Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 02408/1
 • Kopie: Mf 1251
 • Autor: Niedźwiecki Leonard ppor. 1831, emigr., ppor. 3 p. piech. Dyw. Koz. Sułt., sekr. W
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii. Vol. 1 Listy do L. Niedźwieckiego od następujących: Raci-Rypi.
 • Miejsce i czas powstania: 1832-1892
 • Opis fizyczny: 300 k. 27x21 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc., ang.
 • Zawartość: Zawiera: Raciborski dr 1855 k.1. - Rakowski Seweryn 1863-1883 (13) k. 2-32. - (list z 11 X 1869 na druku: Batten G. H.: Polonia desolata The psalm [...] 1867 k. 9-10, z 12 XI 1880 odpis wyjątku listu dotyczący Władysława Zamoyskiego syna gen. k. 17-18), przy tym listy: Rakowski do NN Karola 1880 k. 31-32, Łubieński J. Cezary do Rakowskiego 1883 k. 29-30, Przybylski Czesław do Niedźwieckiego 1869 k. 11-12 i wycinki z prasy austral. 1869 k. 7. - Ręczyński Jerzy (Renczyński) 1853-1889 (30) k. 33-104, przy tym listy tegoż do: Władysława Mickiewicza i Sp. z rachunkiem 1867 k. 94-95, [Adama Ruchlińskiego] o wynalazku elektryczności 1880 k. 96-101, NN Jana 1891 k. 102-103, wiersze: Schubert Joanna "Das vierte Regiment" 1882 k. 80 i Scott Rebeka "The Noabite Stone" 1881 k.61, tłumaczone przez Ręczyńskiego oraz wiersze własne tegoż: "Nowy Rok 1884" k.83-84, "3 Maj 1891" k. 103, notatka k. 73 i prospekt k. 104. Redakcja Kroniki Emigracji Polskiej 1836 k. 105-106. - Reitzenheim Józef 1841-1874 (7) oraz zawiadomienie o ślubie Laury Reizenheim k. 107-121. - Rembowski Jan Nepomucen 1872-1886 (5) k. 122-131. - Rembowski Stanisław 1873-1892 (56) k. 132-254, przy tym listy tegoż do [Aleksandra i Heleny Chodźków] 1874-1884 (4) k. 246-254, list Stefana Gajewskiego do [Jadwigi Zamoyskiej] w sprawie materiałów po Stefanie Garczyńskim 1886 k. 216, wiersz: Montgomery James "Rozłączenie" 1884 tłum. Rembowskiego k. 205 oraz wycinek z Dzien. Pozn. 1884 o pogrzebie J. K. Żupańskiego k. 197. - Rettel Leonard 1863 k. 255-256. - Reveille Camille 1843 k. 257-258. - Robert Cyprien 1850 k. 259-262, przy tym list: Saint Marc. Girardin François Auguste C. Robert 1850 k. 261-262. - Romanowski Kazimierz 1867 k. 263-264. - Rostkowski Daniel 1850-1853 (16) k. 265-285 z dopiskiem Hieronima Zychonia 1851 k. 256. - Rutkowski Antoni 1860 k. 286-287. - Rutkowski Fr. ks. 1857 k. 288-289. - Rybiński Maciej 1863 i 1878 (2) k. 290-293. - Ryczowski Andrzej 1868 z brul. odpowiedzi Niedźwieckiego (stenogr.) k. 294-295. - Rykaczewski Erazm 1858 k. 296-297. - Rypiński Aleksander 1853, przy tym list tegoż do Karola [Szulczewskiego] 1856, kwit i katalog druk. k. 298-300.
 • Proweniencja: Z papierów Leonarda Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Chopin Fryderyk
  • Kronika Emigracji Polskiej
  • Literary Association of the Friends of Poland zob. Towarzystwo Literackie Przyjaciół Polski Londyn
  • Towarzystwo Literackie Przyjaciół Polski Londyn
  • Ameryka
  • Anglia
  • Francja
  • Londyn
  • Wielkie Księstwo Poznańskie
  • Korespondencja
  • geografia
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • Emigracja polska w Anglii po 1831
  • Emigracja polska w Ameryce po 1831
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Heraldyka
  • Bibliografia
  • wiersze
 • Uwagi:
  • Def.: niektóre listy b. uszkodzone.
  • Listów 133

