Akta dotyczące Zamku.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 09981
 • Tytuł:
  • Akta dotyczące Zamku w Kórniku
  • Akta dotyczące Zamku.
 • Miejsce i czas powstania: 1926-1939
 • Opis fizyczny: 48 k. 30x22,5 cm i mn
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Korespondencja w sprawach Zamku.
  • Pacyński Antoni, Naczelnik Fundacji Zakłady Kórnickie, korespondencja z: Białkowski M., 1938-1939, k. 39-40, 45-48, w sprawie badania gromochronów. - Biblioteka Raczyńskich, Poznań, 1935, k. 21-22, pytanie o ubezpieczenie zbiorów bibliotecznych, przy tym odpowiedź biblioteki. - Bodniak Stanisław, 1928, k. 7 , w sprawie zatrudnienia syna S. Małeckiego; - Bryła St., 1935, k. 25-27, w sprawie założenia płytek gipsowych w zamku monitorujących pęknięcia. - Nawrowski E. ks., 1935, k. 23-24, w sprawie zwiedzania Zamku. - Pociecha Władysław, 1927, k. 3-4, o przyjeździe Zarządu. - T. Rakowski, 1927, k. 5, o opał do Zamku. - Konieczny, 1929, k. 8, prośba o obrok dla koni.
  • Bodniak Stanisław, 1928, 1930, 1936-1939, k. 6, 14, 34-38, 41-45. - list do p. Stylo, zastępcy Naczelnika Fundacji w sprawie zakupu obuwia ochronnego dla zwiedzających Muzeum w Zamku Kórnickim; do dyr. Rittera o drewno do Zamku; do administracji Fundacji o zaopatrzenie dla Zamku (węgiel, piasek, drewno, drabina), spis mebli wypożyczonych urzędnikom Fundacji, w sprawie badania gromochronów.
  • Korespondencja w sprawie ograniczenia prędkości na drodze przy Zamku - Starostwo Powiatowe w Śremie, 1929-1931, k. 9, 11, 17-18. - Maria Zamoyska, 1931, k. 15. - zawiadomienie wysłane do Nadleśnictwa, Dyrekcji Ogrodów i Biblioteki, 1931, k. 16. - Vietinghoff-Scheel Gabriela, Majątek Włókna-Skoki, 1935, k. 28-33, w sprawie przeniesienia drogi biegnącej przy Zamku.
  • Lauterbach A., Dyrekcja Państwowych Zbiorów Sztuki, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1933, k. 19-20. - odpis pisma do Fundacji w sprawie uporządkowania zbiorów w Kórniku.
  • Raczyński Roger, Wojewoda Poznański, Wojewódzki Komitet Wystawowy dla Działu Turystyki, Poznań, 1930, k. 12-13. - pismo do Jana Zamoyskiego Prezesa Zarządu Fundacji w sprawie wypożyczenia obiektów ze zbiorów kórnickich.
  • Zarząd Fundacji Zakłady Kórnickie, 1926, k. 1. - czteropunktowe porozumienie z Marią Zamoyską sporządzone w Kórniku 20 wrzesnia 1926 r., podpisane przez Witolda Czartoryskiego i Jana Zamoyskiego; ustalono m.in. by cały Zamek przydzielić na potrzeby biblioteki; wydzielono pokoje do dyspozycji M. Zamoyskiej; pieczę nad Zamkiem powierzono Stanisławowi Małeckiemu; ustalono sprawę kluczy do pokoi hr Zamoyskiego i hrabiny Zamoyskiej.
  • Notatka rękopiśmienna, b.d., k. 2., podpisana "P." [Pacyński] - wykaz liczby osób, w tym uczniowie, nauczyciele, służba, administracja, "stałych ubogich p. H. 2" itp., w sumie 65 osób. administracji,
 • Hasła przedmiotowe:
  • Grocholska Zofia z Zamoyskich (1865-1957)
  • Małecki Stanisław (1881-1967)
  • Rakowski T.
  • Zamoyska Jadwiga z Działyńskich (1831-1923)
  • Zamoyski Władysław (1853-1924)
  • Kórnik
  • Majętność Kórnicka Archiwum Gospodarcze 1925-1939
  • Biblioteka Kórnicka
  • Kapcie w Zamku Kórnickim
  • Ulica Zamkowa
  • Zamek w Kórniku - sprawy budowlane
  • Zamek w Kórniku
  • Zarząd Fundacji Zakłady Kórnickie

