Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach bibliotecznych

Baza danych
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07440
 • Kopie:
  • Mf 6702
  • Mf 16
  • Mf 6703
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach bibliotecznych [2] M - Z
 • Miejsce i czas powstania: 1818-1861
 • Opis fizyczny: 1 vol.-1-314 k., 2 vol.-315-601 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kraków m., Redakcja "Powszechnego Pamiętnika Nauk i Umiejętności" 1835 Polska
  • Kórnik
  • Poznań
  • Ostrów Wlkp
  • Paryż
  • Kórnik
  • Poznań
  • Wilno Wileńska Komisja Archeologiczna
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • szkoły
  • banki
  • "Powszechny Pamiętnik Nauk i Umiejętności" Redakcja Kraków 1835
  • Wileńska Komisja Archeologiczna
 • Osoby:
  • Władysław IV król Polski wypis z arch. dot. elekcji
  • Radziwiłł Ferdynand 1834-1926
  • Radwański Jan publicysta historyczny i gospodarczy
  • Prowe L.
  • Priebatsch J. księgarz w Ostrowie
  • Pollak Karol
  • Pol Emilian
  • Pol Wincenty poeta
  • Plater Broel Cezary uczestnik powstania 1830-31 r., prezes Tow. Literackiego w Paryżu 1810-1869
  • Pinder? bibliotekarz Bibl. Król. w Berlinie
  • Pietraszewski Ignacy orientalista, prof. na Uniw. Berlińskim
  • Passow W. A. dyr. gimnazjum w Toruniu
  • Orgelbrand Samuel księgarz i wydawca
  • Norzycki A. ksiądz
  • Niewiarowicz Alojzy
  • Niemojowski Bonawentura prezes Rządu Narodowego z 1831 r., publicysta
  • Niedźwiecki J. R.
  • Narbutt Teodor inż. wojsk., historyk
  • Muczkowski Stefan
  • Muczkowski Tadeusz
  • Muliński U.?
  • Mocquard Jean François Constant szef gabinetu Napoleona III
  • Montalembert Charles Forbes de, franc. historyk i publicysta
  • Morawski Franciszek gen., min. wojny w czasie powstania listopadowego, 1783-1861
  • Muczkowski Antoni archeolog i wydawca źródeł
  • Muczkowski Józef filolog, bibliograf i bibliotekarz
  • Mułkowski Erazm urzędnik sądowy w Krakowie
  • Oleszczyński Antoni rytownik
  • Nehring Władysław filolog i historyk literatury pol., prof. Uniw. we Wrocławiu
  • Ney Karol nauczyciel gimn. w Poznaniu
  • Niedzielski Erazm
  • Niemcewicz Julian Ursyn
  • Ochocki Antoni
  • Ostrowski Józefat Bolesław publicysta i działacz polit.
  • Pawicki Sylwester zarządca księgarni i drukarni W. M. Stefańskiego
  • Piliński Adam rytownik i litograf
  • Plebański Józef Kazimierz historyk
  • Polkowski Ignacy ksiądz, historyk
  • Prusinowski Aleksy proboszcz w Grodzisku, publicysta
  • Przeździecki Aleksander pisarz i wydawca źródeł
  • Mecherzyński Karol historyk literatury
  • Mauritius Müller Antoni referendarz
  • Miecznikowski Julian, pisarz i tłumacz sądu powiatowego, Toruń
  • Mierzyński Antoni filolog
  • Mikułowski Roman
  • Maske L. F. antykwariusz we Wrocławiu
  • Massieu de Clerval H.
  • Marwicz Jan Nepomucen bp chełmiński
  • Marcinkowski Antoni dziennikarz i wydawca
  • Manty nauczyciel w Bądkowie
  • Kuczyński W. J.
  • Rzewuski Leon zob. Lay-Waôn-Se zob. Leonrodon, publicysta
  • Maciejowski Ignacy prozaik i dramaturg
  • Maciejowski Wacław Aleksander historyk kultury, prawa i literatury
  • Majer Józef lekarz, fizjolog i antropolog, prezes Krakowskiej Akademii Umiejętności
  • Malinowski Franciszek Ksawery proboszcz w Komornikach, językoznawca, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
  • Maliszewski Maciej Kazimierz ksiądz
  • Mickiewicz Władysław
  • Kiliński Jan
  • Koenig Ludwik publicysta, historyk i numizmatyk
  • Gordon Francis agent angielski w Warszawie w XVII w.
  • Kazimirski Wojciech de Bibersztein orientalista i filolog
  • Celichowski Zygmunt (Kórnik) dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy 1845-1923
  • Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
  • Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
  • Działyński, Tytus (1796-1861)
  • Rastowiecki Edward kolekcjoner i historyk sztuki
  • Sierpiński Seweryn Zenon pisarz i publicysta hist.
