"Papiery Komitetu Organizacyjnego jubileuszu 125-lecia istnienia 1 Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim".

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 11670
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • "Papiery Komitetu Organizacyjnego jubileuszu 125-lecia istnienia 1 Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim".
 • Miejsce i czas powstania: 20 w.
 • Opis fizyczny: 354 k. fot., wyc. pras.
 • Oprawa: pł.
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Materiały do listy strat wychowanków i nauczycieli 1914-1945 zebrane przez Jana Wawrzyńczaka. Przy ankietach i notatkach o następujących znajdują się listy do Jana Wawrzyńczaka lub Komitetu Organizacyjnego: (Biesiada Grzegorz) Zbigniew Rynowiecki 1969. - (Dabaczyńscy) Irena Ciesielska 1969. - (Duczmal Ignacy) Duczmal Józef b.d. - (Ferič Mirosław) Feričowa Zofia 1968. - (Jaśkowski Adam Felicjan, Jaśkowski Jerzy) Jaśkowski 1968. - (Kuczkowski Józef) Kuczkowski Julian 1969. - (Laskowski Witold) Ziemski Lech 1968. - (Lewicki Florian) Lewicki Alojzy 1969. - (Pieczyński Wojciech) Pieczyńska Maria 1968. - (Stanczykiewicz Klaudiusz) Stanczykiewicz Maria 1968. - (Stempniewicz Franciszek) Stempniewicz Edmund 1969 (3). - (Szych Bruno) Szych Łucja 1969 (2). - (Szymkowiak Eryk) Rowecki Leon 1970. - (Wilgocki Marian) Pietrzak Jerzy b.d. - (Witaszek Lech) Witaszek 1968. - (Zydorowicz Feliks) Pietrzk Jerzy 1969. - Pułkownik Władysław 1969
  • Materiały oryginalne dot. następujących: Biesiada Grzegorz - fot., Grzegorz Biesiada do Walentego Biesiady z obozu w Gross Rosen 1944 (2). - Chełkowski Franciszek - fot. - danielak Stanisław - list do rodziców z Mauthausen 1941. - Drabent Zygmunt - fot. - Ferič Mirosław - fot. - Fibig Edmund - fot. - Centrala Poszukiwań Osób do Franciszka Fibiga 1947. - Herrmann Stefan - fot. - Kamiński Jan - odpis poświadczenia o rozstrzelaniu 1944. - Klimkiewicz Witold - fot. - Koczera Mieczysław Karol - fot. - Koczera Mieczysław i Tadeusz do Stanisławy i Anieli Koczerówny 1939 (2) - z obozu w Starobielsku. - Koczera Tadeusz - fot. - Kubicki Kazimierz - fot. - Kubicki Kazimierz do Jana Kubickiego 1943-1944 (2). - Kucharczyk Leon - fot. - Kut Józef - nekrolog prasowy. - Kwiatkowski Edmund i Franciszek - informacja Haliny Szczodrowskiej-Pilarczykowej. - Mertka Tadeusz - informacja Józefa Mertki. - Muszyński Zbroisław Jan - fot. - Namysł Wiktor - notatka biograficzna. - Ofierzyński Konrad do Józefa Ofierzyńskiego z obozu w Starobielsku 1940 - odpis. - Andrzejak Antoni do Józefa Ofierzyńskiego 1950. - Ożegowski Andrzej - notatka prasowa o śmierci. - Pankowski Adam - fot. - Pieczyński Jan - fot. - Pieczyński Wojciech Jerzy - fot., świadectwo śmierci 1946 oraz oświadczenia o działalnosci złożone przez Stefanię Wajdównę, Karola Degnera i Leonarda Nathera. - Scheitza Józef - odpis aktu zgonu 1970. - Sobiech Czesław - odpis nekrologu. - Sobiech Marian - odpis nekrologu. - Stanczykiewicz Klaudiusz - fot. i pismo Prezydium PRN w Tarnowie do Prezydium MRN w Koźminie 1968. - Szych Bruno - Polski Czerwony Krzyż do Marii Szychowej 1959 oraz odpis świadectwa dojrzałości 1929, dyplomu magistra filozofii na Uniwersytecie Poznańskim 1936, zawiadomienie Związku Chemików Polskich. Oddział w Poznaniu 1939, Zarządu Polskiego Tow. Chemicznego, Oddziału Poznańskiego 1938. - Szymkowiak Eryk - fot. (2), zawiadomienie o ekshumacji i pogrzebie. - Wawrzyniak Władysław - fot. - Wilgocki Marian - list W. Nalikowskiego wójta do Starostwa Powiatowego w Tucholi 1945, starostwa pow. w Tucholi do Józefy Wilgockiej 1945. - Witaszek Franciszek - fot. (2)
 • Grafika:
  • Drabent Zygmunt (1902-1945) sędzia 7x5 cm k. 106 fot. cz.-b.
