy wojenne i polityczne, Paryż 1859 s. 165-172 8."Diariusz albo relatia szersza XJM [Krzysztofa] Zbaraskiego [...] - druk: Chomętowski Wł., Książę Krzysztof Zbaraski koniuszy koronny, [w:] Biblioteka Warszawska, T. 4. R. 1865 s. 476-479 - streszczenie; Lwowianin, R. 1839/1840 s. 13-15 - fragm. diariusza

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  1
  @
  a pol a lat
 • 130
   0
   .
  a Materiały
 • 245
   0
   0
  a [Materiały do historii Polski z lat 1598-1625 dotyczące głównie spraw tureckich i moskiewskich].
 • 246
  1 
   3
  a Akta z lat 1605-1618 [sprawy moskiewskie]. i tyt. z inw. rkpsów
 • 246
   1
   3
  a Listy Krzysztofa Zbaraskiego i relacja jego poselstwa do Konstantynopola. i tyt. z inw. rkpsów
 • 250 a kop.
 • 260 c 17 w.
 • 300 a 101 k. c 30x19 cm
 • 340 d Rkps e tektura, 19 w.
 • 500 a Nr I. 8."Diariusz albo relatia szersza XJM [Krzysztofa] Zbaraskiego [...] - tekst identyczny w rkpsie BK 342/II, 4
 • 520 a I. Materiały do działalności politycznej Jerzego i Krzysztofa Zbaraskich 1. "Listy do króla Zygmunta III od następujących: Zbaraski Jerzy 1623 k. 47v-48. - Zbaraski Krzysztof 1625 (2) k. 54-55 i 56v-58 2. "List Jerzego Zbaraskiego do ks. Stanisława Łubieńskiego b.d. k. 61-62 3. "Listy Krzysztofa Zbaraskiego do następujących: Deputaci koronni 1623 k. 2v-4. - Krokier Paweł b.d., ok. 1619 k. 60v-61, w związku ze śmiercią Piotra Borkowskiego, chorążego sandomierskiego. - Łubieński Stanisław ks. 1625 i b.d. (2) k. 63-64 i 64v-66. - Wesołowski [w rzeczyw. Wiesiołowski] Krzysztof b.d. k. 52-53. - [Zadzik Jakub bp?] b.d., ok. 1619 k. 53-54. - Zbaraski Jerzy 1623 i b.d. [4 k. 1-2, 48v-52 i 59-60 4. "List Krzysztofa Radziwiłła do Lwa Sapiehy 1621 k. 43v-44 5."Dać czyli nie dać królewicza Władysława na państwo moskiewskie. R[ati]ones pro et contra X. I. M. Krzysztofa Zbaraskiego, starosty krzemienieckiego". 1610 rok k. 85-90 6."Relatia mnieysza JMP Koniuszego [Krzysztofa Zbaraskiego] albo Discurs o rzeczach tureckych". 1622 k. 4-9 7."Mowa Xcia JM Krzysztofa Zbaraskiego [...] przy oddaniu rellatiey drogy turecky do Króla J. M. w Warszawie 22 May roku 1622" k. 10-12 8."Diariusz albo relatia szersza XJM [Krzysztofa] Zbaraskiego, koniuszego koronnego, posła wielkiego do cesarza Ottoman [Mustafy I] w roku 1622" k. 12v-41
 • 520 a III. Różne materiały historyczne z lat 1598-1618 1."Marszałek koła poselskiego [Florian Gromoliński] wita K. J. M. [Zygmunta III] na seymie warszawskim po ześciu pierwszej małżonki królowej Anny". [III-IV. 1598 k. 95-96 2."Drugie witanie K. J. M. po porażonym Mihalu [I Walecznym] w Multaniech". Po 14. 10. 1600 k. 96-97 3."Votum J. M. P. Jana Zamoyskiego, kanclerza y hetmana wielkiego koronnego, na sejmie warszawskim w 1605 1ma lutego" k. 91v-95 4."Respons woysku quarcianemu. J. M. P. Szczęsnego Kryskiego podkanclerzego koronnego, mowa". ok. 1610 k. 90v-91 5. List Stanisława Żółkiewskiego do ks. Jakuba Zadzika 1618 k. 97-98
