Różne, dotyczące Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach 1847-1867.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 02473
 • Kopie:
  • Mf 1312
  • Mf 1312
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Różne, dotyczące Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach 1847-1867. 1. Memoriały, sprawozdania, odezwy, bruliony, kwity oraz zawiadomienia o zebraniach Towarzystwa Historyczno-Literackiego (1847-1867).
 • Miejsce i czas powstania: Paryż 1847-1867
 • Opis fizyczny: 90 k., brak k. 58-60
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc.
 • Zawartość:
  • Zawiera m.in.: Odpowiedź Rady Bibl. Polskiej na pismo Karola Sienkiewicza 30 IX [1851] w sprawie kupna domu dla Biblioteki Polskiej w Paryżu. (ręką J. K. Ordyńca). - Władysław Zamoyski do Konstantego Linowskiego z propozycją objęcia funkcji kollektora na dom Bibl. Polskiej 1851 (wśród kollektorów wymieniony Adam Mickiewicz). - Sprawozdanie kwartalne Biblioteki Polskiej z 1855 i pierwszego kwartału 1856 przez kustosza [Jana Kazimierza Ordyńca].
  • Zawiera m.in.: Sprawozdanie z posiedzenia 29 XI 1847 z obchodu rocznicy powstania. (fragm. brul. A. Czartoryskiego) k. 1-3. - "Memoire sur la socie te Historique Polonaise à Paris presente à [...] Ministre de L'Instr. Publ. par [...] Czartoryski. Janvier 1851" k. 4-7. - A. J. Czartoryski do Ministra Oświec. Publ. z notatką dotyczącą starań o zaliczenie Tow. Hist. do Towarzystw Użyt. Publ. 1851 (brul.) k. 8-9 oraz do kard. Donnet 1852 k. 10. - Niedźwiecki L. do kard. Adolfa Perraud 1852 k. 11. - "Do Towarzystwa Literacko-Historycznego w Paryżu. Grono Historyczne w Londynie. Roczne sprawozdanie" (podpis. Karol Szulczewski) 1857 k. 14-21. - Odezwa Feliksa Szulczewskiego do Tow. Lit.-Hist. w sprawie składki na wykonanie portretu Andrzeja Zamoyskiego przez Antoniego Oleszczyńskiego 1861 k. 22-23. - Nominacja Tomasza Augusta Olizarowskiego na członka 1862 k. 24. - Sprawozdanie Towarzystwa Historycznego Polskiego w Paryżu z roku 1852 (druk z uwagami rkpsm L. N.) Paryż 1852 s. 40. Wzór karty do wypisów hist. (druk) k. 1 nlb.
  • Różne, dotyczące Biblioteki Polskiej w Paryżu (1851-1863).
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Biblioteka Polska Paryż
  • Biblioteka Polska w Paryżu
  • Grono Historyczne Polskie w Londynie
  • Towarzystwo Historyczne w Paryżu zob. Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu
  • Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu
  • Francja
  • Londyn
  • Londyn
  • Paryż
  • Paryż m.
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • Ordynanse
  • Memoriały
  • Korespondencja
  • Emigracja Wielka
  • Emigracja polska we Francji
  • Dramat polski
  • Biblioteki
  • Odezwy

