Listy do Zygmunta Celichowskiego.

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 029
  • Nr inw. 0029
 • Kopie: Mf 7078
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna.
  • Listy do Zygmunta Celichowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1899-1920
 • Opis fizyczny:
  • 28 k. 22x14,5 cm
  • rkps, dr. opr. półpł.
 • Język: pol ger
 • Uwagi: 14 listów
 • Zawartość:
  • KORZON TADEUSZ, historyk, bibliotekarz Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w Warszawie, 1899-1916, (13, w tym depesza), k. 1-21. - kwerenda dotycząca historii wyd. przez T. Działyńskiego "Collectanea vitam resque gestis Joannis Zamoysci illustrantia" (Poznań 1861) w związku z projektem sporządzenia "albumu do wojny inflanckiej" z pozostałych z tego wyd. w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej rycin;
  • KOZIEROWSKI STANISŁAW, historyk, przew. Wydziału Historyczno-Literackiego PTPN, 1920, k. 22-28. - uwagi dotyczące projektów reorganizacji PTPN i sytuacji Archiwum Państwowego w Poznaniu.
  • o odpis artykułów T. Korzona z 1861 dotyczących wydarzeń w Kownie z "Dziennika Poznańskiego" do wyd. w książce "Mój pamiętnik przedhistoryczny" (Kraków 1912), ich spis wykonany przez Z. Celichowskiego; podziękowanie T. Korzona za życzenia jubileuszowe (dr.); odpisy materiałów z Biblioteki Ordynacji Zamojskiej do wyd. "Acta Tomiciana".
  • sprawy druku przez Z. Celichowskiego nr 1 i 2 "Katalogu duplikatów z księgozbioru księcia Stefana Lubomirskiego [właściwie Biblioteki Ordynacji Zamojskiej] w Warszawie, przeznaczonych na sprzedaż za pośrednictwem Księgarni J.K. Żupańskiego w Poznaniu" (Poznań 1899-1900); o fotografię portretu Jana III do pracy "Dola i niedola Jana Sobieskiego" (Kraków 1898); odpisy źródłowe z BK do wyd. przez Józefa Siemieńskiego "Archiwum Jana Zamoyskiego" t. 2 (Warszawa 1909);
  • [Zob. też list S. Kozierowskiego do J. Zamoyskiej, 1910, rkps BK 7644].
  • [Zob. też list T. Korzona do W. Zamoyskiego, 1912, rkps BK 7669].
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 14-15.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Korespondencja biblioteczna różna.
 • 245 $a Listy do Zygmunta Celichowskiego.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1899-1920
 • 300 $a 28 k. $c 22x14,5 cm
 • 340 $d rkps, dr. $e opr. półpł.
 • 500 $a 14 listów
 • 520 $a KORZON TADEUSZ, historyk, bibliotekarz Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w Warszawie, 1899-1916, (13, w tym depesza), k. 1-21. - kwerenda dotycząca historii wyd. przez T. Działyńskiego "Collectanea vitam resque gestis Joannis Zamoysci illustrantia" (Poznań 1861) w związku z projektem sporządzenia "albumu do wojny inflanckiej" z pozostałych z tego wyd. w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej rycin;
 • 520 $a KOZIEROWSKI STANISŁAW, historyk, przew. Wydziału Historyczno-Literackiego PTPN, 1920, k. 22-28. - uwagi dotyczące projektów reorganizacji PTPN i sytuacji Archiwum Państwowego w Poznaniu.
 • 520 $a o odpis artykułów T. Korzona z 1861 dotyczących wydarzeń w Kownie z "Dziennika Poznańskiego" do wyd. w książce "Mój pamiętnik przedhistoryczny" (Kraków 1912), ich spis wykonany przez Z. Celichowskiego; podziękowanie T. Korzona za życzenia jubileuszowe (dr.); odpisy materiałów z Biblioteki Ordynacji Zamojskiej do wyd. "Acta Tomiciana".
 • 520 $a sprawy druku przez Z. Celichowskiego nr 1 i 2 "Katalogu duplikatów z księgozbioru księcia Stefana Lubomirskiego [właściwie Biblioteki Ordynacji Zamojskiej] w Warszawie, przeznaczonych na sprzedaż za pośrednictwem Księgarni J.K. Żupańskiego w Poznaniu" (Poznań 1899-1900); o fotografię portretu Jana III do pracy "Dola i niedola Jana Sobieskiego" (Kraków 1898); odpisy źródłowe z BK do wyd. przez Józefa Siemieńskiego "Archiwum Jana Zamoyskiego" t. 2 (Warszawa 1909);
 • 520 $a [Zob. też list S. Kozierowskiego do J. Zamoyskiej, 1910, rkps BK 7644].
 • 520 $a [Zob. też list T. Korzona do W. Zamoyskiego, 1912, rkps BK 7669].
 • 530 $d Mf 7078
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a ger
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 14-15.
 • 600 $a Działyński, Tytus $d (1796-1861)
 • 600 $a Jan $b III Sobieski $c (król Polski ; $d 1629-1696)
 • 600 $a Lubomirski, Stefan $d (1862-1941)
 • 600 $a Siemieński Józef
 • 600 $a Zamoyska, Jadwiga z Działyńskich $d (1831-1923)
 • 600 $a Zamoyski, Jan $d (1542-1605)
 • 600 $a Zamoyski, Władysław $d (1853-1924)
 • 600 $a Żupański, Jan Konstanty
 • 610 $a Archiwum Państwowe Poznań
 • 610 $a Biblioteka Ordynacji Zamojskiej Warszawa
 • 610 $a Poznańskie |Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Poznań)
 • 610 $a Żupański Jan Konstanty, |Księgarnia Poznań
 • 651 $a Inflanty
 • 651 $a Kowno
 • 651 $a Poznań $x czasopismo - "Dziennik Poznański"
 • 651 $a Poznań $x Archiwum Państwowe
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Żupański Jan Konstanty
 • 651 $a Poznań $x Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 651 $a Warszawa $x Biblioteka Ordynacji Zamojskiej
 • 653 $a Korespondencja
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Korzon Tadeusz
 • 700 $a Kozierowski Stanisław ks.
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 740 $a Acta Tomiciana
 • 740 $a "Dziennik Poznański", Poznań
 • 852 $j AB 029
 • 960 $n Nr inw. 0029
 • 999 $a KW

Egzemplarze

 • Sygnatura: AB 029