 • 520 a II. Materiały historyczne do wojny polsko-moskiewskiej z lat 1609-1610 1."Poselstwo od K. J. M. z obozu smoleńskiego do wojska impostorowego [Dymitra Samozwańca II] pod stolicę moskiewską". 1a."Noclegi od Smoleńska do Moskwy". Diariusz od 13. 11. -20. 12. 1609 k. 67-68 1b."Instructia PP Posłom do woyska pod stolicę". [8. 11. 1609? k. 68v-70 1c."Przemowa do rycerstwa tamtego" k. 70-72 1d."Mowa Janikowskiego do K[sięcia Jana Romana] Różyńskiego, hethmana na ten czas swego pod stolicę w obozie" k. 72 1e."Jako impostor [Dymitr Samozwaniec II] uciekł y posłowie do K. J. M. pod Smoleńsk wrócili się". Diariusz od 6-24.06. 1610 k. 73 1f."Relatia poselstwa" k. 73v-79 2."Instructia PP Posłom od woyska cara JM [Dymitra Samozwańca II] do K. J. M. pod Smoleńsk od stolice [II.?] 1610 roku" k. 79v-81 3."Respons od J. K. M. dany pod Smoleńskiem posłom rycerstwa pod Moskwą będącego dn. 26 lutego roku 1610" k. 81-82 4."Stanisław Żółkiewski, woiewoda kyiowsky, hetman polny koronny, po wygraney bitwie z Moskwą 4 Julii 1610 na Kłuszynie przysięga Moskwie [...]" ok. 27.08. 1610 k. 83 5."Przysięga Moskwy tey osmi tysięcy, którzy się pod Carowym Zamieściem w poddali J. M. panu hetmanowi Żółkiewskiemu, gdzie Marcin Weyher, dworzanin JKM, na harcach zginął". ok. 27.08. 1610 k. 84 6. List Siergieja arcyb. smoleńskiego do cara Wasyla Szujskiego 1610 k. 84v-85
 • 530 d Mf 1162
 • 530 d Mf 844
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 581 a II. Materiały historyczne [...] 1d."Mowa Janikowskiego [...]" - druk: Kobierzycki St., Historia Vladislai, Dantisci 1655 s. 96-98 - tekst w jęz. łac. a I. Materiały do działalności polit. J. i K. Zbaraskich. 1. Listy do króla Zygmunta III od [...]: Zbaraski Jerzy [...] - druk: Grabowski A., Ojczyste spominki, T. 1 Kraków 1845 s. 54-57; Zbaraski J., Listy. Wyd. A. Sokołowski, Kraków 1878 s. 81-83 a 4. List Krzysztofa Radziwiłła do Lwa Sapiehy - druk: Radziwiłł K., Sprawy wojenne i polityczne, Paryż 1859 s. 165-172 a 8."Diariusz albo relatia szersza XJM [Krzysztofa] Zbaraskiego [...] - druk: Chomętowski Wł., Książę Krzysztof Zbaraski koniuszy koronny, [w:] Biblioteka Warszawska, T. 4. R. 1865 s. 476-479 - streszczenie; Lwowianin, R. 1839/1840 s. 13-15 - fragm. diariusza
 • 600
   0
   9
  a Anna Austriaczka c (królowa Polski ; d 1573-1598)
 • 600
   1
   .
  a Borkowski Piotr c chorąży sandomierski
 • 600
   0
   9
  a Dymitr Samozwaniec b II d (?-1610)
 • 600
   1
   .
  a Gromoliński, Florian c marszałek koła poselskiego
 • 600
   1
   9
  a Kryski, Feliks d (1562-1618)
 • 600
   1
   9
  a Łubieński, Stanisław d (1573-1640)
 • 600
   0
   9
  a Michał b I Waleczny c (hospodar wołoski ; d 1557-1601)
 • 600
   1
   .
  a Różyński, Jan Roman c hetman
 • 600
   1
   .
  a Wejher, Marcin c dworzanin królewski
 • 600
   0
   9
  a Władysław b IV c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 600
   1
   9
  a Żółkiewski, Stanisław d (1547-1620)
 • 650
   .
