Listy do Zygmunta Celichowskiego.

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 029
  • Nr inw. 0029
 • Kopie: Mf 7078
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna
  • Listy do Zygmunta Celichowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1899-1920
 • Opis fizyczny:
  • 28 k. 22x14,5 cm
  • rkps, dr. opr. półpł.
 • Język: pol ger
 • Uwagi: 14 listów
 • Zawartość:
  • KORZON TADEUSZ, historyk, bibliotekarz Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w Warszawie, 1899-1916, (13, w tym depesza), k. 1-21. - kwerenda dotycząca historii wyd. przez T. Działyńskiego "Collectanea vitam resque gestis Joannis Zamoysci illustrantia" (Poznań 1861) w związku z projektem sporządzenia "albumu do wojny inflanckiej" z pozostałych z tego wyd. w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej rycin; sprawy druku przez Z. Celichowskiego nr 1 i 2 "Katalogu duplikatów z księgozbioru księcia Stefana Lubomirskiego [właściwie Biblioteki Ordynacji Zamojskiej] w Warszawie, przeznaczonych na sprzedaż za pośrednictwem Księgarni J.K. Żupańskiego w Poznaniu" (Poznań 1899-1900); o fotografię portretu Jana III do pracy "Dola i niedola Jana Sobieskiego" (Kraków 1898); odpisy źródłowe z BK do wyd. przez Józefa Siemieńskiego "Archiwum Jana Zamoyskiego" t. 2 (Warszawa 1909); o odpis artykułów T. Korzona z 1861 dotyczących wydarzeń w Kownie z "Dziennika Poznańskiego" do wyd. w książce "Mój pamiętnik przedhistoryczny" (Kraków 1912), ich spis wykonany przez Z. Celichowskiego; podziękowanie T. Korzona za życzenia jubileuszowe (dr.); odpisy materiałów z Biblioteki Ordynacji Zamojskiej do wyd. "Acta Tomiciana".
  • Zob. też list T. Korzona do W. Zamoyskiego, 1912, rkps BK 7669.
  • KOZIEROWSKI STANISŁAW, historyk, przew. Wydziału Historyczno-Literackiego PTPN, 1920, k. 22-28. - uwagi dotyczące projektów reorganizacji PTPN i sytuacji Archiwum Państwowego w Poznaniu.
  • Zob. też list S. Kozierowskiego do J. Zamoyskiej, 1910, rkps BK 7644.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 14-15.

MARC

 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  0
  @
  a pol
 • 044 a pl
 • 110
  2
   
  a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240
  1
  0
  a Korespondencja biblioteczna różna
 • 245
  0
  0
  a Listy do Zygmunta Celichowskiego.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1899-1920
 • 300 a 28 k. c 22x14,5 cm
 • 340 d rkps, dr. e opr. półpł.
 • 500 a 14 listów
 • 520 a KORZON TADEUSZ, historyk, bibliotekarz Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w Warszawie, 1899-1916, (13, w tym depesza), k. 1-21. - kwerenda dotycząca historii wyd. przez T. Działyńskiego "Collectanea vitam resque gestis Joannis Zamoysci illustrantia" (Poznań 1861) w związku z projektem sporządzenia "albumu do wojny inflanckiej" z pozostałych z tego wyd. w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej rycin; sprawy druku przez Z. Celichowskiego nr 1 i 2 "Katalogu duplikatów z księgozbioru księcia Stefana Lubomirskiego [właściwie Biblioteki Ordynacji Zamojskiej] w Warszawie, przeznaczonych na sprzedaż za pośrednictwem Księgarni J.K. Żupańskiego w Poznaniu" (Poznań 1899-1900); o fotografię portretu Jana III do pracy "Dola i niedola Jana Sobieskiego" (Kraków 1898); odpisy źródłowe z BK do wyd. przez Józefa Siemieńskiego "Archiwum Jana Zamoyskiego" t. 2 (Warszawa 1909); o odpis artykułów T. Korzona z 1861 dotyczących wydarzeń w Kownie z "Dziennika Poznańskiego" do wyd. w książce "Mój pamiętnik przedhistoryczny" (Kraków 1912), ich spis wykonany przez Z. Celichowskiego; podziękowanie T. Korzona za życzenia jubileuszowe (dr.); odpisy materiałów z Biblioteki Ordynacji Zamojskiej do wyd. "Acta Tomiciana".
 • 520 a Zob. też list T. Korzona do W. Zamoyskiego, 1912, rkps BK 7669.
 • 520 a KOZIEROWSKI STANISŁAW, historyk, przew. Wydziału Historyczno-Literackiego PTPN, 1920, k. 22-28. - uwagi dotyczące projektów reorganizacji PTPN i sytuacji Archiwum Państwowego w Poznaniu.
 • 520 a Zob. też list S. Kozierowskiego do J. Zamoyskiej, 1910, rkps BK 7644.
 • 530 d Mf 7078
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol a ger
 • 581 a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 14-15.
 • 600
  1
  9
  a Działyński, Tytus d (1796-1861)
 • 600
  0
  9
  a Jan b III Sobieski c (król Polski ; d 1629-1696)
 • 600
  1
  9
  a Lubomirski, Stefan d (1862-1941)
 • 600
  1
  9
  a Siemieński Józef
 • 600
  1
  9
  a Zamoyska, Jadwiga z Działyńskich d (1831-1923)
 • 600
  1
  9
  a Zamoyski, Jan d (1542-1605)
 • 600
  1
  9
  a Zamoyski, Władysław d (1853-1924)
 • 600
  1
  9
  a Żupański, Jan Konstanty
 • 610
  2
  9
  a Archiwum Państwowe Poznań
 • 610
  2
  9
  a Biblioteka Ordynacji Zamojskiej Warszawa
 • 610
  2
  9
  a Poznańskie |Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Poznań)
 • 610
  2
  9
  a Żupański Jan Konstanty, |Księgarnia Poznań
 • 651
   
  9
  a Inflanty
 • 651
   
  9
  a Kowno
 • 651
   
  9
  a Poznań x czasopismo - "Dziennik Poznański"
 • 651
   
  9
  a Poznań x księgarnia - Żupański Jan Konstanty
 • 651
   
  9
  a Poznań x Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 651
   
  9
  a Poznań x Archiwum Państwowe
 • 651
   
  9
  a Warszawa x Biblioteka Ordynacji Zamojskiej
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Kwerendy
 • 700
  1
  2
  a Celichowski Zygmunt d (1845-1923)
 • 700
  1
  2
  a Korzon Tadeusz
 • 700
  1
  2
  a Kozierowski Stanisław ks.
 • 710
  2
  2
  a Biblioteka Kórnicka
 • 740 a Acta Tomiciana
 • 740 a "Dziennik Poznański", Poznań
 • 852 j AB 029
 • 960 n Nr inw. 0029
 • 999 a KW d 23.01.13

Indexes