No title

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 13612
 • Tytuł: Fragment Archiwum Trzebińskich z Miławczyc, 1715-1899. Papiery majątkowe i gospodarcze
 • Miejsce i czas powstania: 1793-1896
 • Opis fizyczny: 305 k. 39x25 cm i mniej.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Łac., pol., ros.
 • Zawartość: Fundacja Teresy z Lanckorońskich Ossolińskiej starościny nurskiej oraz jej córki, Katarzyny z Ossolińskich Jabłonowskiej, na rzecz szpitala Sióstr Miłosierdzia w Ciechanowcu, 1789; dział między dziećmi Rocha i Katarzyny Jabłonowskich, 1807; "Status activi et pasivi bonorum Hoszany et Hodwisznia d/omi/ nae Theresiae de ... Jablonowskie Trzebińska propriorum" - sumariusz akt obejmujący lata 1742-1817; zapisy na rzecz Anieli i Anny Załuskich, 1819, 1821; hipoteczne ustalenie własności Pieskowej Skały, 1825; spadek po Ignacym Skrzyneckim - Słupia, Libusza, Kryg i Nowica, 1833; umowa o poddzierżawę dóbr Bejsce między Józefem Badenim a Wojciechem Wiśniewskim, 1867; kontrakt o administrację dobrami Złota między Fr. Wodzickim a Stanisławem Podstawką, 1880. Papiery gospodarcze majatku rodowego Trzebińskich, Miławczyc.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Badeni Józef 19 w.
  • Jabłonowska Anna zob. Wodzicka Anna z Jabłonowskich
  • Jabłonowska Katarzyna z Ossolińskich 18 w.
  • Jabłonowska Teresa zob. Trzebińska Teresa z Jabłonowskich
  • Jabłonowski Franciszek Xawery kanonik kujawski 19 w.
  • Jabłonowski Józef starosta korsuński 19 w.
  • Jabłonowski Roch 18 w.
  • Lanckorońska Teresa zob. Ossolińska Teresa z Lanckorońskich
  • Ossolińska Katarzyna zob. Jabłonowska Katarzyna z Ossolińskich
  • Ossolińska Teresa z Lanckorońskich starościna nurska 18 w.
  • Podstawka Stanisław 19 w.
  • Skrzynecki Ignacy 19 w.
  • Trzebińscy 19 w.
  • Trzebińska Aniela z Załuskich 1799-1821?
  • Trzebińska Anna z Załuskich 1796-1830?
  • Trzebińska Teresa z Jabłonowskich 19 w.
  • Wiśniewski Wojciech 19 w.
  • Wodzicka Anna z Jabłonowskich 19 w.
  • Wodzicki Franciszek 19 w.
  • Wodzicki Stanisław 19 w.
  • Załuska Aniela zob. Trzebińska Aniela z Załuskich
  • Załuska Aniela zob. Trzebińska Aniela z Załuskich
  • Siostry Miłosierdzia Ciechanowiec
  • Szpital Sióstr Miłosierdzia w Ciechanowcu 1789 Polska
  • Zgromadzenia 1789 Polska
  • Dzierżawa majątki ziemskie 19 w. Polska
  • Majątki ziemskie dzierżawa 19 w. Polska
  • Szpitale 1789 Polska
  • Bejsce w. 1833
  • Ciechanowiec m. szpital Sióstr Miłosierdzia w Ciechanowcu 1789
  • Kryg w. 1833
  • Libusz w. 1833
  • Miławczyce w. 19 w.
  • Nowica w. 1833
  • Piaskowa Skała m. 1825
  • Słupia w. 1833
  • Złota w. 1880
  • Testament

