"Panowanie Zygmunta III. Woyna Inflantska No 10."

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00293
 • Kopie:
  • Mf 627
  • Kat. Mikr. BN R. 3, 1954 poz. 48
 • Tytuł: "Panowanie Zygmunta III. Woyna Inflantska No 10."
 • Miejsce i czas powstania: 17-19 w.
 • Opis fizyczny: XLIV, 554 s. 40x24 cm
 • Oprawa: Półskórek, 19 w.
 • Język: Pol., łac., niem.
 • Zawartość:
  • "Wojciech Baranowski biskup płocki do króla" Pułtusk 09.05. 1602 s. 327-328 w sprawie rotmistrza Zygmunta Kazanowskiego o obiecane mu przez króla starostwo felińskie w Inflantach
  • "Stanisław Karnkowski arcybiskup gieźnieński do króla" Łowicz 16.05. 1602 s. 331-336 brak żołdu, groźba konfederacji żołnierskiej, Karol radby pertraktować o pokój
  • "Jan Tarnowski biskup kujawski do króla" Raciąż 21.05. 1602 s. 337-340 odradza pertraktować z Karolem o zawieszenie broni, gdyż widzi w tym podstęp i zamiar lepszego przygotowania się do wojny i poczynienia nowych zaciągów
  • "Kopia listu Jerzego [Druckiego] Sokolińskiego starosty uświackiego do Piotra Tylickiego biskupa warmińskiego" Wieliż 21.05. 1602 s. 341-344 zdaje sprawę z działalności komisji królewskiej o rozgraniczenie zamków ukrainnych, gruntów spornych z komisarzami moskiewskimi oraz "o czynienie sprawiedliwości z poddanych krola JMci"
  • "Wojciech Baranowski biskup płocki do króla" Warszawa 23.05. 1602 s. 345-348 sprawy inflanckie, nędza i zmniejszenie się wojska, które z biedy i głodu zawiązało konfederację
  • "Burgrabius, Proconsules Consulesque Regiae Civitatis Rigensis" Ryga 06.06. 1602 s. 349-352 o przygotowaniach Karola do dalszej wojny; panowie Ryżanie o Carolusie
  • "Maciej Leniek [rotmistrz, kasztelan dorpacki, starosta ryski] do króla" Ryga 20.06. 1602 s. 355-356 wiadomości od Ryżan o chorobie Karola i przygotowaniach jego do wojny, prosi o pieniądze dla żołnierzy na dwie ćwierci i o sukno dla wojska; pan Derpski
  • "Adam Mierzejewski rotmistrz królewski do króla Zygmunta III" Kiejdany 12.07. 1602 s. 357-360 przypomina swoje zasługi i prosi o odpowiednią dotację
  • "Fridericus in Liuonia Curlandiae et Semigalliae dux Sigismundo III regi Poloniae et Sueciae" Bausk 12.09. 1602 s. 361-364 otrzymał list od Karola, w którym chce Fryderyka pozyskać prośbami i groźbami
  • "Stanisław Golski [wojewoda ziem podolskich] do króla Zygmunta III" Mukarów 15. 10. 1602 s. 365-366 dziękuje za list z wezwaniem na sejm, który radzi odbyć w Warszawie po Bożym Narodzeniu, a spraw jest bardzo dużo: Inflanty, Prusy, pokój z Moskwą, ziemia siedmiogrodzka, multańska; Litere quę inter Commissarios Regios et Carolinos Intercesserunt
  • "Commissarii Regii ad Carolinos" b.d. ok. X 1602 s. 367-368 Podpisani: Stanisław Kos [podkomorzy wendeński], Andrzej Wołowicz [pułkownik, sędzia ziemski żmudzki], Zygmunt Kazanowski [rotmistrz], Dawid Hilchen [pisarz inflancki] Jan Zamoyski przejął dwa listy Karola, w których domaga się komisarzy w sprawie pokoju. Proszą o wyznaczenie dnia i miejsca spotkania
  • "Carolini ad commissarios Regios: Andrea Linderson, Theodorus Strik, Euerhardus a Delwig, Reinholdus Anrep" Rewal 20. 10. 1602 s. 369 w sprawie zawieszenia broni: o podanie warunków, osób i miejsca obrad
  • "Responsum commissariorum Regiorum, z obozu" Dorpat 15. 11. 1602 s. 370-372 kanclerz przesłał Karolowi warunki zawieszenia broni, dlaczego więc zwleka się z ustaleniem osób i miejsca komisji, przynaglają do odpowiedzi
  • "Carolini ad commissarios Regios; [...] Stanislao Kos, Andreae Wołowicz, Sigismundo Kazanowski, Davidi Hilchen" Rewal 27. 11. 1602 s. 373-374 plenipotentem do obrad został Maurycy de Ratzeburg, on ustali czas i miejsce spotkania komisji
  • "Ultimum commissariorum Regiorum responsum, z obozu pod Dorpatem" 04. 12. 1602 s. 375-378 z powodu ciągłych krętactw, komisja żadnej odpowiedzi od Szwedów nie oczekuje
  • "Piotr z Potulicz [Potulicki wojewoda kaliski] do króla" Poznań 30. 10. 1602 s. 379-380 niebezpieczeństwu można tylko zapobiec na sejmie walnym, ważne, czy wojnę inflancką kontynuować, czy zabiegać o pokój, drugie to sprawa brandenburska
  • "Jan Karol Chodkiewicz [hetman polny litewski, starosta żmudzki] do króla [Zygmunta III], z obozu pod Dorpatem" 18. 11. 1602 s. 381-384 zastępstwo po hetmanie, komisja przed hrabią Maurycym, głód w wojsku, prośba o nagrody dla kilku znaczniejszych osób
  • "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu pod Dorpatem" 12. 12. 1602 s. 385-388 stan wojsk w Inflantach, głód i choroby zmniejszyły stan wojska o połowę
  • "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu pod Dorpatem" 20. 12. 1602 s. 389-392 Karol zbiera w Niemczech wojska, by odbić Biały Kamień, piechota ucieka z zamków i z pola z powodu głodu, prosi o zaopatrzenie
  • "Burgrabius, Pronconsules Consulesque Regiae Civitatis Rigensis [Sigismundo III] Regi Poloniae et Sueciae", Ryga 30. 12. 1602 s. 393-396 król nakazuje schwytać zbiegów z piechoty; żołnierze uciekają spowodowani ostatnią nędzą
  • "Burgrabius, Proconsules Consulesque Regiae Civitatis Ridensis [Sigismundo III Regi Poloniae], Ryga 19.01. 1603 s. 397-400 Eich oddał ważne usługi Rzeczypospolitej, a ponieważ poniósł wielkie straty w pożarze, prosi króla o wyrównanie szkód
  • "Jan Karol Chodkiewicz [starosta żmudzki, hetman polny litewski] do króla" Dorpat 22.01. 1603 s. 401-404 o hojność dla Mierzwińskiego wracającego do służby po ciężkiej chorobie
  • "Burgrabius, Proconsules Consulesque Regiae Civitatis Rigensis Regi Sigismundo III" Ryga 25.01. 1603 s. 405-408 kupcy Joachim Beier i Herman Kluzman dowożąc żywność wojsku w Inflantach ponieśli znaczne straty, polecają ich hojności króla
  • "Kopia listu Jana Karola Chodkiewicza do króla" Dorpat 28.01. 1603 s. 409-412 o stanie wojska w Inflantach, zostało tylko 40 koni, buntownik Stanisław Skrzetuski, pismo od komisarzy Karola, odprawa posła moskiewskiego
  • "Stanisław Karnkowski arcybiskup gnieźnieński do króla" Łowicz 29.01. 1603 s. 413-416 poleca Garwaskiego rotmistrza, który własnym kosztem utrzymywał rotę w wojnie inflanckiej
  • "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 06.02. 1603 s. 417-420 brak pieniędzy, ubywa wojska
  • "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 18.02. 1603 s. 421-424 przejęto list, którym chce się uśpić czujność załogi, tymczasem z Finlandii przybyło 2 000 żołnierzy, aby odbić Dorpat
  • "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 20.02. 1603 s. 425-428 strony podwysszenia żołdu riczerstwu i o 4000 ludzi s Finlandii z Erichsonem 20 Februarii 1603
  • "Burgrabius, Proconsules Consulesque Civitatis Rigensis Regi" Ryga 07.03. 1603 Erikson chce się połączyć z Krzysztofem Summiuszem, aby uwolnić Dorpat od oblężenia. Wysyłają chorągiew wojska na pomoc, zboże nie nadeszło
  • "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 18.03. 1603 s. 435-440 walki pod Dorpatem i Felinem, straty w szturmie rakiborskim, drożyzna i brak żywności, wykaz zabitych z roty Aleksandra Chodkiewicza, Sapiehy i Niewiarowskiego
  • "Lew Sapieha [kanclerz wielki litewski] do króla" Słonim 03.04. 1603 s. 441-443 o nadanie po Szymonie Freibergu i innych; pan Canclerz Litewski za p. Brzostowskim
  • "Jan Gosławski cześnik innowłocławski i Jan Saykowski? porucznik, kapitan i rotmistrz na Białym Kamieniu" Biały Kamień 15.04. 1603 s. 445-446 udaremnili napad na Biały Kamień, proszą o 2 ćwierci i dawne zasługi
  • "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 18.04. 1603 s. 447-450 Piotr Chocimirski towarzysz roty Dąbrowy o dobra po Stanisławie Wolskim poległym w Dorpacie
  • "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 18.04. 1603 s. 451-454 za panem Dąbrową rotmistrzem o kamienicę w Derptcie po Hortmanie
  • "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 19.04. 1603 s. 455-458 za Harniszem Eliaszem; o dobra po zdrajcy Jerzym Wetsjuszem
  • "Burgrabius, Proconsules Consulesque totaque Communitas Regiae Civitatis Derptensis Regi Poloniae" Dorpat 20.04. 1603 s. 459-462 dziękują za oswobodzenie od Karola, proszą o uznanie ich przywilejów i ustanowienie opiekuna nad miastem i mieszkańcami
  • "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 20.04. 1603 s. 463-466 za panem Swidzinskim o kamienicę po Hermanie Branglu
  • "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 20.04. 1603 s. 467-470 za Malcherem malarzem o kamienicę w Derptcie naznaczoną od pana hetmana koronnego
  • "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 23.04. 1603 s. 471-474 o poddaniu się Dorpatu
  • "Jan Goslawski rotmistrz kapitan królewski do króla" Biallok? 23.04. 1603 s. 475-478 prosi o starostwo w Absal i zameczek Padis
  • "Kopia listu Stanislawa Żółkiewskiego [kasztelana lwowskiego, hetmana wielkiego litewskiego] do króla" Lwów 10.05. 1603 s. 479 o żołnierzach wracających z Inflant, czeka ich hetman we Lwowie, mają do rozpatrzenia swoje prośby
  • "Jan Drucki z Dziecinowic do króla" Lublin 12.05. 1603 s. 481-482 przyjął listy przypowiednie na rotę do Inflant, ale ze skarbu pieniędzy nie otrzymał, wysyła w tej sprawie Czarnolewskiego
  • "Kopia listu Hawryła Krutniewicza do króla" Kijów 30.05. 1603 s. 483-486 tłumaczy się królowi, że odeszli z Inflant, tłumaczy się biedą i częstymi konfederacjami. Witebska nie napadli, ukarali tych tylko, którzy na Witebsk napadli
  • "[Olbracht] Łaski wojewoda sieradzki do króla" Łask 31.05. 1603 s. 487-490 odpowiedź na skargę króla w sprawie ścięcia sługi Michała Bleya
  • "[Jan] Hieronim Łaski do króla" Łask 31.05. 1603 s. 491-494
  • "Burgrabius, Proconsules Consulesque civitatis Rigensis Sigismundo III Regi Poloniae" Ryga 12.01. 1601 s. 131-134 podają królowi nowe warunki, które Karol przesłał Rydze, Dembiński odniósł znaczne zwycięstwo pod Wenden
  • "Otto Schenking episcopus Vendensis Petro Tiliczki episcopo Varmiensi vicecancellario" Zamość 21.01. 1601 s. 135-138 przysyła księdza, który dostał się w ręce Szwedów, aby jako naoczny świadek przedstawił królowi, co się w Inflantach dzieje
  • "Burgrabius, proconsules Consulesque civitatis Rigensis Sigismundo III Regi Poloniae" Ryga 30.01. 1601 s. 139-142 liczą na uchwały sejmowe, Dorpat wzięty, Wolmar oblężony
  • "Burgrabius, Proconsules consulesque civitatis Rigensis Sigismundo III Regi Poloniae" Ryga 20. 12. 1601 s. 143-146 nieprzyjaciel opanował wszystkie zamki z wyjątkiem Dyjamentu, Karol odgraża się mieszkańcom Rygi
  • "Georgius Farensbach palatinus Vendensis Sigismundo III Regi Poloniae, Ryga 26.02. 1601 s. 147-154 wszystkie zamki zajęte z wyjątkiem Rygi, Dyjamentu, Kokenhuzy, obszerne wiadomości z Inflant
  • "Burgrabius, Proconsules consulesque Regiae civitatis Rigensis Sigismundo III regi Poloniae", Ryga 09.03. 1601 s. 157-162 Hilchen podejrzany, przesyłają przejęty list Karola do Hilchena
  • "Fridericus et Wilhelmus in Livonia Curlandiae duces Sigismundo III regi Poloniae" Mitawa 12.03. 1601 s. 163-166 Kokenhuza otoczona, Karol domaga się żywności dla wojska, siły książąt ledwie na załogę wystarczą; 12 Martii responsum ad eas 7 Aprilis
  • "Henricus Tyzenhaus capitaneus militaris Sigismundo III regi Poloniae" Ryga 20.03. 1601 s. 167-170 został rotmistrzem szlachty wendeńskiej, prosi o żołd dla siebie i swego wojska
  • "Subditi provinciales qui Rigae sunt Sigismundo III regi Poloniae" Ryga 20.03. 1601 s. 171-174 przesyłają list Karola buntujący ich przeciw królowi, oni jednak zostaną zawsze wierni, proszą o pieniądze wystarczające przynajmniej na utrzymanie przy życiu
  • "Kopia listu Samuela Łaskiego [dyplomaty, rotmistrza, sekretarza królewskiego] do króla Zygmunta III" Szynwałd 28.04. 1601 s. 175-178 uwagi na temat otrzymanej instrukcji do elektora brandenburskiego
  • "Kopia listu Piotra Tylickiego biskupa warmińskiego podkanclerzego koronnego do Zygmunta III króla Polski", Malbork 12.05. 1601 s. 179-180 sejmik w Malborku postanowił zaciągnąć z pieniędzy poborowych 200 jazdy i tyle piechoty na obronę przed desantem szwedzkim
  • "Burgrabius, proconsules consulesque Regiae Civitatis Rigensis", Ryga 17.06. 1601 s. 181-184 Karol otoczył port okrętami, podpłynął Dźwiną i wysadził żołnierzy na ląd
