Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 02410/2
 • Kopie:
  • Mf 1253
  • Mf 0408
 • Autor: Niedźwiecki Leonard ppor. 1831, emigr., ppor. 3 p. piech. Dyw. Koz. Sułt., sekr. W
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii. Vol. 2 Listy do L. Niedźwieckiego od następujących: Tok.-Wrot.
 • Miejsce i czas powstania: 1832-1891
 • Opis fizyczny: k. 494-708 27x22 cm
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., ang., franc.
 • Zawartość: Zawiera: Tokarski Wilhelm 1860 k. 494-495. - Trentowski Bronisław 1860-1866 (35) k. 496-570. Przy tym brul. pełnomocnictwa Trentowskiego dla żony k. 563, nekrolog przez Fr. Biłka (odpis w streszczeniu z Mrówki 1870 s.5-7) k. 564-570 i program koncertu 1861 (druk) k. 530. - Trepka Ignacy 1840 k. 571-572. - Trzciński Ambroży 1842 k. 573-574, przy tym brul. pisma wdowy po Marcelim Drewnowskim ręką Niedźwieckiego do NN hrabiego [Wł. Zamoyskiego?] b.d. [1842] k. 574. - Tur Wojciech 1835 z brul. odpowiedzi Niedźwieckiego k. 575-576. - Tustanowski Feliks 1863 k. 577. - Umiński Jan 1836-1838 (5) k. 578-585. - Uniszewski Marceli 1874 i kwit k. 586-588. - Urmowski Leon 1887 k. 589-590. - Ursuski Seweryn 1850 k. 591-592. - Waligórska Bronisława 1865-1866 (3) k. 593-595. - Waligórska Józefa 1866 (2) k. 596-597. - Waligórski Aleksander Józef 1840-1866 (13) k. 598-622, przy tym regesty odpowiedzi 1849 k. 611 i 614. - Waliszewski Kazimierz 1882-1885 (2) k.623-626. - Weber Teodor 1832-1833 (3) k. 627-628. - Wielobycki Dionizy 1880 k. 639-642, przy tym list tegoż do NN kapitana? 1879 k. 643-644. - Wierciński Bertold 1838 i b.d. (3) k. 645-650. - Wojlański dr 1879 i 1887 (2) k. 651-654. - Wołłowicz Wawrzyniec 1843 k. 655-656. - Wolski Felicjan Abdon 1889 (2) k. 657-659. - Woronicz Janusz 1840-1843 (6) k. 660-670. - Wronecki Franciszek 1840 k. 671-672. - Wroński [Adam?] b.d. [1876?] k. 673-674. - Wrotnowski Feliks 1843-1856 i b. d. k. 675-708, przy tym rachunek kosztów mapy Polski Chrzanowskiego k. 680-682 i lista prenumeratorów Wiadomości Polskich w Dywizji Polskiej Kozaków Sułtańskich k. 704.
 • Proweniencja: Z papierów Leonarda Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dywizja Kozaków Sułtańskich
  • Anglia
  • Francja
  • Skandynawia
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Korespondencja
  • bibliologia
  • Biografie materiały biograficzne
  • Emigracja polska w Anglii po 1831
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • Emigracja polska w Skandynawii po 1831
  • kartografia
  • Biografie
  • wiersze
 • Uwagi: Listów 76
 • Opracowania: Trentowski Bronisław - Druk: Listy Trentowskiego Arch. Kom. do Badań Hist. Fil. T. 6 Kraków 1937.

