Listy rodziny do Jadwigi Zamoyskiej

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 07601
 • Kopie:
  • Mf 7548
  • Mf 7547
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Listy rodziny do Jadwigi Zamoyskiej
 • Miejsce i czas powstania: 1840-1923
 • Opis fizyczny: 790 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kórnik
  • Lwów m., Towarzystwo Gospodarczego Wykształcenia Kobiet 1920 Ukraina
  • Paryż
  • Korespondencja
  • Majętność kórnicka 19 w
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • Uwagi: brak k. tyt.

MARC

 • 130 $a Majątek Kórnicki.
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Listy rodziny do Jadwigi Zamoyskiej
 • 260 $c 1840-1923
 • 300 $a 790 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Branicka Maria zob. Lubomirska Maria z Branickich
 • 400 $a Grocholska Helena zob. Brzozowska Helena z Grocholskich
 • 400 $a Czarnecka Helena zob. Potocka Helena z Czarneckich
 • 400 $a Ceglińska Cecylia z Potockich zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska
 • 400 $a Kaczkowska Cecylia zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska
 • 400 $a Rey Cecylia zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska
 • 400 $a Zamoyska Zofia zob. Grocholska Zofia z Zamoyskich
 • 400 $a Zamoyska Wanda zob. Grocholska Wanda z Zamoyskich
 • 400 $a Lubomirska Helena zob. Gawrońska Helena z Lubomirskich
 • 400 $a Miączyńska Alfonsyna zob. Dzieduszycka Alfonsyna z Miączyńskich
 • 400 $a Riquet Zuzanna de zob. Czartoryska Zuzanna z d. de Riquet
 • 400 $a Lubomirska Zofia zob. Czartoryska Zofia z Lubomirskich
 • 400 $a Zaleska Maria zob. Czartoryska Maria z Zaleskich
 • 400 $a Grocholska Maria zob. Czartoryska Maria z Grocholskich
 • 400 $a Krasińska Maria Ludwika zob. Czartoryska Maria Ludwika z Krasińskich
 • 400 $a Czartoryska Maria zob. Krasińska Maria z Czartoryskich
 • 400 $a Dzieduszycka Klementyna zob. Szembek Klementyna z Dzieduszyckich
 • 400 $a Potulicka Maria zob. Ogińska Maria z Potulickich
 • 400 $a Tyszkiewicz Joanna zob. Plater Broel Joanna z Tyszkiewiczów
 • 400 $a Plater Broel Zofia zob. Puzyna Zofia z Platerów
 • 400 $a Potocka Maria zob. Romer Maria z Potockich
 • 400 $a Sapieha Pelagia zob. Radziwiłł Pelagia z Sapiehów
 • 400 $a Zamoyska Konstancja zob. Sanguszko Konstancja z Zamoyskich
 • 400 $a Zamoyska Elżbieta zob. Wielopolska Elżbieta z Zamoyskich
 • 400 $a Zamoyska Maria zob. Żółtowska Maria z Zamoyskich
 • 400 $a Bourbon Karolina de zob. Zamoyska Karolina z de Bourbon
 • 400 $a Czartoryska Helena zob. Plater Zyberk Helena z Czartoryskich
 • 400 $a Dzieduszycka Jadwiga zob. Czartoryska Jadwiga z Dzieduszyckich
 • 500 $a brak k. tyt.
 • 530 $d Mf 7548
 • 530 $d Mf 7547
 • 541 $c st. zas.
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Lwów $x m., Towarzystwo Gospodarczego Wykształcenia Kobiet $y 1920 $z Ukraina
 • 651 $a Paryż
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Majętność kórnicka 19 w
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 700 $a Czartoryska Zuzanna z d. de Riquet ur. 1828
 • 700 $a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 $a Zamoyska Jadwiga $d 1870 ur.
 • 700 $a Wielopolska Elżbieta z Zamoyskich
 • 700 $a Żółtowska Maria z Zamoyskich