MARC

 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 0 @ $a pol
 • 044 $a pl
 • 240 0 0 $a Akta dotyczące Zamku w Kórniku
 • 245 0 0 $a Akta dotyczące Zamku.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1926-1939
 • 300 $a 48 k. $c 30x22,5 cm i mn
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 520 $a Korespondencja w sprawach Zamku.
 • 520 $a Pacyński Antoni, Naczelnik Fundacji Zakłady Kórnickie, korespondencja z: Białkowski M., 1938-1939, k. 39-40, 45-48, w sprawie badania gromochronów. - Biblioteka Raczyńskich, Poznań, 1935, k. 21-22, pytanie o ubezpieczenie zbiorów bibliotecznych, przy tym odpowiedź biblioteki. - Bodniak Stanisław, 1928, k. 7 , w sprawie zatrudnienia syna S. Małeckiego; - Bryła St., 1935, k. 25-27, w sprawie założenia płytek gipsowych w zamku monitorujących pęknięcia. - Nawrowski E. ks., 1935, k. 23-24, w sprawie zwiedzania Zamku. - Pociecha Władysław, 1927, k. 3-4, o przyjeździe Zarządu. - T. Rakowski, 1927, k. 5, o opał do Zamku. - Konieczny, 1929, k. 8, prośba o obrok dla koni.
 • 520 $a Bodniak Stanisław, 1928, 1930, 1936-1939, k. 6, 14, 34-38, 41-45. - list do p. Stylo, zastępcy Naczelnika Fundacji w sprawie zakupu obuwia ochronnego dla zwiedzających Muzeum w Zamku Kórnickim; do dyr. Rittera o drewno do Zamku; do administracji Fundacji o zaopatrzenie dla Zamku (węgiel, piasek, drewno, drabina), spis mebli wypożyczonych urzędnikom Fundacji, w sprawie badania gromochronów.
 • 520 $a Korespondencja w sprawie ograniczenia prędkości na drodze przy Zamku - Starostwo Powiatowe w Śremie, 1929-1931, k. 9, 11, 17-18. - Maria Zamoyska, 1931, k. 15. - zawiadomienie wysłane do Nadleśnictwa, Dyrekcji Ogrodów i Biblioteki, 1931, k. 16. - Vietinghoff-Scheel Gabriela, Majątek Włókna-Skoki, 1935, k. 28-33, w sprawie przeniesienia drogi biegnącej przy Zamku.
 • 520 $a Lauterbach A., Dyrekcja Państwowych Zbiorów Sztuki, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1933, k. 19-20. - odpis pisma do Fundacji w sprawie uporządkowania zbiorów w Kórniku.
 • 520 $a Raczyński Roger, Wojewoda Poznański, Wojewódzki Komitet Wystawowy dla Działu Turystyki, Poznań, 1930, k. 12-13. - pismo do Jana Zamoyskiego Prezesa Zarządu Fundacji w sprawie wypożyczenia obiektów ze zbiorów kórnickich.
 • 520 $a Zarząd Fundacji Zakłady Kórnickie, 1926, k. 1. - czteropunktowe porozumienie z Marią Zamoyską sporządzone w Kórniku 20 wrzesnia 1926 r., podpisane przez Witolda Czartoryskiego i Jana Zamoyskiego; ustalono m.in. by cały Zamek przydzielić na potrzeby biblioteki; wydzielono pokoje do dyspozycji M. Zamoyskiej; pieczę nad Zamkiem powierzono Stanisławowi Małeckiemu; ustalono sprawę kluczy do pokoi hr Zamoyskiego i hrabiny Zamoyskiej.
 • 520 $a Notatka rękopiśmienna, b.d., k. 2., podpisana "P." [Pacyński] - wykaz liczby osób, w tym uczniowie, nauczyciele, służba, administracja, "stałych ubogich p. H. 2" itp., w sumie 65 osób. administracji,
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol.
 • 561 $d XIV T. 1.
 • 600 2 9 $a Grocholska Zofia z Zamoyskich $d (1865-1957)
 • 600 2 9 $a Małecki Stanisław $d (1881-1967)
 • 600 2 9 $a Rakowski T.
 • 600 2 9 $a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich $d (1831-1923)
 • 600 2 9 $a Zamoyski Władysław $d (1853-1924)
 • 651 $a Kórnik
 • 653 $a Majętność Kórnicka |Archiwum Gospodarcze 1925-1939
 • 653 $a Biblioteka Kórnicka
 • 653 $a Kapcie w Zamku Kórnickim
 • 653 $a Ulica Zamkowa
 • 653 $a Zamek w Kórniku - sprawy budowlane
 • 653 $a Zamek w Kórniku
 • 653 $a Zarząd Fundacji Zakłady Kórnickie
 • 700 1 2 $a Białkowski M.
 • 700 1 2 $a Bodniak Stanisław $c historyk, dyrektor Biblioteki Kórnickiej Fundacji "Zakłady Kórnickie" $d (1897–1952)
 • 700 1 2 $a Czartoryski Witold $d (1864-1945)
 • 700 1 2 $a Konieczny Franciszek $c włodarz na folwarku Prusinowo $d (1879.01.20-?)
 • 700 1 2 $a Lauterbach Jan Alfred $d (1884-1943)
 • 700 1 2 $a Nawrowski Ewaryst, ks. $c proboszcz w Zaniemyślu
 • 700 1 2 $a Pacyński Antoni $c naczelnik Fundacji Zakłady Kórnickie w l. 1925-1939 $d (1883-1939)
 • 700 1 2 $a Pociecha Władysław $c historyk, bibliotekarz, wicedyr. Bibl. Jagiell. $c dyrektor Biblioteki Kórnickiej w l. 1926–1928 $d (1893-1958)
 • 700 1 2 $a Raczyński Roger Adam $d (1889-1945)
 • 700 1 2 $a Ritter Tadeusz $c administrator majątku Źrenica $d (1891.08.27 - 1942?)
 • 700 1 2 $a Stylo $c dyrektor Biblioteki Kórnickiej w l. 1926–1928
 • 700 1 2 $a Wojtkowski Andrzej $c dyrektor Biblioteki Raczyńskich w l. 1928-1939 $d (1891-1975)
 • 700 1 2 $a Zamoyska Maria $d (1860-1937)
 • 700 1 2 $a Zamoyski Jan
 • 710 2 2 $a Biblioteka Raczyńskich (Poznań) $d 20 w.
 • 710 2 2 $a Fundacja Zakłady Kórnickie $d 20 w.
 • 710 2 2 $a Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego $b Dyrekcja Państwowych Zbiorów Sztuki $d 20 w.
 • 710 2 2 $a Wojewódzki Komitet Wystawowy dla Działu Turystyki (Poznań)
 • 710 2 2 $a Związek Zamoyskich $d 20 w.
 • 852 $j BK 09981
 • 999 $a kw $d 21.08.05

Indexes

Copies

 • Signature: BK 09981