  • Ferič Mirosław (1915-1942) lotnik dywizjonu 303, Northold lotnisko 8x13 cm k. 125 odbitka
  • Fibig Edmund (1903-1939) prof. gimn. w Bydgoszczy 8x6 cm k. 132 odbitka
  • Herrmann Stefan (1898-1917) Polak, żołnierz armii niemieckiej ,Brzeżany d. woj. tarnopolskie 14x9 cm k. 176 fot. cz.-b.
  • Foto Ilona Ostrów Koczera Mieczysław Karol (1906-1940) sędzia 8x7 cm k. 236 fot. cz.-b.
  • Koczera Tadeusz (1906-1940) nauczyciel w Sadkach Wielkich 6x4 cm k. 240 fot. cz.-b.
  • Kubicki Kazimierz (1912-1944) por. wojska pol. żołnierz AK 14x9 cm k. 269 odbitka
  • Kucharczyk Leon (1982-1942) żolnierz AK 6x4 cm k. 283 fot. cz.-b.
  • Kut Józef ks. (1905-1942) 6x3 cm k. 299 fot. na wyc. z tyg.
  • Muszyński Zbroislaw (1915-1945) 5x3 cm k. 409 fot. cz.-b.
  • Pankowiak Adam (1908-1940) 8x6 cm k. 451 fot. w sepii
  • Pieczyński Jan (1900-1944) powstaniec wlkp. adwokat 13x8 cm k. 469 odb. fot.
  • Pieczyński Wojciech (1924-1945) żołnierz AK 13x8 cm k. 471 odb. fot.
  • Stanczykiewicz Klaudiusz (1904-1944) chemik, więzień obozów hitlerowskich 13x8 cm k. 545 fot. cz.-b.
  • Szymkowiak Eryk (1902-1939) ks., kapelan harcerski 11x8 cm k. 601 fot. cz.-b.
  • Wawrzyniak Władyslaw (1890-1940) powstaniec wlkp. 18x10 cm k. 625 odb. fot.
  • Biesiada Grzegorz (1924-1945) więzień obozu koncentracyjnego w Dora 6x4 cm k. 14 cm fot. cz.-b.
  • Witaszek Lech Kazimierz (1903-1943) powstaniec wlkp 11x8 cm k. 655 odb. fot. (2)
  • Chełkowski Franciszek (1899-1939) inż. rolnik 9x6 cm k. 54 odbitka
 • Proweniencja: Dar Komitetu Jubileuszu 125-lecia Gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim
 • Hasła przedmiotowe:
  • Andrzejak Antoni uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r.
  • Biesiada Grzegorz więzień obozu koncentracyjnego w Dora
  • Biesiada Walenty 20 w.
  • Chełkowski Franciszek inż. rolnik
  • Ciesielska Irena 20 w.