MARC

 • 100 a Niedźwiecki Leonard ppor. 1831, emigr., ppor. 3 p. piech. Dyw. Koz. Sułt., sekr. W
 • 130 a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii. n Vol. 2 p Listy do L. Niedźwieckiego od następujących: Tok.-Wrot.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1832-1891
 • 300 a k. 494-708 c 27x22 cm
 • 340 d rkps e luźne
 • 500 a Listów 76
 • 520 a Zawiera: Tokarski Wilhelm 1860 k. 494-495. - Trentowski Bronisław 1860-1866 (35) k. 496-570. Przy tym brul. pełnomocnictwa Trentowskiego dla żony k. 563, nekrolog przez Fr. Biłka (odpis w streszczeniu z Mrówki 1870 s.5-7) k. 564-570 i program koncertu 1861 (druk) k. 530. - Trepka Ignacy 1840 k. 571-572. - Trzciński Ambroży 1842 k. 573-574, przy tym brul. pisma wdowy po Marcelim Drewnowskim ręką Niedźwieckiego do NN hrabiego [Wł. Zamoyskiego?] b.d. [1842] k. 574. - Tur Wojciech 1835 z brul. odpowiedzi Niedźwieckiego k. 575-576. - Tustanowski Feliks 1863 k. 577. - Umiński Jan 1836-1838 (5) k. 578-585. - Uniszewski Marceli 1874 i kwit k. 586-588. - Urmowski Leon 1887 k. 589-590. - Ursuski Seweryn 1850 k. 591-592. - Waligórska Bronisława 1865-1866 (3) k. 593-595. - Waligórska Józefa 1866 (2) k. 596-597. - Waligórski Aleksander Józef 1840-1866 (13) k. 598-622, przy tym regesty odpowiedzi 1849 k. 611 i 614. - Waliszewski Kazimierz 1882-1885 (2) k.623-626. - Weber Teodor 1832-1833 (3) k. 627-628. - Wielobycki Dionizy 1880 k. 639-642, przy tym list tegoż do NN kapitana? 1879 k. 643-644. - Wierciński Bertold 1838 i b.d. (3) k. 645-650. - Wojlański dr 1879 i 1887 (2) k. 651-654. - Wołłowicz Wawrzyniec 1843 k. 655-656. - Wolski Felicjan Abdon 1889 (2) k. 657-659. - Woronicz Janusz 1840-1843 (6) k. 660-670. - Wronecki Franciszek 1840 k. 671-672. - Wroński [Adam?] b.d. [1876?] k. 673-674. - Wrotnowski Feliks 1843-1856 i b. d. k. 675-708, przy tym rachunek kosztów mapy Polski Chrzanowskiego k. 680-682 i lista prenumeratorów Wiadomości Polskich w Dywizji Polskiej Kozaków Sułtańskich k. 704.
 • 530 d Mf 1253
 • 530 d Mf 0408
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., ang., franc.
 • 561 a Z papierów Leonarda Niedźwieckiego d Niedźw. 1 w Niedźwiecki Leonard
 • 581 a Trentowski Bronisław - Druk: Listy Trentowskiego Arch. Kom. do Badań Hist. Fil. T. 6 Kraków 1937.
 • 610 a Dywizja Kozaków Sułtańskich
 • 651 a Anglia
 • 651 a Francja
 • 651 a Skandynawia
 • 653 a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a bibliologia
 • 653 a Biografie |materiały biograficzne
 • 653 a Emigracja polska w Anglii po 1831
 • 653 a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 653 a Emigracja polska w Skandynawii po 1831
 • 653 a kartografia
 • 655 a Biografie
 • 655 a wiersze
 • 700 a Weber Teodor
 • 700 a Wołłowicz Wawrzyniec
 • 700 a Wojlański c dr
 • 700 a Wolski Felicjan Abdon
 • 700 a Woronicz Janusz
 • 700 a Wronecki Franciszek
 • 700 a Wroński Adam
 • 700 a Wrotnowski Feliks
 • 700 a Waliszewski Kazimierz
 • 700 a Urmowski Leon
 • 700 a Tustanowski Feliks
 • 700 a Trzciński Ambroży
 • 700 a Trepka Ignacy
 • 700 a Tokarski Wilhelm
 • 700 a Trentowski Bronisław
 • 700 a Tur Wojciech
 • 700 a Umiński Jan
 • 700 a Uniszewski Marceli
 • 700 a Uruski Seweryn
 • 700 a Waligórska Bronisława
 • 700 a Waligórska Józefa
 • 700 a Waligórski Aleksander Józef
 • 700 a Wielobycki Dionizy
 • 700 a Wierciński Bertold
 • 700 a Drewnowski Marceli
 • 700 a Kalinka Walerian
 • 700 a Małachowski Stanisław
 • 700 a Mickiewicz Adam
 • 700 a Ostroróg Stanisław Julian
 • 700 a Biłek Jan
 • 700 a Chrząstowski Wacław
 • 740 a Wiadomości Polskie
 • 852 j BK 02410/2
 • 999 a ŁJAST

Indexes