Godziny otwarcia


Czytelnia w Kórniku


Kontakt

  +48 531 940 894

  czytelnia@bk.pan.pl

  poniedziałek – piątek 8:00-16:00

  Czytelnia w Zamku Kórnickim mieści się na piętrze. Katalog znajduje się w osobnym pomieszczeniu, naprzeciw wejścia do czytelni.


  W czytelni udostępnia się:

   księgozbiór podręczny Liczy on 465 dzieł w 1120 woluminach Zawiera encyklopedie, słowniki, bibliografie, herbarze, katalogi rękopisów, starodruków oraz mikrofilmów naszej i innych bibliotek. Znajdują się tu także podręczniki i monografie z dziedziny literaturoznawstwa i językoznawstwa. Ze zbiorów podręcznych korzysta się bez wypełniania rewersów, przy pomocy dyżurującego bibliotekarza.dzieła nowe, znajdujące się w magazynie Są to głównie druki XIX- i XX-wieczne oraz czasopisma. Zakładki wypełnia się drogą elektroniczną po zalogowaniu na elektroniczne konto czytelnika dostępne w zakładce w katalogach elektronicznych. Zamówienia z magazynów realizowane są co godzinę w przedziale czasowym od godziny 9:00 do 14:00 włącznie. Rewersy złożone później realizowane są w dniu następnym. Czytelnicy upoważnieni do wypożyczania książek zamawiają je i odbierają w czytelni. mikrofilmy zbiory specjalne Obejmują one rękopisy, stare druki, mapy, gazety rękopiśmienne, dyplomy, grafiki, fotografie, plany, pocztówki i inne szczególnie cenne dzieła. Zasady korzystania z tych zbiorów określa regulamin udostępniania zbiorów specjalnych. Zamawia się je na zakładkach dwuczęściowych, podając sygnatury katalogowe. Realizacja zamówienia jest podobna jak w przypadku innych dzieł z magazynu. książki i mikrofilmy sprowadzone z innych bibliotek Istnieje możliwość skorzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej w celu sprowadzenia dzieł z innych bibliotek a następnie skorzystania z nich w czytelni.  Czytelnia w Pałacu Działyńskich


  Kontakt

   +48 531 979 603

   czytelnia@bk.pan.pl

   poniedziałek – piątek 8:00-16:00

   Czytelnia w oddziale poznańskim mieści się w Pałacu Działyńskich na I piętrze. Jest to historyczna Sala Biała. Katalog kartkowy znajduje się w pomieszczeniu czytelni. W czytelni udostępnia się księgozbiór podręczny Liczy on 1245 dzieł w 4394 woluminach Zawiera encyklopedie, słowniki, bibliografie, herbarze, katalogi rękopisów, starodruków oraz mikrofilmów naszej i innych bibliotek. Znajdują się tu także podręczniki, monografie i czasopisma z dziedziny historii i literatury oraz bogata kolekcja wydawnictw źródłowych dzieła nowe, znajdujące się w magazynie w Kórniku Są to głównie druki XIX- i XX-wieczne oraz czasopisma, przechowywane w magazynie Biblioteki w Kórniku. Zakładki wypełnia się drogą elektroniczną po zalogowaniu na elektroniczne konto czytelnika dostępne w zakładce w katalogach elektronicznych. Zamówienia z magazynów realizowane są poprzez przywózkę z Kórnika, która ma miejsce trzy razy w tygodniu: we wtorki, środy i piątki ok. godziny 9:00. Zamówienia należy złożyć najpóźniej do godziny 14:00 w poniedziałki, oraz do godziny 20:00 we wtorki i czwartki. Jednocześnie można zamówić do 10 dzieł (do 15 woluminów). Zamówione książki czekają na czytelnika przez miesiąc. mikrofilmy Czytelnia wyposażona jest w czytnik do mikrofilmów. Ponieważ w czytelni w Poznaniu nie udostępnia się zbiorów specjalnych można jedynie zamówić wykonane z nich mikrofilmy lub płyty CD z reprodukcjami. Mikrofilmy zamawia się podobnie jak inne dzieła z magazynu. książki i mikrofilmy sprowadzone z innych bibliotek Istnieje możliwość skorzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej w celu sprowadzenia dzieł z innych bibliotek a następnie skorzystania z nich w czytelni