  • "Kopia listu Bernarda Maciejowskiego biskupa krakowskiego do króla Zygmunta III", Kraków 12.06. 1601 s. 185-186 zaniepokojony jest stanem Inflant i obojętnością ludzi na dobro ojczyzny. Radzi królowi, by do zamożnych listy rozpisał na poratowanie potrzeb, nie powinien narażać się wyjazdem do Inflant
  • "Fridericus in Livonia Curlandiae dux Sigismundo III regi Poloniae", Bausk 14.06. 1601 s. 187-190 brat Fryderyka Wilhelm zamierzał udać się ze swoim wojskiem do wojewody wileńskiego, kiedy jednak był koło Mitawy, dowiedział się o desancie wojsk szwedzkich, wobec tego zawrócił
  • "Kopia listu Stanisława Karnkowskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego do króla Zygmunta III", Gniezno 25.06. 1601 s. 191-192 nie radzi królowi wyjeżdżać za Grodno, ale zorientowawszy się w tym, co się w Inflantach dzieje, wrócić do kraju
  • "Andrzej Leszczyński wojewoda brzeski do króla Zygmunta III", Gołuchów 16.07. 1601 s. 193-196 z powodu choroby i zajęć w Trybunale sam nie może wziąć udziału w wyprawie, ale za to wysyła swego brata "z większą gromadką ludzi rycerskich"
  • "Burgrabius, proconsules consulesque civitatis Rigensis" Ryga 23.07. 1601 s. 197-200 w sprawie nakazu króla, by przesłać sprzęty i opisać dobra Jana Horsta i tych, co przeszli do Karola
  • "Kopia listu Bernarda Maciejowskiego biskupa krakowskiego do króla Zygmunta III" Stary Sącz 24.07. 1601 s. 201-202 cieszy się z sukcesów w wojnie inflanckiej
  • "Kopia listu Fryderyka księcia kurlandzkiego do króla Zygmunta III" Ronneburg 27.07. 1601 s. 203-204 interwencja w sprawie Jerzego Tyzenhauza, który poniósł duże straty od Szwedów i prosi o przywrócenie mu dóbr Wesen w powiecie Barson
  • "Georgius Farensbach palatinus Vendensis Sigismundo III regi Poloniae" Tylża 30.07. 1601 s. 205-208 o pieniądze dla wojsk zaciężnych, wychwala dzielność Jana Welchera [?] i jego udział w walkach inflanckich
  • "Burgrabius, proconsules consulesque Senatores civitatis Sacrae Regiae Majestatis Vestrae Rigensis Sigismundo III regi Poloniae" Ryga 07.08. 1601 s. 209-212 wojsko królewskie zajęło kilka zamków, ujście Dźwiny otacza 20-30 okrętów szwedzkich
  • "Burgrabius, proconsules consulesque Regiae Civitatis Rigensis Sigismundo III regi Poloniae" Ryga 16.08. 1601 s. 213-216 Szwedzi otaczają port ryski 36 wielkimi okrętami, proszą o pomoc wojskową, prochy i armaty sami zdobędą
  • "Kopia listu Jana Ostroroga kasztelana poznańskiego do króla" Chłopy 02.09. 1601 s. 217-218 chcąc wyjechać do wojska w Inflantach król powinien pamiętać o swoim bezpieczeństwie
  • "Burgrabius, proconsules consulesque Regiae Civitatis Rigensis Sigismundo III regi Poloniae" Ryga 05.09. 1601 s. 219-222 napad Karola i ks. Nassau na przedmieścia Rygi, jeńcy mówią, że Karol stracił 15 000 żołnierzy
  • "Dem Hochgebornen Fürsten Hern Friederichen Hertzogen zu Curlandt vnd Semigalien in Lievlandt Carolus dux Sudermaniae" obóz wojenny 06.09. 1601 s. 223-226 pogróżki Karola za przyłączenie się do Polaków
  • "Kopia listu Jana Firleja z Dąbcy podskarbiego koronnego do X sekretarza koronnego" Szymona Rudnickiego?, Markuszowice 07.09. 1601 s. 227-228 sprawa przywileju na Estonię i "przypowiedzenia służby" na piechotę krakowską i wojewody lubelskiego
  • "Kopia listu Bernarda Macieiowskiego biskupa krakowskiego do króla Zygmunta III" Nowe Miasto 09.09. 1601 s. 229-230 odradza królowi wyprawę przeciwko Karolowi z powodu braku pieniędzy
  • 1. "Kopia pozwolenia odiazdu do Szwecii Zygmuntowi III", Warszawa 15.06. 1593 s. 1-9
  • 2. "Copia nominationis commisssariorum in Livoniam" Warszawa 20.04. 1598 s. 13-14 Komisja w składzie: Jan Dymitr Solikowski, Jan Zborowski, Leon Sapieha, Zbigniew Ossoliński, Maciej Leniek, Piotr Ostrowski, Jerzy Schenking
  • 3. "Consiliarii Georgii Friderici marchionis Brandenburgensis in Prussia [...] duce [...] ad gubernationem Prussiae ducatus relicti et constituti ad Sigismundum III regem" Królewiec 18.09. 1598 s. 15-18 Podpisani: Albertus liber Baro a Kitlicz supremus Curiae Magister, Johannes Rautter burgrabius, Georgius a Pudewalss marschalcus, Andreas Fabri Dwa okręty mają wpłynąć do portu w Królewcu, należy zatrzymać ich dowódców, a piechotę węgierską przesłać królowi; przypłynął tylko jeden okręt angielski pod dowództwem Wilkinssona i 100 hajduków
  • 4. "Carolus rex Sudermaniae Statibus Regni Poloniae", Nyköping 09. 11. 1598 s. 19-22 Opis kampanii w 1598 roku; przesyła ugodę między nim a królem, zachęca stany do wpływania na zgodę między obu państwami
  • 5. "Lew Sapieha [kanclerz wielki litewski, starosta słonimski] do króla Zygmunta III", Wenden [Kieś], 15.03. 1599 s. 23-26 O nagrodę dla Jakuba Żeligowskiego rotmistrza za "obronienie pogranicznego zamku W. K. Mci nowogrodzkiego"; Za Zeligowskim
  • 6. Lew Sapieha kanclerz w. litewski i Jan Dymitr Solikowski arcybiskup lwowski do króla Zygmunta III, Wenden [Kieś], 05.04. 1599 s. 27-30
  • 7. "Kopia listu Jana Dymitra Solikowskiego arcybiskupa lwowskiego do króla" Zygmunta III Wazy, Zamość 28. 10. 1599 s. 31-32 Krótkie sprawozdanie z prac komisji po powrocie z Inflant
  • 8. "Copia praescripti legationis ad Sacram Caesaream Majestatem [Rudolphum II] a SRMte [...] Adriano Rembowski Sacrae Regiae Majestatis secretario datum Varsaviae, 20 Januarii A. D. 1600" s. 33-36 Podpisany: Laurentius Gembicki sprawy: posagu Zofii księżnej brunświckiej, szwedzkie, możność zaciągu wojska w Niemczech, Wołoszczyzna, Mołdawia
  • 9. "Responsum Sacrae Cesareae Majestatis [Rudolphi II] Adriano Rembowski datum" Pilzno 05.03. 1600 s. 37-38 podpisany: Rudolphus Coraducius Barvicius ofiaruje pośrednictwo między królem a Karolem
  • 10. "Georgius Farensbach palatinus Vendensis Sacrae Regiae Majestati" b. m. 19.08. 1600 s. 30-42 otrzymał dwa listy od Karola, jeden do obywateli inflanckich, drugi do rządców Estonii, został zmuszony do odczytania listów senatorom
  • 11. List Jerzego Schenkinga kasztelana wendenckiego i Macieja Leńka kasztelana dorpackiego do Karola Sudermańskiego, Ryga b. d. ok. 1600 s. 43-46 list ze Sztokholmu z 15.07. 1600 odebrali, odpowiadają na niego jako senatorowie koronni w sprawie ugody ze Szwedami
  • 12. "Georgius Farensbach palatinus Vendensis SR Majestati" Lemsal [Limbażi] 30.08. 1600 s. 47-50 Karol z rodziną, dużym wojskiem i 24 okrętami przybył do Rewla, należy więc organizować obronę
  • 13. "Karol książę Sudermański do burmistrza, radców i mieszkańców miasta Rygi", Rewel 01.09. 1600 s. 51-54 przyszedł do tych krajów odeprzeć napaści króla i papieskich; "Den Erbarn vnd Weisen unsern lieben besondern Bürgermeistern vnd Rathmannen auch sämtlichen Bürgerschaft der Statt Riga; Redditae IV Octobris styli veteris A. D. 1600"
  • "Treść listow i rożnych rękopismów w Bibliotece JW Tadeusza Czackiego znayduiących się"
  • "Kopia listu Piotra Myszkowskiego z Mirowa wojewody rawskiego do króla" Mirów 16.09. 1600 s. 55-56 Estonia dana Koronie nie może być od niej oderwana
  • "Georgius Farensbach SR Majestati" Burtnieki 21.09. 1600 s. 57-64 król skarży się na żołnierzy, że krzywdzą mieszkańców Rygi, ale i oni traktują Polaków jak wrogów; skąpe są siły polskie, brak żołdu, Szwedzi zajęli Stare Pärnu
  • "Georgius Farensbach palatinus Vendensis SR Majestati", z pól Helmeckich 30.09. 1600 s. 65-68 Karol nie zaczepiony rozpoczyna wojnę, ma 12 000 żołnierzy, tymczasem zamki bez straży, armat, pieniędzy i piechoty
  • "Wilhelmus in Livonia Curlandiae dux Sigismundo III regi Poloniae, Goldynga 03. 10. 1600 s. 69-72 wojska wysłać nie można, ponieważ wybrzeże morskie nie ma żadnych umocnień ani zamków obronnych
  • "Carolus dux Sudermaniae Rigensibus" z Nowej Parnawy 09. 10. 1600 s. 73-76 król chciał wprowadzić do Szwecji religię papieską, nie dotrzymał umowy spod Linköping, napadł na Elfsborg, obsadzał zamki w Szwecji obcym wojskiem; "Den Erbarn vnd Weisen vnsern lieben besondern Bürgenmeistern vnd Rathmannen auch sämptlichen gemeinen Bürgerschaft der Stat Riga; Redditae 11 Octobris Stytli veteris A. D. 1600"
  • "Carolus Sudermaniae dux Georgio Farensbach bellico praefecto, Felin 26. 10. 1600 s. 77-80 zarzuty jak wyżej
  • "Burgrabius, Proconsules, consulesque Regiae Ciuitatis Rigensis", Ryga 28. 10. 1600 s. 81-84 przesyłają dwa listy Karola i kopię odpowiedzi złagodzonej, aby go powstrzymać od napadu na Dyjament i Rygę
  • "Fridericus in Livonia Curlandiae dux Sigismundo III regi Poloniae" Goldynga 10. 11. 1600 s. 85-88 w odpowiedzi na list króla wysyła z wiadomościami Michała Manteufla
  • "Georgius Farensbach palatinus Vendensis Sigismundo III regi Poloniae, Valmiera 25. 11. 1600 s. 89-96 bardzo obszerny opis wydarzeń i walk w Inflantach z Karolem Sudermańskim
  • "Georgius Farensbach palatinus Vendensis Sigismundo III regi Poloniae, Rodenpois [Rodepe], 29. 11. 1600 s. 97-100 prosi o pieniądze na zapłatę zaległej drugiej ćwierci żołdu zaciężnym Niemcom "Palatinus Vendensis ad R. Majestatem de stipendiis
  • "Otto Schenking episcopus Vendensis ad R. Majestatem Sigismundum III Poloniae Regem" Remborg 04. 12. 1600 s. 101-102 brak adresu Karol zdobył Parnawę, Felin, Lais, Oberpol, Saletz, Helmet, Lude i Karkhuz więcej zdradą niż męstwem
  • "Georgius Farensbach palatinus Vendensis Sigismundo III regi Poloniae" Rodenpois 09. 12. 1600 s. 103-110 podaje obszerne sprawozdanie z wydarzeń inflanckich oraz przyjmuje do wiadomości mianowanie Macieja Leńka kasztelana dorpackiego dowódcą wojsk litewskich; "Palatinus Vendensis ad R. Majestatem de rebus Livonicio"
  • "Bellicum Domini Palatini Vendensis de bello Livonico concilium" Georgii Farensbach b.d. 1600 s. 111-114 proponuje królowi zimową wyprawę na Finlandię i spalenie floty Karola unieruchomionej w okowach lodu w tamtejszych portach
  • "Georgius Farensbach palatinus Vendensis Petro Tiliczki episcopo Varmiensi Regni Poloniae Vicecancellario" Rodenpois 10. 12. 1600 s. 115-118 utracił wszystkie swoje dobra i o nic innego on wygnaniec nie może błagać króla jak o ocalenie Inflant
  • "Georgius Farensbach palatinus Vendensis Petro Tiliczki episcopo Varmiensi vicecancellario Regni Poloniae, Rodenpois 10. 12. 1600 s. 119-122 dowiaduje się, że bez sejmu nic nie można załatwić, tymczasem nieprzyjaciel zajmuje całe Inflanty
  • Georgius Farensbachpalatinus Vendensis Sigismundo III regi Poloniae, Wenden [Kieś], 06.01. 1601 s. 123-126 wiadomości z Inflant; na zjazd w Kiesi zjechało się mało szlachty, wymawiali się obroną zamków
  • "Georgius Farensbach palatinus Vendensis Sigismundo III regi Poloniae" Lemburg 10.01. 1601 s. 127-130 nowy zjazd szlachty inflanckiej, Maciej Dembiński wodzem wojsk litewskich, Farensbach nie ma już kim dowodzić, utarczki w Inflantach; "Nomina Rothmagistrorum Sueticorum: Bent Larson, Christianus Schade, Wilhelmus Spiegell, Rek Bentson, Georgius Henrichson, Johannes Blanck, Nicolaus Giermuntson"
  • "Treść listow i rożnych rękopismów w Bibliotece JW Tadeusza Czackiego znayduiących się"
  • "Kopia listu Stanisława Golskiego [wojewody podolskiego] do króla Zygmunta III", Mukarów 13.09. 1601 s. 231-232 radzi królowi osobiście udać się do wojska, "gdyż wszystkiemi dary do woyny należącemi, wysoce P. Bóg WKMC uczcić raczył", pieniądze zaś zdobyć albo zastawem klejnotów, albo ad fidem publicam; Marek Sobieski woj. lubelski dowódcą wojska kwarcianego
  • "Fridericus in Livonia Curlandiae et Semigaliae dux" Bausk 14.09. 1601 s. 233-236 zachowują wielką czujność, ay nie dopuścić do nagłego napadu wroga na ziemie własne i Wielkiego Księstwa Litewskiego, siły jednak mają bardzo skromne
  • "Fridericus in Livonia Curlandiae et Semigaliae dux Sigismundo III regi Poloniae" Ekonii 18.09. 1601 s. 237-240 ma nadzieję, że wkrótce będzie mógł stawić się przed królem
  • "Kopia listu Stanisława Kostki [podskarbiego pruskiego i ekonoma malborskiego] do króla" Mrocza 24.09. 1601 s. 241-242 gdyby wiedział, że król udaje się do wojska w Inflantach, chętnie by przyłączył się do niego. Za to pilnie się stara o pieniądze, przesyła przez Rakowskiego 23014/16?
