Materiały Stanisława Bodniaka do biogramów Działyńskich.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 11615/1
 • Tytuł: Materiały Stanisława Bodniaka do biogramów Działyńskich. Vol. 1
 • Miejsce i czas powstania: 20 w.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • Jan Działyński woj. chełmiński, star. pokrzywnicki, pucki, kowalewski (zm. 1648) - wypisy źródłowe: Bibl. Kórnicka (sygn.: 4474). - Warszawa - AGAD (Metryka koronna nr 163, 174-177, 189, 202); wypisy i notatki z literatury; biogram
  • Jan Dominik Działyński kaszt. chełmiński (zm. 1679) - wypisy źródłowe: Warszawa - AGAD (Metryka koronna nr 196, 201, 209); wypisy z literatury; biogram
  • Jan Działyński kaszt. elbląski (zm. 1692/93) - notatki
  • Jan Kanty Działyński (1829-1880) - wypisy i notatki z literatury, notatki brulionowe, biogram
  • Erazm Działyński kan. warmiński (zm. 1573) - wypisy źródłowe: Bibl. Czartoryskich (sygn.: 1607, 1610). - Frombork - Arch. Kapitulne (sygn.: ms 5 f. 192)
  • Łukasz Działyński podczaszy koronny, star. brodnicki i kowalewski (zm. 1583) - wypisy źródłowe: Bibl. Ordynacji Zamoyskich (sygn.: 1663 I, nr 309 i "Czarne pudła"). - Warszawa - AGAD (Metryka koronna nr 113, 117); wypisy i notatki z literatury, biogram
  • Kasper Działyński bp chełmiński (zm. 1646) - wypisy źródłowe z AGAD (Metryka koronna nr 163)
  • Jan Działyński - woj. chełmiński i pomorski, star. bratiański (zm. 1583) - wypisy źródłowe: Bibl. Czartoryskich (sygn.: 1605, 1607, 1609-1611). - Bibl. Kórnicka (sygn.: 474, 1535). - Toruń - Arch. Miejskie (rkps VII, 14). - Warszawa AGAD (Metryka koronna nr 50, 69, 127); wypisy i notatki z literatury; biogram - masz.
 • Proweniencja: Stanisław Bodniak
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bodniak Stanisław historyk, dyr. Biblioteki Kórnickiej
  • Działyńscy
  • Działyński Erazm kan. warmiński
  • Działyński Jan Dominik zm. 1679 kaszt. chełmiński
  • Działyński Jan Kanty
  • Działyński Jan zm. 1583 woj. chełmiński i pomorski, star. bratiański
  • Działyński Jan zm. 1648 woj. chełmiński, star. pokrzywnicki, pucki, kowalewski
  • Działyński Jan zm. 1692 kaszt. elbląski
  • Działyński Kasper zm. 1646 bp chełmiński
  • Działyński Łukasz zm. 1583 podczaszy kor., star. brodnicki, kowalewski
  • Działyński Michał Erazm bp kamieniecki
  • Działyński Michał zm. 1576 miecznik dobrzyński, chełmiński, podkomorzy pomorski, chełmiński, star. bobrownicki
  • Działyński Michał zm. 1617 woj. inowrocławski
  • Działyński Michał zm. 1687 wojewoda chełmiński
  • Działyński Mikołaj podkomorzy dobrzyński
  • Działyński Mikołaj wojewodzic chełmiński
  • Działyński Mikołaj star. kościański
  • Działyński Mikołaj (1584-1604) woj. chełmiński, star. bratiański
  • Działyński Mikołaj zm. 1544 podkomorzy dobrzyński, kaszt. chełmiński, woj. pomorski
  • Działyński Paweł Jan zm. 1724 woj. pomorski
  • Działyński Paweł zm. 16 w. koniec? sekretarz król., star. bobrownicki
  • Działyński Piotr zm. 1668 podkomorzy dobrzyński, woj. chełmiński
  • Działyński Rafał zm. 1572 kaszt. brzeski
  • archiwum biskupie Frombork
  • Archiwum Główne Akt Dawnych Warszawa
  • Biblioteka Czartoryskich Kraków
  • Biblioteka Kórnicka
  • Biblioteka Narodowa Warszawa
  • Biblioteka Ordynacji Krasińskich Warszawa
  • Biblioteka Ordynacji Zamoyskich Warszawa
  • Bogdanów w., d. pow. Piotrków Trybunalski
  • Frombork d. m. pow. archiwum biskupie
  • Toruń d. m. pow. archiwa
  • Warszawa m. Biblioteka Narodowa
  • Warszawa m. Biblioteka Ordynacji Krasińskich
  • Warszawa m. Biblioteka Ordynacji Zamoyskich
  • Warszawa m. Archiwum Główne Akt Dawnych
  • Biografie
  • archiwa
  • Ateizm
  • Historiografia
 • Uwagi: biogram - brul., czystopis, masz.
 • Opracowania:
  • Druk: PSB T. 6, s. 84
  • Druk: PSB T. 6, s. 81-83
  • Druk: PSB T. 6, s. 83-84
  • Druk: PSB T. 6, s. 84-87
  • Druk: PSB T. 6, s. 89-90

