"In Logicam Nicolai Moscicensis."

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00705
 • Kopie: Mf 522
 • Autor: Mościcki Mikołaj dominikanin
 • Tytuł: "In Logicam Nicolai Moscicensis."
 • Miejsce i czas powstania: 1661
 • Opis fizyczny: 73 k. 20x16 cm i mn.
 • Oprawa: półsk. 20 w.; pierwotna opr. tekt.
 • Język: Łac., hebr. hebr.
 • Zawartość:
  • Rycina: "Tabula oppositionum" k. 34
  • "Liber IV. De sillogismo formal[i]": ["Capvt I. De Argumantatnione" k. 43v-44, "Capvt II. De Principiis Syllogismorum" k. 44-45v, "Capvt III. De 1ma Firuga" k. 45v-49, "Capvt IV. De 2da figura" k. 49-50, "Capvt V. De 3tia Figura" k. 50-51v, "Capvt VI. De Quarta Figura" k. 51v-52, "Capvt VII. De inueniendo Medio" k. 52-54: Regvla I, Regvla II, Regvla III, Regvula IV, "Capvt VIII. De religis Speciebus Argumentationis" k. 55-56] k. 43v-56
  • Kolorowa rycina objaśniająca hierarchię pojęć k. 20, rycina ilustrująca sprzeczności "Tabula oppo[siti]onum" k. 21
  • "Pars III. De postpraedicamentis" k. 27v-29v] k. 12v-29v "Liber II De pra[e]dicamentis": "Pars I. De antepraedicamentis" k. 13-16: ["Capvt I. De definitionibus et primo quidem Vniuovorum" k. 13-14v, "Capvt II. De divisionibvs" k. 14v-15, "Capvt III. De Gervlis" k. 15-16] "Pars II. De Praedicamentis" k. 16-27v: ["Capvt I. De Praedicamentis in communi" k. 16-17, "Capvt II. De svbstantia" k. 17-18, "Capvt III. De Quantitate" k. 18v-19v, "Capvt IV. De qualitate" k. 22-23, "Capvt V. De Relatione" k. 23-25, "Capvt VI. De Actione et Passione" k. 25-26, "Capvt VII. De reliquis Praedicamentis Sibi[?] Quando Situ et Habitu" k. 26-27v
  • Rycina ilustrująca hierarchię pojęć k. 10
  • "Liber I De pra[e]dicabilibus": ["Capvt I. De praedicabilibus in commvni" k. 6-7, "Capvt II. De individvo" k. 7-8, "Capvt III. De Specie" k. 8-8v, "Capvt IV. De Genere" k. 8v-9, "Capvt V. De Differentia" k. 9-10v, "Capvt VI. De proprio" k. 10v-11v, "Capvt VII. De Accidente" k. 11v-12v] k. 6-12v
  • "Pra[e]fatio": ["Praecognitvm I. De natvra dialecticae" k. 1v-2, "Praecognitvm de Divisione Dialecticae" k. 2-3, "Praecognitvm III. De obiecto in Commvni et Dialectica" k. 3-5, "Praecognitvm IV. De officio fine Vtilitate et Methodo Dial[ectico] quod est officium Dialecticu[m]" k. 5-6] k. 1-6
  • "Liber III De propositione, seu enunciatione": ["Capvt 1mum. De Definitione Praepositionis" k. 30-31, "Capvt II. De Diuisione Propo[sitio][?]" k. 31-32v, "Capvt III. De oppositione" k. 32v-34, "Capvt IV. De Aquipolentia" k. 34v-35, "Capvt V. De Conuersione" k. 35-37, "Capvt VI. De Propo[sitio]ne Hyppothetica" k. 37-38, "Capvt VII. De Propo[sitio]ne Modali" k. 38-40, "Capvt VIII. De Definitione" k. 40v-42v, "Capvt IX. De Diuersione" k. 42v-43] k. 30-43
  • Rycina przedstawiająca podwójną negację k. 54v
  • "Liber V. De sillogismo demonstrativo": ["Capvt I. De acceptione et Definitione Demonstrationis" k. 56-57, "Capvt II. De Conditionib[us] et Medio Demonstrationis" k. 57-58] k. 56-58
  • "Liber VI. De sillogismo probabili seu dialectico seu disputativo": ["Capvt I. De Locis in Communi" k. 58v-59, "Capvt II. De Locis Internis, De Loco a definitione, De Loco a Notatione, De loco a toto, De loco a Partibus ad Totvm" k. 59v-62v, Capvt III. De Locis Atfectis ad Totvm" k. 62v-69, "Capvt IV. De locis assumptis" k. 69-70] k. 58-70
  • "Liber VII. De sillogismo zophistico": ["Capvt I" k. 70-71, "Capvt II. De locis Zophisticis in dictione" k. 71-71v, "Capvt III. De Fallaciis extra Dictionem" k. 71v-73v] k. 70-73v
  • "Finis. Finis quiuis semper coronat" k. 73v
  • Podręcznik podzielono na libri, partes, capita
 • Grafika:
  • filozofia podwójna negacja rys.