  • Sidorowicz Jan
  • Sedvier? W.
  • Schade A. W. właściciel drukarni w Berlinie
  • Samulewicz K. sekr. Wil. Komisji Archeologicznej
  • Šafařik Pavel Josef filolog i historyk słowacki
  • Schletter Sigismund księgarz we Wrocławiu
  • Schmidt Hermann ksylograf w Berlinie
  • Siemieński Lucjan poeta, tłumacz
  • Sienkiewicz Karol historyk, publicysta i poeta
  • Sierakowski Józef
  • Rymarkiewicz Jan prof. gimn. w Poznaniu, historyk literatury, prezes Tow. Nauk. Pom. w Poznaniu
  • Romanowski Jan Nepomucen bibliotekarz w Kórniku
  • Roepell Richard historyk niemiecki
  • Renouard Antoine Augustin wydawca i bibliograf franc.
  • Rogalski Józef
  • Rokossowska Józefa
  • Zmorski Roman poeta, tłumacz i publicysta
  • Zienkowicz Leon pisarz i publicysta
  • Zdanowski archiwista grodzki w Poznaniu
  • Zaydler
  • Żupański Jan Konstanty księgarz i wydawca w Poznaniu
  • Witkowski Antoni
  • Załuski Józef gen.
  • Węclewski Stanisław historyk literatury polskiej
  • Wasilewski T.
  • Waga Antoni Stanisław Florian pisarz, przyrodnik i pedagog
  • Vossberg Friedrich August registrator banku pruskiego, historyk, numizmatyk i wyd. źródeł
  • Turski Wincenty
  • Tuszyński Marcin proboszcz w Skrzetuszu
  • Tyszkiewicz Eustachy prezes Wil. Komisji Archeologicznej
  • Turowski Kazimierz Józef wyd. i red. "Bibl. Polskiej"
  • Tross Edwin antykwariusz w Paryżu
  • Trentin rządca dóbr w Ręczajach
  • Towski M. M. nauczyciel j. ang.
  • Thun-Hohenstein Leo min. Wyznań i Oświecenia w Austrii
  • Vogel Albert drzeworytnik
  • Wawrowski Wojciech prof. gimn. w Ostrowie
  • Wężyk Franciszek poeta, pisarz i tłumacz
  • Wiszniewski Michał prof. Uniw. Jagiell., historyk literatury
  • Tessarczyk Antoni
  • Szczytt Michał
  • Syrokomla Władysław
  • Szafarkiewicz Józef prof. szkoły realnej w Poznaniu
  • Świdziński Tytus
  • Suchtelen Ivan Petr gen., ambasador rosyjski w Sztokholmie
  • Sobieszczański Franciszek Maksymilian historyk i dziennikarz
  • Skrzynecki Jan gen., naczelny wódz w powstaniu listopadowym
  • Skórzewski Rajmund
  • Skórkowski Alfons kanonik krakowski
  • Simon Karol Antoni
  • Sowiński Wojciech pianista, kompozytor i pisarz muz.
  • Sozański Antoni pisarz i historyk
  • Stefański Walenty Maciej księgarz i drukarz w Poznaniu
  • Sowiński Jan

MARC

 • 243 %a korespondencja
 • 245 %a Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach bibliotecznych %n [2] %p M - Z
 • 260 %c 1818-1861
 • 300 %a 1 vol.-1-314 k., 2 vol.-315-601 k.
 • 340 %d rkps %e luźne
 • 400 %a Moquart Jean François Constant zob. Mocquard Jean François Constant
 • 400 %a Müller Antoni zob. Mauritius Müller Antoni referendarz
 • 400 %a Lay-Waôn-Se (pseudonim) zob. Rzewuski Leon
 • 400 %a Leonrodon zob. Rzewuski Leon
 • 400 %a Sewer, pseudonim zob. Maciejowski Ignacy
 • 400 %a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 %a Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 400 %a Schafarik Paul Joseph zob. Šafařik Pavel Josef
 • 400 %a Röpell Richard zob. Roepell Richard
 • 400 %a Hohenstein Leo Thun zob. Thun-Hohenstein Leo
 • 400 %a Sowiński Albert zob. Sowiński Wojciech
 • 530 %d Mf 6702
 • 530 %d Mf 16
 • 530 %d Mf 6703
 • 541 %c st. zas.
