"Philosophia Iuxta Mentem Veterum, Divi Thomae Aquinatis in Principalioribus Recentiorum in plurimis In quatuor Partes Logicam, Metaphisicam, Physicam et Ethicam Divisa Studiosae Scientiarum Juventuti In Collegio Varsaviensi Schol[arum] Piar[um] Tradita Anno Incarnatae Sapien[tiae] 1754 et 1755 [...]"

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00704
 • Kopie: Mf 1631
 • Tytuł:
  • Podręcznik filozofii tomistycznej
  • "Philosophia Iuxta Mentem Veterum, Divi Thomae Aquinatis in Principalioribus Recentiorum in plurimis In quatuor Partes Logicam, Metaphisicam, Physicam et Ethicam Divisa Studiosae Scientiarum Juventuti In Collegio Varsaviensi Schol[arum] Piar[um] Tradita Anno Incarnatae Sapien[tiae] 1754 et 1755 [...]"
 • Miejsce i czas powstania: Warszawa 1754-1755
 • Opis fizyczny: [I], 312 k. 21x17 cm
 • Oprawa: półsk., 18 w., zniszcz., br., grzb. z tł.
 • Język: Łac.
 • Zawartość:
  • Maksymy z dzieł Cycerona i Seneki k. 1v
  • Tablice epakt i paschalne k. 202v-209
  • Rysunki (31) przedstawiające pomoce naukowe, przyrządy fizyczne, chemiczne i ilustrujące zjawiska optyczne oraz astronomiczne a także z zakresu anatomii i biologii k. 291-321
  • Podręcznik podzielono na quaestiones, articuli, partes, disputationes, sectiones, capita, corollaria. Uwagi na marginesie. Podręcznik zawiera sporo wiadomości z nauk ścisłych (zwłaszcza z fizyki i astronomii)
  • "Pars Secunda Metaphysicae sive Pneumatologia" k. 71-96v
  • "Pars Secunda Philosophiae Metaphysica" k. 58-71
  • "Logica Maior" k. 31v-57v
  • "Disputatio [Pri]ma Prooemialis seu ex Prologomenis De Philosophia Universe" k. 23-31v
  • "De Philosophia in Communi": ["Quaestio 1ma quid est Philosophia?" k. 2-2v, "Quaestio 2da. De Prooemialibus Logicae Minoris" k. 2v-5, "Pars [Pri]ma Logicae Minoris" k. 5-10, "Pars [Secun]da Logicae Minoris seu Dialecticae" k. 10-16v, "Pars [Ter]tia Logicae Minoris seu Dialecticae" k. 16v-21v, "Pars [Quar]ta Dialecticae" k. 21v-22v] k. 2-22v
  • "Philosophia Iuxta Mentem Veterum, Divi Thomae Aquinatis in Principalioribus Recentiorum in plurimis In quatuor Partes Logicam, Metaphisicam, Physicam et Ethicam Divisa Studiosae Scientiarum Juventuti In Collegio Varsaviensi Schol[arum] Piar[um] Tradita Anno Incarnatae Sapien[tiae] 1754 et 1755 [...]" k. 1-321
  • "Pars [Ter]tia Philosophiae seu Physica seu Naturae Scientia": ["Pars [Pri]ma Physices" k. 102-176, "Pars [Secun]da Physices" k. 177-232v, "Pars [Ter]tia Physices de Corporibus Viventibus Praefatio" k. 233-290v] k. 97-290v
 • Grafika: pomoce naukowe przyroda fizyka k. 14v. k. 291-321 rys.
 • Proweniencja: kupione od K. Kwiatkowskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • filozofia 18 w.
  • Warszawa
  • chemia 18 w.
  • szkoły-pijarzy 18 w.
  • astronomia 18 w.
  • anatomia 18 w.
  • biologia 18 w.
  • metafizyka 18 w.
  • etyka 18 w.
  • fizyka 18 w.
  • geologia 18 w.
  • geometria 18 w.
  • podręczniki
 • Uwagi:
  • pismo jednej ręki
  • Karty puste: 176v
  • ryc., tabl.
  • Po k. 321 wycięto jedną kartę. Ślady po szkodnikach.
 • Katalogi:
  • E. XII, 216
  • E. XXXI, 195
  • E. XXI, 387