MARC

 • 130 a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Różne, dotyczące |Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach 1847-1867. n 1. p Memoriały, sprawozdania, odezwy, bruliony, kwity oraz zawiadomienia o zebraniach Towarzystwa Historyczno-Literackiego (1847-1867).
 • 250 a oryg.???
 • 260 a Paryż c 1847-1867
 • 300 a 90 k., brak k. 58-60
 • 340 d rkps e luźne
 • 520 a Zawiera m.in.: Odpowiedź Rady Bibl. Polskiej na pismo Karola Sienkiewicza 30 IX [1851] w sprawie kupna domu dla Biblioteki Polskiej w Paryżu. (ręką J. K. Ordyńca). - Władysław Zamoyski do Konstantego Linowskiego z propozycją objęcia funkcji kollektora na dom Bibl. Polskiej 1851 (wśród kollektorów wymieniony Adam Mickiewicz). - Sprawozdanie kwartalne Biblioteki Polskiej z 1855 i pierwszego kwartału 1856 przez kustosza [Jana Kazimierza Ordyńca].
 • 520 a Zawiera m.in.: Sprawozdanie z posiedzenia 29 XI 1847 z obchodu rocznicy powstania. (fragm. brul. A. Czartoryskiego) k. 1-3. - "Memoire sur la socie te Historique Polonaise à Paris presente à [...] Ministre de L'Instr. Publ. par [...] Czartoryski. Janvier 1851" k. 4-7. - A. J. Czartoryski do Ministra Oświec. Publ. z notatką dotyczącą starań o zaliczenie Tow. Hist. do Towarzystw Użyt. Publ. 1851 (brul.) k. 8-9 oraz do kard. Donnet 1852 k. 10. - Niedźwiecki L. do kard. Adolfa Perraud 1852 k. 11. - "Do Towarzystwa Literacko-Historycznego w Paryżu. Grono Historyczne w Londynie. Roczne sprawozdanie" (podpis. Karol Szulczewski) 1857 k. 14-21. - Odezwa Feliksa Szulczewskiego do Tow. Lit.-Hist. w sprawie składki na wykonanie portretu Andrzeja Zamoyskiego przez Antoniego Oleszczyńskiego 1861 k. 22-23. - Nominacja Tomasza Augusta Olizarowskiego na członka 1862 k. 24. - Sprawozdanie Towarzystwa Historycznego Polskiego w Paryżu z roku 1852 (druk z uwagami rkpsm L. N.) Paryż 1852 s. 40. Wzór karty do wypisów hist. (druk) k. 1 nlb.
 • 520 a 2. ||Różne, dotyczące Biblioteki Polskiej w Paryżu (1851-1863).
 • 530 d Mf 1312
 • 530 d Mf 1312
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., franc.
 • 561 a Z papierów L. Niedźwieckiego w Niedźwiecki Leonard
 • 610 a Biblioteka Polska c Paryż
 • 610 a Biblioteka Polska w Paryżu
 • 610 a Grono Historyczne Polskie w Londynie
 • 610 a Towarzystwo Historyczne w Paryżu zob. Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu
 • 610 a Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu
 • 651 a Francja
 • 651 a Londyn
 • 651 a Londyn
 • 651 a Paryż
 • 651 a Paryż m.
 • 653 a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 653 a Ordynanse
 • 653 a Memoriały
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Emigracja Wielka
 • 653 a Emigracja polska we Francji
 • 653 a Dramat polski
 • 653 a Biblioteki
 • 653 a Odezwy
 • 700 a Donnet Ferdinand François
 • 700 a Czartoryski Adam Jerzy
 • 700 a Linowski Konstanty
 • 700 a Mickiewicz Adam
 • 700 a Oleszczyński Antoni
 • 700 a Ordyniec Jan Kazimierz
 • 700 a Perraud Adolphe
 • 700 a Sienkiewicz Karol
 • 700 a Szulczewski Feliks
 • 700 a Szulczewski Karol
 • 700 a Zamoyski Andrzej
 • 700 a Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
 • 740 a Nominacja Tomasza Augusta Olizarowskiego na członka 1862
 • 740 a Sprawozdanie z posiedzenia 29 XI 1847 z |obchodu rocznicy powstania.
 • 740 a "Memoire sur la |socie te Historique Polonaise à Paris presente à ... Ministre de L'Instr. Publ. par ... Czartoryski. Janvier 1851"
 • 740 a starania o |zaliczenie Tow. Hist. do Towarzystw Użyt. Publ. 1851 J. Czartoryskiego
 • 740 a "Do Towarzystwa Literacko-Historycznego w Paryżu. |Grono Historyczne w Londynie. |Roczne sprawozdanie" podpis. Karol Szulczewski 1857
 • 740 a Odezwa Feliksa Szulczewskiego do Tow. Lit.-Hist. w sprawie |składki na portret Andrzeja Zamoyskiego przez Antoniego Oleszczyńskiego 1861
 • 740 a Sprawozdanie Towarzystwa Historycznego Polskiego w Paryżu z roku 1852
 • 740 a Sprawozdanie kwartalne Biblioteki Polskiej z 1855 i pierwszego kwartału 1856 przez kustosza Jana Kazimierza Ordyńca
 • 740 a Władysław Zamoyski do Konstantego Linowskiego z propozycją objęcia funkcji kollektora na dom Bibl. Polskiej 1851 wśród kollektorów wymieniony Adam Mickiewicz
 • 740 a Odpowiedź Rady Bibl. Polskiej na pismo Karola Sienkiewicza 30 IX 1851 w sprawie |kupna domu dla Biblioteki Polskiej w Paryżu. ręką J. K. Ordyńca
 • 740 a Wzór karty do wypisów hist. druk
 • 852 j BK 02473

Indexes