 • 561 %d Pudło II
 • 600 %a Władysław %b IV %c król Polski %k wypis z arch. dot. elekcji
 • 651 %a Kraków %x m., Redakcja "Powszechnego Pamiętnika Nauk i Umiejętności" %y 1835 %z Polska
 • 651 %a Kórnik
 • 651 %a Poznań
 • 651 %a Ostrów Wlkp
 • 651 %a Paryż
 • 651 %a Kórnik
 • 651 %a Poznań
 • 651 %a Wilno %x Wileńska Komisja Archeologiczna
 • 653 %a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 %a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 %a szkoły
 • 653 %a banki
 • 700 %a Radziwiłł Ferdynand %d 1834-1926
 • 700 %a Radwański Jan %c publicysta historyczny i gospodarczy
 • 700 %a Prowe L.
 • 700 %a Priebatsch J. %c księgarz w Ostrowie
 • 700 %a Pollak Karol
 • 700 %a Pol Emilian
 • 700 %a Pol Wincenty %c poeta
 • 700 %a Plater Broel Cezary %c uczestnik powstania 1830-31 r., prezes Tow. Literackiego w Paryżu %d 1810-1869
 • 700 %a Pinder? %c bibliotekarz Bibl. Król. w Berlinie
 • 700 %a Pietraszewski Ignacy %c orientalista, prof. na Uniw. Berlińskim
 • 700 %a Passow W. A. %c dyr. gimnazjum w Toruniu
 • 700 %a Orgelbrand Samuel %c księgarz i wydawca
 • 700 %a Norzycki A. %c ksiądz
 • 700 %a Niewiarowicz Alojzy
 • 700 %a Niemojowski Bonawentura %c prezes Rządu Narodowego z 1831 r., publicysta
 • 700 %a Niedźwiecki J. R.
 • 700 %a Narbutt Teodor %c inż. wojsk., historyk
 • 700 %a Muczkowski Stefan
 • 700 %a Muczkowski Tadeusz
 • 700 %a Muliński U.?
 • 700 %a Mocquard Jean François Constant %c szef gabinetu Napoleona III
 • 700 %a Montalembert Charles Forbes de, franc. historyk i publicysta
 • 700 %a Morawski Franciszek gen., min. wojny w czasie powstania listopadowego, 1783-1861
 • 700 %a Muczkowski Antoni archeolog i wydawca źródeł
 • 700 %a Muczkowski Józef filolog, bibliograf i bibliotekarz
 • 700 %a Mułkowski Erazm urzędnik sądowy w Krakowie
 • 700 %a Oleszczyński Antoni rytownik
 • 700 %a Nehring Władysław filolog i historyk literatury pol., prof. Uniw. we Wrocławiu
 • 700 %a Ney Karol nauczyciel gimn. w Poznaniu
 • 700 %a Niedzielski Erazm
 • 700 %a Niemcewicz Julian Ursyn
 • 700 %a Ochocki Antoni
 • 700 %a Ostrowski Józefat Bolesław publicysta i działacz polit.
 • 700 %a Pawicki Sylwester zarządca księgarni i drukarni W. M. Stefańskiego
 • 700 %a Piliński Adam rytownik i litograf
 • 700 %a Plebański Józef Kazimierz historyk
 • 700 %a Polkowski Ignacy ksiądz, historyk
 • 700 %a Prusinowski Aleksy proboszcz w Grodzisku, publicysta
 • 700 %a Przeździecki Aleksander pisarz i wydawca źródeł
 • 700 %a Mecherzyński Karol %c historyk literatury
 • 700 %a Mauritius Müller Antoni %c referendarz
 • 700 %a Miecznikowski Julian, pisarz i tłumacz sądu powiatowego, Toruń
 • 700 %a Mierzyński Antoni filolog
 • 700 %a Mikułowski Roman
 • 700 %a Maske L. F. %c antykwariusz we Wrocławiu
 • 700 %a Massieu de Clerval H.
 • 700 %a Marwicz Jan Nepomucen %c bp chełmiński
 • 700 %a Marcinkowski Antoni %c dziennikarz i wydawca
 • 700 %a Manty %c nauczyciel w Bądkowie
 • 700 %a Kuczyński W. J.
 • 700 %a Rzewuski Leon zob. Lay-Waôn-Se zob. Leonrodon, publicysta
 • 700 %a Maciejowski Ignacy prozaik i dramaturg
 • 700 %a Maciejowski Wacław Aleksander historyk kultury, prawa i literatury
 • 700 %a Majer Józef lekarz, fizjolog i antropolog, prezes Krakowskiej Akademii Umiejętności
 • 700 %a Malinowski Franciszek Ksawery proboszcz w Komornikach, językoznawca, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • 700 %a Maliszewski Maciej Kazimierz ksiądz
 • 700 %a Mickiewicz Władysław
 • 700 %a Kiliński Jan
 • 700 %a Koenig Ludwik publicysta, historyk i numizmatyk
 • 700 %a Gordon Francis %c agent angielski w Warszawie w XVII w.