  • "Kopia listu Stanisława Golskiego [wojewody podolskiego] do króla" Bar 24.05. 1601 s. 243-244 list grzecznościowy po otrzymaniu wiadomości, że król wyjechał na Litwę. Upewnia, że ze strony granic tureckich i tatarskich nic bezpieczeństwu króla nie zagraża
  • "Johannes Comes et Dominus Frisiae Orientalis Sigismundo III Poloniae regi, ex arce Lahrortana" 25.09. 1601 s. 247-248 zgłasza swoją gotowość do udzielenia pomocy w walce o odzyskanie tronu szwedzkiego
  • "Kopia listu Stanisława Karnkowskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego do [Jana] Zamoyskiego hetmana" Łęczyca 29.09. 1601 s. 249-250 dziękuje hetmanowi za wiadomości o sprawach ruskich przesłane przez wojewodę lubelskiego i starostę przemyskiego
  • "Kopia listu Macieja Pstrokońskiego biskupa przemyskiego do króla" Książ X 1601 s. 251-252 sprawa wyjazdu króla do wojska w Inflantach i pieniędzy na żołd dla wojska
  • "Kopia zaświadczenia przez [Jerzego] Farensbacha dla Jerzego a Rosen danego, z obozu pod Wolmarem 30. 10. 1601 s. 253-254 o zasługach Jerzego Rosena w wojnie z Karolem Sudermańskim
  • "Kopia listu Stanisława Karnkowskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego do króla" Łęczyca 07. 11. 1601 s. 255-256 gratuluje królowi zwycięstwa nad Karolem. Po Trzech Królach zbierze się w Łęczycy komisja w sprawie cła
  • "Kopia listu Mikołaja Zebrzydowskiego wojewody i generała krakowskiego do króla" Lanckorona 07. 11. 1601 s. 257-258 dochodzą wieści, że napad Karola na Inflanty jest za radą i namową cesarza; klęska Jerzego Baszty w Siedmiogrodzie, zajęcie Białogrodu i wycofanie się po nadejściu Turków
  • "Bernard Macieiowski biskup krakowski do króla Zygmunta III", Bożencin 16. 11. 1601 s. 259-262 wyjazd do wojska w Inflantach dowodzi, że król "niwczym powinności swei krolewskiej opuszczać nieraczysz", prosi jednak, by "woiny panom hetmanom zleciwszy sam ossobą swą Pańską do Corony wrocić się raczył"
  • "Kopia listu 4 senatorów do króla" Lwów 18.01. 1602 s. 263-264 podpisy: Jan Dymitr Solikowski arcybiskup lwowski, Jerzy Mniszech wojewoda sandomierski, Jakub Pretficz [Prittwitz] kasztelan kamieniecki, Jan Zamoyski kasztelan chełmski. dziękują królowi za troskę o kraj, donoszą o Siedmiogrodzie i radzą, aby w tej sprawie porozumiał się z cesarzem, mają też wiadomości o instrukcji Kochanowskiego do cesarza
  • "Kopia listu biskupa chełmskiego [chełmińskiego] Wawrzyńca Gembickiego do króla" Lubawa 23.01. 1602 s. 265-266 gratuluje królowi szczęśliwego powrotu z Inflant, brak wojsku żywności i żołdu, "trzeba firmum praesidium pieniędzy poborowych"
  • "Kopia listu Mikołaja Działyńskiego wojewody chełmińskiego do króla" Bratian 24.01. 1602 s. 267-268 brak żołdu dla żołnierzy, rabunki i gnębienie ludności, radzi zwołać sejm na opatrzenie wojska
  • "Kopia listu Mikołaja Zebrzydowskiego wojewody krakowskiego do króla" Kraków 28.01. 1602 s. 269-270 gratuluje zwycięstwa nad Szwedami i szczęśliwego powrotu, skargi na brak pieniędzy, szukanie środków zaradczych
  • "Kopia listu Stanisława H.? [Jana] z Tarnowa [Tarnowskiego] kasztelana sandomierskiego do króla [Zygmunta III] własną ręką pisanego", Jelowieś? 28.01. 1602 s. 271-272 gratuluje zwycięstwa, nie byłoby jednak z tego zysku "gdyby in potestatem et antiquum statum reducta być nie miała Ziemia Inflancka"; konieczny jest sejm i nowe pobory; JP Sendomirski na list KJMCI 10 Januarii o postępku woyny Inflanckiey
  • "Kopia listu Bernarda Macieiowskiego biskupa krakowskiego do króla" Kraków 28.01. 1602 s. 273-274 gratuluje zdobycia Wolmaru i innych zamków oraz szczęśliwego powrotu do Wilna; odprawa posła moskiewskiego, zabiegi o pieniądze na wojnę Inflancką
  • "Kopia listu Macieja [Pstrokońskiego] biskupa przemyskiego do króla" Brzozów 06.02. 1602 s. 275-276 gratulacje jw., sprawa poborów w przemyskiem i sanockiem, o zwołanie sejmu dla zdobycia dalszych pieniędzy
  • "Kopia listu Piotra z Potulicz [Potulickiego] wojewody kaliskiego do króla" Poznań 07.02. 1602 s. 277-278 gratulacje jw., porozumienie się z senatorami województwa poznańskiego i kaliskiego "iakoby się tym zaciągom i trudnościom zabieżeć i woli i żądaniu WKM dosyć stać mogło"
  • "Kopia listu Jędrzeja Czarnkowskiego kasztelana kaliskiego do króla" Połajewo 07.02. 1602 s. 279-280 gratulacje jw., zabiegi o jak najprędsze zebranie z województwa poznańskiego zaległych poborow na potrzeby wojenne
  • "Konstanty książę Ostrowski [Ostrogski] wojewoda kijowski do króla" Ostróg 07.02. 1602 s. 281-284 gratulacje jw. Omówienie innych spraw z królem zlecił synowi swojemu kasztelanowi krakowskiemu Januszowi Ostrogskiemu
  • "Burgrabius, Proconsules consulesque Regiae Civitatis Rigensis Sigismundo III Poloniae et Sveciae regi" Ryga 17.02. 1602 s. 285-288 różne pogłoski o rzekomym zaginięciu Karola, obiecują dokładnie to zbadać i donieść królowi; Ryżanie strony zginienia Carolusowego
  • "Kopia listu Stanisława Karnkowskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego do króla" Łowicz 20.02. 1602 s. 289-290 gratuluje zdobycia Rygi i Kokenhuzy oraz szczęśliwego powrotu do Wilna; sprawa podatków z Wielkopolski
  • "Kopia listu Jana Firleja podskarbiego koronnego do biskupa elsperskiego podkanclerza koronnego" Piotra Tylickiego Kebel 22.02. 1602 s. 291-292 przesyła 30 000 zł, sprawa podatkowa, przesyła akta komisji łęczyckiej w sprawach celnych, nie może przybyć osobiście z powodu choroby
  • "Kopia listu Hieronima z Leżenic Gostomskiego wojewody poznańskiego do króla" Sandomierz 26.02. 1602 s. 293-294 dołoży starań z innymi senatorami, by żołd należny żołnierzom został wypłacony, sprawa niewypłaconych poborów wielkopolskich
  • "Kopia listu Stanisława Golskiego [wojewody podolskiego] do króla" Bar 26.02. 1602 s. 295-296 dziękuje za opis i przebieg wojny inflanckiej, gratuluje królowi powrotu i zwycięstwa; sprawa żołdu i liczebnego uzupełnienia wojsk
  • "Bernard Macieiowski biskup krakowski do króla" Kraków 02.03. 1602 s. 297-300 ks biskup krakowski raduie się sprzyiazdu krola Jego Msci o Korony
  • "Burgrabius, Proconsules Consulesque Regiae Civitatis Rigensis Regi Poloniae Sigismundo III", Ryga 15.03. 1602 s. 301-304 o przygotowywaniu floty przez Karola do napadu na Inflanty, wyniszczaniu gospodarczym Rygi i Inflant, o kłopotach w utrzymywaniu załóg wojskowych; O Carlusie
  • "Stanisław Karnkowski arcybiskup gnieźnieński do króla" Łowicz 17.03. 1602 s. 305-308 strony recuperaty krolestwa Swedzkiego
  • "Kopia listu Marka Sobieskiego wojewody lubelskiego do króla" Lublin 29.03. 1602 s. 309-310 o pieniądze na zaległy żołd, niedostatki żołnierzy na leżach zimowych, zaciągi jezdnych i pieszych na wyprawę do ziemi siedmiogrodzkiej, czemu powinny kres położyć uniwersały królewskie
  • "Fridericus in Livonia Curlandiae et Semigaliae dux Regi Poloniae Sigismundo III" Bausk 02.04. 1602 s. 311-318 zabiegi Karola o żywność dla wojska, skargi na krzywdy ze strony piechoty i jazdy polskiej, prośba do króla o pomoc; Od Curlanskych Xiązath 12 May illata a przythem Inflanczikom
  • "Stanisław Karnkowski arcybiskup gnieźnieński do króla Zygmunta III" Łowicz 04.04. 1602 s. 319-322 sprawa zamków w Inflantach między wojewodą sieradzkim a Janem Gotardem Tyzenhauzem
  • "Kopia listu Stanislawa Kostki [podskarbiego pruskiego i ekonoma malborskiego] do króla" Malbork 09.04. 1602 s. 323-324 zabiega o sukna i rusznice dla piechoty, pyta ile błękitnych, czerwonych i białych, stara się o proch, u Gdańszczan o srebro i pieniądze
  • "Kopia listu Stanisława Karnkowskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego do króla" Łowicz 13.04. 1602 s. 325-326
  • "Dem [...] Fürsten [...] Fridrichen Hertzogen zu Churlandt vnd Semigallen in Lieflandt Carolus" Nyköping 05.06. 1603 s. 495-498 zarzuca Fryderykowi wrogi stosunek, zabicie kilku Szwedów, grozi zemstą
  • "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 12.06. 1603 s. 499-503 poleca szczodrobliwości króla rotmistrza Wilczkowskiego zasłużonego w wyprawie maultańskiej i inflanckiej
  • "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 13.06. 1603 s. 503-506 za p. Rogozińskim
  • "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 13.06. 1603 s. 507-510 o kamienicę w Dorpacie po zdrajcy Adamie Straferze; Za panem Bunakiem rotmistrzem pieszym
  • "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 13.06. 1603 s. 511-514 o przydział dóbr w Inflantach, za p. Kossakowskim
  • "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 15.06. 1603 s. 515-518 Za panem Świdzińskim po Hanus Kinigk w pernawskim powieczie
  • "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 15.06. 1603 s. 519-522 o przydział dóbr w "Hiberpolskim powieczie", za p. Glinką porucznikiem rothy p. Sapiehy
  • "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 15.06. 1603 s. 523-526 o kamienicę w Dorpacie i dobra po Hansie Kraszu w parnawskim powiecie; Za panem Zdzitowieckim
  • "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 15.06. 1603 s. 527-530 o dobra w Inflantach; Za p. Jacobym Zakrzewskim
  • "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 15.06. 1603 s. 531-534 "O moizyczki po Endrychu Klingierze"; Za p. Janem Borodziczem
  • "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 15.06. 1603 s. 535-538 o kamienicę po Hartmanie zdrajcy; Za p. Adamem Lidiczem
  • "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 15.06. 1603 s. 539-542 o kamienicę w Karksi i moizę w Gawii; Za p. Christophem Taszlinskim
  • "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 16.06. 1603 s. 543-546 posyła rotmistrza Niewiarowskiego ze sprawozdaniem o stanie prowincji. Wiele zamieszania robią daniny, ponieważ "niejednym nad zasługi ich wielkie maiętności od WKM conferowane"
  • "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 16.06. 1603 s. 547-550 prosi króla, aby "Conferowanemi moize w Ruranckim powiecie po Claus Oster wesprzeć miłościwie raczył"; Za p. Rudnickim
  • "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 19.06. 1603 s. 551-554 z rozkazu króla odebrał nadanie Konopnickiemu, on jednak prosi o mojzę po Krzysztofie Stakelbergu; Za p. Konopnickim
 • Proweniencja: od T. Czackiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Baszta, Gyorgy gen. wojsk ces. w kampaniach w Mołdawii, Siedmiogrodzie i na Wołoszczyźnie
  • Beier Joachim kupiec
  • Bentson Rek rotmistrz szwedzki
  • Blanck Johann rotmistrz szwedzki
  • Borodzicz Jan
  • Brangel Herman
  • Brzostowski
  • Bunak rotmistrz
  • Chocimirski Piotr
  • Chodkiewicz, Aleksander wda trocki (?-1626)
  • Czarnkowski, Andrzej wda kaliski (1560-ca 1618)
  • Czarnolewski
  • Dembiński
  • Dembiński Maciej dowódca wojsk litewskich
  • Działyński Mikołaj wda chełmiński (ca 1540-1604)
  • Elian Harnisz
  • Erikson
  • Fabri Andreas
  • Farensbach Jerzy wda wendeński, hetman inflancki (1551-1602)
  • Farensbach Jerzy wda wendeński, hetman inflancki (1551-1602)
  • Farensbach Jerzy wda wendeński, hetman inflancki (1551-1602)
  • Firlej, Jan podskarbi kor. (?-1614)
  • Firlej, Jan podskarbi kor. (?-1614)
  • Freiberg Szymon
  • Fryderyk Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1569-1642)
  • Fryderyk Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1569-1642)
  • Fryderyk Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1569-1642)
  • Fryderyk Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1569-1642)
  • Garwaski rotmistrz
  • Gembicki Wawrzyniec abp gnieźn. (1559-1624)
  • Giermuntson Nicolaus rotmistrz szwedzki
  • Glinka por. rotmistrz
  • Golski Stanisław wda podolski i ruski (?-1612)
  • Golski Stanisław wda podolski i ruski (?-1612)
  • Gosławski Jan cześnik inowrocławski
  • Gostomski Hieronim wda poznański (?-1609)
  • Harnysz Eliasz
  • Hartmann mieszczanin ryski
  • Henrichson Georg rotmistrz szwedzki
  • Hilchen Dawid pisarz inflancki (1561-1610)
  • Hilchen Dawid pisarz inflancki (1561-1610)
  • Jan hrabia Fryzji Wschodniej
  • Jan hrabia Fryzji Wschodniej
  • Jaykowski Jan por.
