Akta Dąbrowskich (1388-1563).

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 11444
 • Tytuł: Akta Dąbrowskich (1388-1563).
 • Miejsce i czas powstania: 16, 19 w.
 • Opis fizyczny: 21 k. 2° i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Łac.
 • Zawartość: Jan i Mikołaj z Ulesia - sprawa majątkowa Dersława z Ulesia 1388; układy graniczne Jana z Rogaczewa i Pawła z Borowczy 1434; Paweł i Boguchwał z Borowczy - układ z Eustachym opatem jędrzejowskim o Wszeborzyce 1434 (2); Dąbrowski Jan - zapis dóbr Knieja synowi Mikołajowi 1539; Czrnkowscy Stanisław i Jan - proces z Dąbrowskim Mikołajem podsędkiem ziemskim sieradzkim o szkody w dobrach Knieja 1553-1559 (6); Stanisław archidiakon gnieźnieński, kan. krakowski i Mikołaj Dąbrowscy - podział dóbr Dąbrowa, Maluszyce, Knieja, Wielka Dąbrowa, Rogaczew 1563; Dąbrowski Stanisław archidiakon gnieźnieński - zapis dóbr bratu Mikołajowi podsędkowi ziemskiemu sieradzkiemu 1563
 • Proweniencja: Archiwum Męcińskich
 • Hasła przedmiotowe:
  • Czarnkowski Jan Sędziwój star. kłecki, drahimski
  • Czarnkowski Stanisław Sędziwój referendarz kor., koadiutor abpa gnieźnieńskiego
  • Dąbrowski Jan 16 w.
  • Dąbrowski Mikołaj podsędek ziemski sieradzki
  • Dąbrowski Stanisław archidiakon gnieźnieński
  • Eustachy opat jędrzejowski 15 w.
  • z Borowczy Boguchwał 15 w.
  • z Borowczy Paweł 15 w.
  • z Rogaczewa Jan 15 w.
  • z Ulesia Dersław 14 w.
  • z Ulesia Jan 14 w.
  • z Ulesia Mikołaj 14 w.
  • Dąbrowa w., d. pow. Radomsko
  • Knieja w., d. pow. Częstochowa
  • Maluszyce w., d. pow. Radomsko
  • Raczkowice w. Radomsko d. pow.
  • Rogaczew w. Radomsko d. pow.
  • Soborzyce Wszeborzyce w. Radomsko d. pow.
  • Ulesie w. Radomsko d. pow.
  • Wszeborzyce zob. Soborzyce
  • Granice dóbr i wsi

MARC

 • 130 a Akta Dąbrowskich
 • 245 a Akta Dąbrowskich (1388-1563).
 • 250 a kop.
 • 250 a ekstr.
 • 260 c 16, 19 w.
 • 300 a 21 k. c 2° i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 520 a Jan i Mikołaj z Ulesia - sprawa majątkowa Dersława z Ulesia 1388; układy graniczne Jana z Rogaczewa i Pawła z Borowczy 1434; Paweł i Boguchwał z Borowczy - układ z Eustachym opatem jędrzejowskim o Wszeborzyce 1434 (2); Dąbrowski Jan - zapis dóbr Knieja synowi Mikołajowi 1539; Czrnkowscy Stanisław i Jan - proces z Dąbrowskim Mikołajem podsędkiem ziemskim sieradzkim o szkody w dobrach Knieja 1553-1559 (6); Stanisław archidiakon gnieźnieński, kan. krakowski i Mikołaj Dąbrowscy - podział dóbr Dąbrowa, Maluszyce, Knieja, Wielka Dąbrowa, Rogaczew 1563; Dąbrowski Stanisław archidiakon gnieźnieński - zapis dóbr bratu Mikołajowi podsędkowi ziemskiemu sieradzkiemu 1563
 • 546 a Łac.
 • 561 a Archiwum Męcińskich
 • 600 a Czarnkowski Jan Sędziwój c star. kłecki, drahimski
 • 600 a Czarnkowski Stanisław Sędziwój c referendarz kor., koadiutor abpa gnieźnieńskiego
 • 600 a Dąbrowski Jan d 16 w.
 • 600 a Dąbrowski Mikołaj c podsędek ziemski sieradzki
 • 600 a Dąbrowski Stanisław c archidiakon gnieźnieński
 • 600 a Eustachy c opat jędrzejowski d 15 w.
 • 600 a z Borowczy Boguchwał d 15 w.
 • 600 a z Borowczy Paweł d 15 w.
 • 600 a z Rogaczewa Jan d 15 w.
 • 600 a z Ulesia Dersław d 14 w.
 • 600 a z Ulesia Jan d 14 w.
 • 600 a z Ulesia Mikołaj d 14 w.
 • 651 a Dąbrowa w., d. pow. Radomsko
 • 651 a Knieja w., d. pow. Częstochowa
 • 651 a Maluszyce w., d. pow. Radomsko
 • 651 a Raczkowice w. Radomsko d. pow.
 • 651 a Rogaczew w. Radomsko d. pow.
 • 651 a Soborzyce |Wszeborzyce w. z Radomsko d. pow.
 • 651 a Ulesie w. z Radomsko d. pow.
 • 651 a Wszeborzyce zob. Soborzyce
 • 653 a Granice dóbr i wsi
 • 700 a Dąbrowscy
 • 852 j BK 11444