 • 700 %a Kazimirski Wojciech de Bibersztein orientalista i filolog
 • 700 %a Celichowski Zygmunt (Kórnik) %c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy %d 1845-1923
 • 700 %a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 %a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 %a Działyński, Tytus %d (1796-1861)
 • 700 %a Rastowiecki Edward kolekcjoner i historyk sztuki
 • 700 %a Sierpiński Seweryn Zenon %c pisarz i publicysta hist.
 • 700 %a Sidorowicz Jan
 • 700 %a Sedvier? W.
 • 700 %a Schade A. W. %c właściciel drukarni w Berlinie
 • 700 %a Samulewicz K. %c sekr. Wil. Komisji Archeologicznej
 • 700 %a Šafařik Pavel Josef %c filolog i historyk słowacki
 • 700 %a Schletter Sigismund księgarz we Wrocławiu
 • 700 %a Schmidt Hermann ksylograf w Berlinie
 • 700 %a Siemieński Lucjan poeta, tłumacz
 • 700 %a Sienkiewicz Karol historyk, publicysta i poeta
 • 700 %a Sierakowski Józef
 • 700 %a Rymarkiewicz Jan %c prof. gimn. w Poznaniu, historyk literatury, prezes Tow. Nauk. Pom. w Poznaniu
 • 700 %a Romanowski Jan Nepomucen %c bibliotekarz w Kórniku
 • 700 %a Roepell Richard %c historyk niemiecki
 • 700 %a Renouard Antoine Augustin %c wydawca i bibliograf franc.
 • 700 %a Rogalski Józef
 • 700 %a Rokossowska Józefa
 • 700 %a Zmorski Roman %c poeta, tłumacz i publicysta
 • 700 %a Zienkowicz Leon %c pisarz i publicysta
 • 700 %a Zdanowski %c archiwista grodzki w Poznaniu
 • 700 %a Zaydler
 • 700 %a Żupański Jan Konstanty księgarz i wydawca w Poznaniu
 • 700 %a Witkowski Antoni
 • 700 %a Załuski Józef gen.
 • 700 %a Węclewski Stanisław %c historyk literatury polskiej
 • 700 %a Wasilewski T.
 • 700 %a Waga Antoni Stanisław Florian %c pisarz, przyrodnik i pedagog
 • 700 %a Vossberg Friedrich August %c registrator banku pruskiego, historyk, numizmatyk i wyd. źródeł
 • 700 %a Turski Wincenty
 • 700 %a Tuszyński Marcin %c proboszcz w Skrzetuszu
 • 700 %a Tyszkiewicz Eustachy %c prezes Wil. Komisji Archeologicznej
 • 700 %a Turowski Kazimierz Józef %c wyd. i red. "Bibl. Polskiej"
 • 700 %a Tross Edwin %c antykwariusz w Paryżu
 • 700 %a Trentin %c rządca dóbr w Ręczajach
 • 700 %a Towski M. M. %c nauczyciel j. ang.
 • 700 %a Thun-Hohenstein Leo %c min. Wyznań i Oświecenia w Austrii
 • 700 %a Vogel Albert drzeworytnik
 • 700 %a Wawrowski Wojciech prof. gimn. w Ostrowie
 • 700 %a Wężyk Franciszek poeta, pisarz i tłumacz
 • 700 %a Wiszniewski Michał prof. Uniw. Jagiell., historyk literatury
 • 700 %a Tessarczyk Antoni
 • 700 %a Szczytt Michał
 • 700 %a Syrokomla Władysław
 • 700 %a Szafarkiewicz Józef %c prof. szkoły realnej w Poznaniu
 • 700 %a Świdziński Tytus
 • 700 %a Suchtelen Ivan Petr %c gen., ambasador rosyjski w Sztokholmie
 • 700 %a Sobieszczański Franciszek Maksymilian %c historyk i dziennikarz
 • 700 %a Skrzynecki Jan %c gen., naczelny wódz w powstaniu listopadowym
 • 700 %a Skórzewski Rajmund
 • 700 %a Skórkowski Alfons %c kanonik krakowski
 • 700 %a Simon Karol Antoni
 • 700 %a Sowiński Wojciech pianista, kompozytor i pisarz muz.
 • 700 %a Sozański Antoni pisarz i historyk
 • 700 %a Stefański Walenty Maciej księgarz i drukarz w Poznaniu
 • 700 %a Sowiński Jan
 • 710 %a "Powszechny Pamiętnik Nauk i Umiejętności" %b Redakcja %c Kraków %d 1835
 • 710 %a Wileńska |Komisja Archeologiczna
 • 852 %j BK 07440

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 07440