No title

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 14000
 • Tytuł: Zbiór prac wykonanych przez słuchaczy Zawodowego Studium Administracyjnego przy Uniwersytecie Poznańskim w latach 1964-1966, głównie wspomnień z okresu powojennego.
 • Miejsce i czas powstania: 1965
 • Opis fizyczny: 183 k. 20x16 cm
 • Oprawa: poszyt
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Władysław Tomaszewski, "Wysiedlenie ludności niemieckiej z terenów Dolnego Śląska. Wspomnienia." k. 46-49. Rejon Węglińca koło Bolesławca.
  • Stanisław Mądrachowski, "Moje wspomnienia z pracy w aparacie partyjnym od r. 1946 do r. 1950" k. 32-45. Działalność na terenie powiatu turkowskiego w okresie referendum i wyborów do sejmu, funkcja sekretarza Komitetu Powiatowego szkolenia partyjne, działalność na stanowisku I sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR w Szamotułach.
  • Jakub Sieracki, "Mój udział w organizowaniu terenowych organów władzy państwowej." k. 27-31. Tworzenie administracji gminnej i organizacji powiatowej PPR w Żninie w 1945 r.
  • Helmut Bretsznajder, "Moje wspomnienia z lat 1944-1946". k. 22-26 Pobyt na robotach w Kreiensen pod Hanowerem, wyzwolenie przez Amerykanów.
  • Józef Bieniek, "Słupia pod Bralinem i jej najbliższe okolice w okresie okupacji." k. 1-20
  • Adolf Piasecki, "Co zastałem i jak przebiegała moja praca od 1945-1950 roku" k. 145-149. Praca w charakterze geodety w Oddziale Pomiarów Rolnych Urzędu Ziemskiego w Zielonej Górze, wieś na Ziemi Lubuskiej w latach powojennych.
  • Zdzisław Rzepecki, "Moje wspomnienia z pracy w państwowych gospodarstwach rolnych do roku 1950." k. 122-130. Państwowe Nieruchomości Ziemskie, zespół Oleśnica pow. Chodzież, Państwowy Zarząd Rolny Ziemi Lubuskiej. Załączona fotokopia "Tymczasowego Regulaminu Państwowego Zarządu Rolnego Ziemi Lubuskiej" z 9 listopada 1945.
  • Bolesław Krzyształowski, "Historia powstania i organizacji D.O.K.P. w Szczecinie." k. 93-121. Wyjazd ekipy organizacyjnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej z Krakowa do Szczecina; organizacja DOKP w Szczecinku, przejęcie zarządu kolei w Szczecinie, odbudowa i rozbudowa linii kolejowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1949. W tym: Aneks I. "Skład osobowy pierwszych pionierów D.O.K.P. Szczecin i podległych jednostek służbowych. Aneks II. Aleksander Bendo, "Wspomnienia o pierwszych dniach (w 1945 roku) pracy w D.O.K.P. Szczecin." Aneks III. Teodor Wolny, "Wspomnienia o dniach 1945 r. na Ziemi Szczecińskiej."
  • Jerzy Ziółkowski, "Pamiętnik z lat 1945-1947." k. 83-92 Oficerska Szkoła Piechoty, służba wojskowa w Morągu na Mazurach, walka z podziemiem, ochrona referendum ludowego i wyborów do sejmu ustawodawczego, walki z bandami ukraińskimi w Bieszczadach.
  • Stanisław Kimszal, "Moje wspomnienia 1939-1957." k. 71-82 Okupacja hitlerowska w pow. suwalskim, ruch oporu na tym terenie, wcielenie do II Armii Wojska Polskiego, szkoła oficerska, służba w Wojskach Ochrony Pogranicza w latach 1945-1947, praca w Zarządzie Portu i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie.
  • Aleksander Podgórski, "Pierwsze dni wyzwolenia" k. 56-70. Poczatki życia polskiego w powiecie miasteckim w województwie koszalińskim w latach 1945-1947 na podstawie wspomnień i innych materiałów źródłowych.
  • Kazimierz Kaźmierczyk, "Wspomnienia z pierwszych dni po wyzwoleniu." k. 51-55. Praca na kolei, organizacja administracji i życia polskiego w Szczecinku, sytuacja w Szczecinie w 1945 r.
