Varia. Zbiór tekstów prawnych, małych form literackich i wzorów kancelaryjnych.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00959
 • Kopie: Mf 1843
 • Autor: Modrzewski Andrzej Frycz
 • Tytuł: Varia. Zbiór tekstów prawnych, małych form literackich i wzorów kancelaryjnych.
 • Miejsce i czas powstania: 16-18 w.
 • Opis fizyczny: 48 k. 22x18 cm i mn.
 • Oprawa: półsk. brąz, pł., 20 w.
 • Język: Łac., pol., włoski
 • Zawartość: "Andr[eas] Fricius Modreuius Equitibus Poloniae ac relignę[!] Sarmatiae" k. 1-7v. "Confoederatio g[e]n[er]alis Varsaviae inter dissidentes de religione Uchwalona od Rptey A[nn]o 1573 28 Jan[uari] in Conventu regni g[e]n[er]ali." k. 8-8v. k. 9-9v. czyste "Quaedam ex Statuto Regni Pol[oniae] excerpta." k. 10-12 k. 12v. czysta Uwagi o przywilejach miast pruskich 17 w. k. 13 "Zdanie P. Żydowskiego Juristy na Constitutią o wywodzeniu slachectwa Anni 1633" k. 13v.-14v. "Omen circa electionem Summi Pontificis A. D. 1689" k. 15-15v. "Ostacoli che si confiderano nel Conclaue per Cardinali Papabili A[nn]o 1691" k. 16-17v. "Trattandosi di fare una Comedia nel Conclaue [...]" k. 18-19 k. 19v. czysta "Cvd Nowy" 1704 (dot. oblężenia St. Leszczyńskiego w Gdańsku) k. 20-29 k. 29v. czysta "Leges quaedam ex iure Civili excerpta" k. 30-31 k. 31v. czysta "Formulae Cittationum Terrestrium. Anno Domini 1584" (zapiski do poł. 17 w.) k. 32-47v. "Regestr Dlia Pretkiego Naliaezienia" k. 48-48v.
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Aleksander VIII papież
  • Stanisław Leszczyński król Polski
  • Gdańsk
  • Prusy Królewskie
  • Warszawa
  • Konklawe 1689-1691
  • tolerancja religijna 16 w.
  • prawo ustrojowe wyciągi 16 w.
  • prawo komentarze 17 w.
  • satyry
  • piśmiennictwo pragmatyczne
 • Uwagi:
  • nuty
  • Na k. 7v. pieczęć tuszem z herbem "Łodzia" Na k. 32 rys. herbu "Ogończyk" Rkps oprawiono ponownie w 1970 r.
  • pismo kilku rąk

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 100 $a Modrzewski Andrzej Frycz
 • 130 $a Varia
 • 245 $a Varia. Zbiór tekstów prawnych, małych form literackich i wzorów kancelaryjnych.
 • 246 $a Leges quaedam ex iure civili. $g tyt. z dawnego inw.
 • 246 $a Formulae citationum terrestrium 1584 $g tyt. z dawnego inw.
 • 246 $a Confoederatio generalis Varsaviae 1573. $g tyt. z dawnego inw.
 • 246 $a Andreas Fricius Modrevius equitibus Poloniae ac reliquae Sarmatiae S D [...] $g tyt. z danwego inw.
 • 246 $a Omen circa electionem Summi Pontificis 1689. $g tyt. z dawnego inw.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 16-18 w.
 • 300 $a 48 k. $c 22x18 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e półsk. brąz, pł., 20 w.
 • 500 $a nuty
 • 500 $a Na k. 7v. pieczęć tuszem z herbem "Łodzia" $a Na k. 32 rys. herbu "Ogończyk" $a Rkps oprawiono ponownie w 1970 r.
 • 500 $a pismo kilku rąk
 • 520 $a "Andr[eas] Fricius Modreuius Equitibus Poloniae ac relignę[!] Sarmatiae" k. 1-7v. "Confoederatio g[e]n[er]alis Varsaviae inter dissidentes de religione Uchwalona od Rptey A[nn]o 1573 28 Jan[uari] in Conventu regni g[e]n[er]ali." k. 8-8v. k. 9-9v. czyste "Quaedam ex Statuto Regni Pol[oniae] excerpta." k. 10-12 k. 12v. czysta Uwagi o przywilejach miast pruskich 17 w. k. 13 "Zdanie P. Żydowskiego Juristy na Constitutią o wywodzeniu slachectwa Anni 1633" k. 13v.-14v. "Omen circa electionem Summi Pontificis A. D. 1689" k. 15-15v. "Ostacoli che si confiderano nel Conclaue per Cardinali Papabili A[nn]o 1691" k. 16-17v. "Trattandosi di fare una Comedia nel Conclaue [...]" k. 18-19 k. 19v. czysta "Cvd Nowy" 1704 (dot. oblężenia St. Leszczyńskiego w Gdańsku) k. 20-29 k. 29v. czysta "Leges quaedam ex iure Civili excerpta" k. 30-31 k. 31v. czysta "Formulae Cittationum Terrestrium. Anno Domini 1584" (zapiski do poł. 17 w.) k. 32-47v. "Regestr Dlia Pretkiego Naliaezienia" k. 48-48v.
 • 530 $d Mf 1843
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac., pol., włoski
 • 561 $a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego $d BK VI 56 $w Działyński Tytus
 • 600 $a Aleksander VIII papież
 • 600 $a Stanisław Leszczyński król Polski
 • 651 $a Gdańsk
 • 651 $a Prusy Królewskie
 • 651 $a Warszawa
 • 653 $a Konklawe 1689-1691
 • 653 $a tolerancja religijna 16 w.
 • 653 $a prawo ustrojowe wyciągi 16 w.
 • 653 $a prawo komentarze 17 w.
 • 655 $a satyry
 • 655 $a piśmiennictwo pragmatyczne
 • 700 $a Modrzewski Andrzej Frycz
 • 711 $a konfederacja 1573 generalna warszawska
 • 740 $a Leges quaedam ex iure Civili excerpta
 • 740 $a Andreas Fricius Modreuius Equitibus Poloniae ac relignę! Sarmatiae
 • 740 $a Confoederatio generalis Varsaviae inter dissidentes de religione Uchwalona od Rptey Anno 1573 28 Januari in Conventu regni generali.
 • 740 $a Quaedam ex Statuto Regni Poloniae excerpta.
 • 740 $a Uwagi o przywilejach miast pruskich 17 w.
 • 740 $a Zdanie Żydowskiego Juristy na Constitutią o wywodzeniu slachectwa Anni 1633
 • 740 $a Omen circa electionem Summi Pontificis A. D. 1689
 • 740 $a Ostacoli che si confiderano nel Conclaue per Cardinali Papabili Anno 1691
 • 740 $a Trattandosi di fare una Comedia nel Conclaue
 • 740 $a Cvd Nowy 1704 |oblężenie Stanisława Leszczyńskiego w Gdańsku
 • 740 $a Formulae Cittationum Terrestrium. Anno Domini 1584
 • 740 $a Regestr Dlia Pretkiego Naliaezienia
 • 777 $a Modrzewski Andrzej Frycz $t Equitibus Poloniae ac religionis Sarmatiae
 • 852 $j BK 00959
 • 920 $b pieczęć tuszem
 • 940 $n nuty k. 43v.
 • 990 $a italicum 17 w.
 • 999 $a PB

Indexes

Copies

 • Signature: BK 00959