Instytucje dobroczynne Celestyny Działyńskiej, Korespondencja, projekty, Statuty Tow. Dobroczynności nad dziećmi, Instytut Panien w Poznaniu, Zakład Uwięzionych w Kościanie etc.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 07504
 • Kopie:
  • BPCim. 3184
  • CD 147a
  • Mf 7543
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Instytucje dobroczynne Celestyny Działyńskiej, Korespondencja, projekty, Statuty Tow. Dobroczynności nad dziećmi, Instytut Panien w Poznaniu, Zakład Uwięzionych w Kościanie etc.
 • Miejsce i czas powstania: 1841-1846
 • Opis fizyczny: 177 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
  • Dom Sierot Katolickich na Śródce, Poznań 1871
  • Instytut Nauczycielek i Guwernantek, Poznań 1841
  • Towarzystwo Muzyczno-Dobroczynne, Poznań 1845
  • Kórnik
  • Poznań Towarzystwo Muzyczno-Dobroczynne 1845
  • Poznań Towarzystwo Niewiast do Przyodziania Dzieci Ubogich w W. Ks. Pozn. 1847
  • Poznań Towarzystwo Pomocy Naukowej dla Dziewcząt Polskich 1874
  • Poznań Dom Sierot Katolickich na Śródce 1871
  • Poznań Instytut Nauczycielek i Guwernantek 1841
  • Śrem
  • Wolsztyn Instytut dla Chorych 1847
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Bilety loteryjne
  • korespondencja

MARC

 • 130 a Majątek Kórnicki.
 • 243 a korespondencja
 • 245 a Instytucje dobroczynne Celestyny Działyńskiej, |Korespondencja, projekty, |Statuty Tow. Dobroczynności nad dziećmi, |Instytut Panien w Poznaniu, |Zakład Uwięzionych w Kościanie etc.
 • 260 c 1841-1846
 • 300 a 177 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Wodpol A. zob. Hofman A. z Wodpolów
 • 400 a Bartsch Amalie zob. Wiebig Amalie z d. Bartsch
 • 400 a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 a Grudzińska Antonina zob. Chłapowska Antonina z Grudzińskich
 • 400 a Panwitz E. zob. Gersdorff E. z d. Panwitz
 • 400 a Harlem W. von zob. Willich W. z d. von Harlem
 • 400 a Szembek Maria zob. Sczaniecka Maria z Szembeków
 • 530 d BPCim. 3184
 • 530 d CD 147a
 • 530 d Mf 7543
 • 541 c st. zas.
 • 600 a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 610 a Dom Sierot Katolickich na Śródce, Poznań d 1871
 • 610 a Instytut Nauczycielek i Guwernantek, Poznań d 1841
 • 610 a Towarzystwo Muzyczno-Dobroczynne, Poznań d 1845
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Poznań x Towarzystwo Muzyczno-Dobroczynne y 1845
 • 651 a Poznań x Towarzystwo Niewiast do Przyodziania Dzieci Ubogich w W. Ks. Pozn. y 1847
 • 651 a Poznań x Towarzystwo Pomocy Naukowej dla Dziewcząt Polskich y 1874
 • 651 a Poznań x Dom Sierot Katolickich na Śródce y 1871
 • 651 a Poznań x Instytut Nauczycielek i Guwernantek y 1841
 • 651 a Śrem
 • 651 a Wolsztyn x Instytut dla Chorych y 1847
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 a Bilety loteryjne
 • 653 a korespondencja
 • 700 a Ziołecka Matylda z Aksamitowskich działaczka Towarzystwa Muzyczno-Dobroczynnego w Poznaniu
 • 700 a Wolff Ludwika c członek dyrekcji Tow. Muzycznego-Dobroczynnego w Poznaniu
 • 700 a Sczaniecka Maria z Szembeków c sekretarka Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Dziewcząt Polskich w Poznaniu
 • 700 a Schmidt c burmistrz w Wolsztynie
 • 700 a Mycielski Józef
 • 700 a Mejer Zofia
 • 700 a mejer Sabina
 • 700 a Mejer
 • 700 a Hofman A. z Wodpolów c działaczka filantropijna
 • 700 a Janiszewski Jan Chryzostom proboszcz w Kościelcu,późniejszy biskup, działacz polityczny
 • 700 a Libelt Karol filozof
 • 700 a Nosarzewski Rafał landrat śremski
 • 700 a Henke Jerzy c proboszcz w Wolsztynie
 • 700 a Willich W. z d. von Harlem c działaczka Towarzystwa Niewiast do Przyodziania Dzieci Ubogich w Wielkim Księstwie Poznańskim
 • 700 a Gersdorff E. z d. Panwitz c Towarzystwo Niewiast do Przyodziania Dzieci Ubogich w Wielkim Księstwie Poznańskim
 • 700 a Bishof H.
 • 700 a Baumann Johann Friedrich Theodor c naczelny prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego
 • 700 a Wiebig Amalie z d. Bartsch c działaczka Towarzystwa Niewiast do Przyodziania Dzieci Ubogich w Wielkim Księstwie Poznańskim
 • 700 a Birt Anne guwernantka
 • 700 a Brzeziński Józef ksiądz, przewodniczący Spółki Bazarowej, sekretarz Towarzystwa Pomocy Naukowej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • 700 a Chłapowska Antonina z Grudzińskich
 • 700 a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 a Działyński, Tytus d (1796-1861)
 • 710 a Towarzystwo Muzyczno-Dobroczynne, Poznań d 1845
 • 710 a Towarzystwo Pomocy Naukowej dla Dziewcząt Polskich, Poznań d 1874
 • 710 a Dom Sierot Katolickich na Śródce, Poznań d 1871
 • 710 a Instytut Nauczycielek i Guwernantek, Poznań d 1841
 • 710 a Instytut dla Chorych , Wolsztyn d 1847
 • 710 a Towarzystwo Niewiast do Przyodziania Dzieci Ubogich w W. Ks. Pozn., Poznań d 1847
 • 852 j BK 07504

Indexes