"Papiery Komitetu Organizacyjnego jubileuszu 125-lecia istnienia 1 Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim".

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 11670
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • "Papiery Komitetu Organizacyjnego jubileuszu 125-lecia istnienia 1 Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim".
 • Miejsce i czas powstania: 20 w.
 • Opis fizyczny: 354 k. fot., wyc. pras.
 • Oprawa: pł.
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Materiały do listy strat wychowanków i nauczycieli 1914-1945 zebrane przez Jana Wawrzyńczaka. Przy ankietach i notatkach o następujących znajdują się listy do Jana Wawrzyńczaka lub Komitetu Organizacyjnego: (Biesiada Grzegorz) Zbigniew Rynowiecki 1969. - (Dabaczyńscy) Irena Ciesielska 1969. - (Duczmal Ignacy) Duczmal Józef b.d. - (Ferič Mirosław) Feričowa Zofia 1968. - (Jaśkowski Adam Felicjan, Jaśkowski Jerzy) Jaśkowski 1968. - (Kuczkowski Józef) Kuczkowski Julian 1969. - (Laskowski Witold) Ziemski Lech 1968. - (Lewicki Florian) Lewicki Alojzy 1969. - (Pieczyński Wojciech) Pieczyńska Maria 1968. - (Stanczykiewicz Klaudiusz) Stanczykiewicz Maria 1968. - (Stempniewicz Franciszek) Stempniewicz Edmund 1969 (3). - (Szych Bruno) Szych Łucja 1969 (2). - (Szymkowiak Eryk) Rowecki Leon 1970. - (Wilgocki Marian) Pietrzak Jerzy b.d. - (Witaszek Lech) Witaszek 1968. - (Zydorowicz Feliks) Pietrzk Jerzy 1969. - Pułkownik Władysław 1969
  • Materiały oryginalne dot. następujących: Biesiada Grzegorz - fot., Grzegorz Biesiada do Walentego Biesiady z obozu w Gross Rosen 1944 (2). - Chełkowski Franciszek - fot. - danielak Stanisław - list do rodziców z Mauthausen 1941. - Drabent Zygmunt - fot. - Ferič Mirosław - fot. - Fibig Edmund - fot. - Centrala Poszukiwań Osób do Franciszka Fibiga 1947. - Herrmann Stefan - fot. - Kamiński Jan - odpis poświadczenia o rozstrzelaniu 1944. - Klimkiewicz Witold - fot. - Koczera Mieczysław Karol - fot. - Koczera Mieczysław i Tadeusz do Stanisławy i Anieli Koczerówny 1939 (2) - z obozu w Starobielsku. - Koczera Tadeusz - fot. - Kubicki Kazimierz - fot. - Kubicki Kazimierz do Jana Kubickiego 1943-1944 (2). - Kucharczyk Leon - fot. - Kut Józef - nekrolog prasowy. - Kwiatkowski Edmund i Franciszek - informacja Haliny Szczodrowskiej-Pilarczykowej. - Mertka Tadeusz - informacja Józefa Mertki. - Muszyński Zbroisław Jan - fot. - Namysł Wiktor - notatka biograficzna. - Ofierzyński Konrad do Józefa Ofierzyńskiego z obozu w Starobielsku 1940 - odpis. - Andrzejak Antoni do Józefa Ofierzyńskiego 1950. - Ożegowski Andrzej - notatka prasowa o śmierci. - Pankowski Adam - fot. - Pieczyński Jan - fot. - Pieczyński Wojciech Jerzy - fot., świadectwo śmierci 1946 oraz oświadczenia o działalnosci złożone przez Stefanię Wajdównę, Karola Degnera i Leonarda Nathera. - Scheitza Józef - odpis aktu zgonu 1970. - Sobiech Czesław - odpis nekrologu. - Sobiech Marian - odpis nekrologu. - Stanczykiewicz Klaudiusz - fot. i pismo Prezydium PRN w Tarnowie do Prezydium MRN w Koźminie 1968. - Szych Bruno - Polski Czerwony Krzyż do Marii Szychowej 1959 oraz odpis świadectwa dojrzałości 1929, dyplomu magistra filozofii na Uniwersytecie Poznańskim 1936, zawiadomienie Związku Chemików Polskich. Oddział w Poznaniu 1939, Zarządu Polskiego Tow. Chemicznego, Oddziału Poznańskiego 1938. - Szymkowiak Eryk - fot. (2), zawiadomienie o ekshumacji i pogrzebie. - Wawrzyniak Władysław - fot. - Wilgocki Marian - list W. Nalikowskiego wójta do Starostwa Powiatowego w Tucholi 1945, starostwa pow. w Tucholi do Józefy Wilgockiej 1945. - Witaszek Franciszek - fot. (2)
 • Grafika:
  • Drabent Zygmunt (1902-1945) sędzia 7x5 cm k. 106 fot. cz.-b.
