Akta Brzeskich z Chełmu (1609-1736).

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 11440
 • Tytuł: Akta Brzeskich z Chełmu (1609-1736).
 • Miejsce i czas powstania: 17-18 w.
 • Opis fizyczny: 25 k. 2° i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość: "Regestr papirów do maiętności Chełmskiej należących spisany die 17 9-bris 1736"; opis granic wsi Ciężkowice, Garnek Koniecpolskiego Aleksandra woj. sieradzkiego i wsi Cielętniki i Raczkowice Brzeskich Aleksandra, Samuela, Stanisława i Remigiusza 1609; Brzeska Aleksandra i Maj Marcin - intercyza ślubna spisana przez Brzeskich Stanisława i Zofię oraz Maja Marcina 1636; sprawa Kłoczowskiego Jana z Kozerskim Kasprem łowczym sochaczewskim 1658; Golański Hieronim - przeciw Kucharskim Stanisławowi i Bartłomiejowi o części Chełmu Brzeskich Świętosława i Stefana 1664; Brzeska Zofia z Krzysztoporskich - skrypt dłużny dla Kozerskiego Kaspra łowczego sochaczewskiego 1665; proces Zofii z Krzysztoporskich 1° Brzeskiej 2° Kozerskiej z Marianną z Moskorzewskich 1° Brzeską 2° Kucharską 1665; Kozerska Zofia przeciw Radgowskiemu Jakubowi, Góreckiemu Władysławowi burgrabiemu piotrkowskiemu i Brzeskiemu Stefanowi - o zajęcie dóbr Chełmo 1665; spadkobiercy Męcińskiego Wojciecha podkomorzego wieluńskiego przeciwko Kozerskim Zofii i Kasprowi - o poddanego ze wsi Chełmo 1670; układ Wilkoszewskich Aleksandra i Jerzego z Brzeskim Piotrem i Gomolińskim Aleksandrem w sprawie cesji Żernik i Szczepanowic 1673; notatka o sprawach Kucharskiego Tomasza m.in. z Brzeskim Stanisławem 1683. - Dobra wykupywane od dziedziców ok. 1670 przez Męcińskiego Wojciecha podkomorzego wieluńskiego
 • Proweniencja: Archiwum Męcińskich
 • Hasła przedmiotowe:
  • Brzeski Aleksander dworzanin Zygmunta III i Władysława IV
  • Brzeski Piotr 17 w.
  • Brzeski Remigiusz 17 w.
  • Brzeski Samuel 17 w.
  • Brzeski Stanisław I 17 w.
  • Brzeski Stefan 17 w.
  • Brzeski Świętosław 17 w.
  • Golański Hieronim 17 w.
  • Gomoliński Aleksander 17 w.
  • Górecki Władysław burgrabia piotrkowski
  • Kłoczowski Jan 17 w.
  • Koniecpolski Aleksander woj. sieradzki
  • Kozerska Zofia z Krzysztoporskich 1° Brzeska 17 w.
  • Kozerski Kasper łowczy sochaczewski
  • Kucharska Marianna z Moskarzewskich 1° Brzeska 17 w.
  • Kucharski Bartłomiej 17 w.
  • Kucharski Stanisław 17 w.
  • Kucharski Tomasz 17 w.
  • Maj Marcin 17 w.
  • Majowa Aleksandra z Brzeskich 17 w.
  • Męciński Wojciech podkomorzy wieluński, star. brzeziński
  • Radgowski Jakub 17 w.
  • Wilkoszewski Aleksander 17 w.
  • Wilkoszewski Jerzy 17 w.
  • Chełmo w., d. pow. Radomsko
  • Cielętniki w. Radomsko d. pow.
  • Ciężkowice w. Radomsko d. pow.
  • Garnek w. Radomsko d. pow.
  • Raczkowice w. Radomsko d. pow.
  • Szczepanowice w. Piotrków Trybunalski d. pow.
  • Żerniki w. Poddębice d. pow. ?
  • Poddaństwo chłopi poddani
  • Sumariusze akt staropolskich
  • Intercyzy ślubne
  • intercyzy ślubne

