No title

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 13794
 • Autor: Oyrzyński, Stanisław (1899-1990)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Stanisława Oyrzyńskiego
  • Varia
 • Opis fizyczny: 524 k. fot., wyc. pras. 29x23 cm i mniej.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., ang.
 • Zawartość:
  • Czasopisma: "Syrena. Biuletyn Informacyjny Referatu Propagandy i Kultury Jednostek Pozadywizyjnych" 1944-1947; "Wiadomości Kresowe" nr 18 z 1945 r. (wydaje Referat Kultury i Prasy 5 Karpackiej Dywizji Piechoty); "Voice of America" 1948.
  • Przemówienia, apele z lat 1968-1975, m.in.: Roman Abraham: "Do Prezydium IV Krajowego Kongresu ZBOWiD", "Do ministra Janusza Wieczorka", "Do ministra Kazimierza Rusinka", "Do ambasadora Związku Radzieckiego Stanisława Piłotowicza", "Do Ministra Obrony Narodowej gen. broni Wojciecha Jaruzelskiego", "Do lotników Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej", "Przemówienie wygłoszone na Jasnej Górze w dniu 26 sierpnia 1975 r.; ROMAN ABRAHAM i MIECZYSŁAW BORUTA SPIECHOWICZ "Do marszałka Polski Michała Roli Żymierskiego", "Do premiera Józefa Cyrankiewicza", "Do ministra obrony narodowej Wojciecha Jaruzelskiego", "Do sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Leonida Breżniewa", "Apel do wszystkich narodów świata"; ROMAN ABRAHAM I ALEKSANDER MAZURKIEWICZ "Do Komitetu Wykonawczego Miejskiej Rady Delegatów we Lwowie", "Do Mikołaja Podgornego"; ROMAN ABRAHAM, MIECZYSŁAW BORUTA SPIECHOWICZ I ADOLF WIETCHY "Do Janusza Wieczorka", ROMAN ABRAHAM, MIECZYSŁAW BORUTA SPIECHOWICZ I TADEUSZ ZIELENIEWSKI "Do ministra obrony narodowej Wojciecha Jaruzelskiego"; MARIA TERESZCZAKÓWNA "Przemówienie skierowane do gen. Romana Abrahama z 1972 r.; STEFAN WYSZYŃSKI "Bezimienny bohater symbolem ofiarnego poświęcenia dla ojczyzny. 50-rocznica sprowadzenia zwłok nieznanego żołnierza do Warszawy",
  • Listy otwarte S. Oyrzyńskiego z lat 1955-1981: Antoni Pająk i Adam Pragier; Wiesław Gomułka przy tym odpisy artykułu z "The Scotsman"; Stanisław Gucwa; Henryk Jabłoński i Wojciech Jaruzelski ; redakcja "Żołnierza Wolności" oraz projekt odezwy Obywatelskiego Komitetu Wyborczego.
  • Wycinki prasowe: Zachodnia Agencja Prasowa
  • Materiały różne dotyczące pielgrzymek na Jasną Górą w latach 1979-1981, m.in: informacje o zebraniach w sprawie organizacji pielgrzymki, wykazy artylerzystów mieszkających w Polsce i zagranicą po II wojnie światowej, wykaz ofiar artylerzystów podczas II wojny światowej - Wybrzeże Gdańskie, wykaz osób, do których wysłano zawiadomienie o pielgrzymce, propozycja S. Oyrzyńskiego apelu jasnogórskiego, projekty napisów na wotum, informacja o wotum, wotym, oficjalne zawiadomienie o pielgrzymce, modlitwa artylerzystów w czasie uroczystości jasnogórskich, apele byłych artylerzystów, ofiary na wotum i ich pokwitowania, plakat pielgrzymki z 1981 r.
  • 6. Rocznik Polonii z 1950 r.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Abraham Roman (1891-1976)
  • Boruta Spiechowicz Mieczysław g (1894-1985)
  • Breżniew Leonid (1906-1982)
  • Cyrankiewicz Józef (1911-1989)
  • Mazurkiewicz Aleksander inżynier 20 w.
  • Oyrzyński Stanisław (1899-1990)
  • Pająk Antoni premier rządu polskiego na emigracji 20 w.
  • Piłotowicz Stanisław ambasador ZSRR w Warszawie (1922-1986)
  • Podgorny Mikołaj członek Biura Politycznego CK KPZR 20 w.
  • Pragier adam przewodniczący Rady Narodowej R. P. 20 w.
  • Rakoczy Eustachy zakonnik 20 w.
  • Rusinek Kazimierz (1905-1984)
  • Tereszczakówna Maria 20 w.
  • Wieczorek Janusz 20 W.
  • Wietchy Adolf 20 w.
  • Wyszyński Stefan (1901-1981)
  • Zieleniewski Tadeusz inżynier 20 w.
  • Żymierski Michał Rola (1890-1989)
  • Miejska Rada Delegatów we Lwowie Komitet Wykonawczy 1971
  • Obywatelski Komitet Wyborczy 20 w. Anglia
  • Karpacka Dywizja Piechoty Referat Kultury i Prasy 1945 Polska
  • Scotsman, The czasopismo 20 w. Szkocja
  • Syrena. Biuletyn Informacyjny Referatu Propagandy i Kultury Jednostek Pozadywizyjnych 1944-1947
  • Voice of America czasopismo 1948 Stany Zjednoczone Ameryki Pólnocnej
  • Wiadomości Kresowe czasopismo 1945 Polska
  • Żołnierz Wolności czasopismo 1981 Polska
  • Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Prezydium IV Kongresu 1969 Polska
  • Związki 1969 Polska
  • Czasopisma 1981 Polska
  • Religia pielgrzymki 20 w. Polska
  • Kombatanci 20 w. Polska
  • Częstochowa m. 20 w.
  • Jasna Góra m. klasztor 20 w.
  • Lwów m. Komitet Wykonawczy Miejskiej Rady Delegatów 1971 Ukraina
  • Warszawa m. ambasada ZSRR 1971

