No title

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 12426
 • Kopie:
  • BPCim. 3076, dypl.
  • Cd 34a, dypl.
 • Tytuł: Varia polityczne i inne z I połowy XX w.
 • Miejsce i czas powstania: 1917-1936
 • Opis fizyczny: 10 k. fot. 33x29 cm i mniej.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Dyplom członka honorowego Poznańskiego Towarzystwa Ogrodniczego dla Aleksandra Raczyńskiego ministra rolnictwa i dóbr państwowych 1926.
  • Nadzwyczajne dodatki "Kuriera Poznańskiego" i "Postępu" z 15 V 1926, z wiadomościami dotyczącymi przewrotu majowego (2 dr.).
  • Odezwa komitetu wielkopolskiego Rady Narodowej w Poznaniu o składki na rzecz "akcji wyborczej na kresach wschodnich" (masz. powiel.) 1919.
  • Ogłoszenie o rozporządzeniu Niemieckiego General-Gubernatorstwa Warszawskiego w sprawie wycofania pieniędzy rosyjskich z opłat za bilety kolejowe. Łódź 24 IV 1917 (dr.), Na odwrocie wiersz okolicznościowy z okazji ślubu (rkps).
  • Legitymacja wojskowa przejazdu z Inowrocławia do Poznania wystawiona przez Główną Komendę w Inowrocławiu dla Jana Hanelta 17 III 1919.
  • Patent Krzyża Pamiątkowego "Zasłudze Obywatelskiej" wystawiony na nazwisko Władysławy Tekli Mukułowskiej przez Naczelną Radę Ludową Miasta Poznania 1919.
  • Odezwa Zarządu i Komendy Garnizonu Poznań Związku Strzeleckiego w sprawie darów na gwiazdkę dla czynnych członków przysposobienia wojskowego i ich rodzin 17 XII 1929 (masz. powiel.).
  • Życzenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Lwowie dla Stanisława Janickiego prazesa Związku (na ozdobnej karcie) 1932.
  • "Zjazd b(yłych) dowódców N(aczelnej) R(ady) L(udowej) w Poznaniu w r. 1936".
 • Grafika: Puciński J. fotograf Poznań Poznań m. Naczelna Rada Ludowa (zał. 1918) 17x23 cm k. 10 fot. cz.-b.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Hanelt Jan 20 w.
  • Janicki Stanisław prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Lwowie 20 w.
  • Mukułowska Władysława Tekla powstaniec wlkp. 1918-1919 r. 20 w.
  • Raczyński Aleksander minister rolnictwa i dóbr państwowych 20 w.
  • Główna Komenda Wojskowa Inowrocław 1919 r.
  • Komitet Wielkopolski Rady Narodowej Poznań 20 w.
  • Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu
  • Niemieckie Generalne Gubernatorstwo Warszawskie
  • Poznańskie Towarzystwo Ogrodnicze 20 w.
  • Rada Narodowa Miasta Poznania-Komitet Wielkopolski 20 w.
  • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Lwów 20 w.
  • Związek Strzelecki. Zarząd i Komenda Garnizonu Poznań 20 w.
  • Inowrocław Główna Komenda Wojskowa 1919 r. 20 w.
  • Inowrocław 20 w.
  • Lwów Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 20 w. Ukraina
  • Poznań Poznańskie Towarzystwo Ogrodnicze 20 w.
  • Poznań Związek Strzelecki, Zarząd i Komenda Garnizonu 20 w.
  • Poznań Rada Narodowa Miasta Poznania-Komitet Wielkopolski 20 w.
  • Poznań Naczelna Rada Ludowa 20 w.
  • Warszawa General - Gubernatorstwo 20 w.
  • Koleje w Polsce
  • Przewrót 1926 majowy
  • Wojsko polskie 20 w.
  • Wybory samorządowe 1919 r.
  • Odezwy
  • Komitety
  • Czasopisma polskie
  • Legitymacje
  • Krzyże - dyplomy
  • Legitymacje
  • Zaświadczenia
  • Dyplomy
  • fotografie 20 w.
  • Odezwy
  • Pieniądz
  • Krzyż Pamiątkowy "Zasłudze Obywatelskiej"