  • Ferič Mirosław (1915-1942) lotnik dywizjonu 303, Northold lotnisko 8x13 cm k. 125 odbitka
  • Fibig Edmund (1903-1939) prof. gimn. w Bydgoszczy 8x6 cm k. 132 odbitka
  • Herrmann Stefan (1898-1917) Polak, żołnierz armii niemieckiej ,Brzeżany d. woj. tarnopolskie 14x9 cm k. 176 fot. cz.-b.
  • Foto Ilona Ostrów Koczera Mieczysław Karol (1906-1940) sędzia 8x7 cm k. 236 fot. cz.-b.
  • Koczera Tadeusz (1906-1940) nauczyciel w Sadkach Wielkich 6x4 cm k. 240 fot. cz.-b.
  • Kubicki Kazimierz (1912-1944) por. wojska pol. żołnierz AK 14x9 cm k. 269 odbitka
  • Kucharczyk Leon (1982-1942) żolnierz AK 6x4 cm k. 283 fot. cz.-b.
  • Kut Józef ks. (1905-1942) 6x3 cm k. 299 fot. na wyc. z tyg.
  • Muszyński Zbroislaw (1915-1945) 5x3 cm k. 409 fot. cz.-b.
  • Pankowiak Adam (1908-1940) 8x6 cm k. 451 fot. w sepii
  • Pieczyński Jan (1900-1944) powstaniec wlkp. adwokat 13x8 cm k. 469 odb. fot.
  • Pieczyński Wojciech (1924-1945) żołnierz AK 13x8 cm k. 471 odb. fot.
  • Stanczykiewicz Klaudiusz (1904-1944) chemik, więzień obozów hitlerowskich 13x8 cm k. 545 fot. cz.-b.
  • Szymkowiak Eryk (1902-1939) ks., kapelan harcerski 11x8 cm k. 601 fot. cz.-b.
  • Wawrzyniak Władyslaw (1890-1940) powstaniec wlkp. 18x10 cm k. 625 odb. fot.
  • Biesiada Grzegorz (1924-1945) więzień obozu koncentracyjnego w Dora 6x4 cm k. 14 cm fot. cz.-b.
  • Witaszek Lech Kazimierz (1903-1943) powstaniec wlkp 11x8 cm k. 655 odb. fot. (2)
  • Chełkowski Franciszek (1899-1939) inż. rolnik 9x6 cm k. 54 odbitka
 • Proweniencja: Dar Komitetu Jubileuszu 125-lecia Gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim
 • Hasła przedmiotowe:
  • Andrzejak Antoni uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r.
  • Biesiada Grzegorz więzień obozu koncentracyjnego w Dora
  • Biesiada Walenty 20 w.
  • Chełkowski Franciszek inż. rolnik
  • Ciesielska Irena 20 w.
  • Dadaczyński Marian dr
  • Dadaczyński Roman proboszcz w Rakoniewicach
  • Dadaczyński Tadeusz farmaceuta
  • Danielak Stanisław więzień Mauthausen
  • Degner Karol 20 w.
