Materiały dot. pracy Marii Zamoyskiej nad Pismem Św.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 07692
 • Kopie: Mf 10840
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Materiały dot. pracy Marii Zamoyskiej nad Pismem Św.
 • Miejsce i czas powstania: 1909-1923
 • Opis fizyczny: 193 k.
 • Oprawa: luźne
 • Zawartość:
  • Psalmy (odsył.)
  • Korespondencja zawierająca wskazówki do pracy: adresaci: ks. Stanisław Adamski, Z. Celichowski, Ks. Hozakowski, arcyb. Teodorowicz i in.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kórnik
  • Poznań
  • korespondencja
  • Majętność Kórnicka 20 w
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego
 • Katalogi: Kat. kor. 243
 • Opracowania: druk.: "Słowa Pisma Św."

MARC

 • 130 a Majątek Kórnicki.
 • 243 a korespondencja
 • 245 a Materiały dot. pracy Marii Zamoyskiej nad Pismem Św.
 • 260 c 1909-1923
 • 300 a 193 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 510 a Kat. kor. 243
 • 520 a 1. ||Psalmy (odsył.)
 • 520 a 2. ||Korespondencja zawierająca wskazówki do pracy: adresaci: ks. Stanisław Adamski, Z. Celichowski, Ks. Hozakowski, arcyb. Teodorowicz i in.
 • 530 d Mf 10840
 • 541 c st. zas.
 • 581 a druk.: "Słowa Pisma Św."
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Poznań
 • 653 a korespondencja
 • 653 a Majętność Kórnicka 20 w
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 a Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego
 • 700 a Klawek Aleksy c ksiądz, teolog
 • 700 a Siedlecki Wojciech dziekan i proboszcz w Mogile pod Krakowem
 • 700 a Likowski Edward arcybiskup gnieźnieński
 • 700 a Dalbor Edmund kardynał, arcybiskup gnieźnieński i poznański
 • 700 a Celichowski Zygmunt (Kórnik) c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy d 1845-1923
 • 700 a Adamski Ignacy proboszcz w Rogalinku i Łodzi, redaktor "Nowej Bibl. Kaznodziejskiej"
 • 700 a Hozakowski Władysław c ksiądz
 • 700 a Kruszyński Józef c ksiądz
 • 700 a Zamoyska Maria 1860-1937
 • 700 a Turno Karol
 • 700 a Teodorowicz Józef Teofil arcybp lwowski
 • 740 a Psalmy
 • 852 j BK 07692