 • 700 $a Zamoyska Róża z Zamoyskich 1862-1952
 • 700 $a Zamoyski Andrzej Przemysław 1852-1927
 • 700 $a Zamoyski Jan 1802-1879
 • 700 $a Zamoyski Jan Florian 1860 ur.
 • 700 $a Zamoyski Stanisław Kostka Piotr 1867 ur.
 • 700 $a Zamoyski Tomasz 1861-1935
 • 700 $a Zamoyski Zdzisław 1810-1855
 • 700 $a Żółtowski Adam filozof, prof. Uniw. Pozn.
 • 700 $a Tarnowski Zdzisław $c prezes Tow. Wzajemnej Pomocy Urzędników Pryw. we Lwowie $d 1862-1937
 • 700 $a Zamoyska Anna z Zamoyskich 1858 ur.
 • 700 $a Zamoyska Celina 1855 ur.
 • 700 $a Radziwiłł Pelagia z Sapiehów $d 1844-1929
 • 700 $a Sapieha Jadwiga z Sanguszków 1830-1918
 • 700 $a Sanguszko Konstancja z Zamoyskich
 • 700 $a Sapieha Adam galicyjski działacz polityczny 1828-1903
 • 700 $a Sapieha Adam bp krakowski, kardynał 1867-1951
 • 700 $a Sapieha Paweł 1860-1934
 • 700 $a Sapieha Piotr Pawełwojewoda smoleński 1701-1771
 • 700 $a Sapieha Władysław 1853-1920
 • 700 $a Siemieńska Zofia z Tarnowskich
 • 700 $a Tarnowski Juliusz 1857-1932
 • 700 $a Romer Maria
 • 700 $a Puzyna Zofia z Platerów
 • 700 $a Plater Zyberk Teresa ur. 1886
 • 700 $a Sapieha Katarzyna z Potockich ur. 1890
 • 700 $a Potocka Krystyna z Tyszkiewiczów 1866-1952
 • 700 $a Romer Maria z Potockich
 • 700 $a Zamoyska Zofia z Potockich 1851-1927
 • 700 $a Potocki Antoni 1880-1952
 • 700 $a Sapieha Elżbieta z Potulickich 1859-1948
 • 700 $a Plater Broel Joanna z Tyszkiewiczów $d zm. 1928
 • 700 $a Szembek Klementyna z Dzieduszyckich
 • 700 $a Gawrońska Helena z Lubomirskich
 • 700 $a Grocholska Wanda z Zamoyskich 1846-1922
 • 700 $a Grocholska Zofia z Zamoyskich 1865-1957
 • 700 $a Lubomirska Maria ur. 1876
 • 700 $a Lubomirski Andrzej 1862-1953 prezes Centralnego Komitetu Wyborczego we Lwowie
 • 700 $a Ogińska Maria z Potulickich
 • 700 $a Szołdrska Elżbieta (Iza) z Czartoryskich
 • 700 $a Czartoryska Elżbieta z Działyńskich 1826-1896
 • 700 $a Plater Zyberk Helena z Czartoryskich ur. 1855
 • 700 $a Czartoryska Jadwiga z Dzieduszyckich 1867-1941
 • 700 $a Krasińska Maria z Czartoryskich
 • 700 $a Czartoryska Maria Ludwika z Krasińskich 1883-1958
 • 700 $a Czartoryska Maria z Grocholskich zob. Maria Ksawera karmelitanka 1833-1928
 • 700 $a Czartoryska Maria z Zaleskich 1862-1942
 • 700 $a Czartoryska Wanda 1862-1920 działaczka społeczna, założycielka Towarzystwa Gospodarczego Wykształcenia Kobiet we Lwowie
 • 700 $a Czartoryska Zofia z Lubomirskich 1867-1950
 • 700 $a Czartoryski Zygmunt Konstanty 1853-1920 publicysta gospodarczy i polityczny
 • 700 $a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 $a Grudzińska Maria z Działyńskich
 • 700 $a Działyński Jan Kanty
 • 700 $a Działyński, Tytus $d (1796-1861)
 • 700 $a Dzieduszycka Alfonsyna z Miączyńskich ur. 1836
 • 700 $a Brzozowski Władysław
 • 700 $a Brzozowska Helena z Grocholskich
 • 700 $a Brzozowski Karol II
 • 700 $a Ceglińska Cecylia z Potockich 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska
 • 700 $a Potocka Helena z Czarneckich 1868-1922
 • 700 $a Zamoyska Karolina de Bourbon 1856-1941
 • 700 $a Lubomirska Maria z Branickich 1873-1934
 • 710 $a Towarzystwo Gospodarczego Wykształcenia Kobiet $c Lwów $d 1920
 • 852 $j BK 07601
 • 852 $q Def.

Indexes

Copies

 • Signature: BK 07601