  • "Tabula oppo[siti]onum" filozofia rys.
  • "Arbor Porphiriana" filozofia rys.
 • Hasła przedmiotowe:
  • logika 17 w.
  • podręczniki
 • Uwagi:
  • Wpis o inwentaryzacji przeprowadzonej w latach pięćdziesiątych XX w. W rkpsie znajdują się wpisy hebrajskie: k. 20 i k. 73v.
  • pismo jednej ręki
  • ryc., ryc. kol.
 • Katalogi: E. XXII, 583-585
 • Opracowania: Por. E XXII, 583-585; cytowane prace wydają się być wariantami w stosunku do rkpsu. Najprawdopodobniej rkps jest omówieniem dzieła: "Institutionum logicarum libri septem. Per Fr. Nicolaum Moscicensem, Doctorem theologum ex ordine praedicatorum, editi. In quibus universa, quae ad eam facultatem necessaria sunt, succincte et sufficienter, atque adeo dilucide tractantur, ut etiam suo Marte, ingeniosa iuventus Logicen intelligere, ac in ea proficere valeat. Cracoviae ex officina Andreae Petricovij Anno Domini 1606" oraz "Coloniae Agrippinae, typis Petri Henningii 1625"

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Mościcki Mikołaj dominikanin
 • 245 a "In Logicam Nicolai Moscicensis."
 • 250 a kop.
 • 260 c 1661
 • 300 a 73 k. c 20x16 cm i mn.
 • 340 d rkps e półsk. 20 w.; pierwotna opr. tekt.
 • 400 a Mościsk Mikołaj z zob. Mościcki, Mikołaj dominikanin
 • 500 a Wpis o inwentaryzacji przeprowadzonej w latach pięćdziesiątych XX w. a W rkpsie znajdują się wpisy hebrajskie: k. 20 i k. 73v.
 • 500 a pismo jednej ręki
 • 500 a ryc., ryc. kol.
 • 510 a E. c XXII, 583-585
 • 520 a Rycina: "Tabula oppositionum" k. 34
 • 520 a "Liber IV. De sillogismo formal[i]": ["Capvt I. De Argumantatnione" k. 43v-44, "Capvt II. De Principiis Syllogismorum" k. 44-45v, "Capvt III. De 1ma Firuga" k. 45v-49, "Capvt IV. De 2da figura" k. 49-50, "Capvt V. De 3tia Figura" k. 50-51v, "Capvt VI. De Quarta Figura" k. 51v-52, "Capvt VII. De inueniendo Medio" k. 52-54: Regvla I, Regvla II, Regvla III, Regvula IV, "Capvt VIII. De religis Speciebus Argumentationis" k. 55-56] k. 43v-56
 • 520 a Kolorowa rycina objaśniająca hierarchię pojęć k. 20, rycina ilustrująca sprzeczności "Tabula oppo[siti]onum" k. 21
 • 520 a "Pars III. De postpraedicamentis" k. 27v-29v] k. 12v-29v a "Liber II De pra[e]dicamentis": a "Pars I. De antepraedicamentis" k. 13-16: ["Capvt I. De definitionibus et primo quidem Vniuovorum" k. 13-14v, "Capvt II. De divisionibvs" k. 14v-15, "Capvt III. De Gervlis" k. 15-16] a "Pars II. De Praedicamentis" k. 16-27v: ["Capvt I. De Praedicamentis in communi" k. 16-17, "Capvt II. De svbstantia" k. 17-18, "Capvt III. De Quantitate" k. 18v-19v, "Capvt IV. De qualitate" k. 22-23, "Capvt V. De Relatione" k. 23-25, "Capvt VI. De Actione et Passione" k. 25-26, "Capvt VII. De reliquis Praedicamentis Sibi[?] Quando Situ et Habitu" k. 26-27v
 • 520 a Rycina ilustrująca hierarchię pojęć k. 10
 • 520 a "Liber I De pra[e]dicabilibus": ["Capvt I. De praedicabilibus in commvni" k. 6-7, "Capvt II. De individvo" k. 7-8, "Capvt III. De Specie" k. 8-8v, "Capvt IV. De Genere" k. 8v-9, "Capvt V. De Differentia" k. 9-10v, "Capvt VI. De proprio" k. 10v-11v, "Capvt VII. De Accidente" k. 11v-12v] k. 6-12v