  • Jerzy Fryderyk (książę pruski ; 1539-1603)
  • Jerzy Fryderyk książę pruski (1539-1603)
  • Karnkowski Stanisław prymas abp gnieźn. (1520-1603)
  • Karnkowski Stanisław prymas abp gnieźn. (1520-1603)
  • Karol IX Waza (król Szwecji ; 1550-1611)
  • Karol IX Waza (król Szwecji ; 1550-1611)
  • Karol IX Waza król Szwecji (1550-1611)
  • Karol IX Waza (król Szwecji ; 1550-1611)
  • Karol IX Waza król Szwecji (1550-1611)
  • Karol IX Waza (król Szwecji ; 1550-1611)
  • Kazanowski Zygmunt rotmistrz marsz. dworu królewicza Wład. Wazy (1563-1634)
  • Kazanowski Zygmunt rotmistrz marsz. dworu królewicza Wład. Wazy 1563-1634)
  • Kitlitz Albertus supremus Curiae Magister
  • Klinger Endrich
  • Kluzman Herman kupiec
  • König Hanus z pow. parnawskiego
  • Konopnicki
  • Kossakowski
  • Kostka Stanisław podskarbi ziem pruskich wda pomorski (?-1602)
  • Kostka Stanisław podskarbi ziem pruskich wda pomorski (?-1602)
  • Krasz Hans z pow. parnawskiego
  • Larson Bent rotmistrz szwedzki
  • Leniek Maciej klan dorpacki (ca 1545-1609)
  • Leniek Maciej klan dorpacki (ca 1545-1609)
  • Lidzicz Adam
  • Maciejowski Bernard abp gnieźn. prymas (1548-1608)
  • Maciejowski Bernard abp gnieźn. prymas (1548-1608)
  • Maciejowski Bernard abp gnieźn. prymas (1548-1608)
  • Maciejowski Bernard abp gnieźn. prymas (1548-1608)
  • Malcher malarz
  • Manteuffel Michał konsyliarz i poseł książąt kurlandzkich
  • Mierzwiński
  • Mniszech Jerzy krajczy kor. (ca 1548-1613)
  • Myszkowski Piotr wda rawski (?-1601)
  • Niewiarowski rotmistrz
  • Niewiarowski rotmistrz
  • Ossoliński Jan Zbigniew wda podlaski i sandomierski (1555-1623)
  • Oster Klaus
  • Ostrogski Konstanty Wasyl wda kijowski (1526-1608)
  • Ostroróg Jan wda poznański pisarz (1565-1622)
  • Ostrowski Piotr
  • Potulicki Piotr wda płocki brzeski kujawski kaliski (?-1606)
  • Pretwicz Jakub wda podolski (1546-1613)
  • Pstrokoński Maciej kanclerz w. kor. bp przemyski kujawski (ca 1553-1609)
  • Pstrokoński Maciej kanclerz w. kor. bp przemyski kujawski (ca 1553-1609)
  • Pudewalss Georgius marschalcus
  • Ratzeburg Maurycy de
  • Rautter Johannes burgrabia
  • Rembowski Adrian dworzanin i sekretarz król. (?-ca 1601)
  • Rogoziński
  • Rosen Jerzy
  • Rudnicki
  • Rudnicki Szymon bp warmiński (1552-1621)
  • Rudolf II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1552-1612)
  • Sapieha Lew klan i hetman w. lit. (1557-1633)
  • Sapieha Lew kanclerz i hetman w. lit. (1557-1633)
  • Saykowski Jan por. kpt. rtm. na Białym Kamieniu
  • Schade Christian rotmistrz szwedzki
  • Schenking Jerzy klan wendeński (1554-1605)
  • Schenking Otto bp inflancki (1554-1637)
  • Skrzetuski Stanisław
  • Sobieski Marek klan i wda lubelski (ca 1549-1605)
  • Sobieski Marek klan i wda lubelski (ca 1549-1605)
  • Solikowski Jan Dymitr abp lwowski (1539-1603)
  • Solikowski Jan Dymitr abp lwowski (1539-1603)
  • Spiegell rotmistrz szwedzki
  • Stackelberg Krzysztof
  • Strafer Adam mieszczanin ryski
  • Summiusz Krzysztof
  • Świdziński
  • Świdziński
  • Tarnowski Jan klan sandomierski
  • Taszliński Krzysztof
  • Tylicki Piotr podkanclerzy kor. bp chełmiński warmiński kujawski krakowski (1543-1616)
  • Tylicki Piotr podkanclerzy kor. bp chełmiński warmiński kujawski krakowski (1543-1616)
  • Tyzenhaus Gothard Jan kpt. marienburski klan wendeński
  • Tyzenhaus Henryk rotmistrz
  • Wetsjusz Jerzy
  • Wilczkowski rotmistrz
  • Wilhelm Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1574-1640)
  • Wilhelm Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1574-1640)
  • Wilkinsson
  • Wolski Stanisław
  • Zakrzewski Jakub
  • Zamoyski Jan kancl. wlk. kor. hetman wlk. kor. (1542-1605)
  • Zborowski Jan
  • Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski (1553-1620)
  • Żeligowski Jakub
  • Zofia Jagiellonka (księżna brunszwicka ; 1522-1575)
  • Komisja Inflacka 1598
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Listy 16-17 w.
  • Estonia 16-17 w.
  • Finlandia 16 w.
  • Inflanty 17 w.
  • Kiejdany (Litwa) 17 w.
  • Mołdawia 16-17 w.
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Ryga (Łotwa) 17 w.
  • Siedmiogród (Rumunia) 16 w.
  • Szwecja 16-17 w.
  • Tartu (Estonia) 17 w.
  • Warszawa 17 w.
  • Wołoskie, Księstwo 16-17 w.
  • Oblężenie Białego Kamienia 1602
  • Wojny polsko-szwedzkie 1600-1611
  • Wojsko 17 w.
  • Walka o dominium Maris Baltici
  • Wojny polsko-szwedzkie 16-17 w.
  • Poselstwa 16 w.
  • Wojny polsko-szwedzkie 17 w.
  • Walka o dominium Maris Baltici
 • Uwagi:
  • pismo wielu rąk
  • Znaczną część materiałów rękopisu BK 293 stanowią oryginały, reszta to kopie przepisane przez Łukasza Gołębiowskiego
  • k. 10-12 puste
 • Opracowania: 135. Kopia listu Hawryła Krutniewicza do króla [...] - druk: Herbst op. cit. s. 171-172 131. Jan Karol Chodkiewicz do króla [...] - druk: Niemcewicz op. cit. T. s. 277-278 92. Kopia listu Stanisława Karnkowskiego [...] do króla [...] - druk: H. Malewska, Listy staropolskie z epoki Wazów, Warszawa 1959 s. 56-59 58. Kopia listu Stanislawa Golskiego do króla [...] - druk: A. Szelągowski, Walka o Bałtyk [...] Lwów 1921 s. 143-144, 147 54. Burgrabius, proconsules consulesque Regiae Civitatis Rigensis [...] - druk: R. Heidenstein, Polonicarum ab excessu Sigismundi Augusti libri XII, Frankfurt 1672 s. 371; Herbst op. cit. s. 121-122 50. Georgius Farensbach [...] Sigismundo III [...] - druk: Herbst op. cit. s. 126 41. Kopia listu Piotra Tylickiego [...] - druk: Herbst op. cit. s. 72-73 40. Kopia listu Samuela Łaskiego [...] - druk: Historia dyplomacji polskiej 1572-1795 T. 2 pod red. Z. Wójcika, Warszawa 1982 s. 39 30. Georgius Farensbach [...] Sigismundo III [...] - druk: Herbst op. cit. s. 57; Bodniak op. cit. s. 17 26. Bellicum Domini Palatini Vendensis [...] - druk: Herbst op. cit. s. 70-71; Bodniak op. cit. s. 23 24. Otto Schenking [...] ad R. Majestatem Sigismundum III [...] - druk: Herbst op. cit. s. 43 22. Georgius Farensbach [...] Sigismundo III [...] - druk: Herbst op. cit. s. 35, 40 18. Carolus dux Sudermaniae Rigensibus [...] - druk: Bodniak op. cit. s. 14 16. Georgius Farensbach palatinus Vendensis SR Majestati [...] - druk: Herbst op. cit. s. 35 12. Georgius Farensbach palatinus Vendensis SR Majestati [...] - druk: Herbst op. cit. s. 31 11. [List Jerzego Schenkinga [...] i Macieja Leńka [...] - druk: Herbst op. cit. s. 31 10. Georgius Farensbach [...] - druk; Herbst op. cit. s. 31 9. Responsum Sacrae Cesareae Majestatis [Rudolphi II [...] - druk: Herbst op. cit. s. 6-7; Bodniak op. cit. s. 14-15 8. Copia praescripti legationis [...] - druk: St. Herbst, Wojna inflancka 1600-1602 [w:] Rozprawy Historyczne T. 19, Warszawa 1938 s. 6-7; St. Bodniak, Zawiązek floty i obrony wybrzeża w wojnie Zygmunta III z Karolem [w:] Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej z. 2, Kórnik 1930 s. 14-15 6. Lew Sapieha [...] i Jan Dymitr Solikowski [...] - druk: Archiwum domu Sapiehów op. cit. T. 1 s. 213-214 4. Carolus rex Sudermaniae [...] - druk: Piasecki op. cit. s. 158-161 2. Copia nominatione commissariorum in Livoniam [...] - druk: Instrukcja dla komisarzy wysłanych do Inflant, Warszawa 18 I 1599 [w:] Archiwum [...] Sapiehów T. 1, Lwów 1892 s. 205-208 1. Kopia pozwolenia odiazdu do Szwecii Zygmuntowi III [...] - druk: Niemcewicz J. U., Dzieje panowania Zygmunta III [...] T. 1, Kraków 1860 s. 165; P. Piasecki, Chronica gestorum in Europa singularium [...] Kraków 1645 s. 109

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Akta
 • 245 a "Panowanie Zygmunta III. |Woyna Inflantska No 10."
 • 246 a Akta oryginalne oraz kopie do panowania króla Polski Zygmunta III oraz do wojny inflanckiej 1593-1603.
 • 246 a Akta do wojny Inflanckiej 1593-1603 g z inw. rkpsów
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 17-19 w.
 • 300 a XLIV, 554 s. c 40x24 cm
 • 340 d rkps e Półskórek, 19 w.
 • 400 a Sudermański Karol zob. Karol IX Waza
 • 400 a Delwig Euherardus zob. Delwig Euerardus a
 • 400 a Sudermański Karol zob. Karol IX Waza
 • 400 a Sudermański Karol zob. Karol IX Waza
 • 400 a Prittwitz Jakub zob. Pretwicz Jakub wda podolski 1546-1613
 • 500 a pismo wielu rąk
 • 500 a Znaczną część materiałów rękopisu BK 293 stanowią oryginały, reszta to kopie przepisane przez Łukasza Gołębiowskiego
 • 500 a k. 10-12 puste
 • 520 a "Wojciech Baranowski biskup płocki do króla" Pułtusk 09.05. 1602 s. 327-328 w sprawie rotmistrza Zygmunta Kazanowskiego o obiecane mu przez króla starostwo felińskie w Inflantach
 • 520 a "Stanisław Karnkowski arcybiskup gieźnieński do króla" Łowicz 16.05. 1602 s. 331-336 brak żołdu, groźba konfederacji żołnierskiej, Karol radby pertraktować o pokój
 • 520 a "Jan Tarnowski biskup kujawski do króla" Raciąż 21.05. 1602 s. 337-340 odradza pertraktować z Karolem o zawieszenie broni, gdyż widzi w tym podstęp i zamiar lepszego przygotowania się do wojny i poczynienia nowych zaciągów
 • 520 a "Kopia listu Jerzego [Druckiego] Sokolińskiego starosty uświackiego do Piotra Tylickiego biskupa warmińskiego" Wieliż 21.05. 1602 s. 341-344 zdaje sprawę z działalności komisji królewskiej o rozgraniczenie zamków ukrainnych, gruntów spornych z komisarzami moskiewskimi oraz "o czynienie sprawiedliwości z poddanych krola JMci"
 • 520 a "Wojciech Baranowski biskup płocki do króla" Warszawa 23.05. 1602 s. 345-348 sprawy inflanckie, nędza i zmniejszenie się wojska, które z biedy i głodu zawiązało konfederację
 • 520 a "Burgrabius, Proconsules Consulesque Regiae Civitatis Rigensis" Ryga 06.06. 1602 s. 349-352 o przygotowaniach Karola do dalszej wojny; panowie Ryżanie o Carolusie
 • 520 a "Maciej Leniek [rotmistrz, kasztelan dorpacki, starosta ryski] do króla" Ryga 20.06. 1602 s. 355-356 wiadomości od Ryżan o chorobie Karola i przygotowaniach jego do wojny, prosi o pieniądze dla żołnierzy na dwie ćwierci i o sukno dla wojska; pan Derpski
 • 520 a "Adam Mierzejewski rotmistrz królewski do króla Zygmunta III" Kiejdany 12.07. 1602 s. 357-360 przypomina swoje zasługi i prosi o odpowiednią dotację
 • 520 a "Fridericus in Liuonia Curlandiae et Semigalliae dux Sigismundo III regi Poloniae et Sueciae" Bausk 12.09. 1602 s. 361-364 otrzymał list od Karola, w którym chce Fryderyka pozyskać prośbami i groźbami
 • 520 a "Stanisław Golski [wojewoda ziem podolskich] do króla Zygmunta III" Mukarów 15. 10. 1602 s. 365-366 dziękuje za list z wezwaniem na sejm, który radzi odbyć w Warszawie po Bożym Narodzeniu, a spraw jest bardzo dużo: Inflanty, Prusy, pokój z Moskwą, ziemia siedmiogrodzka, multańska; Litere quę inter Commissarios Regios et Carolinos Intercesserunt
 • 520 a "Commissarii Regii ad Carolinos" b.d. ok. X 1602 s. 367-368 Podpisani: Stanisław Kos [podkomorzy wendeński], Andrzej Wołowicz [pułkownik, sędzia ziemski żmudzki], Zygmunt Kazanowski [rotmistrz], Dawid Hilchen [pisarz inflancki] Jan Zamoyski przejął dwa listy Karola, w których domaga się komisarzy w sprawie pokoju. Proszą o wyznaczenie dnia i miejsca spotkania
 • 520 a "Carolini ad commissarios Regios: Andrea Linderson, Theodorus Strik, Euerhardus a Delwig, Reinholdus Anrep" Rewal 20. 10. 1602 s. 369 w sprawie zawieszenia broni: o podanie warunków, osób i miejsca obrad
 • 520 a "Responsum commissariorum Regiorum, z obozu" Dorpat 15. 11. 1602 s. 370-372 kanclerz przesłał Karolowi warunki zawieszenia broni, dlaczego więc zwleka się z ustaleniem osób i miejsca komisji, przynaglają do odpowiedzi
 • 520 a "Carolini ad commissarios Regios; [...] Stanislao Kos, Andreae Wołowicz, Sigismundo Kazanowski, Davidi Hilchen" Rewal 27. 11. 1602 s. 373-374 plenipotentem do obrad został Maurycy de Ratzeburg, on ustali czas i miejsce spotkania komisji
 • 520 a "Ultimum commissariorum Regiorum responsum, z obozu pod Dorpatem" 04. 12. 1602 s. 375-378 z powodu ciągłych krętactw, komisja żadnej odpowiedzi od Szwedów nie oczekuje