MARC

 • 130 a Akta Brzeskich
 • 245 a Akta Brzeskich z Chełmu (1609-1736).
 • 250 a oryg.
 • 250 a ekstr.
 • 260 c 17-18 w.
 • 300 a 25 k. c 2° i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Krzysztoporska Zofia zob. Kozerska Zofia z Krzysztoporskich 1° Brzeska
 • 400 a Brzeska Zofia zob. Kozerska Zofia z Krzysztoporskich 1° Brzeska
 • 400 a Brzeska Marianna zob. Kucharska Marianna z Moskorzewskich 1° Brzeska
 • 400 a Moskorzewska Marianna zob. Kucharska Marianna z Moskorzewskich 1° Brzeska
 • 400 a Brzeska Aleksandra zob. Majowa Aleksandra z Brzeskich
 • 520 a "Regestr papirów do maiętności Chełmskiej należących spisany die 17 9-bris 1736"; opis granic wsi Ciężkowice, Garnek Koniecpolskiego Aleksandra woj. sieradzkiego i wsi Cielętniki i Raczkowice Brzeskich Aleksandra, Samuela, Stanisława i Remigiusza 1609; Brzeska Aleksandra i Maj Marcin - intercyza ślubna spisana przez Brzeskich Stanisława i Zofię oraz Maja Marcina 1636; sprawa Kłoczowskiego Jana z Kozerskim Kasprem łowczym sochaczewskim 1658; Golański Hieronim - przeciw Kucharskim Stanisławowi i Bartłomiejowi o części Chełmu Brzeskich Świętosława i Stefana 1664; Brzeska Zofia z Krzysztoporskich - skrypt dłużny dla Kozerskiego Kaspra łowczego sochaczewskiego 1665; proces Zofii z Krzysztoporskich 1° Brzeskiej 2° Kozerskiej z Marianną z Moskorzewskich 1° Brzeską 2° Kucharską 1665; Kozerska Zofia przeciw Radgowskiemu Jakubowi, Góreckiemu Władysławowi burgrabiemu piotrkowskiemu i Brzeskiemu Stefanowi - o zajęcie dóbr Chełmo 1665; spadkobiercy Męcińskiego Wojciecha podkomorzego wieluńskiego przeciwko Kozerskim Zofii i Kasprowi - o poddanego ze wsi Chełmo 1670; układ Wilkoszewskich Aleksandra i Jerzego z Brzeskim Piotrem i Gomolińskim Aleksandrem w sprawie cesji Żernik i Szczepanowic 1673; notatka o sprawach Kucharskiego Tomasza m.in. z Brzeskim Stanisławem 1683. - Dobra wykupywane od dziedziców ok. 1670 przez Męcińskiego Wojciecha podkomorzego wieluńskiego
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Archiwum Męcińskich
 • 600 a Brzeski Aleksander c dworzanin Zygmunta III i Władysława IV
 • 600 a Brzeski Piotr d 17 w.
 • 600 a Brzeski Remigiusz d 17 w.
 • 600 a Brzeski Samuel d 17 w.
 • 600 a Brzeski Stanisław I d 17 w.
 • 600 a Brzeski Stefan d 17 w.
 • 600 a Brzeski Świętosław d 17 w.
 • 600 a Golański Hieronim d 17 w.
 • 600 a Gomoliński Aleksander d 17 w.
 • 600 a Górecki Władysław c burgrabia piotrkowski
 • 600 a Kłoczowski Jan d 17 w.
 • 600 a Koniecpolski Aleksander c woj. sieradzki
 • 600 a Kozerska Zofia z Krzysztoporskich 1° Brzeska d 17 w.
 • 600 a Kozerski Kasper c łowczy sochaczewski
 • 600 a Kucharska Marianna z Moskarzewskich 1° Brzeska d 17 w.
 • 600 a Kucharski Bartłomiej d 17 w.
 • 600 a Kucharski Stanisław d 17 w.
 • 600 a Kucharski Tomasz d 17 w.
 • 600 a Maj Marcin d 17 w.
 • 600 a Majowa Aleksandra z Brzeskich d 17 w.
 • 600 a Męciński Wojciech c podkomorzy wieluński, star. brzeziński
 • 600 a Radgowski Jakub d 17 w.
 • 600 a Wilkoszewski Aleksander d 17 w.
 • 600 a Wilkoszewski Jerzy d 17 w.
 • 651 a Chełmo w., d. pow. Radomsko
 • 651 a Cielętniki w. z Radomsko d. pow.
 • 651 a Ciężkowice w. z Radomsko d. pow.
 • 651 a Garnek w. z Radomsko d. pow.
 • 651 a Raczkowice w. Radomsko d. pow.
 • 651 a Szczepanowice w. z Piotrków Trybunalski d. pow.
 • 651 a Żerniki w. z Poddębice d. pow. ?
 • 653 a Poddaństwo |chłopi poddani
 • 653 a Sumariusze akt staropolskich
 • 653 a Intercyzy ślubne
 • 655 a intercyzy ślubne
 • 700 a Brzescy (h. Oksza?) 17-18 w.
 • 852 j BK 11440

Indexes