Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 02407/1
 • Kopie: Mf 1974
 • Autor: Niedźwiecki Leonard ppor. 1831, emigr., ppor. 3 p. piech. Dyw. Koz. Sułt., sekr. W
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii. Vol. 1 Listy do L. Niedźwieckiego od następujących: Mal-Olesz.
 • Miejsce i czas powstania: 1836-1892
 • Opis fizyczny: 283 k. 29x20 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc., ang.
 • Zawartość: Zawiera: Maliszewski I. K. ks. 1852 k. 1-2. - Mańkowski Teodor 1849-1850 (4) k. 3-9. - Marciejewski Stanisław 1841 k. 10-11. - Maszke Aleksander 1847-1854 (2) k.12-14. - Mazanowski Ed. 1886 k. 15-16. - Merczyński Stanisław 1849-1850 (3) k. 17-21. - Meyet Leopold 1892 k. 22-23. - Mianowski J[ózef?] 1884 k. 24-25. - Michałowski Juliusz 1862-1866 i b.d. (4) k. 26-30. - Mickiewicz Adam (zob. BK 01610). - Miesiałowicz J. Eustachy 1836 k. 31-32. - Mieszkowski Jan 1838 i 1840 (3) k. 33-36. - Mikułowska Teofila 1864 k. 37. - Mikułowski Roman 1841 (3) k. 38-43. - Miller A. 1840 z dopiskiem Fr. Wroneckiego k. 44-45. - Milliot Beniamin 1877 k. 46-47. - Młodecki Jan Nepomucen 1841 i 1865 (2) k. 48-50. - Morawiecki Leopold (Moreau) 1862-1866 (3) k. 51-56. - Morawski 1868 k. 57. - Morawski Teodor 1849-1868 i b. d. (24) k.58-102, przy tym brulion artykułu 1855 k. 88-89. - Morozewicz Kalikst 1844 k. 103-104. - Nabielak Ludwik 1865-1876 (6) k. 105-112. - Nabielakowa Z. 1888 k. 113-116. - National Debt Office (podpis nieczyt.) 1872 k. 117-118. - Niedźwiecki Antoni 1861 k. 119-120. - Niedźwiecki Michał 1861 k. 121-122. - Niedźwiecki Stanisław 1836 k. 123-124. - Niewęgłowski Grakchus Henryk 1863 k. 125. - Norwid Cyprian Kamil 1869 i 1882 (3) k. 126-133, przy tym odpis uwag histor. Norwida: "System-podział" i "Szujski" 1882 k. 132-133. - Nowicki Wincenty 1838 i 1839 (2) k. 134-137. Nowosielski Lucjan 1843 k. 138-139. - Nyko Apolinary 1841 k. 140-141. - Oborski Ludwik 1859 (2) k.142-144. - Obuchowski Konstanty 1853 i b.d. (2) k.145-147. - Oleszczyński Antoni 1843-1877 i b.d. (59) k.148-258, przy tym prospekt na portret Andrzeja Zamoyskiego, kwit k. 253-258 i wykaz książek (oferta) k. 223. - Oleszczyński Władysław 1843-1855 (14) k. 259-283, przy tym druk: L'Evenement 3 11 1866 z życiorysem Oleszczyńskiego.
 • Proweniencja: Z papierów Leonarda Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Biblioteka Polska w Paryżu
  • Dywizja Kozaków Sułtańskich
  • Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu
  • Anglia
  • Francja
  • Biografie materiały biograficzne
  • Bibliotekarstwo
  • Korespondencja
  • Emigracja Wielka
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • sztuka
  • rzeźba
  • malarstwo
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • Emigracja polska w Anglii po 1831
  • Biografie
 • Uwagi: Listów 136
 • Opracowania: Norwid Cyprian Camil 1869 i 1882 - Druk: Wszystkie pisma. T. 9. Warszawa 1937.

