Atlas historyczny Polski /

Library catalog
Kartografia
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: A V 011
 • Współautor:
  • Dworzak, Ludwik grawer warszawski
  • Buczek, Karol historyk kartografii ; (1902-1983)
  • Szumański, Adam
  • Semkowicz, Władysław historyk, kartograf ; (1878-1949)
  • Mürch, Henryk
  • Kozłowska-Budkowa, Zofia historyk ; (1893-1986)
  • Czort, Tadeusz
 • Tytuł: Atlas historyczny Polski / pod kierunkiem Władysława Semkowicza opracował w Krakowskiej Komisji Atlasu Historycznego Karol Buczek przy współudziale Zofji Kozłowskiej-Budkowej, Tadeusza Czorta, Henryka Müncha i Adama Szumańskiego; plan opracował Tadeusz Czort ; grawerował Ludwik Dworzak ; Wojskowy Instytut Geograficzny w Warszawie ; Polska Akademia Umiejętności przy współudziale Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Towarzystwa Naukowego we Lwowie i Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. [Serja A] [Nr 1] w dodatku Plan Miasta Krakowa z lat 1788-1792 Mapa województwa krakowskiego z doby sejmu Czteroletniego (1788-1792) (osobno wydaje się tekst źródłowo-metodyczny do mapy) Mapy szczegółowe
 • Strefa wydania: w Krakowie Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności 1930
 • Skala: 1:200 000
 • Opis fizyczny: 1 ark. : druk kolor. ; 83x65 cm; złoż. 48x38 cm
 • Oprawa: okładka papier
 • Zawartość: [Mapka dodatkowa:] Plan Miasta krakowa i okolic w dobie Sejmu Czteroletniego 1:10 800.
 • Proweniencja: "Gabinet Filologiczny T. N. W." - [pieczątka okrągła]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Małopolskie, województwo 1788-1792 mapa historyczna
  • Kartografia mapy historyczne 20 w. Polska
  • Mapy historyczne 20 w. Polska
  • Małopolskie, województwo w kartografii 18 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) w kartografii 18 w.
 • Uwagi: Brak tekstu źródłowo-metodycznego do mapy.

