Korespondencja Stefana Gillera głównie dotyczącej jego działalności literackiej i nauczycielskiej - fragment.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 02605
 • Kopie: Mf 2070
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Korespondencja Stefana Gillera głównie dotyczącej jego działalności literackiej i nauczycielskiej - fragment.
 • Miejsce i czas powstania: 1857-1914
 • Opis fizyczny: 107 k. 34x21 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., niem.
 • Zawartość:
  • List Stefana Gillera do narzeczonej Teresy z Röhrensów Gillerowej 1857 k. 30
  • Listy do St. Gillera 1857-1914 (oryg.): Dąbrowski Mieczysław 1909 (2) k. 1-3. - Dobrzański Mirosław (redakcja czasop. "Tydzień") 1901 k. 5. - Drecki 1899 k. 6. - Kopernicka A[grypina] [1908], b.d. (2) k.7-8. - Krämer Paul 1909, 1912 (2) k. 9, 41. - Kurcewska L. 1908 k. 10. - Pałęcki Adam (wierszem) 1900-1901 (4) k. 11-18. - Pług Adam (Pietkiewicz Antoni) 1893 z wierszem :Do Kolumba" k. 19-21. - Rymarkiewiczowa Felicja 1907-1910 (4) oraz rachunek Red. Kalendarza na Szkołę Rzemiosł w Kaliszu 1910 k. 23-29. - Szafnicki Józef ks. 1908 k. 32-34. - NN (1904) k. 35-36. - 2 depesze zbiorowe byłych wych. szk. kalis. 1909, 1914 z odpowiedzią St. Gillera k. 38-40
  • Kopie listów do St. Gillera (1874-1905) przekazanych do Bibl. Krasińskich: Asnyk Adam 1890-1896 (3) k. 43-48.- Chmielowski Piotr 1901-1905 (2) k. 49-52.- Giller Agaton 1877-1888 (7) k. 53-77.- Kantecki Klemens 1884 k. 98. - Kopernicka Agrypina 1901; Lenartowicz Teofil 1877-1891 (7) k. 78-91. - Łuszczewska Jadwiga (Deotyma) 1897 z wierszem "Do Stefana z Opatówka" k. 102-104. - Rzepecki Ludwik 1887 k. 106-107. - Ujejski Kornel 1874-1884 i b.d. (3) k. 92-96
 • Proweniencja: Spuścizna po Stefanie Gillerze z Opatówka nabyte od p. Roguskiego. Fotografie rodzinne zakupione łącznie przekazano do działu fotogr. BK.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kalisz m. pow. Szkoła Kaliska
  • Opatówek
  • Korespondencja
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • wiersze
 • Uwagi:
  • Skolacjonow. i uwierzyteln. przez St. Kętrzyńskiego Bibl. Krasińskich.
  • Oryg. uległy zniszczeniu.

