Papiery po Mieczysławie Stefanie Geniuszu Dyr. Zakł. Wod. Tow. Kanału Suezkiego w Port-Said. Dokumenty osobiste, korespondencja z Wł. Zamoyskim i in. w sprawie polskiej w I Wojnie światowej, pisma publicystyczne M.S. Geniusza (odczyty, odezwy), notaty, rachunki, kwity etc. pożyczka Wł. Zamoyskiego

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 07729
 • Kopie: Mf 6999
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Papiery po Mieczysławie Stefanie Geniuszu Dyr. Zakł. Wod. Tow. Kanału Suezkiego w Port-Said. Dokumenty osobiste, korespondencja z Wł. Zamoyskim i in. w sprawie polskiej w I Wojnie światowej, pisma publicystyczne M.S. Geniusza (odczyty, odezwy), notaty, rachunki, kwity etc. pożyczka Wł. Zamoyskiego
 • Miejsce i czas powstania: 1914-1922
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kórnik
  • korespondencja
  • Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • Majętność Kórnicka 20 w

MARC

 • 130 a Majątek Kórnicki.
 • 243 a korespondencja
 • 245 a Papiery po Mieczysławie Stefanie Geniuszu Dyr. Zakł. Wod. Tow. Kanału Suezkiego w Port-Said. Dokumenty osobiste, korespondencja z Wł. Zamoyskim i in. w sprawie polskiej w I Wojnie światowej, pisma publicystyczne M.S. Geniusza (odczyty, odezwy), notaty, rachunki, kwity etc. pożyczka Wł. Zamoyskiego
 • 260 c 1914-1922
 • 340 d rkps e luźne
 • 530 d Mf 6999
 • 541 c st. zas.
 • 561 d Zam. 196
 • 651 a Kórnik
 • 653 a korespondencja
 • 653 a Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 a Majętność Kórnicka 20 w
 • 700 a Picon
 • 700 a Zamoyski Władysław fundator 1853-1924
 • 700 a Smólski
 • 700 a Osuchowski Antoni prawnik, działacz kulturalny i narodowy
 • 700 a Mickiewicz Władysław
 • 700 a Lutosławski Wincenty filozof, profesor Uniwersytetu Wileńskiego
 • 700 a Łazarska Stefania
 • 700 a Gasztowott Wacław pisarz
 • 700 a Bailly Rosa
 • 700 a Catzeflis Emile c inżynier rolnictwa
 • 700 a Dmowski Roman c przywódca Narodowej Demokracji w Polsce
 • 700 a Geniusz Mieczysław Stefan c dyrektor Zakładu Wodnego Towarzystwa Kanału Sueskiego w Port-Saidzie
 • 700 a Homeni Christo F. de
 • 852 j BK 07729

Indexes