 • 520 a "Piotr z Potulicz [Potulicki wojewoda kaliski] do króla" Poznań 30. 10. 1602 s. 379-380 niebezpieczeństwu można tylko zapobiec na sejmie walnym, ważne, czy wojnę inflancką kontynuować, czy zabiegać o pokój, drugie to sprawa brandenburska
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz [hetman polny litewski, starosta żmudzki] do króla [Zygmunta III], z obozu pod Dorpatem" 18. 11. 1602 s. 381-384 zastępstwo po hetmanie, komisja przed hrabią Maurycym, głód w wojsku, prośba o nagrody dla kilku znaczniejszych osób
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu pod Dorpatem" 12. 12. 1602 s. 385-388 stan wojsk w Inflantach, głód i choroby zmniejszyły stan wojska o połowę
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu pod Dorpatem" 20. 12. 1602 s. 389-392 Karol zbiera w Niemczech wojska, by odbić Biały Kamień, piechota ucieka z zamków i z pola z powodu głodu, prosi o zaopatrzenie
 • 520 a "Burgrabius, Pronconsules Consulesque Regiae Civitatis Rigensis [Sigismundo III] Regi Poloniae et Sueciae", Ryga 30. 12. 1602 s. 393-396 król nakazuje schwytać zbiegów z piechoty; żołnierze uciekają spowodowani ostatnią nędzą
 • 520 a "Burgrabius, Proconsules Consulesque Regiae Civitatis Ridensis [Sigismundo III Regi Poloniae], Ryga 19.01. 1603 s. 397-400 Eich oddał ważne usługi Rzeczypospolitej, a ponieważ poniósł wielkie straty w pożarze, prosi króla o wyrównanie szkód
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz [starosta żmudzki, hetman polny litewski] do króla" Dorpat 22.01. 1603 s. 401-404 o hojność dla Mierzwińskiego wracającego do służby po ciężkiej chorobie
 • 520 a "Burgrabius, Proconsules Consulesque Regiae Civitatis Rigensis Regi Sigismundo III" Ryga 25.01. 1603 s. 405-408 kupcy Joachim Beier i Herman Kluzman dowożąc żywność wojsku w Inflantach ponieśli znaczne straty, polecają ich hojności króla
 • 520 a "Kopia listu Jana Karola Chodkiewicza do króla" Dorpat 28.01. 1603 s. 409-412 o stanie wojska w Inflantach, zostało tylko 40 koni, buntownik Stanisław Skrzetuski, pismo od komisarzy Karola, odprawa posła moskiewskiego
 • 520 a "Stanisław Karnkowski arcybiskup gnieźnieński do króla" Łowicz 29.01. 1603 s. 413-416 poleca Garwaskiego rotmistrza, który własnym kosztem utrzymywał rotę w wojnie inflanckiej
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 06.02. 1603 s. 417-420 brak pieniędzy, ubywa wojska
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 18.02. 1603 s. 421-424 przejęto list, którym chce się uśpić czujność załogi, tymczasem z Finlandii przybyło 2 000 żołnierzy, aby odbić Dorpat
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 20.02. 1603 s. 425-428 strony podwysszenia żołdu riczerstwu i o 4000 ludzi s Finlandii z Erichsonem 20 Februarii 1603
 • 520 a "Burgrabius, Proconsules Consulesque Civitatis Rigensis Regi" Ryga 07.03. 1603 Erikson chce się połączyć z Krzysztofem Summiuszem, aby uwolnić Dorpat od oblężenia. Wysyłają chorągiew wojska na pomoc, zboże nie nadeszło
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 18.03. 1603 s. 435-440 walki pod Dorpatem i Felinem, straty w szturmie rakiborskim, drożyzna i brak żywności, wykaz zabitych z roty Aleksandra Chodkiewicza, Sapiehy i Niewiarowskiego
 • 520 a "Lew Sapieha [kanclerz wielki litewski] do króla" Słonim 03.04. 1603 s. 441-443 o nadanie po Szymonie Freibergu i innych; pan Canclerz Litewski za p. Brzostowskim
 • 520 a "Jan Gosławski cześnik innowłocławski i Jan Saykowski? porucznik, kapitan i rotmistrz na Białym Kamieniu" Biały Kamień 15.04. 1603 s. 445-446 udaremnili napad na Biały Kamień, proszą o 2 ćwierci i dawne zasługi
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 18.04. 1603 s. 447-450 Piotr Chocimirski towarzysz roty Dąbrowy o dobra po Stanisławie Wolskim poległym w Dorpacie
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 18.04. 1603 s. 451-454 za panem Dąbrową rotmistrzem o kamienicę w Derptcie po Hortmanie
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 19.04. 1603 s. 455-458 za Harniszem Eliaszem; o dobra po zdrajcy Jerzym Wetsjuszem
 • 520 a "Burgrabius, Proconsules Consulesque totaque Communitas Regiae Civitatis Derptensis Regi Poloniae" Dorpat 20.04. 1603 s. 459-462 dziękują za oswobodzenie od Karola, proszą o uznanie ich przywilejów i ustanowienie opiekuna nad miastem i mieszkańcami
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 20.04. 1603 s. 463-466 za panem Swidzinskim o kamienicę po Hermanie Branglu
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 20.04. 1603 s. 467-470 za Malcherem malarzem o kamienicę w Derptcie naznaczoną od pana hetmana koronnego
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 23.04. 1603 s. 471-474 o poddaniu się Dorpatu
 • 520 a "Jan Goslawski rotmistrz kapitan królewski do króla" Biallok? 23.04. 1603 s. 475-478 prosi o starostwo w Absal i zameczek Padis
 • 520 a "Kopia listu Stanislawa Żółkiewskiego [kasztelana lwowskiego, hetmana wielkiego litewskiego] do króla" Lwów 10.05. 1603 s. 479 o żołnierzach wracających z Inflant, czeka ich hetman we Lwowie, mają do rozpatrzenia swoje prośby
 • 520 a "Jan Drucki z Dziecinowic do króla" Lublin 12.05. 1603 s. 481-482 przyjął listy przypowiednie na rotę do Inflant, ale ze skarbu pieniędzy nie otrzymał, wysyła w tej sprawie Czarnolewskiego
 • 520 a "Kopia listu Hawryła Krutniewicza do króla" Kijów 30.05. 1603 s. 483-486 tłumaczy się królowi, że odeszli z Inflant, tłumaczy się biedą i częstymi konfederacjami. Witebska nie napadli, ukarali tych tylko, którzy na Witebsk napadli
 • 520 a "[Olbracht] Łaski wojewoda sieradzki do króla" Łask 31.05. 1603 s. 487-490 odpowiedź na skargę króla w sprawie ścięcia sługi Michała Bleya
 • 520 a "[Jan] Hieronim Łaski do króla" Łask 31.05. 1603 s. 491-494
 • 520 a "Burgrabius, Proconsules Consulesque civitatis Rigensis Sigismundo III Regi Poloniae" Ryga 12.01. 1601 s. 131-134 podają królowi nowe warunki, które Karol przesłał Rydze, Dembiński odniósł znaczne zwycięstwo pod Wenden
 • 520 a "Otto Schenking episcopus Vendensis Petro Tiliczki episcopo Varmiensi vicecancellario" Zamość 21.01. 1601 s. 135-138 przysyła księdza, który dostał się w ręce Szwedów, aby jako naoczny świadek przedstawił królowi, co się w Inflantach dzieje
 • 520 a "Burgrabius, proconsules Consulesque civitatis Rigensis Sigismundo III Regi Poloniae" Ryga 30.01. 1601 s. 139-142 liczą na uchwały sejmowe, Dorpat wzięty, Wolmar oblężony
 • 520 a "Burgrabius, Proconsules consulesque civitatis Rigensis Sigismundo III Regi Poloniae" Ryga 20. 12. 1601 s. 143-146 nieprzyjaciel opanował wszystkie zamki z wyjątkiem Dyjamentu, Karol odgraża się mieszkańcom Rygi
 • 520 a "Georgius Farensbach palatinus Vendensis Sigismundo III Regi Poloniae, Ryga 26.02. 1601 s. 147-154 wszystkie zamki zajęte z wyjątkiem Rygi, Dyjamentu, Kokenhuzy, obszerne wiadomości z Inflant
 • 520 a "Burgrabius, Proconsules consulesque Regiae civitatis Rigensis Sigismundo III regi Poloniae", Ryga 09.03. 1601 s. 157-162 Hilchen podejrzany, przesyłają przejęty list Karola do Hilchena
 • 520 a "Fridericus et Wilhelmus in Livonia Curlandiae duces Sigismundo III regi Poloniae" Mitawa 12.03. 1601 s. 163-166 Kokenhuza otoczona, Karol domaga się żywności dla wojska, siły książąt ledwie na załogę wystarczą; 12 Martii responsum ad eas 7 Aprilis
 • 520 a "Henricus Tyzenhaus capitaneus militaris Sigismundo III regi Poloniae" Ryga 20.03. 1601 s. 167-170 został rotmistrzem szlachty wendeńskiej, prosi o żołd dla siebie i swego wojska
 • 520 a "Subditi provinciales qui Rigae sunt Sigismundo III regi Poloniae" Ryga 20.03. 1601 s. 171-174 przesyłają list Karola buntujący ich przeciw królowi, oni jednak zostaną zawsze wierni, proszą o pieniądze wystarczające przynajmniej na utrzymanie przy życiu
 • 520 a "Kopia listu Samuela Łaskiego [dyplomaty, rotmistrza, sekretarza królewskiego] do króla Zygmunta III" Szynwałd 28.04. 1601 s. 175-178 uwagi na temat otrzymanej instrukcji do elektora brandenburskiego
 • 520 a "Kopia listu Piotra Tylickiego biskupa warmińskiego podkanclerzego koronnego do Zygmunta III króla Polski", Malbork 12.05. 1601 s. 179-180 sejmik w Malborku postanowił zaciągnąć z pieniędzy poborowych 200 jazdy i tyle piechoty na obronę przed desantem szwedzkim
 • 520 a "Burgrabius, proconsules consulesque Regiae Civitatis Rigensis", Ryga 17.06. 1601 s. 181-184 Karol otoczył port okrętami, podpłynął Dźwiną i wysadził żołnierzy na ląd
 • 520 a "Kopia listu Bernarda Maciejowskiego biskupa krakowskiego do króla Zygmunta III", Kraków 12.06. 1601 s. 185-186 zaniepokojony jest stanem Inflant i obojętnością ludzi na dobro ojczyzny. Radzi królowi, by do zamożnych listy rozpisał na poratowanie potrzeb, nie powinien narażać się wyjazdem do Inflant
 • 520 a "Fridericus in Livonia Curlandiae dux Sigismundo III regi Poloniae", Bausk 14.06. 1601 s. 187-190 brat Fryderyka Wilhelm zamierzał udać się ze swoim wojskiem do wojewody wileńskiego, kiedy jednak był koło Mitawy, dowiedział się o desancie wojsk szwedzkich, wobec tego zawrócił
 • 520 a "Kopia listu Stanisława Karnkowskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego do króla Zygmunta III", Gniezno 25.06. 1601 s. 191-192 nie radzi królowi wyjeżdżać za Grodno, ale zorientowawszy się w tym, co się w Inflantach dzieje, wrócić do kraju
 • 520 a "Andrzej Leszczyński wojewoda brzeski do króla Zygmunta III", Gołuchów 16.07. 1601 s. 193-196 z powodu choroby i zajęć w Trybunale sam nie może wziąć udziału w wyprawie, ale za to wysyła swego brata "z większą gromadką ludzi rycerskich"
 • 520 a "Burgrabius, proconsules consulesque civitatis Rigensis" Ryga 23.07. 1601 s. 197-200 w sprawie nakazu króla, by przesłać sprzęty i opisać dobra Jana Horsta i tych, co przeszli do Karola
 • 520 a "Kopia listu Bernarda Maciejowskiego biskupa krakowskiego do króla Zygmunta III" Stary Sącz 24.07. 1601 s. 201-202 cieszy się z sukcesów w wojnie inflanckiej
 • 520 a "Kopia listu Fryderyka księcia kurlandzkiego do króla Zygmunta III" Ronneburg 27.07. 1601 s. 203-204 interwencja w sprawie Jerzego Tyzenhauza, który poniósł duże straty od Szwedów i prosi o przywrócenie mu dóbr Wesen w powiecie Barson
 • 520 a "Georgius Farensbach palatinus Vendensis Sigismundo III regi Poloniae" Tylża 30.07. 1601 s. 205-208 o pieniądze dla wojsk zaciężnych, wychwala dzielność Jana Welchera [?] i jego udział w walkach inflanckich
 • 520 a "Burgrabius, proconsules consulesque Senatores civitatis Sacrae Regiae Majestatis Vestrae Rigensis Sigismundo III regi Poloniae" Ryga 07.08. 1601 s. 209-212 wojsko królewskie zajęło kilka zamków, ujście Dźwiny otacza 20-30 okrętów szwedzkich
 • 520 a "Burgrabius, proconsules consulesque Regiae Civitatis Rigensis Sigismundo III regi Poloniae" Ryga 16.08. 1601 s. 213-216 Szwedzi otaczają port ryski 36 wielkimi okrętami, proszą o pomoc wojskową, prochy i armaty sami zdobędą
 • 520 a "Kopia listu Jana Ostroroga kasztelana poznańskiego do króla" Chłopy 02.09. 1601 s. 217-218 chcąc wyjechać do wojska w Inflantach król powinien pamiętać o swoim bezpieczeństwie
 • 520 a "Burgrabius, proconsules consulesque Regiae Civitatis Rigensis Sigismundo III regi Poloniae" Ryga 05.09. 1601 s. 219-222 napad Karola i ks. Nassau na przedmieścia Rygi, jeńcy mówią, że Karol stracił 15 000 żołnierzy
 • 520 a "Dem Hochgebornen Fürsten Hern Friederichen Hertzogen zu Curlandt vnd Semigalien in Lievlandt Carolus dux Sudermaniae" obóz wojenny 06.09. 1601 s. 223-226 pogróżki Karola za przyłączenie się do Polaków
 • 520 a "Kopia listu Jana Firleja z Dąbcy podskarbiego koronnego do X sekretarza koronnego" Szymona Rudnickiego?, Markuszowice 07.09. 1601 s. 227-228 sprawa przywileju na Estonię i "przypowiedzenia służby" na piechotę krakowską i wojewody lubelskiego
 • 520 a "Kopia listu Bernarda Macieiowskiego biskupa krakowskiego do króla Zygmunta III" Nowe Miasto 09.09. 1601 s. 229-230 odradza królowi wyprawę przeciwko Karolowi z powodu braku pieniędzy
 • 520 a 1. "Kopia pozwolenia odiazdu do Szwecii Zygmuntowi III", Warszawa 15.06. 1593 s. 1-9