  • Feliks Solski, "Udział wojska w życiu politycznym i gospodarczym kraju w początkowym okresie władzy ludowej - na podstawie osobistych przeżyć. (Pamiętnik)". k. 172-183. Służba w Wojsku Ochrony Pogranicza w pow. raciborskim od 1945 r., ochrona ludności przed napadami, akcja propagandowa wojska w okresie referendum ludowego i wyborów do sejmu ustawodawczego.
  • Władysław Machlowski, "Wspomnienia z lat 1945-1950" k. 150-155. Praca w charakterze mierniczego w Powiatowym Urzędzie Ziemskim w Gubinie, stosunki na wsiach, rozwój miasta Gubina.
  • Michał Sancewicz, "Mój udział w kształtowaniu polskiej rzeczywistości na ziemiach odzyskanych od maja 1945 r. do 1960 r." k. 131-144 Praca w charakterze naczelnika Urzędu Repatriacyjnego w Trzciance i akcja osadnicza, objęcie funkcji kierownika Powiatowego Urzędu Ziemskiego, praca w Ekspozyturze Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego w Gorzowie Wielkopolskim, akcja osadnicza na Ziemi Lubuskiej, działalność na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Urządzeń Rolnych w Zielonej Górze.
  • Maria Antonowicz, "Pamiętnik z lat 1945-1950." k. 160-167. Osiedlenie w Szczecinie, praca w Zarządzie Miejskim, poźniej w Wydziale Osiedleńczym Urzędu Wojewódzkiego i uzupełnianie wykształcenia.
  • Feliks Teteryen, "Moje wspomnienia z okresu XX lecia PRL" k. 156-159. Zamieszkanie w Sulechowie i praca w charakterze palacza kotłowni siedziby jednostki wojskowej, objęcie urzędu burmistrza Sulechowa, praca w Powiatowej Radzie Narodowej tamże i w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Zielonej Górze.
  • Witold Hope, "Wspomnienia z lat 1945-1950." k. 169-171. Praca w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym w Stargardzie Szczecińskim, osadnictwo polskie na Pomorzu Zach., praca w Obwodowym Urzędzie Likwidacyjnym w Starogardzie, następnie w instytucjach handlowych Spółdzielni Spożywców tamże.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Armia Wojska Polskiego 1944 Polska
  • Dyrekcja Okręgowej Kolei Państwowej w Szczecinku 1945 Polska
  • Ekspozytura Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego w Gorzowie Wielkopolskim 1945 Polska
  • Oficerska szkoła piechoty 1945 Polska
  • Państwowe Nieruchomości Ziemskie w Oleśnicy 1945 Polska
  • Państwowy Zarząd Rolny Ziemi Lubuskiej 1945 Polska
  • Polska Partia Robotnicza 1945 Polska
  • Powiatowa Rada Narodowa w Gubinie 1950 Polska
  • Powiatowy Komitet Szkolenia Partyjnego w Turku 1946 Polska
  • Powiatowy Urząd Ziemski w Gubinie 1945-1950 Polska
  • Powiatowy Urząd Ziemski w Trzciance 1945 Polska
  • Sejm 1947 Polska
  • Urząd burmistrzowski w Sulechowie 1945-1950 Polska
  • Urząd Repatriacyjny w Trzciance 1945 Polska
  • Urząd Ziemski w Zielonej Górze Oddział Pomiarów Rolnych 1945 Polska
  • Wojewódzka Rada Narodowa w Szczecinie prezydium 1951 Polska
  • Wojewódzka Rada Narodowa w Zielonej Górze 1950 Polska
  • Wojewódzki Urząd Urządzeń Rolnych w Zielonej Górze 1945 Polska
  • Wojska Ochrony Pogranicza 1945-1947 Polska
  • Geodezja praca zawodowa 1945 Polska
  • Osadnictwo Ziemia Lubuska 1945 Polska
  • Rolnictwo praca zawodowa 20 w. Polska
  • Akcja "Wisła" przesiedlenia ludności ukraińskiej 1947 Polska
  • Referendum 1946 Polska
  • Podziemie polityczne i zbrojne walki 1946-1947 Polska
  • Służba wojskowa 1945 Polska
  • Szkolnictwo wojskowe 1945 Polska
  • Ruch oporu wojna 1939-1945 II światowa Polska
  • Koleje praca zawodowa 20 w. Polska
  • Przesiedlenia ludności niemieckiej
  • Sejmy 20 w. Polska
  • Partie polityczne 20 w. Polska
  • Wojna 1939-1945 II światowa
  • Bieszczady walki z Ukraińską Powstańczą Armią
  • Bolesławiec m. przesiedlenia Niemców 1946
  • Bralin m. wojna 1939-1945 r.