MARC

 • 100 a Niedźwiecki Leonard ppor. 1831, emigr., ppor. 3 p. piech. Dyw. Koz. Sułt., sekr. W
 • 130 a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii. n Vol. 1 p Listy do L. Niedźwieckiego od następujących: Mal-Olesz.
 • 250 a autogr., kop.
 • 260 c 1836-1892
 • 300 a 283 k. c 29x20 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Moreau [pseud.] zob. Morawiecki Leopold
 • 400 a Millot Benjamin zob. Milliot Benjamin
 • 500 a Listów 136
 • 520 a Zawiera: Maliszewski I. K. ks. 1852 k. 1-2. - Mańkowski Teodor 1849-1850 (4) k. 3-9. - Marciejewski Stanisław 1841 k. 10-11. - Maszke Aleksander 1847-1854 (2) k.12-14. - Mazanowski Ed. 1886 k. 15-16. - Merczyński Stanisław 1849-1850 (3) k. 17-21. - Meyet Leopold 1892 k. 22-23. - Mianowski J[ózef?] 1884 k. 24-25. - Michałowski Juliusz 1862-1866 i b.d. (4) k. 26-30. - Mickiewicz Adam (zob. BK 01610). - Miesiałowicz J. Eustachy 1836 k. 31-32. - Mieszkowski Jan 1838 i 1840 (3) k. 33-36. - Mikułowska Teofila 1864 k. 37. - Mikułowski Roman 1841 (3) k. 38-43. - Miller A. 1840 z dopiskiem Fr. Wroneckiego k. 44-45. - Milliot Beniamin 1877 k. 46-47. - Młodecki Jan Nepomucen 1841 i 1865 (2) k. 48-50. - Morawiecki Leopold (Moreau) 1862-1866 (3) k. 51-56. - Morawski 1868 k. 57. - Morawski Teodor 1849-1868 i b. d. (24) k.58-102, przy tym brulion artykułu 1855 k. 88-89. - Morozewicz Kalikst 1844 k. 103-104. - Nabielak Ludwik 1865-1876 (6) k. 105-112. - Nabielakowa Z. 1888 k. 113-116. - National Debt Office (podpis nieczyt.) 1872 k. 117-118. - Niedźwiecki Antoni 1861 k. 119-120. - Niedźwiecki Michał 1861 k. 121-122. - Niedźwiecki Stanisław 1836 k. 123-124. - Niewęgłowski Grakchus Henryk 1863 k. 125. - Norwid Cyprian Kamil 1869 i 1882 (3) k. 126-133, przy tym odpis uwag histor. Norwida: "System-podział" i "Szujski" 1882 k. 132-133. - Nowicki Wincenty 1838 i 1839 (2) k. 134-137. Nowosielski Lucjan 1843 k. 138-139. - Nyko Apolinary 1841 k. 140-141. - Oborski Ludwik 1859 (2) k.142-144. - Obuchowski Konstanty 1853 i b.d. (2) k.145-147. - Oleszczyński Antoni 1843-1877 i b.d. (59) k.148-258, przy tym prospekt na portret Andrzeja Zamoyskiego, kwit k. 253-258 i wykaz książek (oferta) k. 223. - Oleszczyński Władysław 1843-1855 (14) k. 259-283, przy tym druk: L'Evenement 3 11 1866 z życiorysem Oleszczyńskiego.
 • 530 d Mf 1974
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., franc., ang.
 • 561 a Z papierów Leonarda Niedźwieckiego d Niedźw. 1 w Niedźwiecki Leonard
 • 581 a Norwid Cyprian Camil 1869 i 1882 - Druk: Wszystkie pisma. T. 9. Warszawa 1937.
 • 610 a Biblioteka Polska w Paryżu
 • 610 a Dywizja Kozaków Sułtańskich
 • 610 a Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu
 • 611 a Powstanie 1830 listopadowe
 • 651 a Anglia
 • 651 a Francja
 • 653 a Biografie |materiały biograficzne
 • 653 a Bibliotekarstwo
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Emigracja Wielka
 • 653 a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 a sztuka
 • 653 a rzeźba
 • 653 a malarstwo
 • 653 a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 653 a Emigracja polska w Anglii po 1831
 • 655 a Biografie
 • 700 a Zamoyski Andrzej
 • 700 a Nabielak Ludwik
 • 700 a Nabielakowa Z.
 • 700 a Morawski
 • 700 a Morawiecki Leopold
 • 700 a Morozewicz Kalikst
 • 700 a Niedźwiecki Stanisław
 • 700 a Norwid Cyprian Kamil
 • 700 a Nowicki Wincenty
 • 700 a Nowosielski Lucjan
 • 700 a Oborski Ludwik
 • 700 a Oleszczyński Antoni
 • 700 a Wronecki Franciszek
 • 700 a Młodecki Jan Nepomucen
 • 700 a Miller A.
 • 700 a Mikułowski Roman
 • 700 a Mikułowska Teofila
 • 700 a Mieszkowski Jan
 • 700 a Michałowski Juliusz
 • 700 a Mańkowski Teodor
 • 700 a Maliszewski I. K. c ksiądz
 • 700 a Marciejewski Stanisław
 • 700 a Maszke Aleksander
 • 700 a Mazanowski Ed.
 • 700 a Merczyński Stanisław
 • 700 a Meyet Leopold
 • 700 a Mianowski Józef
 • 700 a Miesiałowicz J. Eustachy
 • 700 a Morawski Teodor
 • 700 a Oleszczyński Władysław
 • 700 a Obuchowski Konstanty
 • 700 a Nyko Apolinary
 • 700 a Niewęgłowski Grakchus Henryk
 • 700 a Niedźwiecki Michał
 • 700 a Niedźwiecki Antoni
 • 740 a L'||Evenement
 • 852 j BK 02407/1
 • 999 a ŁJAST

Indexes