MARC

 • 100 $a Oyrzyński, Stanisław $d (1899-1990)
 • 240 $a Spuścizna Stanisława Oyrzyńskiego
 • 243 $a Varia
 • 250 $a oryg.
 • 260 $f 1944-1981
 • 300 $a 524 k. $b fot., wyc. pras. $c 29x23 cm i mniej.
 • 340 $e luźne
 • 520 $a 5. ||Czasopisma: "Syrena. Biuletyn Informacyjny Referatu Propagandy i Kultury Jednostek Pozadywizyjnych" 1944-1947; "Wiadomości Kresowe" nr 18 z 1945 r. (wydaje Referat Kultury i Prasy 5 Karpackiej Dywizji Piechoty); "Voice of America" 1948.
 • 520 $a 4. ||Przemówienia, apele z lat 1968-1975, m.in.: Roman Abraham: "Do Prezydium IV Krajowego Kongresu ZBOWiD", "Do ministra Janusza Wieczorka", "Do ministra Kazimierza Rusinka", "Do ambasadora Związku Radzieckiego Stanisława Piłotowicza", "Do Ministra Obrony Narodowej gen. broni Wojciecha Jaruzelskiego", "Do lotników Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej", "Przemówienie wygłoszone na Jasnej Górze w dniu 26 sierpnia 1975 r.; ROMAN ABRAHAM i MIECZYSŁAW BORUTA SPIECHOWICZ "Do marszałka Polski Michała Roli Żymierskiego", "Do premiera Józefa Cyrankiewicza", "Do ministra obrony narodowej Wojciecha Jaruzelskiego", "Do sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Leonida Breżniewa", "Apel do wszystkich narodów świata"; ROMAN ABRAHAM I ALEKSANDER MAZURKIEWICZ "Do Komitetu Wykonawczego Miejskiej Rady Delegatów we Lwowie", "Do Mikołaja Podgornego"; ROMAN ABRAHAM, MIECZYSŁAW BORUTA SPIECHOWICZ I ADOLF WIETCHY "Do Janusza Wieczorka", ROMAN ABRAHAM, MIECZYSŁAW BORUTA SPIECHOWICZ I TADEUSZ ZIELENIEWSKI "Do ministra obrony narodowej Wojciecha Jaruzelskiego"; MARIA TERESZCZAKÓWNA "Przemówienie skierowane do gen. Romana Abrahama z 1972 r.; STEFAN WYSZYŃSKI "Bezimienny bohater symbolem ofiarnego poświęcenia dla ojczyzny. 50-rocznica sprowadzenia zwłok nieznanego żołnierza do Warszawy",
 • 520 $a 3. ||Listy otwarte S. Oyrzyńskiego z lat 1955-1981: Antoni Pająk i Adam Pragier; Wiesław Gomułka przy tym odpisy artykułu z "The Scotsman"; Stanisław Gucwa; Henryk Jabłoński i Wojciech Jaruzelski ; redakcja "Żołnierza Wolności" oraz projekt odezwy Obywatelskiego Komitetu Wyborczego.
 • 520 $a 2. ||Wycinki prasowe: Zachodnia Agencja Prasowa
 • 520 $a 1. ||Materiały różne dotyczące pielgrzymek na Jasną Górą w latach 1979-1981, m.in: informacje o zebraniach w sprawie organizacji pielgrzymki, wykazy artylerzystów mieszkających w Polsce i zagranicą po II wojnie światowej, wykaz ofiar artylerzystów podczas II wojny światowej - Wybrzeże Gdańskie, wykaz osób, do których wysłano zawiadomienie o pielgrzymce, propozycja S. Oyrzyńskiego apelu jasnogórskiego, projekty napisów na wotum, informacja o wotum, wotym, oficjalne zawiadomienie o pielgrzymce, modlitwa artylerzystów w czasie uroczystości jasnogórskich, apele byłych artylerzystów, ofiary na wotum i ich pokwitowania, plakat pielgrzymki z 1981 r.