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Filozofia
 • 240 $a Podręcznik filozofii tomistycznej
 • 245 $a "Philosophia Iuxta Mentem Veterum, Divi Thomae Aquinatis in Principalioribus Recentiorum in plurimis In quatuor Partes Logicam, Metaphisicam, Physicam et Ethicam Divisa Studiosae Scientiarum Juventuti In Collegio Varsaviensi Schol[arum] Piar[um] Tradita Anno Incarnatae Sapien[tiae] 1754 et 1755 [...]"
 • 246 $a Philosophia iuxta mentem veterum, divi Thomae Aquinatis in principalioribus [...] in Coll. Varsav. Schol. Piar. 1754 et 1755. $g tyt. z dawnego inw.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $a Warszawa $c 1754-1755
 • 300 $a [I], 312 k. $c 21x17 cm
 • 340 $d rkps $e półsk., 18 w., zniszcz., br., grzb. z tł.
 • 500 $a pismo jednej ręki
 • 500 $a Karty puste: 176v
 • 500 $a ryc., tabl.
 • 500 $a Po k. 321 wycięto jedną kartę. Ślady po szkodnikach.
 • 510 $a E. $c XII, 216
 • 510 $a E. $c XXXI, 195
 • 510 $a E. $c XXI, 387
 • 520 $a Maksymy z dzieł Cycerona i Seneki k. 1v
 • 520 $a Tablice epakt i paschalne k. 202v-209
 • 520 $a Rysunki (31) przedstawiające pomoce naukowe, przyrządy fizyczne, chemiczne i ilustrujące zjawiska optyczne oraz astronomiczne a także z zakresu anatomii i biologii k. 291-321
 • 520 $a Podręcznik podzielono na quaestiones, articuli, partes, disputationes, sectiones, capita, corollaria. Uwagi na marginesie. Podręcznik zawiera sporo wiadomości z nauk ścisłych (zwłaszcza z fizyki i astronomii)
 • 520 $a "Pars Secunda Metaphysicae sive Pneumatologia" k. 71-96v
 • 520 $a "Pars Secunda Philosophiae Metaphysica" k. 58-71
 • 520 $a "Logica Maior" k. 31v-57v
 • 520 $a "Disputatio [Pri]ma Prooemialis seu ex Prologomenis De Philosophia Universe" k. 23-31v
 • 520 $a "De Philosophia in Communi": ["Quaestio 1ma quid est Philosophia?" k. 2-2v, "Quaestio 2da. De Prooemialibus Logicae Minoris" k. 2v-5, "Pars [Pri]ma Logicae Minoris" k. 5-10, "Pars [Secun]da Logicae Minoris seu Dialecticae" k. 10-16v, "Pars [Ter]tia Logicae Minoris seu Dialecticae" k. 16v-21v, "Pars [Quar]ta Dialecticae" k. 21v-22v] k. 2-22v
 • 520 $a "Philosophia Iuxta Mentem Veterum, Divi Thomae Aquinatis in Principalioribus Recentiorum in plurimis In quatuor Partes Logicam, Metaphisicam, Physicam et Ethicam Divisa Studiosae Scientiarum Juventuti In Collegio Varsaviensi Schol[arum] Piar[um] Tradita Anno Incarnatae Sapien[tiae] 1754 et 1755 [...]" k. 1-321
 • 520 $a "Pars [Ter]tia Philosophiae seu Physica seu Naturae Scientia": ["Pars [Pri]ma Physices" k. 102-176, "Pars [Secun]da Physices" k. 177-232v, "Pars [Ter]tia Physices de Corporibus Viventibus Praefatio" k. 233-290v] k. 97-290v
 • 530 $d Mf 1631
 • 541 $c a $d 1821
 • 546 $a Łac.
 • 561 $a kupione od K. Kwiatkowskiego $d BK IV, 245 $d AR Fasc. 6 168 Publicznych $d BK Dz. Hist. 154 $m Nieśwież $w Archiwum Radziwiłłowskie Nieśwież $w Kwiatkowski Kajetan $w Działyński Tytus
 • 650 $a filozofia 18 w.
 • 651 $a Warszawa
 • 653 $a chemia 18 w.
 • 653 $a szkoły-pijarzy 18 w.
 • 653 $a astronomia 18 w.
 • 653 $a anatomia 18 w.
 • 653 $a biologia 18 w.
 • 653 $a metafizyka 18 w.
 • 653 $a etyka 18 w.
 • 653 $a fizyka 18 w.
 • 653 $a geologia 18 w.
 • 653 $a geometria 18 w.
 • 655 $a podręczniki
 • 700 $a Tomasz z Akwinu święty teolog i filozof
 • 740 $a Maksymy z dzieł Cycerona i Seneki
 • 740 $a Pars Tertia |Physices de Corporibus Viventibus Praefatio
 • 740 $a Pars Secunda |Physices |tablice epakt i paschalne
 • 740 $a Pars Prima |Physices
 • 740 $a Pars Tertia |Philosophiae seu |Physica seu |Naturae Scientia
 • 740 $a Pars Secunda |Metaphysicae sive |Pneumatologia
 • 740 $a Pars Secunda |Philosophiae Metaphysica
 • 740 $a Logica Maior
 • 740 $a Disputatio Prima |Prooemialis seu ex Prologomenis |De Philosophia Universe
 • 740 $a Pars Quarta |Dialecticae
 • 740 $a Pars Tertia |Logicae Minoris seu |Dialecticae
 • 740 $a Pars Secunda |Logicae Minoris seu |Dialecticae
 • 740 $a Pars Prima |Logicae Minoris
 • 740 $a De Philosophia in Communi
 • 852 $j BK 00704
 • 900 $c pomoce naukowe $c przyroda $c fizyka $k k. 14v. k. 291-321 $m rys.
 • 999 $a PB $a MMP
 • 999 $d 2013

Indexes

Copies

 • Signature: BK 00704