Korespondencja Jana Turno z lat 1895-1920.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 12945
 • Tytuł: Korespondencja Jana Turno z lat 1895-1920.
 • Miejsce i czas powstania: 1895-1920
 • Opis fizyczny: k. 123 35,5x30 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., niem., franc.
 • Zawartość: Listy od następujących (niektóre także do Ludwiki z Mycielskich Turnowej) od R-Z: Rajewscy i Haraszkiewiczowie 1895. - Raszewscy Gustaw z żoną 1920. - Raszewski Antoni 1920. - Ranft Annie z d. von Seebach 1895. - Rejewska Urszula 1920. - Ryczywół Robert 1897. - Salberg Adalbert M. benedyktyn 1914. - Samuel Oscar 1895. - Samuelowa Aurelia z Bernsteinów 1895. - Scheftel Julius 1901. - Schmidt Adam ks 1920. - Sczanieccy Jan z żoną, Eliza (Elżbieta) Błeszyńska ze Sczanieckich 1920. - Skórzewska Maria z Radziwiłłów 1920. - Skórzewski Leon 1895-1899 (5). - Skrzydlewski Franciszek 1920. - Smorawski 1920. - Stablewska Anna 1920. - Stablewski Karol 1920. - Stablewski Kazimierz, Stablewska Stanisława ze Sczanieckich 1920. - Stablewski Stanisław i Izabela z Chłapowskich, Stablewska Anna 1920. - Stablewski Stefan 1920. - Stefańska Hildegarda elżbietanka 1920. - Stepczyński Kazimierz ks 1920. - Strachnay Karl 1895. - Szenicówna K. 1920. - Szołdrska Antonina z Żychlińskich 1899. - Szołdrscy Antonina z Żychlińskich i Jan 1895. - Szołdrscy Jan i Elżbieta z Czartoryskich 1920. - Szwykowski Kazimierz 1895. - Taczanowscy Antoni i Halina z Karśnickich 1920. - Taczanowska E. 1920. - Tomaszewski K. 1899-1901 (2). - Tomaszkiewiczowa Wincentyna 1897. - Trzciński i Krzymuski 1920. - Turno Bronisław 1920. - Turno Gotard 1898-1899 (2). - Turno Helena 1895-1899 (2). - Turno Karol 1899. - Turno Marek 1916-1917 (3). - Turno Stanisław 1899-1901. - Turnowa Ludwika z Turnów 1895-1901 (4). - Turnowa Maria ze Skórzewskich b.d.. - Tyszkiewiczowa Izabella z Grabowskich 1896-1899 (3). - Warzecha Henryk 1920. - Wazerowie (?) Stanisław z żoną 1920. - Wodzicka Maria z Turnów 1898-1920 (4). - Wodzicki Jerzy 1901-1909 (2). - Woschke Franciszek ks. 1920. - Zakrzewska, Paszewski Józef, Bukowiecka Jadwiga 1920. - Zakrzewski Zdzisław ks. 1920. - Zbirska Józefa 1895. - Ziółkowski Maksymilian 1897-1899 (2). - Żółtowscy Adam i Maria z Kwileckich, Stanisław i Cecylia z Ronikierów, Marceli 1920. - Żółtowscy Edmund i Ludwika z Kwileckich 1920. - NN 1899-1917 (2)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Błeszyńska Eliza (Elżbieta) ze Sczanieckich 20 w.
  • Bukowiecka Jadwiga c. Juliana 20 w.
  • Haraszkiewiczowie 19 w.
  • Krzymuski 20 w.
  • Paszkowski Józef 20 w.
  • Rajewscy 19 w.
  • Ranft Annie z d. von Seebach 19 w.
  • Raszewski Antoni s. Ignacego 20 w.
  • Raszewski Gustaw 19-20 w.
  • Rejewska Urszula 20 w.
  • Ryczywół Robert 19 w.
  • Salberg Adalbert M. benedyktyn 20 w.
  • Samuel Oskar 19 w.
  • Samuelowa Aurelia z Bernsteinów 19 w.
  • Scheftel Julius 20 w.
  • Schmidt Adam ks. 20 w.
  • Sczaniecki Jan 20 w.
  • Skórzewska Maria z Radziwiłłów 19-20 w.
  • Skórzewski Leon poseł do parlamentu pruskiego 19 w.
  • Skrzydlewski Franciszek 20 w.
  • Smorawski 20 w.
  • Stablewska Anna 19 w.
  • Stablewska Izabela z Chłapowskich 20 w.
  • Stablewska Stanisława ze Sczanieckich 20 w.
  • Stablewski Kazimierz 20 w.
  • Stablewski Stanisław 20 w.
  • Stablewski Stefan II komandor papieskiego orderu Grzegorza Wielkiego 20 w.
  • Stefańska Hildegarda elżbietanka 20 w.
  • Stepczyński Kazimierz ks. 20 w.
  • Strachnay Karl 19 w.
  • Turno Ludwika z Mycielskich 20 w.

