[Adam z Nezetic wikariusz generalny Zbynka arcybiskupa praskiego oznajmia, że stawiwszy się Jan, profes konwentu dominikanów we Lwowie, prosił o zatwierdzenie dokumentu cesarskiego, na mocy którego Karol IV przyjmuje pod swoją opiekę cały zakon dominikański i osoby z nim związane na terenie całego Cesarstwa Rzymskiego]

Library catalog
Dyplomy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: Dypl. 177
 • Tytuł: [Adam z Nezetic wikariusz generalny Zbynka arcybiskupa praskiego oznajmia, że stawiwszy się Jan, profes konwentu dominikanów we Lwowie, prosił o zatwierdzenie dokumentu cesarskiego, na mocy którego Karol IV przyjmuje pod swoją opiekę cały zakon dominikański i osoby z nim związane na terenie całego Cesarstwa Rzymskiego]
 • Wystawca dokumentu: Adam z Nezetic wikariusz generalny praski 14-15 w.
 • Miejsce i rok: 1405 06.20.
 • Opis fizyczny: 39x41 cm
 • Język: Łac.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Albert komes z Anhaltu 14 w.
  • Arnoszt z Pardubic (arcybiskup praski ; 1297-1364)
  • Bolesław Pierworodny (książę niemodliński ; ca 1293-1362/1365)
  • Bolko II Mały (książę świdnicki ; 1309/1312-1368)
  • Burchard ochmistrz dworu cesarskiego 14 w.
  • Buszko z Velhartic zarządca dworu cesarskiego 14 w.
  • Gall rektor kościoła św. Antoniego przy pałacu arcybiskupim praskim 14-15 w.
  • Haszek ze Zvířetic zarządca dworu cesarskiego 14 w.
  • Henryk z Jindřichůva książę 14 w.
  • Herburt z Janowca książę 14 w.
  • Jan komes magdeburski 14 w.
  • Jan I Raciborski (książę opawski ; ca 1332-1380/1382)
  • Jan z Lutomyśla kanclerz dworski cesarski 14 w.
  • Jan z Rosenbergu książę 14 w.
  • Jan zw. „Szwoki„ z Bossiny giermek cesarski 15 w.
  • Maurycy Machura prokurator generalny konsystorza praskiego 15 w.
  • Przemysł (książę cieszyński ; (ca 1420-1477)
  • Szymon z Langres generał zakonu dominikanów i senator cesarski 14 w.
  • Teodoryk biskup Minden 14 w.
  • Wilhelm z Zabienia giermek cesarski 15 w.
  • Zbynek Zajíc z Hasenburka (arcybiskup praski ; 1376-1411)
  • Dominikanie
  • Święte Cesarstwo Rzymskie (962-1806) 14-15 w.
  • Zakon Dominikanie 14-15 w.
  • Lwów (Ukraina) 14-15 w. Ukraina
  • Langres (Grand Est, dep. Górna Marna) 14 w. Francja
  • Minden (Nadrenia Północna-Westfalia, rejencja Detmold, pow. Minden-Lübbecke) 14 w. Niemcy
  • Praga 14 w. Czechy
  • Wystawienie
 • Pieczęć: Pozostało nacięcie.
 • Uwagi:
  • Dok. w formie instrumentu notarialnego?? W tekście nieznaczne plamy. In dorso notatki współczesne i późniejsze: Aurea Bulla Caroli 4.: 1355 X. kalend as septemb. autenticata 1405 20 iuni sub Innocentio septimo.
  • Adam z Nezetic doktor dekretów, archidiakon grodziecki w diecezji praskiej, wikariusz generalny Zbynka arcybiskupa praskiego oznajmia, że stawił się Jan profes konwentu dominikanów we Lwowie w diecezji halickiej, imieniem swoim i całego konwentu przedłożył dokument zm. Karola cesarza spisany na pergaminie i opatrzony złotą bullą przywieszoną doń sznurem prosząc o jego notarialne potwierdzenie. Na mocy tego dokumentu wydanego 23.08.1355 Karol IV cesarz rzymski i król czeski przyjmuje pod swoją opiekę Szymona generała zakonu dominikanów i senatora cesarskiego oraz cały zakon dominikanów i wszystkie osoby służące zakonowi na terenie całego Cesarstwa Rzymskiego, co zostało uczynione w obecności świadków: Ernesta arcybiskupa praskiego, Jana z Lutomyśla kanclerza dworskiego cesarskiego, Teodoryka biskupa Minden, Bolka księcia świdnickiego, Jana księcia opawskiego, Bolka księcia niemodlińskiego, Przemysła księcia cieszyńskiego, Burcharda ochmistrza dworu cesarskiego, Jana komesa magdeburskiego, Alberta komesa z Anhaltu, Buszka z Velhartic, Haszka ze Zvířetic zarządców dworu cesarskiego, Jana z Rosenbergu, Henryka z Jindřichůva i Herburta z Janowca książąt. Potwierdzenie wystawiono w Pradze 20.06.1405 w obecności Galla rektora kościoła św. Antoniego przy pałacu arcybiskupim praskim, Maurycego Machury prokuratora generalnego konsystorza praskiego, Jana Szwoki z Bossiny i Wilhelma z Zabienia giermków.
 • Opracowania: Wyd.: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. T. VIII. Nr 313. Brünn 1874, s. 250.