MARC

 • 130 $a Fragment Archiwum
 • 240 $a Fragment Archiwum Trzebińskich z Miławczyc, 1715-1899. Papiery majątkowe i gospodarcze
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $c 1793-1896
 • 300 $a 305 k. $c 39x25 cm i mniej.
 • 340 $e luźne
 • 520 $a Fundacja Teresy z Lanckorońskich Ossolińskiej starościny nurskiej oraz jej córki, Katarzyny z Ossolińskich Jabłonowskiej, na rzecz szpitala Sióstr Miłosierdzia w Ciechanowcu, 1789; dział między dziećmi Rocha i Katarzyny Jabłonowskich, 1807; "Status activi et pasivi bonorum Hoszany et Hodwisznia d/omi/ nae Theresiae de ... Jablonowskie Trzebińska propriorum" - sumariusz akt obejmujący lata 1742-1817; zapisy na rzecz Anieli i Anny Załuskich, 1819, 1821; hipoteczne ustalenie własności Pieskowej Skały, 1825; spadek po Ignacym Skrzyneckim - Słupia, Libusza, Kryg i Nowica, 1833; umowa o poddzierżawę dóbr Bejsce między Józefem Badenim a Wojciechem Wiśniewskim, 1867; kontrakt o administrację dobrami Złota między Fr. Wodzickim a Stanisławem Podstawką, 1880. Papiery gospodarcze majatku rodowego Trzebińskich, Miławczyc.
 • 541 $c 2 $d 2016 $e 387
 • 546 $a Łac., pol., ros.
 • 561 $d BK 13298
 • 600 $a Badeni Józef $d 19 w.
 • 600 $a Jabłonowska Anna zob. Wodzicka Anna z Jabłonowskich
 • 600 $a Jabłonowska Katarzyna z Ossolińskich $d 18 w.
 • 600 $a Jabłonowska Teresa zob. Trzebińska Teresa z Jabłonowskich
 • 600 $a Jabłonowski Franciszek Xawery $c kanonik kujawski $d 19 w.
 • 600 $a Jabłonowski Józef $c starosta korsuński $d 19 w.
 • 600 $a Jabłonowski Roch $d 18 w.
 • 600 $a Lanckorońska Teresa zob. Ossolińska Teresa z Lanckorońskich
 • 600 $a Ossolińska Katarzyna zob. Jabłonowska Katarzyna z Ossolińskich
 • 600 $a Ossolińska Teresa z Lanckorońskich $c starościna nurska $d 18 w.
 • 600 $a Podstawka Stanisław $d 19 w.
 • 600 $a Skrzynecki Ignacy $d 19 w.
 • 600 $a Trzebińscy $d 19 w.
 • 600 $a Trzebińska Aniela z Załuskich $d 1799-1821?
 • 600 $a Trzebińska Anna z Załuskich $d 1796-1830?
 • 600 $a Trzebińska Teresa z Jabłonowskich $d 19 w.
 • 600 $a Wiśniewski Wojciech $d 19 w.
 • 600 $a Wodzicka Anna z Jabłonowskich $d 19 w.
 • 600 $a Wodzicki Franciszek $d 19 w.
 • 600 $a Wodzicki Stanisław $d 19 w.
 • 600 $a Załuska Aniela zob. Trzebińska Aniela z Załuskich
 • 600 $a Załuska Aniela zob. Trzebińska Aniela z Załuskich
 • 610 $a Siostry Miłosierdzia Ciechanowiec
 • 610 $a Szpital Sióstr Miłosierdzia w Ciechanowcu 1789 Polska
 • 650 $a Zgromadzenia $y 1789 $z Polska
 • 650 $a Dzierżawa $x majątki ziemskie $y 19 w. $z Polska
 • 650 $a Majątki ziemskie $x dzierżawa $y 19 w. $z Polska
 • 650 $a Szpitale $y 1789 $z Polska
 • 651 $a Bejsce w. $y 1833
 • 651 $a Ciechanowiec m. $x szpital Sióstr Miłosierdzia w Ciechanowcu $y 1789
 • 651 $a Kryg w. $y 1833
 • 651 $a Libusz w. $y 1833
 • 651 $a Miławczyce w. $y 19 w.
 • 651 $a Nowica w. $y 1833
 • 651 $a Piaskowa Skała m. $y 1825
 • 651 $a Słupia w. $y 1833
 • 651 $a Złota w. $y 1880
 • 655 $a Testament
 • 852 $j BK 13612

Indexes

Copies

 • Signature: BK 13612