Korespondencja urzędowa i prywatna odnosząca się do powstania styczniowego.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 07409
 • Kopie: Mf 2541
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Korespondencja urzędowa i prywatna odnosząca się do powstania styczniowego.
 • Miejsce i czas powstania: 1863-1864
 • Opis fizyczny: 33 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc., ang.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Budziszewski Antoni
  • Działyński Jan Kanty
  • Jeziorański Antoni
  • Kórnik
  • Paryż
  • korespondencja
  • Akta Organizacji Głównej Powstania Styczniowego w Zaborze Pruskim
  • Tytus i Jan Działyńscy. Akcja społeczna i polityczna.
  • Z archiwum Jana Działyńskiego
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Majętność kórnicka 19 w.
 • Uwagi:
  • Aktów 19.
  • Zob. też w zbiorach rps. B. K. listy: Goreccy do dzieci z opisem walk pod Jeziorańskim 25 V 1863 i rozkaz Jaziorańskiego 3 V 1863 sygn. 07345, Mańkowski Napoleon do Józefa Rustejki b.d. [1864] sygn. 07448, Moraczewska Bibiana do Celestyny Działyńskiej w sprawie szpitala dla powstańców w Strzelnie 4 X 1863 sygn. 07353 i korespondencja rodzinna Działyńskich.
 • Opracowania: [Zamoyski Władysław do Władysława Czartoryskiego ?] - Por.: Generał Zamoyski T. VI s. 465-466.

MARC

 • 243 $a korespondencja
 • 245 $a Korespondencja urzędowa i prywatna odnosząca się do powstania styczniowego.
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $c 1863-1864
 • 300 $a 33 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Bończa Tomaszewski Konrad zob. Błaszczyński Konrad
 • 400 $a Tomaszewski Konrad Bończa zob. Błaszczyński Konrad
 • 400 $a Leman Teofil zob. Lehman Teofil
 • 500 $a Aktów 19.
 • 500 $a Zob. też w zbiorach rps. B. K. listy: Goreccy do dzieci z opisem walk pod Jeziorańskim 25 V 1863 i rozkaz Jaziorańskiego 3 V 1863 sygn. 07345, Mańkowski Napoleon do Józefa Rustejki b.d. [1864] sygn. 07448, Moraczewska Bibiana do Celestyny Działyńskiej w sprawie szpitala dla powstańców w Strzelnie 4 X 1863 sygn. 07353 i korespondencja rodzinna Działyńskich.
 • 505 $a Zawiera: ||Barzykowski Stanisław do Jana Sawickiego 28 V 1863 k. 1-2. - Czarniecki Kazimierz do NN Stanisława o wzięciu do niewoli E. Calliera # IV 1864 k. 3. - Gałęzowski Seweryn do NN b.d. [1864 ?] k. 4. - Herz Joseph do NN 14 XII 1863 k. 5. - [Kopernicki] Franciszek do NN majora z opisem organizacji i losów oddziałów Budziszewskiego, Calliera i Raczkowskiego 22 IV 1864 (kop.) k. 6-7. - Lasocki Adolf do NN z redakcji dziennika "Wytrwałość" 9 XI 1864 k. 8 (Ks. Nab. 3102, 1957). - Matuszewicz Aleksander do NN (brul. raportu w sprawie objęcia dowództwa oddziału po wzięciu Calliera do niewoli) b.d. [III 1864] k. 9. - Nightingale Florence do NN Harry składa ofiarę na rzecz powstania b.d. [1863] k. 10. - Olszański [Teofil ?] nacz. woj. płockiego do Michała Heidenreicha (Kruka) 10 VI b.r. [1864] k. 11-12. - Ordęga Józef do NN 22 IV 1863 k. 13. - [Robiński Seweryn] (pseud. Andrzej Janota) Nacz. Agent Prus Wsch. do [Władysława Czartoryskiego] Agenta Dyplom. w Paryżu o sytuacji i potrzebach organizacji powst. w Prusach Wschodnich 19 i 25 III 1864 (2) k. 15-18. - Wołowski Bronisław do NN Stanisława [Szczycińskiego ?] 23 III 1864 k. 19. - [Zamoyski Władysław do Władysława Czartoryskiego ?] 29 III i 4 IV 1864 (2 wyjątki z listów ręką L. Niedźwieckiego) k. 20-21. - Żuk Aleksander do NN Michała 18 V 1864 k. 22-23. - Zbiorowy Kółka (?) do braci przeciwko Czartoryszczyźnie (podpis.: Władysław Moszyński, Teofil Lehman, Jan Dutkiewicz i in.) ręką A. Żuka b.d. [1864] k. 24-25. - Brulion raportu NN z przebiegu organizacji powstania w woj. płockim (wzmianki o Konradzie Błaszczyńskim-Bończy, Zygmuncie Padlewskim, sprawozdanie z akcji sprowadzania broni) b.d. [po 15 V 1863] brak końca k. 26-29. - NN do Napoleona III z ramienia Dam Polskich w Paryżu o zezwolenie na loterię na rzecz rannych powstańców b.d. [wiosna 1864] (brul.) k. 30-31. - NN [Działyńska Cecylia ?] o sytuacji w zab. prus. po rewizji u J. Działyńskiego 28 IV; 1 i 2 V 1863 (kop.) k. 32-33.
 • 530 $d Mf 2541
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., franc., ang.
 • 561 $w Działyński Jan
 • 561 $d U t. 28
 • 581 $a [Zamoyski Władysław do Władysława Czartoryskiego ?] - Por.: Generał Zamoyski T. VI s. 465-466.
 • 600 $a Budziszewski Antoni
 • 600 $a Działyński Jan Kanty
 • 600 $a Jeziorański Antoni
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Paryż
 • 653 $a korespondencja
 • 653 $a Akta Organizacji Głównej Powstania Styczniowego w Zaborze Pruskim
 • 653 $a Tytus i Jan Działyńscy. |Akcja społeczna i polityczna.
 • 653 $a Z archiwum Jana Działyńskiego
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 $a Majętność kórnicka 19 w.
 • 700 $a Czarniecki Kazimierz
 • 700 $a Dutkiewicz Jan
 • 700 $a Barzykowski Stanisław
 • 700 $a Olszański Teofil
 • 700 $a Raczkowski Wincenty
 • 700 $a Rustejko Józef
 • 700 $a Szczyciński Stanisław
 • 700 $a Wołowski Bronisław
 • 700 $a Zamoyski Władysław gen. 1803-1868
 • 700 $a Żuk Aleksander
 • 700 $a Robiński Seweryn
 • 700 $a Janota Andrzej [pseud.] zob. Robiński Seweryn
 • 700 $a Herz Joseph
 • 700 $a Gorecki $c oficjalista Działyńskich
 • 700 $a Działyńska Cecylia 1836-1899
 • 700 $a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 $a Działyński Jan Kanty
 • 700 $a Gałęzowski Seweryn
 • 700 $a Heidenreich Michał
 • 700 $a Kopernicki Franciszek
 • 700 $a Błaszczyński Konrad
 • 700 $a Callier Edmund
 • 700 $a Czartoryski Władysław
 • 700 $a Sawicki Jan
 • 700 $a Padlewski Zygmunt
 • 700 $a Nightingale Florence
 • 700 $a Moszyński Władysław
 • 700 $a Moraczewska Bibianna
 • 700 $a Matuszewicz Aleksander
 • 700 $a Lasocki Adolf
 • 700 $a Lehman Teofil
 • 700 $a Mańkowski Napoleon
 • 700 $a Napoleon III
 • 852 $j BK 07409

Indexes

Copies

 • Signature: BK 07409