 • 520 a "Pra[e]fatio": ["Praecognitvm I. De natvra dialecticae" k. 1v-2, "Praecognitvm de Divisione Dialecticae" k. 2-3, "Praecognitvm III. De obiecto in Commvni et Dialectica" k. 3-5, "Praecognitvm IV. De officio fine Vtilitate et Methodo Dial[ectico] quod est officium Dialecticu[m]" k. 5-6] k. 1-6
 • 520 a "Liber III De propositione, seu enunciatione": ["Capvt 1mum. De Definitione Praepositionis" k. 30-31, "Capvt II. De Diuisione Propo[sitio][?]" k. 31-32v, "Capvt III. De oppositione" k. 32v-34, "Capvt IV. De Aquipolentia" k. 34v-35, "Capvt V. De Conuersione" k. 35-37, "Capvt VI. De Propo[sitio]ne Hyppothetica" k. 37-38, "Capvt VII. De Propo[sitio]ne Modali" k. 38-40, "Capvt VIII. De Definitione" k. 40v-42v, "Capvt IX. De Diuersione" k. 42v-43] k. 30-43
 • 520 a Rycina przedstawiająca podwójną negację k. 54v
 • 520 a "Liber V. De sillogismo demonstrativo": ["Capvt I. De acceptione et Definitione Demonstrationis" k. 56-57, "Capvt II. De Conditionib[us] et Medio Demonstrationis" k. 57-58] k. 56-58
 • 520 a "Liber VI. De sillogismo probabili seu dialectico seu disputativo": ["Capvt I. De Locis in Communi" k. 58v-59, "Capvt II. De Locis Internis, De Loco a definitione, De Loco a Notatione, De loco a toto, De loco a Partibus ad Totvm" k. 59v-62v, Capvt III. De Locis Atfectis ad Totvm" k. 62v-69, "Capvt IV. De locis assumptis" k. 69-70] k. 58-70
 • 520 a "Liber VII. De sillogismo zophistico": ["Capvt I" k. 70-71, "Capvt II. De locis Zophisticis in dictione" k. 71-71v, "Capvt III. De Fallaciis extra Dictionem" k. 71v-73v] k. 70-73v
 • 520 a "Finis. Finis quiuis semper coronat" k. 73v
 • 520 a Podręcznik podzielono na libri, partes, capita
 • 530 d Mf 522
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., hebr. b hebr.
 • 581 a Por. E XXII, 583-585; cytowane prace wydają się być wariantami w stosunku do rkpsu. Najprawdopodobniej rkps jest omówieniem dzieła: "Institutionum logicarum libri septem. Per Fr. Nicolaum Moscicensem, Doctorem theologum ex ordine praedicatorum, editi. In quibus universa, quae ad eam facultatem necessaria sunt, succincte et sufficienter, atque adeo dilucide tractantur, ut etiam suo Marte, ingeniosa iuventus Logicen intelligere, ac in ea proficere valeat. Cracoviae ex officina Andreae Petricovij Anno Domini 1606" oraz "Coloniae Agrippinae, typis Petri Henningii 1625"
 • 650 a logika 17 w.
 • 655 a podręczniki
 • 740 a Liber VII ||De sillogismo zophistico
 • 740 a Liber VI ||De sillogismo probabili seu |dialectico seu |disputativo
 • 740 a Liber V ||De sillogismo demonstrativo
 • 740 a Liber IV ||De sillogismo formali
 • 740 a Liber III ||De propositione, seu enunciatione
 • 740 a Liber II ||De praedicamentis
 • 740 a Liber I ||De praedicabilibus
 • 740 a Praefatio
 • 852 j BK 00705
 • 900 c filozofia c podwójna negacja m rys.
 • 900 c "Tabula oppo[siti]onum" c filozofia m rys.
 • 900 c "Arbor Porphiriana" c filozofia m rys.
 • 990 a judaicum 17 w.
 • 999 a PB a MMP
 • 999 d 2013