  • Drabent Zygmunt sędzia
  • Duczmal prof. gimn. w Krotoszynie
  • Ferič Mirosław lotnik dywizjonu 303 w Anglii
  • Feričowa Zofia 20 w.
  • Fibig Edmund prof. gimn. w Bydgoszczy
  • Fibig Franciszek 20 w.
  • Herrmann Stefan 20 w.
  • Jaśkowski 20 w.
  • Jaśkowski Adam ks.
  • Jaśkowski Adam Felicjan 20 w.
  • Jaśkowski Jerzy 20 w.
  • Kamiński Jan por., żołnierz AK
  • Koczera Mieczysław Karol 20 w.
  • Koczera Stanisława 20 w.
  • Koczera Tadeusz nauczyciel w Sadkach Wielkich
  • Koczerówna Aniela 20 w.
  • Kubicki Janusz Antoni 20 w.
  • Kubicki Kazimierz por. wojska pol., żołnierz A.K.
  • Kucharczyk Leon żołnierz A.K.
  • Kuczkowski Józef dowódca oddziału powstańców wlkp. 1918/1919 r.
  • Kuczkowski Julian 20 w.
  • Kut Józef proboszcz w Gościeszynie
  • Kwiatkowski Edmund członek Tow. im. Tomasza Zana
  • Kwiatkowski Franciszek por. w powstaniu wlkp. 1918/1919 r.
  • Laskowski Witold kpt. wojsk pol.
  • Lewicki Alojzy 20 w.
  • Lewicki Florian 20 w.
  • Mertka Józef działacz sportowy
  • Mertka Tadeusz działacz sportowy w Ostrowie Wlkp.
  • Muszyński Zbroisław Jan więzień obozu koncentracyjnego w Gusen
  • Namysł Wiktor podpor. AK, uczestnik powstania warszawskiego 1944 r.
  • Nather Leonard 20 w.
  • Ofierzyński Józef 20 w.
  • Ofierzyński Konrad działacz sportowy w Ostrowie Wlkp. ekonomista,
  • Ożegowski Andrzej Zygmunt Adam ppor. na "Gromie" lekarz,
  • Pankowski Adam 20 w.
  • Pieczyńska Maria 20 w.
  • Pieczyński Jan powstaniec wlkp., adwokat 1918/1919 r.
  • Pieczyński Wojciech Jerzy żołnierz AK
  • Pietrzak Jerzy nauczyciel gimn. w Ostrowie Wlkp.
  • Pułkownik Władysław 20 w.
  • Rowecki Leon 20 w.
  • Rynowiecki Zbigniew 20 w.
  • Scheitza Józef adwokat w Ostrowie, powstaniec wlkp. 1918/1919
  • Sobiech Czesław działacz gospodarczy, por. AK
  • Sobiech Marian absolwent gimn. w Ostrowie Wlkp.
  • Stanczykiewicz Klaudiusz fot. chemik, więzień obozów hitlerowskich
  • Stanczykiewicz Maria 20 w.
  • Stempniewicz Edmund 20 w.
  • Stempniewicz Franciszek powstaniec wlkp. członek korespondent Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk 1918/1919 r.
  • Szczodrowska-Pilarczykowa Halina 20 w.
  • Szych Brunon Franciszek chemik
  • Szych Łucja 20 w.
  • Szychowa Maria 20 w.
  • Szymkowiak Eryk fot. ks., kapelan harcerski
  • Wajdówna Stefania prof. gimn. w Ostrowie Wlkp.
  • Wawrzyńczak Jan nauczyciel gimn. w Ostrowie Wlkp.
  • Wawrzyniak Władysław działacz TTZ w Ostrowie Wlkp., powstaniec wlkp. 1918/1919 r
  • Wilgocki nadleśniczy w Sarniej Górze powstaniec wlkp. 1918/1919 r.
  • Witaszek Lech Kazimierz powstaniec wlkp. inż. 1918/1919 r.
  • Ziemski Lech 20 w.
