Różne kościelne.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 02537
 • Kopie: Mf 2009
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Różne kościelne.
 • Miejsce i czas powstania: 1840-1881
 • Opis fizyczny: 57 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc., ang.
 • Zawartość:
  • 2. "Hierarchie de l'eglise moscovite" (fragm. brul. rozprawki) k. 3-10.
  • 3. Opis prześladowania unitów w diecezji chełmskiej 1874 k. 44-45. - i różne wyciągi, fragmenty etc. dotyczące unii k. 46-57.
  • 2. "Extract of a Letter writen by the Right [...] Skurkowski bp. of Cracow, to [...] Joseph Kamocki [...] Febr. 8 1841" (wyciąg i kop. 1842) k. 40-43.
  • 6. "Polska przy wyświęcaniu diecezji Augustoduńskiej" (Autun) k. 25-27.
  • Zawiera m.in.: I. Sprawa unii kościelnej, rozprawki etc. 1. "Projekt przedstawiony [...] Zamoyskiemu, o nawiązaniu stosunków władzy duchownej w Polsce i we Francji" (podpis. Leopold Turowski i Józef Mikulski) 1840 k. 1-2.
  • 5. "Eparchies metropolitaines en Europe" k. 23-24.
  • 4. "O stosunkach państwa do kościoła w Austrii" (fragm. brul.) k. 19-22.
  • 3. "Rome et les Slaves" k. 11-18.
  • II. Różne, dotyczące unii kościelnej. M. in.: 1. Listy Augusta Mesnera do Hieronima Kajsiewicza 1842 (2) k. 37-39.
  • 8. "Sprawozdanie z obrotów pieniężnych z Rady Parafialnej przy Misji polskiej w Paryżu" z lat 1877-1881 k. 29-36.
  • 7. Allokucja papieża Grzegorza XVI z 22 listopada 1843 (pomyłka daty: z 1839) (2 warianty tłum. Niedźwieckiego i Ropelewskiego z Młodej Polski 1839 s. 121) k. 28.
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Misja Polska Paryż
  • Austria
  • Autun
  • Francja
  • Paryż
  • unia kościelna
  • religia
  • kościół katolicki
  • chemia
  • Emigracja Wielka
  • Archiwalia 19 i 20 w.

MARC

 • 130 a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Różne kościelne.
 • 250 a oryg.???, kop.
 • 260 c 1840-1881
 • 300 a 57 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 520 a 2. "Hierarchie de l'eglise moscovite" (fragm. brul. rozprawki) k. 3-10.
 • 520 a 3. Opis prześladowania unitów w diecezji chełmskiej 1874 k. 44-45. - i różne wyciągi, fragmenty etc. dotyczące unii k. 46-57.
 • 520 a 2. "Extract of a Letter writen by the Right [...] Skurkowski bp. of Cracow, to [...] Joseph Kamocki [...] Febr. 8 1841" (wyciąg i kop. 1842) k. 40-43.
 • 520 a 6. "Polska przy wyświęcaniu diecezji Augustoduńskiej" (Autun) k. 25-27.
 • 520 a Zawiera m.in.: I. Sprawa unii kościelnej, rozprawki etc. 1. "Projekt przedstawiony [...] Zamoyskiemu, o nawiązaniu stosunków władzy duchownej w Polsce i we Francji" (podpis. Leopold Turowski i Józef Mikulski) 1840 k. 1-2.
 • 520 a 5. "Eparchies metropolitaines en Europe" k. 23-24.
 • 520 a 4. "O stosunkach państwa do kościoła w Austrii" (fragm. brul.) k. 19-22.
 • 520 a 3. "Rome et les Slaves" k. 11-18.
 • 520 a II. Różne, dotyczące unii kościelnej. M. in.: 1. Listy Augusta Mesnera do Hieronima Kajsiewicza 1842 (2) k. 37-39.
 • 520 a 8. "Sprawozdanie z obrotów pieniężnych z Rady Parafialnej przy Misji polskiej w Paryżu" z lat 1877-1881 k. 29-36.
 • 520 a 7. Allokucja papieża Grzegorza XVI z 22 listopada 1843 (pomyłka daty: z 1839) (2 warianty tłum. Niedźwieckiego i Ropelewskiego z Młodej Polski 1839 s. 121) k. 28.
 • 530 d Mf 2009
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., franc., ang.
 • 561 a Z papierów L. Niedźwieckiego w Niedźwiecki Leonard
 • 610 a Misja Polska Paryż
 • 651 a Austria
 • 651 a Autun
 • 651 a Francja
 • 651 a Paryż
 • 653 a unia kościelna
 • 653 a religia
 • 653 a kościół katolicki
 • 653 a chemia
 • 653 a Emigracja Wielka
 • 653 a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 700 a Ropelewski Stanisław
 • 700 a Skórkowski Alfons
 • 700 a Turowski Leopold
 • 700 a Kajsiewicz Hieronim
 • 700 a Grzegorz XVI papież
 • 700 a Kamocki Józef
 • 700 a Mesner August
 • 700 a Mikulski Józef
 • 700 a Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
 • 740 a "Extract of a |Letter writen by the Right ... Skurkowski bp. of Cracow, to ... Joseph Kamocki ... Febr. 8 1841"
 • 740 a "Eparchies metropolitaines en Europe"
 • 740 a "Polska przy wyświęcaniu diecezji Augustoduńskiej" Autun
 • 740 a Allokucja papieża Grzegorza XVI z 22 listopada 1843 pomyłka daty: z 1839
 • 740 a prześladowania unitów w diecezji chełmskiej 1874
 • 740 a "O stosunkach państwa do kościoła w Austrii" fragm. brul.
 • 740 a Listy Augusta Mesnera do Hieronima Kajsiewicza 1842
 • 740 a unia kościelnej.
 • 740 a "Sprawozdanie z obrotów pieniężnych z Rady Parafialnej przy Misji polskiej w Paryżu" z lat 1877-1881
 • 740 a Młoda Polska
 • 740 a Sprawa unii kościelnej, rozprawki
 • 740 a "Projekt przedstawiony ... Zamoyskiemu, |o nawiązaniu stosunków władzy duchownej w Polsce i we Francji" podpis. Leopold Turowski i Józef Mikulski 1840
 • 740 a "Hierarchie de l'eglise moscovite" fragm. brul. rozprawki
 • 740 a "Rome et les Slaves"
 • 852 j BK 02537

Indexes