 • 520 a 2. "Copia nominationis commisssariorum in Livoniam" Warszawa 20.04. 1598 s. 13-14 Komisja w składzie: Jan Dymitr Solikowski, Jan Zborowski, Leon Sapieha, Zbigniew Ossoliński, Maciej Leniek, Piotr Ostrowski, Jerzy Schenking
 • 520 a 3. "Consiliarii Georgii Friderici marchionis Brandenburgensis in Prussia [...] duce [...] ad gubernationem Prussiae ducatus relicti et constituti ad Sigismundum III regem" Królewiec 18.09. 1598 s. 15-18 Podpisani: Albertus liber Baro a Kitlicz supremus Curiae Magister, Johannes Rautter burgrabius, Georgius a Pudewalss marschalcus, Andreas Fabri Dwa okręty mają wpłynąć do portu w Królewcu, należy zatrzymać ich dowódców, a piechotę węgierską przesłać królowi; przypłynął tylko jeden okręt angielski pod dowództwem Wilkinssona i 100 hajduków
 • 520 a 4. "Carolus rex Sudermaniae Statibus Regni Poloniae", Nyköping 09. 11. 1598 s. 19-22 Opis kampanii w 1598 roku; przesyła ugodę między nim a królem, zachęca stany do wpływania na zgodę między obu państwami
 • 520 a 5. "Lew Sapieha [kanclerz wielki litewski, starosta słonimski] do króla Zygmunta III", Wenden [Kieś], 15.03. 1599 s. 23-26 O nagrodę dla Jakuba Żeligowskiego rotmistrza za "obronienie pogranicznego zamku W. K. Mci nowogrodzkiego"; Za Zeligowskim
 • 520 a 6. Lew Sapieha kanclerz w. litewski i Jan Dymitr Solikowski arcybiskup lwowski do króla Zygmunta III, Wenden [Kieś], 05.04. 1599 s. 27-30
 • 520 a 7. "Kopia listu Jana Dymitra Solikowskiego arcybiskupa lwowskiego do króla" Zygmunta III Wazy, Zamość 28. 10. 1599 s. 31-32 Krótkie sprawozdanie z prac komisji po powrocie z Inflant
 • 520 a 8. "Copia praescripti legationis ad Sacram Caesaream Majestatem [Rudolphum II] a SRMte [...] Adriano Rembowski Sacrae Regiae Majestatis secretario datum Varsaviae, 20 Januarii A. D. 1600" s. 33-36 Podpisany: Laurentius Gembicki sprawy: posagu Zofii księżnej brunświckiej, szwedzkie, możność zaciągu wojska w Niemczech, Wołoszczyzna, Mołdawia
 • 520 a 9. "Responsum Sacrae Cesareae Majestatis [Rudolphi II] Adriano Rembowski datum" Pilzno 05.03. 1600 s. 37-38 podpisany: Rudolphus Coraducius Barvicius ofiaruje pośrednictwo między królem a Karolem
 • 520 a 10. "Georgius Farensbach palatinus Vendensis Sacrae Regiae Majestati" b. m. 19.08. 1600 s. 30-42 otrzymał dwa listy od Karola, jeden do obywateli inflanckich, drugi do rządców Estonii, został zmuszony do odczytania listów senatorom
 • 520 a 11. List Jerzego Schenkinga kasztelana wendenckiego i Macieja Leńka kasztelana dorpackiego do Karola Sudermańskiego, Ryga b. d. ok. 1600 s. 43-46 list ze Sztokholmu z 15.07. 1600 odebrali, odpowiadają na niego jako senatorowie koronni w sprawie ugody ze Szwedami
 • 520 a 12. "Georgius Farensbach palatinus Vendensis SR Majestati" Lemsal [Limbażi] 30.08. 1600 s. 47-50 Karol z rodziną, dużym wojskiem i 24 okrętami przybył do Rewla, należy więc organizować obronę
 • 520 a 13. "Karol książę Sudermański do burmistrza, radców i mieszkańców miasta Rygi", Rewel 01.09. 1600 s. 51-54 przyszedł do tych krajów odeprzeć napaści króla i papieskich; "Den Erbarn vnd Weisen unsern lieben besondern Bürgermeistern vnd Rathmannen auch sämtlichen Bürgerschaft der Statt Riga; Redditae IV Octobris styli veteris A. D. 1600"
 • 520 a "Treść listow i rożnych rękopismów w Bibliotece JW Tadeusza Czackiego znayduiących się"
 • 520 a "Kopia listu Piotra Myszkowskiego z Mirowa wojewody rawskiego do króla" Mirów 16.09. 1600 s. 55-56 Estonia dana Koronie nie może być od niej oderwana
 • 520 a "Georgius Farensbach SR Majestati" Burtnieki 21.09. 1600 s. 57-64 król skarży się na żołnierzy, że krzywdzą mieszkańców Rygi, ale i oni traktują Polaków jak wrogów; skąpe są siły polskie, brak żołdu, Szwedzi zajęli Stare Pärnu
 • 520 a "Georgius Farensbach palatinus Vendensis SR Majestati", z pól Helmeckich 30.09. 1600 s. 65-68 Karol nie zaczepiony rozpoczyna wojnę, ma 12 000 żołnierzy, tymczasem zamki bez straży, armat, pieniędzy i piechoty
 • 520 a "Wilhelmus in Livonia Curlandiae dux Sigismundo III regi Poloniae, Goldynga 03. 10. 1600 s. 69-72 wojska wysłać nie można, ponieważ wybrzeże morskie nie ma żadnych umocnień ani zamków obronnych
 • 520 a "Carolus dux Sudermaniae Rigensibus" z Nowej Parnawy 09. 10. 1600 s. 73-76 król chciał wprowadzić do Szwecji religię papieską, nie dotrzymał umowy spod Linköping, napadł na Elfsborg, obsadzał zamki w Szwecji obcym wojskiem; "Den Erbarn vnd Weisen vnsern lieben besondern Bürgenmeistern vnd Rathmannen auch sämptlichen gemeinen Bürgerschaft der Stat Riga; Redditae 11 Octobris Stytli veteris A. D. 1600"
 • 520 a "Carolus Sudermaniae dux Georgio Farensbach bellico praefecto, Felin 26. 10. 1600 s. 77-80 zarzuty jak wyżej
 • 520 a "Burgrabius, Proconsules, consulesque Regiae Ciuitatis Rigensis", Ryga 28. 10. 1600 s. 81-84 przesyłają dwa listy Karola i kopię odpowiedzi złagodzonej, aby go powstrzymać od napadu na Dyjament i Rygę
 • 520 a "Fridericus in Livonia Curlandiae dux Sigismundo III regi Poloniae" Goldynga 10. 11. 1600 s. 85-88 w odpowiedzi na list króla wysyła z wiadomościami Michała Manteufla
 • 520 a "Georgius Farensbach palatinus Vendensis Sigismundo III regi Poloniae, Valmiera 25. 11. 1600 s. 89-96 bardzo obszerny opis wydarzeń i walk w Inflantach z Karolem Sudermańskim
 • 520 a "Georgius Farensbach palatinus Vendensis Sigismundo III regi Poloniae, Rodenpois [Rodepe], 29. 11. 1600 s. 97-100 prosi o pieniądze na zapłatę zaległej drugiej ćwierci żołdu zaciężnym Niemcom "Palatinus Vendensis ad R. Majestatem de stipendiis
 • 520 a "Otto Schenking episcopus Vendensis ad R. Majestatem Sigismundum III Poloniae Regem" Remborg 04. 12. 1600 s. 101-102 brak adresu Karol zdobył Parnawę, Felin, Lais, Oberpol, Saletz, Helmet, Lude i Karkhuz więcej zdradą niż męstwem
 • 520 a "Georgius Farensbach palatinus Vendensis Sigismundo III regi Poloniae" Rodenpois 09. 12. 1600 s. 103-110 podaje obszerne sprawozdanie z wydarzeń inflanckich oraz przyjmuje do wiadomości mianowanie Macieja Leńka kasztelana dorpackiego dowódcą wojsk litewskich; "Palatinus Vendensis ad R. Majestatem de rebus Livonicio"
 • 520 a "Bellicum Domini Palatini Vendensis de bello Livonico concilium" Georgii Farensbach b.d. 1600 s. 111-114 proponuje królowi zimową wyprawę na Finlandię i spalenie floty Karola unieruchomionej w okowach lodu w tamtejszych portach
 • 520 a "Georgius Farensbach palatinus Vendensis Petro Tiliczki episcopo Varmiensi Regni Poloniae Vicecancellario" Rodenpois 10. 12. 1600 s. 115-118 utracił wszystkie swoje dobra i o nic innego on wygnaniec nie może błagać króla jak o ocalenie Inflant
 • 520 a "Georgius Farensbach palatinus Vendensis Petro Tiliczki episcopo Varmiensi vicecancellario Regni Poloniae, Rodenpois 10. 12. 1600 s. 119-122 dowiaduje się, że bez sejmu nic nie można załatwić, tymczasem nieprzyjaciel zajmuje całe Inflanty
 • 520 a Georgius Farensbachpalatinus Vendensis Sigismundo III regi Poloniae, Wenden [Kieś], 06.01. 1601 s. 123-126 wiadomości z Inflant; na zjazd w Kiesi zjechało się mało szlachty, wymawiali się obroną zamków
 • 520 a "Georgius Farensbach palatinus Vendensis Sigismundo III regi Poloniae" Lemburg 10.01. 1601 s. 127-130 nowy zjazd szlachty inflanckiej, Maciej Dembiński wodzem wojsk litewskich, Farensbach nie ma już kim dowodzić, utarczki w Inflantach; "Nomina Rothmagistrorum Sueticorum: Bent Larson, Christianus Schade, Wilhelmus Spiegell, Rek Bentson, Georgius Henrichson, Johannes Blanck, Nicolaus Giermuntson"
 • 520 a "Treść listow i rożnych rękopismów w Bibliotece JW Tadeusza Czackiego znayduiących się"
 • 520 a "Kopia listu Stanisława Golskiego [wojewody podolskiego] do króla Zygmunta III", Mukarów 13.09. 1601 s. 231-232 radzi królowi osobiście udać się do wojska, "gdyż wszystkiemi dary do woyny należącemi, wysoce P. Bóg WKMC uczcić raczył", pieniądze zaś zdobyć albo zastawem klejnotów, albo ad fidem publicam; Marek Sobieski woj. lubelski dowódcą wojska kwarcianego
 • 520 a "Fridericus in Livonia Curlandiae et Semigaliae dux" Bausk 14.09. 1601 s. 233-236 zachowują wielką czujność, ay nie dopuścić do nagłego napadu wroga na ziemie własne i Wielkiego Księstwa Litewskiego, siły jednak mają bardzo skromne
 • 520 a "Fridericus in Livonia Curlandiae et Semigaliae dux Sigismundo III regi Poloniae" Ekonii 18.09. 1601 s. 237-240 ma nadzieję, że wkrótce będzie mógł stawić się przed królem
 • 520 a "Kopia listu Stanisława Kostki [podskarbiego pruskiego i ekonoma malborskiego] do króla" Mrocza 24.09. 1601 s. 241-242 gdyby wiedział, że król udaje się do wojska w Inflantach, chętnie by przyłączył się do niego. Za to pilnie się stara o pieniądze, przesyła przez Rakowskiego 23014/16?
 • 520 a "Kopia listu Stanisława Golskiego [wojewody podolskiego] do króla" Bar 24.05. 1601 s. 243-244 list grzecznościowy po otrzymaniu wiadomości, że król wyjechał na Litwę. Upewnia, że ze strony granic tureckich i tatarskich nic bezpieczeństwu króla nie zagraża
 • 520 a "Johannes Comes et Dominus Frisiae Orientalis Sigismundo III Poloniae regi, ex arce Lahrortana" 25.09. 1601 s. 247-248 zgłasza swoją gotowość do udzielenia pomocy w walce o odzyskanie tronu szwedzkiego
 • 520 a "Kopia listu Stanisława Karnkowskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego do [Jana] Zamoyskiego hetmana" Łęczyca 29.09. 1601 s. 249-250 dziękuje hetmanowi za wiadomości o sprawach ruskich przesłane przez wojewodę lubelskiego i starostę przemyskiego
 • 520 a "Kopia listu Macieja Pstrokońskiego biskupa przemyskiego do króla" Książ X 1601 s. 251-252 sprawa wyjazdu króla do wojska w Inflantach i pieniędzy na żołd dla wojska
 • 520 a "Kopia zaświadczenia przez [Jerzego] Farensbacha dla Jerzego a Rosen danego, z obozu pod Wolmarem 30. 10. 1601 s. 253-254 o zasługach Jerzego Rosena w wojnie z Karolem Sudermańskim
 • 520 a "Kopia listu Stanisława Karnkowskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego do króla" Łęczyca 07. 11. 1601 s. 255-256 gratuluje królowi zwycięstwa nad Karolem. Po Trzech Królach zbierze się w Łęczycy komisja w sprawie cła
 • 520 a "Kopia listu Mikołaja Zebrzydowskiego wojewody i generała krakowskiego do króla" Lanckorona 07. 11. 1601 s. 257-258 dochodzą wieści, że napad Karola na Inflanty jest za radą i namową cesarza; klęska Jerzego Baszty w Siedmiogrodzie, zajęcie Białogrodu i wycofanie się po nadejściu Turków
 • 520 a "Bernard Macieiowski biskup krakowski do króla Zygmunta III", Bożencin 16. 11. 1601 s. 259-262 wyjazd do wojska w Inflantach dowodzi, że król "niwczym powinności swei krolewskiej opuszczać nieraczysz", prosi jednak, by "woiny panom hetmanom zleciwszy sam ossobą swą Pańską do Corony wrocić się raczył"
 • 520 a "Kopia listu 4 senatorów do króla" Lwów 18.01. 1602 s. 263-264 podpisy: Jan Dymitr Solikowski arcybiskup lwowski, Jerzy Mniszech wojewoda sandomierski, Jakub Pretficz [Prittwitz] kasztelan kamieniecki, Jan Zamoyski kasztelan chełmski. dziękują królowi za troskę o kraj, donoszą o Siedmiogrodzie i radzą, aby w tej sprawie porozumiał się z cesarzem, mają też wiadomości o instrukcji Kochanowskiego do cesarza
 • 520 a "Kopia listu biskupa chełmskiego [chełmińskiego] Wawrzyńca Gembickiego do króla" Lubawa 23.01. 1602 s. 265-266 gratuluje królowi szczęśliwego powrotu z Inflant, brak wojsku żywności i żołdu, "trzeba firmum praesidium pieniędzy poborowych"
 • 520 a "Kopia listu Mikołaja Działyńskiego wojewody chełmińskiego do króla" Bratian 24.01. 1602 s. 267-268 brak żołdu dla żołnierzy, rabunki i gnębienie ludności, radzi zwołać sejm na opatrzenie wojska
 • 520 a "Kopia listu Mikołaja Zebrzydowskiego wojewody krakowskiego do króla" Kraków 28.01. 1602 s. 269-270 gratuluje zwycięstwa nad Szwedami i szczęśliwego powrotu, skargi na brak pieniędzy, szukanie środków zaradczych
 • 520 a "Kopia listu Stanisława H.? [Jana] z Tarnowa [Tarnowskiego] kasztelana sandomierskiego do króla [Zygmunta III] własną ręką pisanego", Jelowieś? 28.01. 1602 s. 271-272 gratuluje zwycięstwa, nie byłoby jednak z tego zysku "gdyby in potestatem et antiquum statum reducta być nie miała Ziemia Inflancka"; konieczny jest sejm i nowe pobory; JP Sendomirski na list KJMCI 10 Januarii o postępku woyny Inflanckiey