MARC

 • 130 a Małopolskie, województwo d 1788-1792 k mapa historyczna
 • 245 a Atlas historyczny Polski / c pod kierunkiem Władysława Semkowicza opracował w Krakowskiej Komisji Atlasu Historycznego Karol Buczek przy współudziale Zofji Kozłowskiej-Budkowej, Tadeusza Czorta, Henryka Müncha i Adama Szumańskiego; plan opracował Tadeusz Czort ; grawerował Ludwik Dworzak ; Wojskowy Instytut Geograficzny w Warszawie ; Polska Akademia Umiejętności przy współudziale Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Towarzystwa Naukowego we Lwowie i Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. n [Serja A] n [Nr 1] p w dodatku |Plan Miasta Krakowa z lat 1788-1792 p Mapa województwa |krakowskiego z doby sejmu Czteroletniego (1788-1792) (osobno wydaje się tekst źródłowo-metodyczny do mapy) p Mapy szczegółowe
 • 246 a Mapa województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego 1788-1792 i Tyt. z mapy
 • 255 a 1:200 000
 • 260 a w Krakowie b Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności c 1930 e (Warszawa i inne : f Skład Główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa) k Polska m Kraków w Polska Akademia Umiejętności
 • 300 a 1 ark. : b druk kolor. ; c 83x65 cm; złoż. 48x38 cm
 • 340 e okładka papier
 • 400 a Kozłowska-Budkowa, S. zob. Kozłowska-Budkowa, Zofia
 • 400 a Czort, T. zob. Czort, Tadeusz
 • 400 a Budkowa, Zofia Kozłowska- zob. Kozłowska-Budkowa, Zofia
 • 400 a Budkowa, Sophia zob. Kozłowska-Budkowa, Zofia
 • 400 a Budkowa, Zofia zob. Kozłowska-Budkowa, Zofia
 • 400 a Budkowa, S. zob. Kozłowska-Budkowa, Zofia
 • 400 a Kozłowska, Zofja zob. Kozłowska-Budkowa, Zofia
 • 400 a Kozłowska-Budkowa, Z. zob. Kozłowska-Budkowa, Zofia
 • 400 a Kozłowska-Budkowa, Zofja zob. Kozłowska-Budkowa, Zofia
 • 400 a Semkowicz, Wladislaus zob. Semkowicz, Władysław
 • 400 a Semkowicz, Wł. zob. Semkowicz, Władysław
 • 400 a Semkowicz, Władysław Aleksander zob. Semkowicz, Władysław
 • 440 a Prace Komisji Atlasu Historycznego
 • 500 a Brak tekstu źródłowo-metodycznego do mapy.
 • 505 a [Mapka dodatkowa:] Plan Miasta krakowa i okolic w dobie Sejmu Czteroletniego 1:10 800.
 • 520 a Objaśnienia barw i znaków.
 • 520 a Objaśnienia napisów.
 • 520 a Objaśnienia znaków.
 • 520 a Objaśnienia cyfr do Planu Miasta Krakowa.
 • 541 c c d 1958 e 717
 • 546 a Pol.
 • 561 a "Gabinet Filologiczny T. N. W." - [pieczątka okrągła] d 9039
 • 611 a Sejm (1788-1792)
 • 650 a Kartografia x mapy historyczne y 20 w. z Polska
 • 650 a Mapy historyczne y 20 w. z Polska
 • 651 a Małopolskie, województwo x w kartografii y 18 w.
 • 651 a Kraków (woj. małopolskie) x w kartografii y 18 w.
 • 700 a Dworzak, Ludwik c grawer warszawski
 • 700 a Buczek, Karol c historyk kartografii ; d (1902-1983)
 • 700 a Szumański, Adam
 • 700 a Semkowicz, Władysław c historyk, kartograf ; d (1878-1949)
 • 700 a Mürch, Henryk
 • 700 a Kozłowska-Budkowa, Zofia c historyk ; d (1893-1986)
 • 700 a Czort, Tadeusz
 • 710 a Institut Geographique Militaire à Varsovie zob. Wojskowy Instytut Geograficzny
 • 710 a Instytut Wojskowo-Geograficzny zob. Wojskowy Instytut Geograficzny
 • 710 a Polska Akademia Umiejętności
 • 710 a Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences zob. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 710 a Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 710 a PTPN zob. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 710 a Societas Scientiarum Varsaviensis zob. Towarzystwo Naukowe Warszawskie
 • 710 a Societe des Amis des Sciences et des Lettres zob. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 710 a Societe des Sciences de Varsovie zob. Towarzystwo Naukowe Warsawskie
 • 710 a Societe des Sciences et des Lettres de Varsovie zob. Towarzystwo Naukowe Warsawskie
 • 710 a Służba Geograficzna 2 Korpusu Polskiego zob. Wojskowy Instytut Geograficzny
 • 710 a TNL zob. Towarzystwo Naukowe (Lwów)
 • 710 a TNW zob. Towarzystwo Naukowe Warszawskie
 • 710 a Towarzystwo Królewskie Warszawskie Przyjaciół Nauk zob. Towarzystwo Naukowe Warszawskie
 • 710 a Towarzystwo Naukowe (Lwów) d (1901-1939)
 • 710 a Varšavskoe Naučnoe Obŝestvo zob. Towarzystwo Naukowe Warszawskie
 • 710 a Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie zob. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 710 a Gesellschaft der Freunde für Künste und Wissenschaft von Poznań zob. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 710 a Geographical Section Polish General Staff zob. Wojskowy Instytut Geograficzny
 • 710 a Gebethner i Wolff c firma wydawniczo-księgarska założona w Warszawie przez Gustawa Gebthnera i Roberta Wolffa d (1857-1950)
 • 710 a Druk. Wojsk. Inst. Geograficznego zob. Wojskowy Instytut Geograficzny
 • 710 a Wojskowy Instytut Geograficzny
 • 710 a Instytut W.-Geograficzny zob. Wojskowy Instytut Geograficzny
 • 710 a Towarzystwo Naukowe Warszawskie d (1907-1981)
 • 710 a Towarzystwo Naukowe Lwowskie zob. Towarzystwo Naukowe (Lwów)
 • 710 a Wojskowy Instytut Geograficzny Sztabu Generalnego W.P. zob. Wojskowy Instytut Geograficzny
 • 710 a W.I.G. Sztabu Gen. zob. Wojskowy Instytut Geograficzny
 • 740 a Plan miasta Krakowa i okolic w dobie Sejmu Czteroletniego
 • 830 a Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski
 • 852 j A V 011
 • 999 a MKM d 18.01.22

Indexes