  • Zydorowicz Feliks dr med., żołnierz AK
  • obóz koncentracyjny Mauthausen (z podobozem Gusen)
  • Polski Czerwony Krzyż
  • Polskie Towarzystwo Chemiczne
  • Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych
  • Związek Chemików Polskich
  • Koźmin m. Krotoszyn d. pow.
  • Mauthausen m.
  • Ostrów Wlkp. d. m. pow.
  • Tarnów d. m. pow.
  • Nekrologi
  • Powstanie 1918-1919 wielkopolskie
  • Szkolnictwo polskie
  • gimnazjum
  • Biografie
  • Korespondencja 20 w.
  • Fotografie 20 w.

MARC

 • 130 %a Papiery Komitetu Organizacyjnego jubileuszu
 • 243 %a Korespondencja
 • 245 %a "Papiery Komitetu Organizacyjnego jubileuszu 125-lecia istnienia 1 Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim".
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 20 w.
 • 300 %a 354 k. %b fot., %b wyc. pras.
 • 340 %d rkps %e pł.
 • 400 %a Gusen zob. Mauthausen
 • 400 %a Pilarczykowa Halina zob. Szczodrowska-Pilarczykowa Halina
 • 520 %a Materiały do listy strat wychowanków i nauczycieli 1914-1945 zebrane przez Jana Wawrzyńczaka. Przy ankietach i notatkach o następujących znajdują się listy do Jana Wawrzyńczaka lub Komitetu Organizacyjnego: (Biesiada Grzegorz) Zbigniew Rynowiecki 1969. - (Dabaczyńscy) Irena Ciesielska 1969. - (Duczmal Ignacy) Duczmal Józef b.d. - (Ferič Mirosław) Feričowa Zofia 1968. - (Jaśkowski Adam Felicjan, Jaśkowski Jerzy) Jaśkowski 1968. - (Kuczkowski Józef) Kuczkowski Julian 1969. - (Laskowski Witold) Ziemski Lech 1968. - (Lewicki Florian) Lewicki Alojzy 1969. - (Pieczyński Wojciech) Pieczyńska Maria 1968. - (Stanczykiewicz Klaudiusz) Stanczykiewicz Maria 1968. - (Stempniewicz Franciszek) Stempniewicz Edmund 1969 (3). - (Szych Bruno) Szych Łucja 1969 (2). - (Szymkowiak Eryk) Rowecki Leon 1970. - (Wilgocki Marian) Pietrzak Jerzy b.d. - (Witaszek Lech) Witaszek 1968. - (Zydorowicz Feliks) Pietrzk Jerzy 1969. - Pułkownik Władysław 1969
 • 520 %a Materiały oryginalne dot. następujących: Biesiada Grzegorz - fot., Grzegorz Biesiada do Walentego Biesiady z obozu w Gross Rosen 1944 (2). - Chełkowski Franciszek - fot. - danielak Stanisław - list do rodziców z Mauthausen 1941. - Drabent Zygmunt - fot. - Ferič Mirosław - fot. - Fibig Edmund - fot. - Centrala Poszukiwań Osób do Franciszka Fibiga 1947. - Herrmann Stefan - fot. - Kamiński Jan - odpis poświadczenia o rozstrzelaniu 1944. - Klimkiewicz Witold - fot. - Koczera Mieczysław Karol - fot. - Koczera Mieczysław i Tadeusz do Stanisławy i Anieli Koczerówny 1939 (2) - z obozu w Starobielsku. - Koczera Tadeusz - fot. - Kubicki Kazimierz - fot. - Kubicki Kazimierz do Jana Kubickiego 1943-1944 (2). - Kucharczyk Leon - fot. - Kut Józef - nekrolog prasowy. - Kwiatkowski Edmund i Franciszek - informacja Haliny Szczodrowskiej-Pilarczykowej. - Mertka Tadeusz - informacja Józefa