 • 520 a "Kopia listu Bernarda Macieiowskiego biskupa krakowskiego do króla" Kraków 28.01. 1602 s. 273-274 gratuluje zdobycia Wolmaru i innych zamków oraz szczęśliwego powrotu do Wilna; odprawa posła moskiewskiego, zabiegi o pieniądze na wojnę Inflancką
 • 520 a "Kopia listu Macieja [Pstrokońskiego] biskupa przemyskiego do króla" Brzozów 06.02. 1602 s. 275-276 gratulacje jw., sprawa poborów w przemyskiem i sanockiem, o zwołanie sejmu dla zdobycia dalszych pieniędzy
 • 520 a "Kopia listu Piotra z Potulicz [Potulickiego] wojewody kaliskiego do króla" Poznań 07.02. 1602 s. 277-278 gratulacje jw., porozumienie się z senatorami województwa poznańskiego i kaliskiego "iakoby się tym zaciągom i trudnościom zabieżeć i woli i żądaniu WKM dosyć stać mogło"
 • 520 a "Kopia listu Jędrzeja Czarnkowskiego kasztelana kaliskiego do króla" Połajewo 07.02. 1602 s. 279-280 gratulacje jw., zabiegi o jak najprędsze zebranie z województwa poznańskiego zaległych poborow na potrzeby wojenne
 • 520 a "Konstanty książę Ostrowski [Ostrogski] wojewoda kijowski do króla" Ostróg 07.02. 1602 s. 281-284 gratulacje jw. Omówienie innych spraw z królem zlecił synowi swojemu kasztelanowi krakowskiemu Januszowi Ostrogskiemu
 • 520 a "Burgrabius, Proconsules consulesque Regiae Civitatis Rigensis Sigismundo III Poloniae et Sveciae regi" Ryga 17.02. 1602 s. 285-288 różne pogłoski o rzekomym zaginięciu Karola, obiecują dokładnie to zbadać i donieść królowi; Ryżanie strony zginienia Carolusowego
 • 520 a "Kopia listu Stanisława Karnkowskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego do króla" Łowicz 20.02. 1602 s. 289-290 gratuluje zdobycia Rygi i Kokenhuzy oraz szczęśliwego powrotu do Wilna; sprawa podatków z Wielkopolski
 • 520 a "Kopia listu Jana Firleja podskarbiego koronnego do biskupa elsperskiego podkanclerza koronnego" Piotra Tylickiego Kebel 22.02. 1602 s. 291-292 przesyła 30 000 zł, sprawa podatkowa, przesyła akta komisji łęczyckiej w sprawach celnych, nie może przybyć osobiście z powodu choroby
 • 520 a "Kopia listu Hieronima z Leżenic Gostomskiego wojewody poznańskiego do króla" Sandomierz 26.02. 1602 s. 293-294 dołoży starań z innymi senatorami, by żołd należny żołnierzom został wypłacony, sprawa niewypłaconych poborów wielkopolskich
 • 520 a "Kopia listu Stanisława Golskiego [wojewody podolskiego] do króla" Bar 26.02. 1602 s. 295-296 dziękuje za opis i przebieg wojny inflanckiej, gratuluje królowi powrotu i zwycięstwa; sprawa żołdu i liczebnego uzupełnienia wojsk
 • 520 a "Bernard Macieiowski biskup krakowski do króla" Kraków 02.03. 1602 s. 297-300 ks biskup krakowski raduie się sprzyiazdu krola Jego Msci o Korony
 • 520 a "Burgrabius, Proconsules Consulesque Regiae Civitatis Rigensis Regi Poloniae Sigismundo III", Ryga 15.03. 1602 s. 301-304 o przygotowywaniu floty przez Karola do napadu na Inflanty, wyniszczaniu gospodarczym Rygi i Inflant, o kłopotach w utrzymywaniu załóg wojskowych; O Carlusie
 • 520 a "Stanisław Karnkowski arcybiskup gnieźnieński do króla" Łowicz 17.03. 1602 s. 305-308 strony recuperaty krolestwa Swedzkiego
 • 520 a "Kopia listu Marka Sobieskiego wojewody lubelskiego do króla" Lublin 29.03. 1602 s. 309-310 o pieniądze na zaległy żołd, niedostatki żołnierzy na leżach zimowych, zaciągi jezdnych i pieszych na wyprawę do ziemi siedmiogrodzkiej, czemu powinny kres położyć uniwersały królewskie
 • 520 a "Fridericus in Livonia Curlandiae et Semigaliae dux Regi Poloniae Sigismundo III" Bausk 02.04. 1602 s. 311-318 zabiegi Karola o żywność dla wojska, skargi na krzywdy ze strony piechoty i jazdy polskiej, prośba do króla o pomoc; Od Curlanskych Xiązath 12 May illata a przythem Inflanczikom
 • 520 a "Stanisław Karnkowski arcybiskup gnieźnieński do króla Zygmunta III" Łowicz 04.04. 1602 s. 319-322 sprawa zamków w Inflantach między wojewodą sieradzkim a Janem Gotardem Tyzenhauzem
 • 520 a "Kopia listu Stanislawa Kostki [podskarbiego pruskiego i ekonoma malborskiego] do króla" Malbork 09.04. 1602 s. 323-324 zabiega o sukna i rusznice dla piechoty, pyta ile błękitnych, czerwonych i białych, stara się o proch, u Gdańszczan o srebro i pieniądze
 • 520 a "Kopia listu Stanisława Karnkowskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego do króla" Łowicz 13.04. 1602 s. 325-326
 • 520 a "Dem [...] Fürsten [...] Fridrichen Hertzogen zu Churlandt vnd Semigallen in Lieflandt Carolus" Nyköping 05.06. 1603 s. 495-498 zarzuca Fryderykowi wrogi stosunek, zabicie kilku Szwedów, grozi zemstą
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 12.06. 1603 s. 499-503 poleca szczodrobliwości króla rotmistrza Wilczkowskiego zasłużonego w wyprawie maultańskiej i inflanckiej
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 13.06. 1603 s. 503-506 za p. Rogozińskim
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 13.06. 1603 s. 507-510 o kamienicę w Dorpacie po zdrajcy Adamie Straferze; Za panem Bunakiem rotmistrzem pieszym
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 13.06. 1603 s. 511-514 o przydział dóbr w Inflantach, za p. Kossakowskim
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 15.06. 1603 s. 515-518 Za panem Świdzińskim po Hanus Kinigk w pernawskim powieczie
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 15.06. 1603 s. 519-522 o przydział dóbr w "Hiberpolskim powieczie", za p. Glinką porucznikiem rothy p. Sapiehy
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 15.06. 1603 s. 523-526 o kamienicę w Dorpacie i dobra po Hansie Kraszu w parnawskim powiecie; Za panem Zdzitowieckim
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 15.06. 1603 s. 527-530 o dobra w Inflantach; Za p. Jacobym Zakrzewskim
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 15.06. 1603 s. 531-534 "O moizyczki po Endrychu Klingierze"; Za p. Janem Borodziczem
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 15.06. 1603 s. 535-538 o kamienicę po Hartmanie zdrajcy; Za p. Adamem Lidiczem
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 15.06. 1603 s. 539-542 o kamienicę w Karksi i moizę w Gawii; Za p. Christophem Taszlinskim
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 16.06. 1603 s. 543-546 posyła rotmistrza Niewiarowskiego ze sprawozdaniem o stanie prowincji. Wiele zamieszania robią daniny, ponieważ "niejednym nad zasługi ich wielkie maiętności od WKM conferowane"
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 16.06. 1603 s. 547-550 prosi króla, aby "Conferowanemi moize w Ruranckim powiecie po Claus Oster wesprzeć miłościwie raczył"; Za p. Rudnickim
 • 520 a "Jan Karol Chodkiewicz do króla" Dorpat 19.06. 1603 s. 551-554 z rozkazu króla odebrał nadanie Konopnickiemu, on jednak prosi o mojzę po Krzysztofie Stakelbergu; Za p. Konopnickim
 • 530 d Mf 627
 • 530 b BN d Kat. Mikr. BN R. 3, 1954 poz. 48
 • 541 c a d 1821
 • 546 a Pol., łac., niem.
 • 561 a od T. Czackiego d BK II, 167 d BK Dz. Hist. 174 m Poryck w Działyński Tytus (1796-1861) w Biblioteka Porycka w Czacki Tadeusz (1765-1813)
 • 581 a 135. Kopia listu Hawryła Krutniewicza do króla [...] - druk: Herbst op. cit. s. 171-172 a 131. Jan Karol Chodkiewicz do króla [...] - druk: Niemcewicz op. cit. T. s. 277-278 a 92. Kopia listu Stanisława Karnkowskiego [...] do króla [...] - druk: H. Malewska, Listy staropolskie z epoki Wazów, Warszawa 1959 s. 56-59 a 58. Kopia listu Stanislawa Golskiego do króla [...] - druk: A. Szelągowski, Walka o Bałtyk [...] Lwów 1921 s. 143-144, 147 a 54. Burgrabius, proconsules consulesque Regiae Civitatis Rigensis [...] - druk: R. Heidenstein, Polonicarum ab excessu Sigismundi Augusti libri XII, Frankfurt 1672 s. 371; Herbst op. cit. s. 121-122 a 50. Georgius Farensbach [...] Sigismundo III [...] - druk: Herbst op. cit. s. 126 a 41. Kopia listu Piotra Tylickiego [...] - druk: Herbst op. cit. s. 72-73 a 40. Kopia listu Samuela Łaskiego [...] - druk: Historia dyplomacji polskiej 1572-1795 T. 2 pod red. Z. Wójcika, Warszawa 1982 s. 39 a 30. Georgius Farensbach [...] Sigismundo III [...] - druk: Herbst op. cit. s. 57; Bodniak op. cit. s. 17 a 26. Bellicum Domini Palatini Vendensis [...] - druk: Herbst op. cit. s. 70-71; Bodniak op. cit. s. 23 a 24. Otto Schenking [...] ad R. Majestatem Sigismundum III [...] - druk: Herbst op. cit. s. 43 a 22. Georgius Farensbach [...] Sigismundo III [...] - druk: Herbst op. cit. s. 35, 40 a 18. Carolus dux Sudermaniae Rigensibus [...] - druk: Bodniak op. cit. s. 14 a 16. Georgius Farensbach palatinus Vendensis SR Majestati [...] - druk: Herbst op. cit. s. 35 a 12. Georgius Farensbach palatinus Vendensis SR Majestati [...] - druk: Herbst op. cit. s. 31 a 11. [List Jerzego Schenkinga [...] i Macieja Leńka [...] - druk: Herbst op. cit. s. 31 a 10. Georgius Farensbach [...] - druk; Herbst op. cit. s. 31 a 9. Responsum Sacrae Cesareae Majestatis [Rudolphi II [...] - druk: Herbst op. cit. s. 6-7; Bodniak op. cit. s. 14-15 a 8. Copia praescripti legationis [...] - druk: St. Herbst, Wojna inflancka 1600-1602 [w:] Rozprawy Historyczne T. 19, Warszawa 1938 s. 6-7; St. Bodniak, Zawiązek floty i obrony wybrzeża w wojnie Zygmunta III z Karolem [w:] Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej z. 2, Kórnik 1930 s. 14-15 a 6. Lew Sapieha [...] i Jan Dymitr Solikowski [...] - druk: Archiwum domu Sapiehów op. cit. T. 1 s. 213-214 a 4. Carolus rex Sudermaniae [...] - druk: Piasecki op. cit. s. 158-161 a 2. Copia nominatione commissariorum in Livoniam [...] - druk: Instrukcja dla komisarzy wysłanych do Inflant, Warszawa 18 I 1599 [w:] Archiwum [...] Sapiehów T. 1, Lwów 1892 s. 205-208 a 1. Kopia pozwolenia odiazdu do Szwecii Zygmuntowi III [...] - druk: Niemcewicz J. U., Dzieje panowania Zygmunta III [...] T. 1, Kraków 1860 s. 165; P. Piasecki, Chronica gestorum in Europa singularium [...] Kraków 1645 s. 109
 • 600 a Baszta, Gyorgy c gen. wojsk ces. w kampaniach w Mołdawii, Siedmiogrodzie i na Wołoszczyźnie
 • 600 a Beier Joachim c kupiec
 • 600 a Bentson Rek c rotmistrz szwedzki
 • 600 a Blanck Johann c rotmistrz szwedzki
 • 600 a Borodzicz Jan
 • 600 a Brangel Herman
 • 600 a Brzostowski
 • 600 a Bunak c rotmistrz
 • 600 a Chocimirski Piotr
 • 600 a Chodkiewicz, Aleksander c wda trocki d (?-1626)
 • 600 a Czarnkowski, Andrzej c wda kaliski d (1560-ca 1618)
 • 600 a Czarnolewski
 • 600 a Dembiński
 • 600 a Dembiński Maciej c dowódca wojsk litewskich
 • 600 a Działyński Mikołaj c wda chełmiński d (ca 1540-1604)
 • 600 a Elian Harnisz
 • 600 a Erikson
 • 600 a Fabri Andreas
 • 600 a Farensbach Jerzy c wda wendeński, hetman inflancki d (1551-1602)
 • 600 a Farensbach Jerzy c wda wendeński, hetman inflancki d (1551-1602)
 • 600 a Farensbach Jerzy c wda wendeński, hetman inflancki d (1551-1602)
 • 600 a Firlej, Jan c podskarbi kor. d (?-1614)
 • 600 a Firlej, Jan c podskarbi kor. d (?-1614)
 • 600 a Freiberg Szymon
 • 600 a Fryderyk Kettler c (książę Kurlandii i Semigalii ; d 1569-1642)
 • 600 a Fryderyk Kettler c (książę Kurlandii i Semigalii ; d 1569-1642)
 • 600 a Fryderyk Kettler c (książę Kurlandii i Semigalii ; d 1569-1642)
 • 600 a Fryderyk Kettler c (książę Kurlandii i Semigalii ; d 1569-1642)
 • 600 a Garwaski c rotmistrz
 • 600 a Gembicki Wawrzyniec c abp gnieźn. d (1559-1624)
 • 600 a Giermuntson Nicolaus c rotmistrz szwedzki
 • 600 a Glinka c por. rotmistrz
 • 600 a Golski Stanisław c wda podolski i ruski d (?-1612)
 • 600 a Golski Stanisław c wda podolski i ruski d (?-1612)
 • 600 a Gosławski Jan c cześnik inowrocławski
 • 600 a Gostomski Hieronim c wda poznański d (?-1609)
 • 600 a Harnysz Eliasz
 • 600 a Hartmann c mieszczanin ryski
 • 600 a Henrichson Georg c rotmistrz szwedzki
 • 600 a Hilchen Dawid c pisarz inflancki d (1561-1610)
 • 600 a Hilchen Dawid c pisarz inflancki d (1561-1610)
 • 600 a Jan c hrabia Fryzji Wschodniej
 • 600 a Jan c hrabia Fryzji Wschodniej
 • 600 a Jaykowski Jan por.