  • Dadaczyński Marian dr
  • Dadaczyński Roman proboszcz w Rakoniewicach
  • Dadaczyński Tadeusz farmaceuta
  • Danielak Stanisław więzień Mauthausen
  • Degner Karol 20 w.
  • Drabent Zygmunt sędzia
  • Duczmal prof. gimn. w Krotoszynie
  • Ferič Mirosław lotnik dywizjonu 303 w Anglii
  • Feričowa Zofia 20 w.
  • Fibig Edmund prof. gimn. w Bydgoszczy
  • Fibig Franciszek 20 w.
  • Herrmann Stefan 20 w.
  • Jaśkowski 20 w.
  • Jaśkowski Adam ks.
  • Jaśkowski Adam Felicjan 20 w.
  • Jaśkowski Jerzy 20 w.
  • Kamiński Jan por., żołnierz AK
  • Koczera Mieczysław Karol 20 w.
  • Koczera Stanisława 20 w.
  • Koczera Tadeusz nauczyciel w Sadkach Wielkich
  • Koczerówna Aniela 20 w.
  • Kubicki Janusz Antoni 20 w.
  • Kubicki Kazimierz por. wojska pol., żołnierz A.K.
  • Kucharczyk Leon żołnierz A.K.
  • Kuczkowski Józef dowódca oddziału powstańców wlkp. 1918/1919 r.
  • Kuczkowski Julian 20 w.
  • Kut Józef proboszcz w Gościeszynie
  • Kwiatkowski Edmund członek Tow. im. Tomasza Zana
  • Kwiatkowski Franciszek por. w powstaniu wlkp. 1918/1919 r.
  • Laskowski Witold kpt. wojsk pol.
  • Lewicki Alojzy 20 w.
  • Lewicki Florian 20 w.
  • Mertka Józef działacz sportowy
  • Mertka Tadeusz działacz sportowy w Ostrowie Wlkp.
  • Muszyński Zbroisław Jan więzień obozu koncentracyjnego w Gusen
  • Namysł Wiktor podpor. AK, uczestnik powstania warszawskiego 1944 r.
  • Nather Leonard 20 w.
  • Ofierzyński Józef 20 w.
  • Ofierzyński Konrad działacz sportowy w Ostrowie Wlkp. ekonomista,
  • Ożegowski Andrzej Zygmunt Adam ppor. na "Gromie" lekarz,
  • Pankowski Adam 20 w.
  • Pieczyńska Maria 20 w.
  • Pieczyński Jan powstaniec wlkp., adwokat 1918/1919 r.
  • Pieczyński Wojciech Jerzy żołnierz AK
  • Pietrzak Jerzy nauczyciel gimn. w Ostrowie Wlkp.
  • Pułkownik Władysław 20 w.
  • Rowecki Leon 20 w.
  • Rynowiecki Zbigniew 20 w.
  • Scheitza Józef adwokat w Ostrowie, powstaniec wlkp. 1918/1919
  • Sobiech Czesław działacz gospodarczy, por. AK
  • Sobiech Marian absolwent gimn. w Ostrowie Wlkp.
  • Stanczykiewicz Klaudiusz fot. chemik, więzień obozów hitlerowskich
  • Stanczykiewicz Maria 20 w.
  • Stempniewicz Edmund 20 w.
  • Stempniewicz Franciszek powstaniec wlkp. członek korespondent Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk 1918/1919 r.
  • Szczodrowska-Pilarczykowa Halina 20 w.
  • Szych Brunon Franciszek chemik
  • Szych Łucja 20 w.
  • Szychowa Maria 20 w.
  • Szymkowiak Eryk fot. ks., kapelan harcerski
  • Wajdówna Stefania prof. gimn. w Ostrowie Wlkp.
  • Wawrzyńczak Jan nauczyciel gimn. w Ostrowie Wlkp.
  • Wawrzyniak Władysław działacz TTZ w Ostrowie Wlkp., powstaniec wlkp. 1918/1919 r
  • Wilgocki nadleśniczy w Sarniej Górze powstaniec wlkp. 1918/1919 r.
