Materiały do powstania 1848 w W.X.Pozn.; Korespondencja T. Działyńskiego, rozkazy, raporty, pisma Komitetu Narod. etc.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 07383/1-2
 • Kopie:
  • Mf 7367
  • Mf 7368
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Materiały do powstania 1848 w W.X.Pozn.; Korespondencja T. Działyńskiego, rozkazy, raporty, pisma Komitetu Narod. etc. Vol. 1-2
 • Miejsce i czas powstania: 1848
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Aschersleben m., Rada Pierwszego Legionu Rzeczypospolitej Pol. 1848 r. Niemcy
  • Kórnik
  • Paryż
  • Paryż Rząd tymczasowy z 1848 r.
  • Poznań
  • Tarnów Rada Gospodarcza Gwardii Narodowej 1848 r.
  • Żabikowo Komitet Powstańczy 1848 r.
  • korespondencja
  • Działalność społeczna i polityczna Działyńskich
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • Majętność kórnicka 19 w

MARC

 • 130 a Majątek Kórnicki.
 • 243 a korespondencja
 • 245 a Materiały do powstania 1848 w W.X.Pozn.; Korespondencja T. Działyńskiego, rozkazy, raporty, pisma Komitetu Narod. etc. n Vol. 1-2
 • 260 c 1848
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 530 d Mf 7367
 • 530 d Mf 7368
 • 541 c st. zas.
 • 561 d Pudło L
 • 651 a Aschersleben x m., Rada Pierwszego Legionu Rzeczypospolitej Pol. y 1848 r. z Niemcy
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Paryż
 • 651 a Paryż x Rząd tymczasowy z 1848 r.
 • 651 a Poznań
 • 651 a Tarnów x Rada Gospodarcza Gwardii Narodowej 1848 r.
 • 651 a Żabikowo x Komitet Powstańczy 1848 r.
 • 653 a korespondencja
 • 653 a Działalność społeczna i polityczna Działyńskich
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w
 • 700 a Libelt Karol filozof
 • 700 a Działyński, Tytus d (1796-1861)
 • 700 a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 a Szweykowski D. c komendant Gwardii Nar. w Tarnowie
 • 700 a Słomczewski Michał c członek Komitetu Narodowego w powstaniu 1848 r.
 • 700 a Skowroński Edward c porucznik, sekr. Rady Gosp. Gwardii Narod. w Tarnowie
 • 700 a Willisen Wilhelm gen
 • 700 a Helldorf c komendant fortu Winiary w Poznaniu
 • 700 a Jarochowski Cyprian dyrektor Ziemstwa Kredytowegow Poznaniu
 • 700 a Kielisiński Kajetan Wincenty rytownik, bibliotekarz w Medyce i Kórniku
 • 700 a Korcz Jan powstaniec z 1848 r.
 • 700 a Ney Karol nauczyciel gimn. w Poznaniu
 • 700 a Dembiński Henryk generał
 • 700 a Beuermann Moritz naczelny prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego
 • 700 a Berwiński Ryszard Wincenty poeta
 • 700 a Auerswald Rudolf von c premier rządu pruskiego
 • 700 a Borzęcki Józef c komendant Pierwszego Legionu Rzeczypospolitej Polskiej w Aschersleben
 • 700 a Prusinowski Aleksy proboszcz w Grodzisku, publicysta
 • 710 a Komitet Narodowy Centralny d 1848
 • 710 a Pierwszy |Legion Rzeczypospolitej Pol. |Rada c Aschersleben d 1848
 • 710 a Rząd tymczasowy z 1848 , Paryż
 • 710 a Gouvernement provisoire de la Republique Française zob. Rząd tymczasowy z 1848 , Paryż
 • 710 a Komitet Powstańczy 1848 , Żabikowo
 • 710 a Rada Gospodarcza |Gwardii Narodowej 1848 , Tarnów
 • 852 j BK 07383/1-2

Indexes