MARC

 • 130 $a Varia polityczne
 • 240 $a Varia polityczne i inne z I połowy XX w.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1917-1936
 • 300 $a 10 k. $b fot. $c 33x29 cm i mniej.
 • 340 $e luźne
 • 520 $a 5. ||Dyplom członka honorowego Poznańskiego Towarzystwa Ogrodniczego dla Aleksandra Raczyńskiego ministra rolnictwa i dóbr państwowych 1926.
 • 520 $a 6. ||Nadzwyczajne dodatki "Kuriera Poznańskiego" i "Postępu" z 15 V 1926, z wiadomościami dotyczącymi przewrotu majowego (2 dr.).
 • 520 $a 4. ||Odezwa komitetu wielkopolskiego Rady Narodowej w Poznaniu o składki na rzecz "akcji wyborczej na kresach wschodnich" (masz. powiel.) 1919.
 • 520 $a 1. ||Ogłoszenie o rozporządzeniu Niemieckiego General-Gubernatorstwa Warszawskiego w sprawie wycofania pieniędzy rosyjskich z opłat za bilety kolejowe. Łódź 24 IV 1917 (dr.), Na odwrocie wiersz okolicznościowy z okazji ślubu (rkps).
 • 520 $a 2. ||Legitymacja wojskowa przejazdu z Inowrocławia do Poznania wystawiona przez Główną Komendę w Inowrocławiu dla Jana Hanelta 17 III 1919.
 • 520 $a 3. ||Patent Krzyża Pamiątkowego "Zasłudze Obywatelskiej" wystawiony na nazwisko Władysławy Tekli Mukułowskiej przez Naczelną Radę Ludową Miasta Poznania 1919.
 • 520 $a 7. ||Odezwa Zarządu i Komendy Garnizonu Poznań Związku Strzeleckiego w sprawie darów na gwiazdkę dla czynnych członków przysposobienia wojskowego i ich rodzin 17 XII 1929 (masz. powiel.).
 • 520 $a 8. ||Życzenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Lwowie dla Stanisława Janickiego prazesa Związku (na ozdobnej karcie) 1932.
 • 520 $a 9. Fotografia: ||"Zjazd b(yłych) dowódców N(aczelnej) R(ady) L(udowej) w Poznaniu w r. 1936".
 • 530 $d BPCim. 3076, dypl.
 • 530 $d Cd 34a, dypl.
 • 541 $c a $d 1974 $e 1011
 • 541 $c a $d 1977 $e 2304
 • 541 $c a $d 1977 $e 2617
 • 541 $c a $d 1977 $e 2618
 • 541 $c a $d 1980 $e 521
 • 546 $a Pol.
 • 600 $a Hanelt Jan $d 20 w.
 • 600 $a Janicki Stanisław $c prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Lwowie $d 20 w.
 • 600 $a Mukułowska Władysława Tekla $c powstaniec wlkp. 1918-1919 r. $d 20 w.
 • 600 $a Raczyński Aleksander $c minister rolnictwa i dóbr państwowych $d 20 w.
 • 610 $a Główna Komenda Wojskowa Inowrocław 1919 r.
 • 610 $a Komitet Wielkopolski Rady Narodowej $c Poznań $d 20 w.
 • 610 $a Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu
 • 610 $a Niemieckie |Generalne Gubernatorstwo Warszawskie
 • 610 $a Poznańskie Towarzystwo Ogrodnicze 20 w.
 • 610 $a Rada Narodowa Miasta Poznania-Komitet Wielkopolski 20 w.
 • 610 $a Związek Ochotniczych Straży Pożarnych $c Lwów $d 20 w.
 • 610 $a Związek Strzelecki. Zarząd i Komenda Garnizonu $c Poznań $d 20 w.
 • 651 $a Inowrocław $x Główna Komenda Wojskowa 1919 r. $y 20 w.
 • 651 $a Inowrocław 20 w.
 • 651 $a Lwów $x Związek Ochotniczych Straży Pożarnych $y 20 w. $z Ukraina
 • 651 $a Poznań $x Poznańskie Towarzystwo Ogrodnicze 20 w.
 • 651 $a Poznań $x Związek Strzelecki, Zarząd i Komenda Garnizonu $y 20 w.
 • 651 $a Poznań $x Rada Narodowa Miasta Poznania-Komitet Wielkopolski $y 20 w.
 • 651 $a Poznań Naczelna Rada Ludowa 20 w.
 • 651 $a Warszawa $x General - Gubernatorstwo $y 20 w.
 • 653 $a Koleje w Polsce
 • 653 $a Przewrót 1926 majowy
 • 653 $a Wojsko polskie 20 w.
 • 653 $a Wybory samorządowe 1919 r.
 • 653 $a Odezwy
 • 653 $a Komitety
 • 653 $a Czasopisma polskie
 • 655 $a Legitymacje
 • 655 $a Krzyże - dyplomy
 • 655 $a Legitymacje
 • 655 $a Zaświadczenia
 • 655 $a Dyplomy
 • 655 $a fotografie 20 w.
 • 655 $a Odezwy
 • 655 $a Pieniądz
 • 655 $a Krzyż Pamiątkowy "Zasłudze Obywatelskiej"
 • 740 $a "Postęp" - czasopismo
 • 740 $a "Kurier Poznański" - czasopismo
 • 852 $j BK 12426
 • 900 $a Puciński J. fotograf Poznań $c Poznań m. |Naczelna Rada Ludowa (zał. 1918) $d 1936 $f 17x23 cm $k k. 10 $m fot. cz.-b. $p 'Zjazd b. dowódców N.R.L. w Poznaniu w r. 1936"

Indexes

Copies

 • Signature: BK 12426