  • Witaszek Lech Kazimierz powstaniec wlkp. inż. 1918/1919 r.
  • Ziemski Lech 20 w.
  • Zydorowicz Feliks dr med., żołnierz AK
  • obóz koncentracyjny Mauthausen (z podobozem Gusen)
  • Polski Czerwony Krzyż
  • Polskie Towarzystwo Chemiczne
  • Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych
  • Związek Chemików Polskich
  • Koźmin m. Krotoszyn d. pow.
  • Mauthausen m.
  • Ostrów Wlkp. d. m. pow.
  • Tarnów d. m. pow.
  • Nekrologi
  • Powstanie 1918-1919 wielkopolskie
  • Szkolnictwo polskie
  • gimnazjum
  • Biografie
  • Korespondencja 20 w.
  • Fotografie 20 w.

MARC

 • 130 a Papiery Komitetu Organizacyjnego jubileuszu
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a "Papiery Komitetu Organizacyjnego jubileuszu 125-lecia istnienia 1 Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim".
 • 250 a oryg.
 • 260 c 20 w.
 • 300 a 354 k. b fot., b wyc. pras.
 • 340 d rkps e pł.
 • 400 a Gusen zob. Mauthausen
 • 400 a Pilarczykowa Halina zob. Szczodrowska-Pilarczykowa Halina
 • 520 a Materiały do listy strat wychowanków i nauczycieli 1914-1945 zebrane przez Jana Wawrzyńczaka. Przy ankietach i notatkach o następujących znajdują się listy do Jana Wawrzyńczaka lub Komitetu Organizacyjnego: (Biesiada Grzegorz) Zbigniew Rynowiecki 1969. - (Dabaczyńscy) Irena Ciesielska 1969. - (Duczmal Ignacy) Duczmal Józef b.d. - (Ferič Mirosław) Feričowa Zofia 1968. - (Jaśkowski Adam Felicjan, Jaśkowski Jerzy) Jaśkowski 1968. - (Kuczkowski Józef) Kuczkowski Julian 1969. - (Laskowski Witold) Ziemski Lech 1968. - (Lewicki Florian) Lewicki Alojzy 1969. - (Pieczyński Wojciech) Pieczyńska Maria 1968. - (Stanczykiewicz Klaudiusz) Stanczykiewicz Maria 1968. - (Stempniewicz Franciszek) Stempniewicz Edmund 1969 (3). - (Szych Bruno) Szych Łucja 1969 (2). - (Szymkowiak Eryk) Rowecki Leon 1970. - (Wilgocki Marian) Pietrzak Jerzy b.d. - (Witaszek Lech) Witaszek 1968. - (Zydorowicz Feliks) Pietrzk Jerzy 1969. - Pułkownik Władysław 1969
 • 520 a Materiały oryginalne dot. następujących: Biesiada Grzegorz - fot., Grzegorz Biesiada do Walentego Biesiady z obozu w Gross Rosen 1944 (2). - Chełkowski Franciszek - fot. - danielak Stanisław - list do rodziców z Mauthausen 1941. - Drabent Zygmunt - fot. - Ferič Mirosław - fot. - Fibig Edmund - fot. - Centrala Poszukiwań Osób do Franciszka Fibiga 1947. - Herrmann Stefan - fot. - Kamiński Jan - odpis poświadczenia o rozstrzelaniu 1944. - Klimkiewicz Witold - fot. - Koczera Mieczysław Karol - fot. - Koczera Mieczysław i Tadeusz do Stanisławy i Anieli Koczerówny 1939 (2) - z obozu w Starobielsku. - Koczera Tadeusz - fot. - Kubicki Kazimierz - fot. - Kubicki Kazimierz do Jana Kubickiego 1943-1944 (2). - Kucharczyk Leon - fot. - Kut Józef - nekrolog prasowy. - Kwiatkowski Edmund i Franciszek - informacja Haliny Szczodrowskiej-Pilarczykowej. - Mertka Tadeusz - informacja Józefa Mertki. - Muszyński Zbroisław Jan - fot. - Namysł Wiktor - notatka biograficzna. - Ofierzyński Konrad do Józefa Ofierzyńskiego z obozu w Starobielsku 1940 - odpis. - Andrzejak Antoni do Józefa Ofierzyńskiego 1950. - Ożegowski Andrzej - notatka prasowa o śmierci. - Pankowski Adam - fot. - Pieczyński Jan - fot. - Pieczyński Wojciech Jerzy - fot., świadectwo śmierci 1946 oraz oświadczenia o działalnosci złożone przez Stefanię Wajdównę, Karola Degnera i Leonarda Nathera. - Scheitza Józef - odpis aktu zgonu 1970. - Sobiech Czesław - odpis nekrologu. - Sobiech Marian - odpis nekrologu. - Stanczykiewicz Klaudiusz - fot. i pismo Prezydium PRN w Tarnowie do Prezydium MRN w Koźminie 1968. - Szych Bruno - Polski Czerwony Krzyż do Marii Szychowej 1959 oraz odpis świadectwa dojrzałości 1929, dyplomu magistra filozofii na Uniwersytecie Poznańskim 1936, zawiadomienie Związku Chemików Polskich. Oddział w Poznaniu 1939, Zarządu Polskiego Tow. Chemicznego, Oddziału Poznańskiego 1938. - Szymkowiak Eryk - fot. (2), zawiadomienie o ekshumacji i pogrzebie. - Wawrzyniak Władysław - fot. - Wilgocki Marian - list W. Nalikowskiego wójta do Starostwa Powiatowego w Tucholi 1945, starostwa pow. w Tucholi do Józefy Wilgockiej 1945. - Witaszek Franciszek - fot. (2)
 • 541 c c d 1971 e 106
 • 546 a Pol.
 • 561 a Dar Komitetu Jubileuszu 125-lecia Gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim
 • 600 a Andrzejak Antoni c uczestnik kampanii wrześniowej d 1939 r.
 • 600 a Biesiada Grzegorz c więzień obozu koncentracyjnego w Dora
 • 600 a Biesiada Walenty d 20 w.
 • 600 a Chełkowski Franciszek c inż. rolnik
 • 600 a Ciesielska Irena d 20 w.
 • 600 a Dadaczyński Marian c dr
 • 600 a Dadaczyński Roman c proboszcz w Rakoniewicach
 • 600 a Dadaczyński Tadeusz c farmaceuta
 • 600 a Danielak Stanisław c więzień Mauthausen
 • 600 a Degner Karol d 20 w.
 • 600 a Drabent Zygmunt c sędzia
 • 600 a Duczmal c prof. gimn. w Krotoszynie
 • 600 a Ferič Mirosław c lotnik dywizjonu 303 w Anglii
 • 600 a Feričowa Zofia d 20 w.
 • 600 a Fibig Edmund c prof. gimn. w Bydgoszczy
 • 600 a Fibig Franciszek d 20 w.
 • 600 a Herrmann Stefan d 20 w.
 • 600 a Jaśkowski d 20 w.
 • 600 a Jaśkowski Adam c ks.
 • 600 a Jaśkowski Adam Felicjan d 20 w.
 • 600 a Jaśkowski Jerzy d 20 w.
 • 600 a Kamiński Jan c por., żołnierz AK
 • 600 a Koczera Mieczysław Karol d 20 w.
 • 600 a Koczera Stanisława d 20 w.
 • 600 a Koczera Tadeusz c nauczyciel w Sadkach Wielkich
 • 600 a Koczerówna Aniela d 20 w.
 • 600 a Kubicki Janusz Antoni d 20 w.
 • 600 a Kubicki Kazimierz c por. wojska pol., żołnierz A.K.