MARC

 • 130 $a Korespondencja
 • 245 $a Korespondencja Jana Turno z lat 1895-1920.
 • 260 $c 1895-1920
 • 300 $a k. 123 $c 35,5x30 cm i mn.
 • 340 $e luźne
 • 400 $a Sczaniecka Stanisława zob. Stablewska Stanisława ze Sczanieckich
 • 400 $a Seebach Annie von zob. Ranft Annie z d. von Seebach
 • 400 $a Ronikier Cecylia zob. Żółtowska Cecylia z Ronikierów 20 w.
 • 400 $a Radziwiłł Maria zob. Skórzewska Maria z Radziwiłłów
 • 400 $a Bernstein Aurelia zob. Samuelowa Aurelia z Brensteinów
 • 400 $a Turno Maria zob. Wodzicka Maria z Turnów
 • 400 $a Sczaniecka Eliza (Elżbieta) zob. Błeszyńska Eliza (Elżbieta) ze Sczanieckich
 • 520 $a Listy od następujących (niektóre także do Ludwiki z Mycielskich Turnowej) od R-Z: Rajewscy i Haraszkiewiczowie 1895. - Raszewscy Gustaw z żoną 1920. - Raszewski Antoni 1920. - Ranft Annie z d. von Seebach 1895. - Rejewska Urszula 1920. - Ryczywół Robert 1897. - Salberg Adalbert M. benedyktyn 1914. - Samuel Oscar 1895. - Samuelowa Aurelia z Bernsteinów 1895. - Scheftel Julius 1901. - Schmidt Adam ks 1920. - Sczanieccy Jan z żoną, Eliza (Elżbieta) Błeszyńska ze Sczanieckich 1920. - Skórzewska Maria z Radziwiłłów 1920. - Skórzewski Leon 1895-1899 (5). - Skrzydlewski Franciszek 1920. - Smorawski 1920. - Stablewska Anna 1920. - Stablewski Karol 1920. - Stablewski Kazimierz, Stablewska Stanisława ze Sczanieckich 1920. - Stablewski Stanisław i Izabela z Chłapowskich, Stablewska Anna 1920. - Stablewski Stefan 1920. - Stefańska Hildegarda elżbietanka 1920. - Stepczyński Kazimierz ks 1920. - Strachnay Karl 1895. - Szenicówna K. 1920. - Szołdrska Antonina z Żychlińskich 1899. - Szołdrscy Antonina z Żychlińskich i Jan 1895. - Szołdrscy Jan i Elżbieta z Czartoryskich 1920. - Szwykowski Kazimierz 1895. - Taczanowscy Antoni i Halina z Karśnickich 1920. - Taczanowska E. 1920. - Tomaszewski K. 1899-1901 (2). - Tomaszkiewiczowa Wincentyna 1897. - Trzciński i Krzymuski 1920. - Turno Bronisław 1920. - Turno Gotard 1898-1899 (2). - Turno Helena 1895-1899 (2). - Turno Karol 1899. - Turno Marek 1916-1917 (3). - Turno Stanisław 1899-1901. - Turnowa Ludwika z Turnów 1895-1901 (4). - Turnowa Maria ze Skórzewskich b.d.. - Tyszkiewiczowa Izabella z Grabowskich 1896-1899 (3). - Warzecha Henryk 1920. - Wazerowie (?) Stanisław z żoną 1920. - Wodzicka Maria z Turnów 1898-1920 (4). - Wodzicki Jerzy 1901-1909 (2). - Woschke Franciszek ks. 1920. - Zakrzewska, Paszewski Józef, Bukowiecka Jadwiga 1920. - Zakrzewski Zdzisław ks. 1920. - Zbirska Józefa 1895. - Ziółkowski Maksymilian 1897-1899 (2). - Żółtowscy Adam i Maria z Kwileckich, Stanisław i Cecylia z Ronikierów, Marceli 1920. - Żółtowscy Edmund i Ludwika z Kwileckich 1920. - NN 1899-1917 (2)
 • 541 $c a $d 1981 $e 524
 • 546 $a Pol., niem., franc.
 • 600 $a Błeszyńska Eliza (Elżbieta) ze Sczanieckich 20 w.
 • 600 $a Bukowiecka Jadwiga $c c. Juliana $d 20 w.