Mertki. - Muszyński Zbroisław Jan - fot. - Namysł Wiktor - notatka biograficzna. - Ofierzyński Konrad do Józefa Ofierzyńskiego z obozu w Starobielsku 1940 - odpis. - Andrzejak Antoni do Józefa Ofierzyńskiego 1950. - Ożegowski Andrzej - notatka prasowa o śmierci. - Pankowski Adam - fot. - Pieczyński Jan - fot. - Pieczyński Wojciech Jerzy - fot., świadectwo śmierci 1946 oraz oświadczenia o działalnosci złożone przez Stefanię Wajdównę, Karola Degnera i Leonarda Nathera. - Scheitza Józef - odpis aktu zgonu 1970. - Sobiech Czesław - odpis nekrologu. - Sobiech Marian - odpis nekrologu. - Stanczykiewicz Klaudiusz - fot. i pismo Prezydium PRN w Tarnowie do Prezydium MRN w Koźminie 1968. - Szych Bruno - Polski Czerwony Krzyż do Marii Szychowej 1959 oraz odpis świadectwa dojrzałości 1929, dyplomu magistra filozofii na Uniwersytecie Poznańskim 1936, zawiadomienie Związku Chemików Polskich. Oddział w Poznaniu 1939, Zarządu Polskiego Tow. Chemicznego, Oddziału Poznańskiego 1938. - Szymkowiak Eryk - fot. (2), zawiadomienie o ekshumacji i pogrzebie. - Wawrzyniak Władysław - fot. - Wilgocki Marian - list W. Nalikowskiego wójta do Starostwa Powiatowego w Tucholi 1945, starostwa pow. w Tucholi do Józefy Wilgockiej 1945. - Witaszek Franciszek - fot. (2)
 • 541 %c c %d 1971 %e 106
 • 546 %a Pol.
 • 561 %a Dar Komitetu Jubileuszu 125-lecia Gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim
 • 600 %a Andrzejak Antoni %c uczestnik kampanii wrześniowej %d 1939 r.
 • 600 %a Biesiada Grzegorz %c więzień obozu koncentracyjnego w Dora
 • 600 %a Biesiada Walenty %d 20 w.
 • 600 %a Chełkowski Franciszek %c inż. rolnik
 • 600 %a Ciesielska Irena %d 20 w.
 • 600 %a Dadaczyński Marian %c dr
 • 600 %a Dadaczyński Roman %c proboszcz w Rakoniewicach
 • 600 %a Dadaczyński Tadeusz %c farmaceuta
 • 600 %a Danielak Stanisław %c więzień Mauthausen
 • 600 %a Degner Karol %d 20 w.
 • 600 %a Drabent Zygmunt %c sędzia
 • 600 %a Duczmal %c prof. gimn. w Krotoszynie
 • 600 %a Ferič Mirosław %c lotnik dywizjonu 303 w Anglii
 • 600 %a Feričowa Zofia %d 20 w.
 • 600 %a Fibig Edmund %c prof. gimn. w Bydgoszczy
 • 600 %a Fibig Franciszek %d 20 w.
 • 600 %a Herrmann Stefan %d 20 w.
 • 600 %a Jaśkowski %d 20 w.
 • 600 %a Jaśkowski Adam %c ks.
 • 600 %a Jaśkowski Adam Felicjan %d 20 w.
 • 600 %a Jaśkowski Jerzy %d 20 w.
 • 600 %a Kamiński Jan %c por., żołnierz AK
 • 600 %a Koczera Mieczysław Karol %d 20 w.
 • 600 %a Koczera Stanisława %d 20 w.
 • 600 %a Koczera Tadeusz %c nauczyciel w Sadkach Wielkich
 • 600 %a Koczerówna Aniela %d 20 w.
 • 600 %a Kubicki Janusz Antoni %d 20 w.
 • 600 %a Kubicki Kazimierz %c por. wojska pol., żołnierz A.K.
 • 600 %a Kucharczyk Leon %c żołnierz A.K.
 • 600 %a Kuczkowski Józef %c dowódca oddziału powstańców wlkp. 1918/1919 r.
 • 600 %a Kuczkowski Julian %d 20 w.