 • 600 a Kucharczyk Leon c żołnierz A.K.
 • 600 a Kuczkowski Józef c dowódca oddziału powstańców wlkp. 1918/1919 r.
 • 600 a Kuczkowski Julian d 20 w.
 • 600 a Kut Józef c proboszcz w Gościeszynie
 • 600 a Kwiatkowski Edmund c członek Tow. im. Tomasza Zana
 • 600 a Kwiatkowski Franciszek c por. w powstaniu wlkp. 1918/1919 r.
 • 600 a Laskowski Witold c kpt. wojsk pol.
 • 600 a Lewicki Alojzy d 20 w.
 • 600 a Lewicki Florian d 20 w.
 • 600 a Mertka Józef c działacz sportowy
 • 600 a Mertka Tadeusz c działacz sportowy w Ostrowie Wlkp.
 • 600 a Muszyński Zbroisław Jan c więzień obozu koncentracyjnego w Gusen
 • 600 a Namysł Wiktor c podpor. AK, c uczestnik powstania warszawskiego d 1944 r.
 • 600 a Nather Leonard d 20 w.
 • 600 a Ofierzyński Józef d 20 w.
 • 600 a Ofierzyński Konrad c działacz sportowy w Ostrowie Wlkp. c ekonomista,
 • 600 a Ożegowski Andrzej Zygmunt Adam c ppor. na "Gromie" c lekarz,
 • 600 a Pankowski Adam c 20 w.
 • 600 a Pieczyńska Maria d 20 w.
 • 600 a Pieczyński Jan c powstaniec wlkp., c adwokat d 1918/1919 r.
 • 600 a Pieczyński Wojciech Jerzy c żołnierz AK
 • 600 a Pietrzak Jerzy nauczyciel gimn. w Ostrowie Wlkp.
 • 600 a Pułkownik Władysław d 20 w.
 • 600 a Rowecki Leon d 20 w.
 • 600 a Rynowiecki Zbigniew d 20 w.
 • 600 a Scheitza Józef c adwokat w Ostrowie, c powstaniec wlkp. d 1918/1919
 • 600 a Sobiech Czesław c działacz gospodarczy, c por. AK
 • 600 a Sobiech Marian c absolwent gimn. w Ostrowie Wlkp.
 • 600 a Stanczykiewicz Klaudiusz fot. c chemik, c więzień obozów hitlerowskich
 • 600 a Stanczykiewicz Maria d 20 w.
 • 600 a Stempniewicz Edmund 20 w.
 • 600 a Stempniewicz Franciszek c powstaniec wlkp. c członek korespondent Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk d 1918/1919 r.
 • 600 a Szczodrowska-Pilarczykowa Halina d 20 w.
 • 600 a Szych Brunon Franciszek c chemik
 • 600 a Szych Łucja d 20 w.
 • 600 a Szychowa Maria d 20 w.
 • 600 a Szymkowiak Eryk fot. c ks., kapelan harcerski
 • 600 a Wajdówna Stefania c prof. gimn. w Ostrowie Wlkp.
 • 600 a Wawrzyńczak Jan nauczyciel gimn. w Ostrowie Wlkp.
 • 600 a Wawrzyniak Władysław działacz TTZ w Ostrowie Wlkp., powstaniec wlkp. 1918/1919 r
 • 600 a Wilgocki c nadleśniczy w Sarniej Górze c powstaniec wlkp. d 1918/1919 r.
 • 600 a Witaszek Lech Kazimierz c powstaniec wlkp. c inż. d 1918/1919 r.
 • 600 a Ziemski Lech d 20 w.
 • 600 a Zydorowicz Feliks c dr med., c żołnierz AK
 • 610 a obóz koncentracyjny Mauthausen (z podobozem Gusen)
 • 610 a Polski Czerwony Krzyż
 • 610 a Polskie Towarzystwo Chemiczne
 • 610 a Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych
 • 610 a Związek Chemików Polskich
 • 651 a Koźmin m. z Krotoszyn d. pow.