  • Chodzież m. rolnictwo 1945
  • Gorzów Wielkopolski m. Ekspozytura Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego 1945
  • Gubin m. Powiatowa Rada Narodowa 1950
  • Gubin m. Powiatowy Urząd Ziemski 1945-1950
  • Hannover m. praca przymusowa 1944-1946 Niemcy
  • Hreiensen m. praca przymusowa 1944-1946 Niemcy
  • Miastko m. 1945
  • Morąg m. 1945
  • Oleśnictwo m. Państwowe Nieruchomości Ziemskie 1945
  • Poznań m. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 20 w.
  • Słupia pod Bralinem m. wojna 1939-1945 r.
  • Sulechowa m. urząd burmistrzowski 1945-1950
  • Suwałki m. ruch oporu 1939-1945
  • Suwałki m. wojna 1939-1945 r.
  • Szamotuły m. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 1949
  • Szczecinek m. Dyrekcja Okręgowej Kolei Państwowej 1945
  • Szczecinek m. PKP 1945
  • Szczecin m. zarząd kolei 1945
  • Szczecin m. PKP 1945
  • Szczecin m. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 1951
  • Szczecin m. Zarząd Portu 1948-1951
  • Trzcianka m. Urząd Repatriacyjny 1945
  • Trzcianka m. Powiatowy Urząd Ziemski 1945
  • Turek m. Polska Partia Robotnicza 1946
  • Turek m. Powiatowy Komitet Szkolenia Partyjnego 1946
  • Węgliniec m. przesiedlenia Niemców 1946
  • Zielona Góra m. Wojewódzki Urząd Urządzeń Rolnych 1945
  • Zielona Góra m. Oddział Pomiarów Rolnych Urzędu Ziemskiego 1945
  • Zielona Góra m. Urząd Ziemski 1945
  • Zielona Góra m. Wojewódzka Rada Narodowa 1950
  • Ziemia Lubuska Państwowy Zarząd Rolny 1945
  • Żnin m. Polska Partia Robotnicza 1945

MARC

 • 130 a Zbiór prac wykonanych
 • 240 a Zbiór prac wykonanych przez słuchaczy Zawodowego Studium Administracyjnego przy Uniwersytecie Poznańskim w latach 1964-1966, głównie wspomnień z okresu powojennego.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1965
 • 300 a 183 k. c 20x16 cm
 • 340 e poszyt
 • 520 a 5. ||Władysław Tomaszewski, |"Wysiedlenie ludności niemieckiej z terenów Dolnego Śląska. Wspomnienia." k. 46-49. Rejon Węglińca koło Bolesławca.
 • 520 a 4. ||Stanisław Mądrachowski, |"Moje wspomnienia z pracy w aparacie partyjnym od r. 1946 do r. 1950" k. 32-45. Działalność na terenie powiatu turkowskiego w okresie referendum i wyborów do sejmu, funkcja sekretarza Komitetu Powiatowego szkolenia partyjne, działalność na stanowisku I sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR w Szamotułach.
 • 520 a 3. ||Jakub Sieracki, |"Mój udział w organizowaniu terenowych organów władzy państwowej." k. 27-31. Tworzenie administracji gminnej i organizacji powiatowej PPR w Żninie w 1945 r.
 • 520 a 2. ||Helmut Bretsznajder, |"Moje wspomnienia z lat 1944-1946". k. 22-26 Pobyt na robotach w Kreiensen pod Hanowerem, wyzwolenie przez Amerykanów.