 • 600 %a Kut Józef %c proboszcz w Gościeszynie
 • 600 %a Kwiatkowski Edmund %c członek Tow. im. Tomasza Zana
 • 600 %a Kwiatkowski Franciszek %c por. w powstaniu wlkp. 1918/1919 r.
 • 600 %a Laskowski Witold %c kpt. wojsk pol.
 • 600 %a Lewicki Alojzy %d 20 w.
 • 600 %a Lewicki Florian %d 20 w.
 • 600 %a Mertka Józef %c działacz sportowy
 • 600 %a Mertka Tadeusz %c działacz sportowy w Ostrowie Wlkp.
 • 600 %a Muszyński Zbroisław Jan %c więzień obozu koncentracyjnego w Gusen
 • 600 %a Namysł Wiktor %c podpor. AK, %c uczestnik powstania warszawskiego %d 1944 r.
 • 600 %a Nather Leonard %d 20 w.
 • 600 %a Ofierzyński Józef %d 20 w.
 • 600 %a Ofierzyński Konrad %c działacz sportowy w Ostrowie Wlkp. %c ekonomista,
 • 600 %a Ożegowski Andrzej Zygmunt Adam %c ppor. na "Gromie" %c lekarz,
 • 600 %a Pankowski Adam %c 20 w.
 • 600 %a Pieczyńska Maria %d 20 w.
 • 600 %a Pieczyński Jan %c powstaniec wlkp., %c adwokat %d 1918/1919 r.
 • 600 %a Pieczyński Wojciech Jerzy %c żołnierz AK
 • 600 %a Pietrzak Jerzy nauczyciel gimn. w Ostrowie Wlkp.
 • 600 %a Pułkownik Władysław %d 20 w.
 • 600 %a Rowecki Leon %d 20 w.
 • 600 %a Rynowiecki Zbigniew %d 20 w.
 • 600 %a Scheitza Józef %c adwokat w Ostrowie, %c powstaniec wlkp. %d 1918/1919
 • 600 %a Sobiech Czesław %c działacz gospodarczy, %c por. AK
 • 600 %a Sobiech Marian %c absolwent gimn. w Ostrowie Wlkp.
 • 600 %a Stanczykiewicz Klaudiusz fot. %c chemik, %c więzień obozów hitlerowskich
 • 600 %a Stanczykiewicz Maria %d 20 w.
 • 600 %a Stempniewicz Edmund 20 w.
 • 600 %a Stempniewicz Franciszek %c powstaniec wlkp. %c członek korespondent Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk %d 1918/1919 r.
 • 600 %a Szczodrowska-Pilarczykowa Halina %d 20 w.
 • 600 %a Szych Brunon Franciszek %c chemik
 • 600 %a Szych Łucja %d 20 w.
 • 600 %a Szychowa Maria %d 20 w.
 • 600 %a Szymkowiak Eryk fot. %c ks., kapelan harcerski
 • 600 %a Wajdówna Stefania %c prof. gimn. w Ostrowie Wlkp.
 • 600 %a Wawrzyńczak Jan nauczyciel gimn. w Ostrowie Wlkp.
 • 600 %a Wawrzyniak Władysław działacz TTZ w Ostrowie Wlkp., powstaniec wlkp. 1918/1919 r
 • 600 %a Wilgocki %c nadleśniczy w Sarniej Górze %c powstaniec wlkp. %d 1918/1919 r.
 • 600 %a Witaszek Lech Kazimierz %c powstaniec wlkp. %c inż. %d 1918/1919 r.
 • 600 %a Ziemski Lech %d 20 w.
 • 600 %a Zydorowicz Feliks %c dr med., %c żołnierz AK
 • 610 %a obóz koncentracyjny Mauthausen (z podobozem Gusen)
 • 610 %a Polski Czerwony Krzyż
 • 610 %a Polskie Towarzystwo Chemiczne
 • 610 %a Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych
 • 610 %a Związek Chemików Polskich
 • 651 %a Koźmin m. %z Krotoszyn d. pow.
 • 651 %a Mauthausen m.
