Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 02410/1
 • Kopie:
  • Mf 1253
  • Mf 0408
 • Autor: Niedźwiecki Leonard ppor. 1831, emigr., ppor. 3 p. piech. Dyw. Koz. Sułt., sekr. W
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii. Vol. 1 Listy do L. Niedźwieckiego od następujących: Szuml.- Terlecki.
 • Miejsce i czas powstania: 1832-1891
 • Opis fizyczny: 493 k. 27x21 cm
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., ang., franc.
 • Zawartość: Zawiera: Szumlański Stanisław 1857-1866 (101) k. 1-156, przy tym kopie listów tegoż do: St. J. Ostroroga 1858 k. 14, Stanisława Małachowskiego [1858] k. 18-19; listy do Szumlańskiego: Napoleona F. Żaby [1860] k. 80, NN [1860] k. 73 i brul. odpowiedzi Niedźwieckiego (stenogr.) 1860 k. 72. - Szydłowski Wiktor 1871 k. 157-158. - Szyrma Lach Krystyn 1832-1884 i b.d. (137) k. 159-395, przy tym list tegoż do NN k. 394, brul. odpowiedzi Niedźwieckiego 1860 k. 373, dopisek H. Błotnickiego do Karola Sienkiewicza i odpowiedź 1846 k. 280-281 i notatka Szyrmy o zgromadzeniu uczonych angielskich b.d. k. 395. - Szyrma Władysław [Somerville] 1878 i b.d. (4) k. 396-403. - Szyszło Stanisław 1834-1847 (4) k. 404-411. - Talwoszewicz Władysław Zejtwid 1888-1891 (8) k. 412-427, przy tym wiersz do Niedźwieckiego [Inc.:] "Gorliwy krzewicielu..." k. 426-427. - Tański Józef 1841 k. 428-429. - Tarnowski Stanisław 1866 i 1867 (2) k. 430-432. - Terlecki Ignacy 1860 k. 433-434. - Terlecki Jan 1836-1856 (40) k. 435-493, przy tym list tegoż do Waleriana [Kalinki] 1856 k. 492-493.
 • Proweniencja: Z papierów Leonarda Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dywizja Kozaków Sułtańskich
  • Anglia
  • Francja
  • Skandynawia
  • bibliologia
  • Emigracja polska w Skandynawii po 1831
  • kartografia
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Korespondencja
  • Biografie materiały biograficzne
  • Emigracja polska w Anglii po 1831
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • Biografie
  • wiersze
 • Uwagi:
  • K. 76-77 nie były zapisane, zostały pofoliowane i następnie wyłączone - informacja Jana Łuczaka z dnia 9.10.2003 r.
  • Listów 296
  • K. 323 karta czysta, została pofoliowana i nastepnie wyłączona z ciągu - bez zmiany numeracji kart - informacja Jana Łuczaka z dnia 9.10.2003 r.

MARC

 • 100 $a Niedźwiecki Leonard ppor. 1831, emigr., ppor. 3 p. piech. Dyw. Koz. Sułt., sekr. W
 • 130 $a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii. $n Vol. 1 $p Listy do L. Niedźwieckiego od następujących: Szuml.- Terlecki.
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $c 1832-1891
 • 300 $a 493 k. $c 27x21 cm
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Somerville Szyrma Władysław zob. Szyrma Władysław Somerville
 • 400 $a Zejtwid Talwoszewicz Władysław zob. Talwoszewicz Władysław Zejtwid
 • 500 $a K. 76-77 nie były zapisane, zostały pofoliowane i następnie wyłączone - informacja Jana Łuczaka z dnia 9.10.2003 r.
 • 500 $a Listów 296
 • 500 $a K. 323 karta czysta, została pofoliowana i nastepnie wyłączona z ciągu - bez zmiany numeracji kart - informacja Jana Łuczaka z dnia 9.10.2003 r.
 • 520 $a Zawiera: Szumlański Stanisław 1857-1866 (101) k. 1-156, przy tym kopie listów tegoż do: St. J. Ostroroga 1858 k. 14, Stanisława Małachowskiego [1858] k. 18-19; listy do Szumlańskiego: Napoleona F. Żaby [1860] k. 80, NN [1860] k. 73 i brul. odpowiedzi Niedźwieckiego (stenogr.) 1860 k. 72. - Szydłowski Wiktor 1871 k. 157-158. - Szyrma Lach Krystyn 1832-1884 i b.d. (137) k. 159-395, przy tym list tegoż do NN k. 394, brul. odpowiedzi Niedźwieckiego 1860 k. 373, dopisek H. Błotnickiego do Karola Sienkiewicza i odpowiedź 1846 k. 280-281 i notatka Szyrmy o zgromadzeniu uczonych angielskich b.d. k. 395. - Szyrma Władysław [Somerville] 1878 i b.d. (4) k. 396-403. - Szyszło Stanisław 1834-1847 (4) k. 404-411. - Talwoszewicz Władysław Zejtwid 1888-1891 (8) k. 412-427, przy tym wiersz do Niedźwieckiego [Inc.:] "Gorliwy krzewicielu..." k. 426-427. - Tański Józef 1841 k. 428-429. - Tarnowski Stanisław 1866 i 1867 (2) k. 430-432. - Terlecki Ignacy 1860 k. 433-434. - Terlecki Jan 1836-1856 (40) k. 435-493, przy tym list tegoż do Waleriana [Kalinki] 1856 k. 492-493.
 • 530 $d Mf 1253
 • 530 $d Mf 0408
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., ang., franc.
 • 561 $a Z papierów Leonarda Niedźwieckiego $d Niedźw. 1 $w Niedźwiecki Leonard
 • 610 $a Dywizja Kozaków Sułtańskich
 • 651 $a Anglia
 • 651 $a Francja
 • 651 $a Skandynawia
 • 653 $a bibliologia
 • 653 $a Emigracja polska w Skandynawii po 1831
 • 653 $a kartografia
 • 653 $a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Biografie |materiały biograficzne
 • 653 $a Emigracja polska w Anglii po 1831
 • 653 $a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 655 $a Biografie
 • 655 $a wiersze
 • 700 $a Chrząstowski Wacław
 • 700 $a Sienkiewicz Karol
 • 700 $a Ostroróg Stanisław Julian
 • 700 $a Tarnowski Stanisław
 • 700 $a Szumlański Stanisław
 • 700 $a Błotnicki Hipolit
 • 700 $a Szyrma Władysław Somerville
 • 700 $a Tański Józef
 • 700 $a Talwoszewicz Władysław Zejtwid
 • 700 $a Szyszło Stanisław
 • 700 $a Szyrma Lach Krystyn
 • 700 $a Szydłowski Wiktor
 • 700 $a Żaba Napoleon Feliks
 • 700 $a Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
 • 700 $a Mickiewicz Adam
 • 700 $a Małachowski Stanisław
 • 700 $a Terlecki Jan
 • 700 $a Terlecki Ignacy
 • 740 $a Wiadomości Polskie
 • 852 $j BK 02410/1
 • 999 $a ŁJAST

Indexes

Copies

 • Signature: BK 02410/1