 • 520 a 1. ||Józef Bieniek, |"Słupia pod Bralinem i jej najbliższe okolice w okresie okupacji." k. 1-20
 • 520 a 13. ||Adolf Piasecki, |"Co zastałem i jak przebiegała moja praca od 1945-1950 roku" k. 145-149. Praca w charakterze geodety w Oddziale Pomiarów Rolnych Urzędu Ziemskiego w Zielonej Górze, wieś na Ziemi Lubuskiej w latach powojennych.
 • 520 a 11. ||Zdzisław Rzepecki, |"Moje wspomnienia z pracy w państwowych gospodarstwach rolnych do roku 1950." k. 122-130. Państwowe Nieruchomości Ziemskie, zespół Oleśnica pow. Chodzież, Państwowy Zarząd Rolny Ziemi Lubuskiej. Załączona fotokopia "Tymczasowego Regulaminu Państwowego Zarządu Rolnego Ziemi Lubuskiej" z 9 listopada 1945.
 • 520 a 10. ||Bolesław Krzyształowski, |"Historia powstania i organizacji D.O.K.P. w Szczecinie." k. 93-121. Wyjazd ekipy organizacyjnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej z Krakowa do Szczecina; organizacja DOKP w Szczecinku, przejęcie zarządu kolei w Szczecinie, odbudowa i rozbudowa linii kolejowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1949. W tym: Aneks I. "Skład osobowy pierwszych pionierów D.O.K.P. Szczecin i podległych jednostek służbowych. Aneks II. Aleksander Bendo, "Wspomnienia o pierwszych dniach (w 1945 roku) pracy w D.O.K.P. Szczecin." Aneks III. Teodor Wolny, "Wspomnienia o dniach 1945 r. na Ziemi Szczecińskiej."
 • 520 a 9. ||Jerzy Ziółkowski, |"Pamiętnik z lat 1945-1947." k. 83-92 Oficerska Szkoła Piechoty, służba wojskowa w Morągu na Mazurach, walka z podziemiem, ochrona referendum ludowego i wyborów do sejmu ustawodawczego, walki z bandami ukraińskimi w Bieszczadach.
 • 520 a 8. ||Stanisław Kimszal, |"Moje wspomnienia 1939-1957." k. 71-82 Okupacja hitlerowska w pow. suwalskim, ruch oporu na tym terenie, wcielenie do II Armii Wojska Polskiego, szkoła oficerska, służba w Wojskach Ochrony Pogranicza w latach 1945-1947, praca w Zarządzie Portu i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie.
 • 520 a 7. ||Aleksander Podgórski, |"Pierwsze dni wyzwolenia" k. 56-70. Poczatki życia polskiego w powiecie miasteckim w województwie koszalińskim w latach 1945-1947 na podstawie wspomnień i innych materiałów źródłowych.
 • 520 a 6. ||Kazimierz Kaźmierczyk, |"Wspomnienia z pierwszych dni po wyzwoleniu." k. 51-55. Praca na kolei, organizacja administracji i życia polskiego w Szczecinku, sytuacja w Szczecinie w 1945 r.
 • 520 a 18. ||Feliks Solski, |"Udział wojska w życiu politycznym i gospodarczym kraju w początkowym okresie władzy ludowej - na podstawie osobistych przeżyć. (Pamiętnik)". k. 172-183. Służba w Wojsku Ochrony Pogranicza w pow. raciborskim od 1945 r., ochrona ludności przed napadami, akcja propagandowa wojska w okresie referendum ludowego i wyborów do sejmu ustawodawczego.
 • 520 a 14. ||Władysław Machlowski, |"Wspomnienia z lat 1945-1950" k. 150-155. Praca w charakterze mierniczego w Powiatowym Urzędzie Ziemskim w Gubinie, stosunki na wsiach, rozwój miasta Gubina.