 • 651 %a Ostrów Wlkp. d. m. pow.
 • 651 %a Tarnów d. m. pow.
 • 653 %a Nekrologi
 • 653 %a Powstanie 1918-1919 wielkopolskie
 • 653 %a Szkolnictwo polskie
 • 653 %a gimnazjum
 • 653 %a Biografie
 • 653 %a Korespondencja 20 w.
 • 655 %a Fotografie 20 w.
 • 710 %a Liceum Ogólnokształcące, 1 %c Ostrów Wlkp.
 • 852 %j BK 11670
 • 900 %c Drabent Zygmunt (1902-1945) sędzia %d 1945 przed %f 7x5 cm %k k. 106 %m fot. cz.-b.
 • 900 %c Ferič Mirosław (1915-1942) lotnik dywizjonu 303, Northold lotnisko %d 1942 przed %f 8x13 cm %k k. 125 %m odbitka
 • 900 %c Fibig Edmund (1903-1939) prof. gimn. w Bydgoszczy %d 1939 przed %f 8x6 cm %k k. 132 %m odbitka
 • 900 %c Herrmann Stefan (1898-1917) Polak, żołnierz armii niemieckiej ,|Brzeżany d. woj. tarnopolskie %d 1917 %f 14x9 cm %k k. 176 %m fot. cz.-b.
 • 900 %a Foto Ilona Ostrów %c Koczera Mieczysław Karol (1906-1940) sędzia %d 1939 08 19 %f 8x7 cm %k k. 236 %m fot. cz.-b.
 • 900 %c Koczera Tadeusz (1906-1940) nauczyciel w Sadkach Wielkich %d 1938 %f 6x4 cm %k k. 240 %m fot. cz.-b.
 • 900 %c Kubicki Kazimierz (1912-1944) por. wojska pol. żołnierz AK %d 1940 ok. %f 14x9 cm %k k. 269 %m odbitka
 • 900 %c Kucharczyk Leon (1982-1942) żolnierz AK %d 1938 %f 6x4 cm %k k. 283 %m fot. cz.-b.
 • 900 %c Kut Józef ks. (1905-1942) %d 1942 przed %f 6x3 cm %k k. 299 %m fot. na wyc. z tyg.
 • 900 %c Muszyński Zbroislaw (1915-1945) %d 1945 przed %f 5x3 cm %k k. 409 %m fot. cz.-b.
 • 900 %c Pankowiak Adam (1908-1940) %d 1940 przed %f 8x6 cm %k k. 451 %m fot. w sepii
 • 900 %c Pieczyński Jan (1900-1944) powstaniec wlkp. adwokat %d 1944 przed %f 13x8 cm %k k. 469 %m odb. fot.
 • 900 %c Pieczyński Wojciech (1924-1945) żołnierz AK %d 1945 przed %f 13x8 cm %k k. 471 %m odb. fot.
 • 900 %c Stanczykiewicz Klaudiusz (1904-1944) chemik, więzień obozów hitlerowskich %d 1943 %f 13x8 cm %k k. 545 %m fot. cz.-b.
 • 900 %c Szymkowiak Eryk (1902-1939) ks., kapelan harcerski %d 1939 przed %f 11x8 cm %k k. 601 %m fot. cz.-b.
 • 900 %c Wawrzyniak Władyslaw (1890-1940) powstaniec wlkp. %d 1918 ok. %f 18x10 cm %k k. 625 %m odb. fot.
 • 900 %c Biesiada Grzegorz (1924-1945) więzień obozu koncentracyjnego w Dora %d 1941 %f 6x4 cm %k k. 14 cm %m fot. cz.-b.
 • 900 %c Witaszek Lech Kazimierz (1903-1943) powstaniec wlkp %d 1943 przed %f 11x8 cm %k k. 655 %m odb. fot. (2)
 • 900 %c Chełkowski Franciszek (1899-1939) inż. rolnik %d 1939 przed %f 9x6 cm %k k. 54 %m odbitka

Indexes

Copies

  • Signature: BK 11670