 • 520 $a 6. Rocznik Polonii z 1950 r.
 • 541 $c c $d 1993 $e 482
 • 541 $c c $d 2000 $e 61
 • 541 $c c $d 1992 $e 730
 • 541 $c c $d 2000 $e 63
 • 541 $c c $d 1977 $e 1535
 • 546 $a Pol., ang.
 • 600 $a Abraham Roman $d (1891-1976)
 • 600 $a Boruta Spiechowicz Mieczysław $c g $d (1894-1985)
 • 600 $a Breżniew Leonid $d (1906-1982)
 • 600 $a Cyrankiewicz Józef $d (1911-1989)
 • 600 $a Mazurkiewicz Aleksander $c inżynier $d 20 w.
 • 600 $a Oyrzyński Stanisław $d (1899-1990)
 • 600 $a Pająk Antoni $c premier rządu polskiego na emigracji $d 20 w.
 • 600 $a Piłotowicz Stanisław $c ambasador ZSRR w Warszawie $d (1922-1986)
 • 600 $a Podgorny Mikołaj $c członek Biura Politycznego CK KPZR $d 20 w.
 • 600 $a Pragier adam $c przewodniczący Rady Narodowej R. P. $d 20 w.
 • 600 $a Rakoczy Eustachy $c zakonnik $d 20 w.
 • 600 $a Rusinek Kazimierz $d (1905-1984)
 • 600 $a Tereszczakówna Maria $d 20 w.
 • 600 $a Wieczorek Janusz $d 20 W.
 • 600 $a Wietchy Adolf $d 20 w.
 • 600 $a Wyszyński Stefan $d (1901-1981)
 • 600 $a Zieleniewski Tadeusz $c inżynier $d 20 w.
 • 600 $a Żymierski Michał Rola $d (1890-1989)
 • 610 $a Miejska Rada Delegatów we Lwowie Komitet Wykonawczy 1971
 • 610 $a Obywatelski Komitet Wyborczy 20 w. Anglia
 • 610 $a [Piąta] 5 ||Karpacka |Dywizja Piechoty |Referat Kultury i Prasy 1945 Polska
 • 610 $a Scotsman, The czasopismo 20 w. Szkocja
 • 610 $a Syrena. Biuletyn Informacyjny Referatu Propagandy i Kultury Jednostek Pozadywizyjnych 1944-1947
 • 610 $a Voice of America czasopismo 1948 Stany Zjednoczone Ameryki Pólnocnej
 • 610 $a Wiadomości Kresowe czasopismo 1945 Polska
 • 610 $a Żołnierz Wolności czasopismo 1981 Polska
 • 610 $a Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Prezydium IV Kongresu 1969 Polska
 • 650 $a Związki $y 1969 $z Polska
 • 650 $a Czasopisma $y 1981 $z Polska
 • 650 $a Religia $x pielgrzymki $y 20 w. $z Polska
 • 650 $a Kombatanci $y 20 w. $z Polska
 • 651 $a Częstochowa m. $y 20 w.
 • 651 $a Jasna Góra m. $x klasztor $y 20 w.
 • 651 $a Lwów m. $x Komitet Wykonawczy Miejskiej Rady Delegatów $y 1971 $z Ukraina
 • 651 $a Warszawa m. $x ambasada ZSRR $y 1971
 • 700 $a Jabłoński Henryk $d (1909-2003)
 • 700 $a Gucwa Stanisław $d (1919-1994)
 • 700 $a Gomułka Wiesław $d (1905-1982)
 • 700 $a Jaruzelski Wojciech $d (1923-2014)
 • 852 $j BK 13794
 • 999 $a JN

Indexes

Copies

 • Signature: BK 13794