  9
  a Dyplomacja y 16-17 w.
 • 650
   .
   9
  a Korespondencja dyplomatyczna y 16-17 w.
 • 650
   .
   9
  a Polityka międzynarodowa y 16-17 w.
 • 650
   .
   9
  a Listy łacińskie y 16-17 w.
 • 650
   .
   9
  a Listy polskie y 16-17 w.
 • 650
   .
   9
  a Mowy polskie y 16-17 w.
 • 651
   .
   9
  a Rosja x a Polska y 16-17 w.
 • 651
   .
   9
  a Turcja x a Polska y 16-17 w.
 • 653 a Poselstwa polskie 17 w.
 • 700
   1
   2
  a Krokier Paweł d 17 w.
 • 700
   1
   2
  a Łubieński Stanisław c bp łucki płocki podkanclerzy kor. d (1573-1640)
 • 700
   1
   2
  a Radziwiłł Krzysztof c wda wileński hetman w. lit. d (1585-1640)
 • 700
   1
   2
  a Sapieha Lew c kanclerz i hetman w. lit. d (1557-1633)
 • 700
   0
   2
  a Siergiej c abp Smoleńska
 • 700
   0
   2
  a Wasyl Szujski c (car Rosji ; d 1552-1612)
 • 700
   1
   2
  a Wiesiołowski Krzysztof c stolnik lit. marszałek nadworny d (?-1637)
 • 700
   1
   2
  a Zadzik Jakub c bp chełmiński krakowski kanclerz w. kor. d (1582-1642)
 • 700
   1
   2
  a Zbaraski Jerzy c podczaszy kor. klan krakowski d (ca 1573-1631)
 • 700
   1
   2
  a Zbaraski Krzysztof c koniuszy kor. d (1580-1627)
 • 740 a Poselstwo od K. J. M. z obozu smoleńskiego do wojska impostorowego Dymitra Samozwańca II pod stolicę moskiewską
 • 740 a Instructia PP Posłom do woyska pod stolicę. 8. 11. 1609?
 • 740 a Mowa Janikowskiego do Księcia Jana Romana Różyńskiego hethmana na ten czas swego pod stolicę w obozie
 • 740 a Instructia PP Posłom od woyska cara JM Dymitra Samozwańca II do K. J. M. pod Smoleńsk od stolice II.? 1610 roku
 • 740 a Przysięga Moskwy tey osmi tysięcy którzy się pod Carowym Zamieściem w poddali J. M. Panu hetmanowi Żółkiewskiemu gdzie Marcin Weyher dworzanin JKM na harcach zginął. ok. 27.08. 1610
 • 740 a List Siergieja arcyb. smoleńskiego do cara Wasyla Szujskiego 1610
 • 740 a Marszałek koła poselskiego Florian Gromoliński wita K. J. M. Zygmunta III na seymie warszawskim po ześciu pierwszej małżonki królowej Anny. III/IV. 1598
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a List Jerzego Zbaraskiego do ks. Stanisława Łubieńskiego
 • 740 a Listy Krzysztofa Zbaraskiego
 • 740 a List Krzysztofa Radziwiłła do Lwa Sapiehy 1621
 • 740 a Relatia mnieysza JMP Koniuszego Krzysztofa Zbaraskiego albo |Discurs o rzeczach tureckych. 1622
 • 740 a Mowa Krzysztofa Zbaraskiego przy oddaniu rellatiey drogy turecky do Króla J. M. w Warszawie 22 May roku 1622
 • 740 a Diariusz albo relatia szersza XJM Krzysztofa Zbaraskiego koniuszego koronnego posła wielkiego do cesarza Ottoman Mustafy I w roku 1622
 • 740 a Noclegi od Smoleńska do Moskwy. |Diariusz od 13. 11. -20. 12. 1609
 • 740 a List Stanisława Żółkiewskiego do ks. Jakuba Zadzika 1618
 • 740 a Respons woysku quarcianemu. J. M. Szczęsnego Kryskiego podkanclerzego koronnego mowa. ok. 1610
 • 852 j BK 00339
 • 999 d 2017-06-12

Indeksy