MARC

 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Korespondencja Stefana Gillera głównie dotyczącej jego działalności literackiej i nauczycielskiej - fragment.
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $c 1857-1914
 • 300 $a 107 k. $c 34x21 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Pług Adam zob. Pietkiewicz Antoni
 • 400 $a Röhrens Teresa zob. Gillerowa Teresa z Röhrensów
 • 400 $a Deotyma [pseud.] zob. Łuszczewska Jadwiga
 • 400 $a Pług Adam zob Pietkiewicz Antoni
 • 500 $a Skolacjonow. i uwierzyteln. przez St. Kętrzyńskiego Bibl. Krasińskich.
 • 500 $a Oryg. uległy zniszczeniu.
 • 520 $a List Stefana Gillera do narzeczonej Teresy z Röhrensów Gillerowej 1857 k. 30
 • 520 $a Listy do St. Gillera 1857-1914 (oryg.): Dąbrowski Mieczysław 1909 (2) k. 1-3. - Dobrzański Mirosław (redakcja czasop. "Tydzień") 1901 k. 5. - Drecki 1899 k. 6. - Kopernicka A[grypina] [1908], b.d. (2) k.7-8. - Krämer Paul 1909, 1912 (2) k. 9, 41. - Kurcewska L. 1908 k. 10. - Pałęcki Adam (wierszem) 1900-1901 (4) k. 11-18. - Pług Adam (Pietkiewicz Antoni) 1893 z wierszem :Do Kolumba" k. 19-21. - Rymarkiewiczowa Felicja 1907-1910 (4) oraz rachunek Red. Kalendarza na Szkołę Rzemiosł w Kaliszu 1910 k. 23-29. - Szafnicki Józef ks. 1908 k. 32-34. - NN (1904) k. 35-36. - 2 depesze zbiorowe byłych wych. szk. kalis. 1909, 1914 z odpowiedzią St. Gillera k. 38-40
 • 520 $a Kopie listów do St. Gillera (1874-1905) przekazanych do Bibl. Krasińskich: Asnyk Adam 1890-1896 (3) k. 43-48.- Chmielowski Piotr 1901-1905 (2) k. 49-52.- Giller Agaton 1877-1888 (7) k. 53-77.- Kantecki Klemens 1884 k. 98. - Kopernicka Agrypina 1901; Lenartowicz Teofil 1877-1891 (7) k. 78-91. - Łuszczewska Jadwiga (Deotyma) 1897 z wierszem "Do Stefana z Opatówka" k. 102-104. - Rzepecki Ludwik 1887 k. 106-107. - Ujejski Kornel 1874-1884 i b.d. (3) k. 92-96
 • 530 $d Mf 2070
 • 541 $c a $d 1959 $e 3767
 • 546 $a Pol., niem.
 • 561 $w Roguski
 • 561 $a Spuścizna po Stefanie Gillerze z Opatówka nabyte od p. Roguskiego. Fotografie rodzinne zakupione łącznie przekazano do działu fotogr. BK.
 • 651 $a Kalisz m. pow. Szkoła Kaliska
 • 651 $a Opatówek
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 655 $a wiersze
 • 700 $a Krämer Paul
 • 700 $a Ujejski Kornel $c poeta
 • 700 $a Szafnicki Józef $c ks.
 • 700 $a Rzepecki Ludwik $c naucz. matematyki Szkoły Realnej w Poznaniu, działacz społeczno-oświatowy 1832-1894
 • 700 $a Rymarkiewiczowa Felicja $c red. Kalendarza na Szkołę Rzemiosła w Kaliszu
 • 700 $a Pałęcki Adam
 • 700 $a Pietkiewicz Antoni (pseud.: Adam Pług) pisarz, red. Kłosów
 • 700 $a Łuszczewska Jadwiga
 • 700 $a Kurcewska L.
 • 700 $a Kętrzyński Stanisław $c historyk
 • 700 $a Kantecki Klemens $c historyk, skryptor Ossolineum, konserwator B-ki PTPN
 • 700 $a Kopernicka Agrypina z Gillerów
 • 700 $a Lenartowicz Teofil
 • 700 $a Gillerowa Teresa z Röhrensów
 • 700 $a Chmielowski Piotr $c historyk lit. pol, prof. U. Lwowskiego
 • 700 $a Drecki August
 • 700 $a Dobrzański Mirosław $c prawnik, poeta, red. czasop. "Tydzień" w Piotrkowie 1848-1914
 • 700 $a Dąbrowski Mieczysław
 • 700 $a Giller Agaton literat, historyk, czł. Rządu Narodowego 1863
 • 700 $a Giller Stefan poeta, naucz. gimnazjum w Kaliszu
 • 700 $a Asnyk Adam
 • 740 $a Listy do St. Gillera 1857-1914 - korespondenci: Dąbrowski Mieczysław, Dobrzyński M. redakcja czasop. "Tydzień", Drecki, Kopernicka Agrypina, Krämer Paul, Kurcewska L., Pałęcki Adam wierszem, Pług Adam Piętkiewicz Antoni 1893 z wierszem :"Do Kolumba", Rymarkiewiczowa Felicja Red. Kalendarza na Szkołę Rzemiosł w Kaliszu, ks. Szafnicki Józef, NN 1904 i 2 depesze zbiorowe byłych wych. szk. kalis. 1909, 1914 z odpowiedzią St. Gillera oraz list tegoż do narzeczonej Teresy Rerens 1857.
 • 740 $a Tydzień - czasopismo w Piotrkowie
 • 740 $a Kalendarz na Szkołę Rzemiosł w Kaliszu
 • 777 $a Luszczewska Jadwiga $t Do Stefana z Opatówka
 • 777 $a Piętkiewicz Adam $t Do Kolumba
 • 777 $a Pałęcki Adam $t Wiek XIX
 • 852 $j BK 02605
 • 999 $a DB

Indexes

Copies

 • Signature: BK 02605