 • 600 $a Haraszkiewiczowie $d 19 w.
 • 600 $a Krzymuski $d 20 w.
 • 600 $a Paszkowski Józef $d 20 w.
 • 600 $a Rajewscy $d 19 w.
 • 600 $a Ranft Annie z d. von Seebach $d 19 w.
 • 600 $a Raszewski Antoni $c s. Ignacego $d 20 w.
 • 600 $a Raszewski Gustaw $d 19-20 w.
 • 600 $a Rejewska Urszula $d 20 w.
 • 600 $a Ryczywół Robert $d 19 w.
 • 600 $a Salberg Adalbert M. $c benedyktyn $d 20 w.
 • 600 $a Samuel Oskar $d 19 w.
 • 600 $a Samuelowa Aurelia z Bernsteinów $d 19 w.
 • 600 $a Scheftel Julius $d 20 w.
 • 600 $a Schmidt Adam $c ks. $d 20 w.
 • 600 $a Sczaniecki Jan $d 20 w.
 • 600 $a Skórzewska Maria z Radziwiłłów $d 19-20 w.
 • 600 $a Skórzewski Leon $c poseł do parlamentu pruskiego $d 19 w.
 • 600 $a Skrzydlewski Franciszek $d 20 w.
 • 600 $a Smorawski $d 20 w.
 • 600 $a Stablewska Anna $d 19 w.
 • 600 $a Stablewska Izabela z Chłapowskich $d 20 w.
 • 600 $a Stablewska Stanisława ze Sczanieckich $d 20 w.
 • 600 $a Stablewski Kazimierz $d 20 w.
 • 600 $a Stablewski Stanisław $d 20 w.
 • 600 $a Stablewski Stefan II $c komandor papieskiego orderu Grzegorza Wielkiego $d 20 w.
 • 600 $a Stefańska Hildegarda $c elżbietanka $d 20 w.
 • 600 $a Stepczyński Kazimierz $c ks. $d 20 w.
 • 600 $a Strachnay Karl $d 19 w.
 • 600 $a Turno Ludwika z Mycielskich 20 w.
 • 700 $a Zakrzewska $d 20 w.
 • 700 $a Zakrzewski Zdzisław $c ks. $d 20 w.
 • 700 $a Zbirska Józefa $d 19 w.
 • 700 $a Ziółkowski Maksymilian $d 19 w.
 • 700 $a Żółtowski Adam $c dr filozofii, dyr. Ziemstwa Pozn., członek PTPN $d 20 w.
 • 700 $a Żółtowska Maria z Kwileckich $d 20 w.
 • 700 $a Żółtowski Stanisław $d 20 w.
 • 700 $a Żółtowska Cecylia z Ronikierów $d 20 w.
 • 700 $a Żółtowski Marceli III $d 20 w.
 • 700 $a Żółtowski Edmund $d 20 w.
 • 700 $a Żółtowska Ludwika z Kwileckich $d 20 w.
 • 700 $a NN $d 19-20 w.
 • 700 $a Wilczyńska Maria $d 20 w.
 • 700 $a Szołdrska Antonina z Żychlińskich 19 w.
 • 700 $a Turno Marek $d 20 w.
 • 700 $a Tyszkiewiczowa Izabela z Grabowskich $d 19 w.
 • 700 $a Turno Ludwika z Turnów 19 w.
 • 700 $a Wazer (?) Stanisław $d 20 w.
 • 700 $a Turno Gotard $c właściciel Słonowa $d 19 w.
 • 700 $a Turno Helena $c córka Gotarda $d 19-20 w.
 • 700 $a Wodzicka Maria z Turnów $d 19-20 w.
 • 700 $a Wodzicki Jerzy $d 20 w.
 • 700 $a Woschke Franciszek $d 20 w.
 • 700 $a Wicherkiewiczowa Maria ze Sławskich $d 20 w.
 • 700 $a Wieczorkowa Eleonora $d 20 w.
 • 700 $a Turno Stanisław $d 19-20 w.
 • 700 $a Turno Maria ze Skórzewskich
 • 700 $a Szołdrski Jan I $c członek PTPN $d 19 w.
 • 700 $a Trzciński $d 20 w.
 • 700 $a Szołdrski Jan II $c dr praw $d 20 w.
 • 700 $a Szenicówna K. $d 20 w.
 • 700 $a Turno Karol $c generał, autor prac z zakresu literatury i historii $d 19 w.
 • 700 $a Szołdrska Elżbieta z Czartoryskich $d 20 w.
 • 700 $a Warzecha Henryk $d 20 w.
 • 700 $a Węclewski Stanisław $d 20 w.
 • 852 $j BK 12945

Indexes

Copies

 • Signature: BK 12945