MARC

 • 130 a Materiały Stanisława Bodniaka
 • 245 a Materiały Stanisława Bodniaka do biogramów Działyńskich. n Vol. 1
 • 250 a oryg.
 • 260 c 20 w.
 • 340 d rkps e luźne
 • 500 a biogram - brul., czystopis, masz.
 • 520 a Jan Działyński woj. chełmiński, star. pokrzywnicki, pucki, kowalewski (zm. 1648) - wypisy źródłowe: Bibl. Kórnicka (sygn.: 4474). - Warszawa - AGAD (Metryka koronna nr 163, 174-177, 189, 202); wypisy i notatki z literatury; biogram
 • 520 a Jan Dominik Działyński kaszt. chełmiński (zm. 1679) - wypisy źródłowe: Warszawa - AGAD (Metryka koronna nr 196, 201, 209); wypisy z literatury; biogram
 • 520 a Jan Działyński kaszt. elbląski (zm. 1692/93) - notatki
 • 520 a Jan Kanty Działyński (1829-1880) - wypisy i notatki z literatury, notatki brulionowe, biogram
 • 520 a Erazm Działyński kan. warmiński (zm. 1573) - wypisy źródłowe: Bibl. Czartoryskich (sygn.: 1607, 1610). - Frombork - Arch. Kapitulne (sygn.: ms 5 f. 192)
 • 520 a Łukasz Działyński podczaszy koronny, star. brodnicki i kowalewski (zm. 1583) - wypisy źródłowe: Bibl. Ordynacji Zamoyskich (sygn.: 1663 I, nr 309 i "Czarne pudła"). - Warszawa - AGAD (Metryka koronna nr 113, 117); wypisy i notatki z literatury, biogram
 • 520 a Kasper Działyński bp chełmiński (zm. 1646) - wypisy źródłowe z AGAD (Metryka koronna nr 163)
 • 520 a Jan Działyński - woj. chełmiński i pomorski, star. bratiański (zm. 1583) - wypisy źródłowe: Bibl. Czartoryskich (sygn.: 1605, 1607, 1609-1611). - Bibl. Kórnicka (sygn.: 474, 1535). - Toruń - Arch. Miejskie (rkps VII, 14). - Warszawa AGAD (Metryka koronna nr 50, 69, 127); wypisy i notatki z literatury; biogram - masz.
 • 541 c a d 1970 e 2976
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Stanisław Bodniak
 • 581 a Druk: PSB T. 6, s. 84
 • 581 a Druk: PSB T. 6, s. 81-83
 • 581 a Druk: PSB T. 6, s. 83-84
 • 581 a Druk: PSB T. 6, s. 84-87
 • 581 a Druk: PSB T. 6, s. 89-90
 • 600 a Bodniak Stanisław historyk, dyr. Biblioteki Kórnickiej
 • 600 a Działyńscy
 • 600 a Działyński Erazm c kan. warmiński
 • 600 a Działyński Jan Dominik zm. 1679 c kaszt. chełmiński
 • 600 a Działyński Jan Kanty
 • 600 a Działyński Jan zm. 1583 c woj. chełmiński i pomorski, star. bratiański
 • 600 a Działyński Jan zm. 1648 c woj. chełmiński, star. pokrzywnicki, pucki, kowalewski
 • 600 a Działyński Jan zm. 1692 c kaszt. elbląski
 • 600 a Działyński Kasper zm. 1646 bp chełmiński
 • 600 a Działyński Łukasz zm. 1583 c podczaszy kor., star. brodnicki, kowalewski
 • 600 a Działyński Michał Erazm c bp kamieniecki
 • 600 a Działyński Michał zm. 1576 c miecznik dobrzyński, chełmiński, podkomorzy pomorski, chełmiński, star. bobrownicki
 • 600 a Działyński Michał zm. 1617 woj. inowrocławski
 • 600 a Działyński Michał zm. 1687 wojewoda chełmiński
 • 600 a Działyński Mikołaj c podkomorzy dobrzyński
 • 600 a Działyński Mikołaj c wojewodzic chełmiński
 • 600 a Działyński Mikołaj c star. kościański
 • 600 a Działyński Mikołaj (1584-1604) c woj. chełmiński, star. bratiański
 • 600 a Działyński Mikołaj zm. 1544 c podkomorzy dobrzyński, kaszt. chełmiński, woj. pomorski
 • 600 a Działyński Paweł Jan zm. 1724 woj. pomorski
 • 600 a Działyński Paweł zm. 16 w. koniec? c sekretarz król., star. bobrownicki
 • 600 a Działyński Piotr zm. 1668 c podkomorzy dobrzyński, woj. chełmiński
 • 600 a Działyński Rafał zm. 1572 c kaszt. brzeski
 • 610 a archiwum biskupie Frombork
 • 610 a Archiwum Główne Akt Dawnych c Warszawa
 • 610 a Biblioteka Czartoryskich c Kraków
 • 610 a Biblioteka Kórnicka
 • 610 a Biblioteka Narodowa c Warszawa
 • 610 a Biblioteka Ordynacji Krasińskich c Warszawa
 • 610 a Biblioteka Ordynacji Zamoyskich c Warszawa
 • 651 a Bogdanów w., d. pow. Piotrków Trybunalski
 • 651 a Frombork d. m. pow. x archiwum biskupie
 • 651 a Toruń d. m. pow. x archiwa
 • 651 a Warszawa x m. Biblioteka Narodowa
 • 651 a Warszawa x m. Biblioteka Ordynacji Krasińskich
 • 651 a Warszawa x m. Biblioteka Ordynacji Zamoyskich
 • 651 a Warszawa x m. Archiwum Główne Akt Dawnych
 • 653 a Biografie
 • 653 a archiwa
 • 653 a Ateizm
 • 653 a Historiografia
 • 700 a Bodniak Stanisław historyk, dyr. Biblioteki Kórnickiej
 • 852 j BK 11615/1

Indexes