MARC

 • 100 $a Niedźwiecki Leonard ppor. 1831, emigr., ppor. 3 p. piech. Dyw. Koz. Sułt., sekr. W
 • 130 $a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii. $n Vol. 1 $p Listy do L. Niedźwieckiego od następujących: Raci-Rypi.
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $c 1832-1892
 • 300 $a 300 k. $c 27x21 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Czajkowska Karolina zob. Suchodolska Karolina z Czajkowskich pisarka
 • 400 $a Marc. Girardin François Auguste Saint zob. Saint Marc. Girardin François Auguste
 • 400 $a Girardin François Auguste Saint Marc. zob. Saint Marc. Girardin François Auguste
 • 400 $a Jundziłł Helena zob. Chodźkowa Helena z Jundziłłów
 • 500 $a Def.: niektóre listy b. uszkodzone.
 • 500 $a Listów 133
 • 520 $a Zawiera: Raciborski dr 1855 k.1. - Rakowski Seweryn 1863-1883 (13) k. 2-32. - (list z 11 X 1869 na druku: Batten G. H.: Polonia desolata The psalm [...] 1867 k. 9-10, z 12 XI 1880 odpis wyjątku listu dotyczący Władysława Zamoyskiego syna gen. k. 17-18), przy tym listy: Rakowski do NN Karola 1880 k. 31-32, Łubieński J. Cezary do Rakowskiego 1883 k. 29-30, Przybylski Czesław do Niedźwieckiego 1869 k. 11-12 i wycinki z prasy austral. 1869 k. 7. - Ręczyński Jerzy (Renczyński) 1853-1889 (30) k. 33-104, przy tym listy tegoż do: Władysława Mickiewicza i Sp. z rachunkiem 1867 k. 94-95, [Adama Ruchlińskiego] o wynalazku elektryczności 1880 k. 96-101, NN Jana 1891 k. 102-103, wiersze: Schubert Joanna "Das vierte Regiment" 1882 k. 80 i Scott Rebeka "The Noabite Stone" 1881 k.61, tłumaczone przez Ręczyńskiego oraz wiersze własne tegoż: "Nowy Rok 1884" k.83-84, "3 Maj 1891" k. 103, notatka k. 73 i prospekt k. 104. Redakcja Kroniki Emigracji Polskiej 1836 k. 105-106. - Reitzenheim Józef 1841-1874 (7) oraz zawiadomienie o ślubie Laury Reizenheim k. 107-121. - Rembowski Jan Nepomucen 1872-1886 (5) k. 122-131. - Rembowski Stanisław 1873-1892 (56) k. 132-254, przy tym listy tegoż do [Aleksandra i Heleny Chodźków] 1874-1884 (4) k. 246-254, list Stefana Gajewskiego do [Jadwigi Zamoyskiej] w sprawie materiałów po Stefanie Garczyńskim 1886 k. 216, wiersz: Montgomery James "Rozłączenie" 1884 tłum. Rembowskiego k. 205 oraz wycinek z Dzien. Pozn. 1884 o pogrzebie J. K. Żupańskiego k. 197. - Rettel Leonard 1863 k. 255-256. - Reveille Camille 1843 k. 257-258. - Robert Cyprien 1850 k. 259-262, przy tym list: Saint Marc. Girardin François Auguste C. Robert 1850 k. 261-262. - Romanowski Kazimierz 1867 k. 263-264. - Rostkowski Daniel 1850-1853 (16) k. 265-285 z dopiskiem Hieronima Zychonia 1851 k. 256. - Rutkowski Antoni 1860 k. 286-287. - Rutkowski Fr. ks. 1857 k. 288-289. - Rybiński Maciej 1863 i 1878 (2) k. 290-293. - Ryczowski Andrzej 1868 z brul. odpowiedzi Niedźwieckiego (stenogr.) k. 294-295. - Rykaczewski Erazm 1858 k. 296-297. - Rypiński Aleksander 1853, przy tym list tegoż do Karola [Szulczewskiego] 1856, kwit i katalog druk. k. 298-300.
 • 530 $d Mf 1251
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., franc., ang.
 • 561 $a Z papierów Leonarda Niedźwieckiego $d Niedźw. 1 $w Niedźwiecki Leonard
 • 600 $a Chopin Fryderyk
 • 610 $a Kronika Emigracji Polskiej
 • 610 $a Literary Association of the Friends of Poland zob. Towarzystwo Literackie Przyjaciół Polski Londyn
 • 610 $a Towarzystwo Literackie Przyjaciół Polski Londyn
 • 651 $a Ameryka
 • 651 $a Anglia
 • 651 $a Francja
 • 651 $a Londyn
 • 651 $a Wielkie Księstwo Poznańskie
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a geografia
 • 653 $a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 653 $a Emigracja polska w Anglii po 1831
 • 653 $a Emigracja polska w Ameryce po 1831
 • 653 $a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 $a Heraldyka
 • 655 $a Bibliografia
 • 655 $a wiersze
 • 700 $a Łubieński J. Cezary
 • 700 $a Mickiewicz Adam
 • 700 $a Raciborski $c dr
 • 700 $a Przybylski Czesław
 • 700 $a Mongomery James
 • 700 $a Mickiewicz Władysław
 • 700 $a Bukaty Antoni
 • 700 $a Szulczewski Feliks $c ppor. 13 p. piech. 1831, emigr.
 • 700 $a Suchodolska Karolina z Czajkowskich pisarka
 • 700 $a Chodźkowa Helena z Jundziłłów
 • 700 $a Chodźko Aleksander
 • 700 $a Brodziński kazimierz
 • 700 $a Batten G. H.
 • 700 $a Druchliński Adam
 • 700 $a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 $a Garczyński Stefan
 • 700 $a Gajewski Stefan
 • 700 $a Żychoń Hieronim
 • 700 $a Żupański Jan Konstanty
 • 700 $a Zamoyski Władysław fundator (1853-1924)
 • 700 $a Szulczewski Karol
 • 700 $a Saint Marc. Girardin François Auguste
 • 700 $a Rypiński Aleksander
 • 700 $a Rutkowski Antoni
 • 700 $a Reveille Camille
 • 700 $a Rettel Leonard
 • 700 $a Rembowski Stanisław
 • 700 $a Rembowski Jan Nepomucen
 • 700 $a Rakowski Seweryn
 • 700 $a Scott Rebeca
 • 700 $a Schubert Johanna
 • 700 $a Ryczowski Andrzej
 • 700 $a Rykaczewski Erazm
 • 700 $a Rybiński Maciej
 • 700 $a Rutkowski Fr. $c ksiądz
 • 700 $a Rutkowski Antoni
 • 700 $a Rostkowski Daniel
 • 700 $a Romanowski Kazimierz
 • 700 $a Robert Cyprien
 • 700 $a Ręczyński Jerzy
 • 700 $a Reitzenheim Laura
 • 700 $a Reitzenheim Józef $c por. 5 p. ułanów 1831, emigr.
 • 740 $a Dziennik Poznański
 • 740 $a Dziennik Narodowy
 • 852 $j BK 02408/1 $q Def.
 • 999 $a ŁJAST

Indexes

Copies

 • Signature: BK 02408/1