 • 651 a Mauthausen m.
 • 651 a Ostrów Wlkp. d. m. pow.
 • 651 a Tarnów d. m. pow.
 • 653 a Nekrologi
 • 653 a Powstanie 1918-1919 wielkopolskie
 • 653 a Szkolnictwo polskie
 • 653 a gimnazjum
 • 653 a Biografie
 • 653 a Korespondencja 20 w.
 • 655 a Fotografie 20 w.
 • 710 a Liceum Ogólnokształcące, 1 c Ostrów Wlkp.
 • 852 j BK 11670
 • 900 c Drabent Zygmunt (1902-1945) sędzia d 1945 przed f 7x5 cm k k. 106 m fot. cz.-b.
 • 900 c Ferič Mirosław (1915-1942) lotnik dywizjonu 303, Northold lotnisko d 1942 przed f 8x13 cm k k. 125 m odbitka
 • 900 c Fibig Edmund (1903-1939) prof. gimn. w Bydgoszczy d 1939 przed f 8x6 cm k k. 132 m odbitka
 • 900 c Herrmann Stefan (1898-1917) Polak, żołnierz armii niemieckiej ,|Brzeżany d. woj. tarnopolskie d 1917 f 14x9 cm k k. 176 m fot. cz.-b.
 • 900 a Foto Ilona Ostrów c Koczera Mieczysław Karol (1906-1940) sędzia d 1939 08 19 f 8x7 cm k k. 236 m fot. cz.-b.
 • 900 c Koczera Tadeusz (1906-1940) nauczyciel w Sadkach Wielkich d 1938 f 6x4 cm k k. 240 m fot. cz.-b.
 • 900 c Kubicki Kazimierz (1912-1944) por. wojska pol. żołnierz AK d 1940 ok. f 14x9 cm k k. 269 m odbitka
 • 900 c Kucharczyk Leon (1982-1942) żolnierz AK d 1938 f 6x4 cm k k. 283 m fot. cz.-b.
 • 900 c Kut Józef ks. (1905-1942) d 1942 przed f 6x3 cm k k. 299 m fot. na wyc. z tyg.
 • 900 c Muszyński Zbroislaw (1915-1945) d 1945 przed f 5x3 cm k k. 409 m fot. cz.-b.
 • 900 c Pankowiak Adam (1908-1940) d 1940 przed f 8x6 cm k k. 451 m fot. w sepii
 • 900 c Pieczyński Jan (1900-1944) powstaniec wlkp. adwokat d 1944 przed f 13x8 cm k k. 469 m odb. fot.
 • 900 c Pieczyński Wojciech (1924-1945) żołnierz AK d 1945 przed f 13x8 cm k k. 471 m odb. fot.
 • 900 c Stanczykiewicz Klaudiusz (1904-1944) chemik, więzień obozów hitlerowskich d 1943 f 13x8 cm k k. 545 m fot. cz.-b.
 • 900 c Szymkowiak Eryk (1902-1939) ks., kapelan harcerski d 1939 przed f 11x8 cm k k. 601 m fot. cz.-b.
 • 900 c Wawrzyniak Władyslaw (1890-1940) powstaniec wlkp. d 1918 ok. f 18x10 cm k k. 625 m odb. fot.
 • 900 c Biesiada Grzegorz (1924-1945) więzień obozu koncentracyjnego w Dora d 1941 f 6x4 cm k k. 14 cm m fot. cz.-b.
 • 900 c Witaszek Lech Kazimierz (1903-1943) powstaniec wlkp d 1943 przed f 11x8 cm k k. 655 m odb. fot. (2)
 • 900 c Chełkowski Franciszek (1899-1939) inż. rolnik d 1939 przed f 9x6 cm k k. 54 m odbitka

Indexes