 • 520 a 12. ||Michał Sancewicz, |"Mój udział w kształtowaniu polskiej rzeczywistości na ziemiach odzyskanych od maja 1945 r. do 1960 r." k. 131-144 Praca w charakterze naczelnika Urzędu Repatriacyjnego w Trzciance i akcja osadnicza, objęcie funkcji kierownika Powiatowego Urzędu Ziemskiego, praca w Ekspozyturze Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego w Gorzowie Wielkopolskim, akcja osadnicza na Ziemi Lubuskiej, działalność na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Urządzeń Rolnych w Zielonej Górze.
 • 520 a 16. ||Maria Antonowicz, |"Pamiętnik z lat 1945-1950." k. 160-167. Osiedlenie w Szczecinie, praca w Zarządzie Miejskim, poźniej w Wydziale Osiedleńczym Urzędu Wojewódzkiego i uzupełnianie wykształcenia.
 • 520 a 15. ||Feliks Teteryen, |"Moje wspomnienia z okresu XX lecia PRL" k. 156-159. Zamieszkanie w Sulechowie i praca w charakterze palacza kotłowni siedziby jednostki wojskowej, objęcie urzędu burmistrza Sulechowa, praca w Powiatowej Radzie Narodowej tamże i w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Zielonej Górze.
 • 520 a 17. ||Witold Hope, |"Wspomnienia z lat 1945-1950." k. 169-171. Praca w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym w Stargardzie Szczecińskim, osadnictwo polskie na Pomorzu Zach., praca w Obwodowym Urzędzie Likwidacyjnym w Starogardzie, następnie w instytucjach handlowych Spółdzielni Spożywców tamże.
 • 541 c c d 1985 e 1
 • 546 a Pol.
 • 561 d BK 13252
 • 610 a [Druga] II ||Armia Wojska Polskiego 1944 Polska
 • 610 a Dyrekcja Okręgowej Kolei Państwowej w Szczecinku 1945 Polska
 • 610 a Ekspozytura Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego w Gorzowie Wielkopolskim 1945 Polska
 • 610 a Oficerska szkoła piechoty 1945 Polska
 • 610 a Państwowe Nieruchomości Ziemskie w Oleśnicy 1945 Polska
 • 610 a Państwowy Zarząd Rolny Ziemi Lubuskiej 1945 Polska
 • 610 a Polska Partia Robotnicza 1945 Polska
 • 610 a Powiatowa Rada Narodowa w Gubinie 1950 Polska
 • 610 a Powiatowy Komitet Szkolenia Partyjnego w Turku 1946 Polska
 • 610 a Powiatowy Urząd Ziemski w Gubinie 1945-1950 Polska
 • 610 a Powiatowy Urząd Ziemski w Trzciance 1945 Polska
 • 610 a Sejm 1947 Polska
 • 610 a Urząd burmistrzowski w Sulechowie 1945-1950 Polska
 • 610 a Urząd Repatriacyjny w Trzciance 1945 Polska
 • 610 a Urząd Ziemski w Zielonej Górze |Oddział Pomiarów Rolnych 1945 Polska
 • 610 a Wojewódzka Rada Narodowa w Szczecinie prezydium 1951 Polska
 • 610 a Wojewódzka Rada Narodowa w Zielonej Górze 1950 Polska
 • 610 a Wojewódzki Urząd Urządzeń Rolnych w Zielonej Górze 1945 Polska
 • 610 a Wojska Ochrony Pogranicza 1945-1947 Polska
 • 650 a Geodezja x praca zawodowa y 1945 z Polska
 • 650 a Osadnictwo x Ziemia Lubuska y 1945 z Polska
 • 650 a Rolnictwo x praca zawodowa y 20 w. z Polska
 • 650 a Akcja "Wisła" x przesiedlenia ludności ukraińskiej y 1947 z Polska
 • 650 a Referendum y 1946 z Polska
 • 650 a Podziemie polityczne i zbrojne x walki y 1946-1947 z Polska
 • 650 a Służba wojskowa y 1945 z Polska
 • 650 a Szkolnictwo wojskowe y 1945 z Polska
 • 650 a Ruch oporu x wojna 1939-1945 II światowa z Polska
 • 650 a Koleje x praca zawodowa y 20 w. z Polska
 • 650 a Przesiedlenia ludności niemieckiej
 • 650 a Sejmy y 20 w. z Polska
 • 650 a Partie polityczne y 20 w. z Polska
 • 650 a Wojna 1939-1945 II światowa
 • 651 a Bieszczady x walki z Ukraińską Powstańczą Armią
 • 651 a Bolesławiec m. x przesiedlenia Niemców y 1946
 • 651 a Bralin m. x wojna 1939-1945 r.