 • 600 a Jerzy Fryderyk c (książę pruski ; d 1539-1603)
 • 600 a Jerzy Fryderyk c książę pruski d (1539-1603)
 • 600 a Karnkowski Stanisław c prymas abp gnieźn. d (1520-1603)
 • 600 a Karnkowski Stanisław c prymas abp gnieźn. d (1520-1603)
 • 600 a Karol b IX Waza c (król Szwecji ; d 1550-1611)
 • 600 a Karol b IX Waza c (król Szwecji ; d 1550-1611)
 • 600 a Karol b IX Waza c król Szwecji d (1550-1611)
 • 600 a Karol b IX Waza c (król Szwecji ; d 1550-1611)
 • 600 a Karol b IX Waza c król Szwecji d (1550-1611)
 • 600 a Karol b IX Waza c (król Szwecji ; d 1550-1611)
 • 600 a Kazanowski Zygmunt c rotmistrz marsz. dworu królewicza Wład. Wazy d (1563-1634)
 • 600 a Kazanowski Zygmunt c rotmistrz marsz. dworu królewicza Wład. Wazy d 1563-1634)
 • 600 a Kitlitz Albertus c supremus Curiae Magister
 • 600 a Klinger Endrich
 • 600 a Kluzman Herman c kupiec
 • 600 a König Hanus z pow. parnawskiego
 • 600 a Konopnicki
 • 600 a Kossakowski
 • 600 a Kostka Stanisław c podskarbi ziem pruskich wda pomorski d (?-1602)
 • 600 a Kostka Stanisław c podskarbi ziem pruskich wda pomorski d (?-1602)
 • 600 a Krasz Hans z pow. parnawskiego
 • 600 a Larson Bent c rotmistrz szwedzki
 • 600 a Leniek Maciej c klan dorpacki d (ca 1545-1609)
 • 600 a Leniek Maciej c klan dorpacki d (ca 1545-1609)
 • 600 a Lidzicz Adam
 • 600 a Maciejowski Bernard c abp gnieźn. prymas d (1548-1608)
 • 600 a Maciejowski Bernard c abp gnieźn. prymas d (1548-1608)
 • 600 a Maciejowski Bernard c abp gnieźn. prymas d (1548-1608)
 • 600 a Maciejowski Bernard c abp gnieźn. prymas d (1548-1608)
 • 600 a Malcher c malarz
 • 600 a Manteuffel Michał c konsyliarz i poseł książąt kurlandzkich
 • 600 a Mierzwiński
 • 600 a Mniszech Jerzy c krajczy kor. d (ca 1548-1613)
 • 600 a Myszkowski Piotr c wda rawski d (?-1601)
 • 600 a Niewiarowski c rotmistrz
 • 600 a Niewiarowski c rotmistrz
 • 600 a Ossoliński Jan Zbigniew c wda podlaski i sandomierski d (1555-1623)
 • 600 a Oster Klaus
 • 600 a Ostrogski Konstanty Wasyl c wda kijowski d (1526-1608)
 • 600 a Ostroróg Jan c wda poznański pisarz d (1565-1622)
 • 600 a Ostrowski Piotr
 • 600 a Potulicki Piotr c wda płocki brzeski kujawski kaliski d (?-1606)
 • 600 a Pretwicz Jakub c wda podolski d (1546-1613)
 • 600 a Pstrokoński Maciej c kanclerz w. kor. bp przemyski kujawski d (ca 1553-1609)
 • 600 a Pstrokoński Maciej c kanclerz w. kor. bp przemyski kujawski d (ca 1553-1609)
 • 600 a Pudewalss Georgius marschalcus
 • 600 a Ratzeburg Maurycy de
 • 600 a Rautter Johannes c burgrabia
 • 600 a Rembowski Adrian c dworzanin i sekretarz król. d (?-ca 1601)
 • 600 a Rogoziński
 • 600 a Rosen Jerzy
 • 600 a Rudnicki
 • 600 a Rudnicki Szymon c bp warmiński d (1552-1621)
 • 600 a Rudolf b II c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1552-1612)
 • 600 a Sapieha Lew c klan i hetman w. lit. d (1557-1633)
 • 600 a Sapieha Lew c kanclerz i hetman w. lit. d (1557-1633)
 • 600 a Saykowski Jan c por. kpt. rtm. na Białym Kamieniu
 • 600 a Schade Christian c rotmistrz szwedzki
 • 600 a Schenking Jerzy c klan wendeński d (1554-1605)
 • 600 a Schenking Otto c bp inflancki d (1554-1637)
 • 600 a Skrzetuski Stanisław
 • 600 a Sobieski Marek c klan i wda lubelski d (ca 1549-1605)
 • 600 a Sobieski Marek c klan i wda lubelski d (ca 1549-1605)
 • 600 a Solikowski Jan Dymitr c abp lwowski d (1539-1603)
 • 600 a Solikowski Jan Dymitr c abp lwowski d (1539-1603)
 • 600 a Spiegell c rotmistrz szwedzki
 • 600 a Stackelberg Krzysztof
 • 600 a Strafer Adam c mieszczanin ryski
 • 600 a Summiusz Krzysztof
 • 600 a Świdziński
 • 600 a Świdziński
 • 600 a Tarnowski Jan c klan sandomierski
 • 600 a Taszliński Krzysztof
 • 600 a Tylicki Piotr c podkanclerzy kor. bp chełmiński warmiński kujawski krakowski d (1543-1616)
 • 600 a Tylicki Piotr c podkanclerzy kor. bp chełmiński warmiński kujawski krakowski d (1543-1616)
 • 600 a Tyzenhaus Gothard Jan c kpt. marienburski klan wendeński
 • 600 a Tyzenhaus Henryk c rotmistrz
 • 600 a Wetsjusz Jerzy
 • 600 a Wilczkowski rotmistrz
 • 600 a Wilhelm Kettler c (książę Kurlandii i Semigalii ; d 1574-1640)
 • 600 a Wilhelm Kettler c (książę Kurlandii i Semigalii ; d 1574-1640)
 • 600 a Wilkinsson
 • 600 a Wolski Stanisław
 • 600 a Zakrzewski Jakub
 • 600 a Zamoyski Jan c kancl. wlk. kor. hetman wlk. kor. d (1542-1605)
 • 600 a Zborowski Jan
 • 600 a Zebrzydowski Mikołaj c wda lubelski wda krakowski d (1553-1620)
 • 600 a Żeligowski Jakub
 • 600 a Zofia Jagiellonka c (księżna brunszwicka ; d 1522-1575)
 • 610 a Komisja Inflacka 1598
 • 611 a Zjazd 1601 Kieś
 • 650 a Korespondencja dyplomatyczna y 17 w.
 • 650 a Listy y 16-17 w.
 • 651 a Estonia y 16-17 w.
 • 651 a Finlandia y 16 w.
 • 651 a Inflanty y 17 w.
 • 651 a Kiejdany (Litwa) y 17 w.
 • 651 a Mołdawia y 16-17 w.
 • 651 a Poznań (woj. wielkopolskie) y 17 w.
 • 651 a Ryga (Łotwa) y 17 w.
 • 651 a Siedmiogród (Rumunia) y 16 w.
 • 651 a Szwecja y 16-17 w.
 • 651 a Tartu (Estonia) y 17 w.
 • 651 a Warszawa y 17 w.
 • 651 a Wołoskie, Księstwo y 16-17 w.
 • 653 a Oblężenie Białego Kamienia 1602
 • 653 a Wojny polsko-szwedzkie 1600-1611
 • 653 a Wojsko 17 w.
 • 653 a Walka o dominium Maris Baltici
 • 653 a Wojny polsko-szwedzkie 16-17 w.
 • 653 a Poselstwa 16 w.
 • 653 a Wojny polsko-szwedzkie 17 w.
 • 653 a Walka o dominium Maris Baltici
 • 700 a Anrep Reinhold
 • 700 a Baranowski, Wojciech c abp gnieźn. sekr. w. kor. d (1548-1615)
 • 700 a Chodkiewicz Jan Karol c hetman w. lit. d (1560-1621)
 • 700 a Delwig Euerardus a
 • 700 a Golski Stanisław c wda podolski i ruski d (?-1612)
 • 700 a Hilchen Dawid c pisarz inflancki d (1561-1610)
 • 700 a Karnkowski Stanisław c prymas abp gnieźn. d (1520-1603)
 • 700 a Kos Stanisław c podkomorzy wendeński
 • 700 a Leniek Maciej c klan dorpacki d (ca 1545-1609)
 • 700 a Linderson Andreas
 • 700 a Mierzejewski Adam c rotmistrz król.
 • 700 a Potulicki Piotr c wda płocki brzeski kujawski kaliski d (?-1606)
 • 700 a Sokoliński Jerzy c sta uświacki marszałek witebski d (?-1606)
 • 700 a Strik Teodor
 • 700 a Tarnowski Jan c podkancl. kor. prymas d (1550-1605)
 • 700 a Tylicki Piotr c podkancl. kor. bp chełmiński warmiński kujawski krakowski d (1543-1616)
 • 700 a Wołowicz Andrzej c płk. sędzia żmudzki
 • 700 a Zamoyski Jan c kancl. wlk. kor. hetman wlk. kor. d (1542-1605)
 • 700 a Zygmunt III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 700 a Chodkiewicz Jan Karol c hetman w. lit. d (1560-1621)
 • 700 a Drucki Jan z Dziecinowic
 • 700 a Karnkowski Stanisław c prymas abp gnieźn. d (1520-1603)
 • 700 a Krutniewicz Hawryło
 • 700 a Łaski Olbracht c wda sieradzki d (1536-1604)
 • 700 a Zygmunt III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 700 a Karnkowski Stanisław c prymas abp gnieźn. d (1520-1603)
 • 700 a Leszczyński Andrzej c wda brzesko-kujawski sta nakielski d (1559-1606)
 • 700 a Łaski Samuel c poseł sekretarz królewski d (ca 1553-1611)
 • 700 a Schenking Otto c bp inflancki d (1554-1637)
 • 700 a Tylicki Piotr c podkanclerzy kor. bp chełmiński warmiński kujawski krakowski d (1543-1616)
 • 700 a Farensbach Jerzy c wda wendeński, hetman inflancki d (1551-1602)
 • 700 a Gembicki Wawrzyniec c abp gnieźn. d (1559-1624)
 • 700 a Karol b IX Waza c (król Szwecji ; d 1550-1611)
 • 700 a Sapieha Lew c kanclerz i hetman w. lit. d (1557-1633)
 • 700 a Schenking Jerzy c klan wendeński d (1554-1605)
 • 700 a Solikowski Jan Dymitr c abp lwowski d (1539-1603)
 • 700 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 700 a Działyński Mikołaj c wda chełmiński d (ca 1540-1604)
 • 700 a Farensbach Jerzy c wda wendeński hetman inflancki d (1551-1602)
 • 700 a Fryderyk Kettler c książę Kurlandii i Semigalii d (1569-1642)
 • 700 a Gembicki Wawrzyniec c abp gnieźn. d (1559-1624)
 • 700 a Golski Stanisław c wda podolski i ruski d (?-1612)
 • 700 a Jan c hrabia Fryzji Wschodniej
 • 700 a Jerzy Fryderyk c książę pruski d (1539-1603)
 • 700 a Karnkowski Stanisław c prymas abp gnieźn. d (1520-1603)
 • 700 a Karol b IX Waza c (król Szwecji ; d 1550-1611)
 • 700 a Kostka Stanisław c podskarbi ziem pruskich wda pomorski d (?-1602)
 • 700 a Maciejowski Bernard c abp gnieźn. prymas d (1548-1608)
 • 700 a Mniszech Jerzy c krajczy kor. d (ca 1548-1613)
 • 700 a Pretwicz Jakub c wda podolski d (1546-1613)
 • 700 a Pstrokoński Maciej c kanclerz w. kor. bp przemyski kujawski d (ca 1553-1609)
 • 700 a Rosen Jerzy
 • 700 a Sobieski Marek c klan i wda lubelski d (ca 1549-1605)
 • 700 a Solikowski Jan Dymitr c abp lwowski d (1539-1603)
 • 700 a Zamoyski Jan c kancl. wlk. kor. hetman wlk. kor. d (1542-1605)
 • 700 a Zebrzydowski Mikołaj c wda lubelski wda krakowski d (1553-1620)
 • 700 a Czarnkowski Andrzej c wda kaliski d (1560-ca 1618)
 • 700 a Firlej Jan c podskarbi kor. d (?-1614)
 • 700 a Gostomski Hieronim c wda poznański d (?-1609)
 • 700 a Maciejowski Bernard c abp gnieźn. prymas d (1548-1608)
 • 700 a Ostrowski [Ostrogski] Konstanty b książę c wda kijowski
 • 700 a Karnkowski Stanisław c prymas abp gnieźn. d (1520-1603)
 • 700 a Kostka Stanisław c podskarbi ziem pruskich wda pomorski d (?-1602)
 • 700 a Potulicki Piotr c wda kaliski
 • 700 a Pstrokoński, Maciej c bp przemyski d (ca 1553-1609)
 • 700 a Sobieski, Marek c wda lubelski d (1549/50-1605)
 • 700 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 700 a Chodkiewicz Jan Karol c hetman w. lit. d (1560-1621)
 • 700 a Fryderyk Kettler c (książę Kurlandii i Semigalii ; d 1569-1642)
 • 700 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a List Sokolińskiego Jerzego Druckiego sty uświackiego do Tylickiego Piotra bpa warmińskiego
 • 740 a Listy do komisarzy królewskich
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Listy Jerzego Farensbacha do Zygmunta III
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a List Schenkinga Ottona bpa wendeńskiego do Tylickiego Piotra boa warmińskiego
 • 740 a List Karola IX Sudermańskiego króla Szwecji
 • 740 a List Firleja Jana podskarbiego kor. do Rudnickiego Szymona? sekretarza kor.
 • 740 a Carolus rex Sudermaniae Statibus Regni Poloniae
 • 740 a Opis kampanii w 1598 roku
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Sprawozdanie z prac komisji po powrocie z Inflant
 • 740 a Praescriptum legationis ad Rudolphum II a SRMte Adriano Rembowski S R M secretario datum 1600
 • 740 a Responsum Rudolphi II Adriano Rembowski datum 1600
 • 740 a Listy Farensbacha Jerzego wdy wendeńskiego
 • 740 a List Karola księcia Sudermańskiego do mieszkańców miasta Rygi
 • 740 a Den Erbarn vnd Weisen unsern lieben besondern Bürgermeistern vnd Rathmannen auch sämtlichen Bürgerschaft der Statt Riga; Redditae IV Octobris styli veteris A. D. 1600
 • 740 a Copia nominationis commisssariorum in Livoniam 1598 a Pozwolenie odiazdu do Szwecii Zygmuntowi III 1593
 • 740 a Consiliarii Georgii Friderici marchionis Brandenburgensis in Prussia duce ad gubernationem Prussiae ducatus relicti et constituti ad Sigismundum III regem
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a List Karola IX Sudermańskiego króla Szwecji do
 • 740 a Listy Farensbacha Jerzego wdy wendeńskiego do Piotra Tylickiego bpa warmińskiego
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a List Karnkowskiego Stanisława abpa gnieźnieńskiego Zamoyskiego Jana hetmana w. kor.
 • 740 a Zaświadczenie Farensbacha Jerzego dla Jerzego a Rosen
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a List Firleja Jana podskarbiego kor. do Tylickiego Piotra podkanclerzego kor.
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a List Karola IX Sudermańskiego do Fryderyka ks. Kurlandii
 • 852 j BK 00293
 • 999 d 2017-03-24

Indeksy