MARC

 • 100 $a Adam z Nezetic $c wikariusz generalny praski $d 14-15 w.
 • 245 $a [Adam z Nezetic wikariusz generalny Zbynka arcybiskupa praskiego oznajmia, że stawiwszy się Jan, profes konwentu dominikanów we Lwowie, prosił o zatwierdzenie dokumentu cesarskiego, na mocy którego Karol IV przyjmuje pod swoją opiekę cały zakon dominikański i osoby z nim związane na terenie całego Cesarstwa Rzymskiego]
 • 250 $a Autograf
 • 260 $a Praga $c 1405 06.20.
 • 300 $c 39x41 cm
 • 500 $a Dok. w formie instrumentu notarialnego?? $a W tekście nieznaczne plamy. $a In dorso notatki współczesne i późniejsze: Aurea Bulla Caroli 4.: 1355 X. kalend as septemb. autenticata 1405 20 iuni sub Innocentio septimo.
 • 500 $a Adam z Nezetic doktor dekretów, archidiakon grodziecki w diecezji praskiej, wikariusz generalny Zbynka arcybiskupa praskiego oznajmia, że stawił się Jan profes konwentu dominikanów we Lwowie w diecezji halickiej, imieniem swoim i całego konwentu przedłożył dokument zm. Karola cesarza spisany na pergaminie i opatrzony złotą bullą przywieszoną doń sznurem prosząc o jego notarialne potwierdzenie. Na mocy tego dokumentu wydanego 23.08.1355 Karol IV cesarz rzymski i król czeski przyjmuje pod swoją opiekę Szymona generała zakonu dominikanów i senatora cesarskiego oraz cały zakon dominikanów i wszystkie osoby służące zakonowi na terenie całego Cesarstwa Rzymskiego, co zostało uczynione w obecności świadków: Ernesta arcybiskupa praskiego, Jana z Lutomyśla kanclerza dworskiego cesarskiego, Teodoryka biskupa Minden, Bolka księcia świdnickiego, Jana księcia opawskiego, Bolka księcia niemodlińskiego, Przemysła księcia cieszyńskiego, Burcharda ochmistrza dworu cesarskiego, Jana komesa magdeburskiego, Alberta komesa z Anhaltu, Buszka z Velhartic, Haszka ze Zvířetic zarządców dworu cesarskiego, Jana z Rosenbergu, Henryka z Jindřichůva i Herburta z Janowca książąt. Potwierdzenie wystawiono w Pradze 20.06.1405 w obecności Galla rektora kościoła św. Antoniego przy pałacu arcybiskupim praskim, Maurycego Machury prokuratora generalnego konsystorza praskiego, Jana Szwoki z Bossiny i Wilhelma z Zabienia giermków.
 • 541 $c St. zas.
 • 546 $a Łac.
 • 581 $a Wyd.: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. T. VIII. Nr 313. Brünn 1874, s. 250.
 • 600 $a Albert $c komes z Anhaltu $y 14 w.
 • 600 $a Arnoszt z Pardubic $c (arcybiskup praski ; $d 1297-1364)
 • 600 $a Bolesław Pierworodny $c (książę niemodliński ; $d ca 1293-1362/1365)
 • 600 $a Bolko $b II Mały $c (książę świdnicki ; $d 1309/1312-1368)
 • 600 $a Burchard $c ochmistrz dworu cesarskiego $y 14 w.
 • 600 $a Buszko z Velhartic $c zarządca dworu cesarskiego $y 14 w.
 • 600 $a Gall $c rektor kościoła św. Antoniego przy pałacu arcybiskupim praskim $y 14-15 w.
 • 600 $a Haszek ze Zvířetic $c zarządca dworu cesarskiego $d 14 w.
 • 600 $a Henryk z Jindřichůva $c książę $y 14 w.
 • 600 $a Herburt z Janowca $c książę $y 14 w.
 • 600 $a Jan $c komes magdeburski $y 14 w.
 • 600 $a Jan $b I Raciborski $c (książę opawski ; $d ca 1332-1380/1382)
 • 600 $a Jan z Lutomyśla $c kanclerz dworski cesarski $d 14 w.
 • 600 $a Jan z Rosenbergu $c książę $d 14 w.
 • 600 $a Jan zw. „Szwoki„ z Bossiny $c giermek cesarski $y 15 w.
 • 600 $a Maurycy Machura $c prokurator generalny konsystorza praskiego $d 15 w.
 • 600 $a Przemysł $c (książę cieszyński ; $d (ca 1420-1477)
 • 600 $a Szymon z Langres $c generał zakonu dominikanów i senator cesarski $y 14 w.
 • 600 $a Teodoryk $c biskup Minden $d 14 w.
 • 600 $a Wilhelm z Zabienia $c giermek cesarski $y 15 w.
 • 600 $a Zbynek Zajíc z Hasenburka $c (arcybiskup praski ; $d 1376-1411)
 • 610 $a Dominikanie $y 14-15 w.
 • 650 $a Święte Cesarstwo Rzymskie (962-1806) $y 14-15 w.
 • 650 $a Zakon $x Dominikanie $y 14-15 w.
 • 651 $a Lwów (Ukraina) $y 14-15 w. $z Ukraina
 • 651 $a Langres (Grand Est, dep. Górna Marna) $y 14 w. $y Francja
 • 651 $a Minden (Nadrenia Północna-Westfalia, rejencja Detmold, pow. Minden-Lübbecke) $y 14 w. $z Niemcy
 • 651 $a Praga $y 14 w. $z Czechy
 • 655 $a Wystawienie
 • 700 $a Karol $b IV Luksemburski $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1316-1378)
 • 700 $a Jan z Duby $c notariusz
 • 852 $j Dypl. 177
 • 919 $a Brak
 • 920 $b Pozostało nacięcie.
 • 999 $a MS $b 19.08.25

Indexes

Copies

 • Signature: Dypl. 177