 • 651 a Chodzież m. x rolnictwo y 1945
 • 651 a Gorzów Wielkopolski m. x Ekspozytura Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego y 1945
 • 651 a Gubin m. x Powiatowa Rada Narodowa y 1950
 • 651 a Gubin m. x Powiatowy Urząd Ziemski y 1945-1950
 • 651 a Hannover m. x praca przymusowa y 1944-1946 z Niemcy
 • 651 a Hreiensen m. x praca przymusowa y 1944-1946 z Niemcy
 • 651 a Miastko m. y 1945
 • 651 a Morąg m. y 1945
 • 651 a Oleśnictwo m. x Państwowe Nieruchomości Ziemskie y 1945
 • 651 a Poznań m. x Uniwersytet im. Adama Mickiewicza y 20 w.
 • 651 a Słupia pod Bralinem m. x wojna 1939-1945 r.
 • 651 a Sulechowa m. x urząd burmistrzowski y 1945-1950
 • 651 a Suwałki m. x ruch oporu y 1939-1945
 • 651 a Suwałki m. x wojna 1939-1945 r.
 • 651 a Szamotuły m. x Polska Zjednoczona Partia Robotnicza y 1949
 • 651 a Szczecinek m. x Dyrekcja Okręgowej Kolei Państwowej y 1945
 • 651 a Szczecinek m. x PKP y 1945
 • 651 a Szczecin m. x zarząd kolei y 1945
 • 651 a Szczecin m. x PKP y 1945
 • 651 a Szczecin m. x Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej y 1951
 • 651 a Szczecin m. x Zarząd Portu y 1948-1951
 • 651 a Trzcianka m. x Urząd Repatriacyjny y 1945
 • 651 a Trzcianka m. x Powiatowy Urząd Ziemski y 1945
 • 651 a Turek m. x Polska Partia Robotnicza y 1946
 • 651 a Turek m. x Powiatowy Komitet Szkolenia Partyjnego y 1946
 • 651 a Węgliniec m. x przesiedlenia Niemców y 1946
 • 651 a Zielona Góra m. x Wojewódzki Urząd Urządzeń Rolnych y 1945
 • 651 a Zielona Góra m. x Oddział Pomiarów Rolnych Urzędu Ziemskiego y 1945
 • 651 a Zielona Góra m. x Urząd Ziemski y 1945
 • 651 a Zielona Góra m. x Wojewódzka Rada Narodowa y 1950
 • 651 a Ziemia Lubuska x Państwowy Zarząd Rolny y 1945
 • 651 a Żnin m. x Polska Partia Robotnicza y 1945
 • 700 a Bieniek Józef d 20 w.
 • 700 a Wolny Teodor d 20 w.
 • 700 a Bendo Aleksander d 20 w.
 • 700 a Solski Feliks d 20 w.
 • 700 a Hope Witold d 20 W.
 • 700 a Antonowicz Maria d 20 w.
 • 700 a Teteryen Feliks d 20 w.
 • 700 a Machlowski Władysław d 20 w.
 • 700 a Piasecki Adolf d 20 w.
 • 700 a Sancewicz Michał d 20 w.
 • 700 a Rzepecki Zdzisław d 20 w.
 • 700 a Krzyształowski Bolesław d 20 w.
 • 700 a Ziółkowski Jerzy d 20 w.
 • 700 a Kimszal Stanisław d 20 w.
 • 700 a Podgórski Aleksander d 20 w.
 • 700 a Kaźmierczyk Kazimierz d 20 w.
 • 700 a Tomaszewski Władysław d 20 w.
 • 700 a Mądrachowski Stanisław d 20 w.
 • 700 a Sieracki Jakub d 20 w.
 • 700 a Bretsznajder Helmut d 20 w.
 • 710 a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. |Zawodowe Studium Administracyjne 20 w. Polska
 • 852 j BK 14000

Indexes