Materiały dotyczące projektu "Polonica Series" oraz spółki wydawniczej "Polonica Publications Ltd.".

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 14196
 • Tytuł:
  • Spuścizna Jędrzeja Giertycha:
  • materiały biograficzne: działalność zawodowa
  • Materiały dotyczące projektu "Polonica Series" oraz spółki wydawniczej "Polonica Publications Ltd.".
 • Miejsce i czas powstania: Londyn 1958-1977
 • Opis fizyczny: 164 k. 32x21 cm i mn.
 • Oprawa: poszyt., luźne
 • Język: Ang., pol.
 • Zawartość: Zawiera: "List oko[!]lny do udziałowców" od Komitetu Organizacyjnego Wydawnictwa "Polonica Series" z 10.10.1958 r. k. 1. - Lista udziałowców "Polonica Series" k. 2. - Udziały do spółki wydawniczej mającej wydawać "Polonica Series" (Balicki J.J. - Betch S.? - Borysewicz Witold. - Balicki Klemens. - Gontarczyk Jan. - Górski Kazimierz. - Grabowski Export Import Ltd. - Grządziel Juliusz. - Kinastowski W. - Kitaszewski Bolesław i Henryk. - Koło SPK w Lund c/o B. Kurowski. - Konopacki Tadeusz. - Kornfeld Viktor. - Kosicki Zdzisław. - Król Zygmunt. - Koszpal J. - Kwiatkowski K. - Lach Józef. - Łatka Antoni. - Manturzyk A. - Marczewski Marceli. - Mazur Franciszek. - Morawski Stanisław. - Olendzki Paweł. - Orłowski Stefan. - Otfinowski Zbigniew J. - Pełczyński Jerzy. - Peszkowski Jerzy. - Pieronczyk Ludwik. - Pontificio Collegio Polacco (Semkowski Ludwik). - Poradowski Michał. - Prugar Kazimierz. - Prugar Marcin. - Rogiński Piotr. - Rubin Władysław. - Rybotycki W. - Siekiel-Zdzienicki Zby[!]gniew. - Sierz Aleksander F. - Sobotkiewicz Stanisław. - Soroka Wacław W. - Strzelecka Halina. - Szymankiewicz M. - Turski R. - Wańkowicz Melchior. - Wawrzynowicz L.T. - Weiss Jan. - Wróbel Andrzej. - Zielińska Zofia. - Żukowski Henryk. - Zybura Józef) k. 3-54. - List Jędrzeja Giertycha do NN z opisem projektu utworzenia spółki wydawniczej k. 55-56. - Certyfikat utworzenia spółki "Polonica Publications Limited" z 04.05.1960 r. k. 57. - Świadectwo udziałowe w spółce dla Jędrzeja Giertycha z 05.05.1960 r. k. 58. - Dwa egzemplarze "Memorandum of Association of Polonica Publications Limited" k. 59-74. - Relacja z przyjęcia z okazji rozpoczęcia działalności przez spółkę k. 75-76. - "Ad Interim Copyright" (zgoda na wydanie książek w j. ang. na terenie Stanów Zjednoczonych) z 1959 r. (dla książki Stanisława Żółkiewskiego: "Expedition to Moscow, A memoir") k. 77-78 i 1962 r. (dla książki Feliksa Konecznego: "On the Plurality of Civilisations") k. 79-81 + dwa niewypełnione egzemplarze aplikacji k. 82-85. - Sprawozdanie z działalności spółki (b.d.) k. 86-90. - Sprawozdanie z działalności spółki z 1965 r. (rkps i masz.) k. 91-96. - "Skreślenia wkładów w Polonica Publications" k. 97-98. - "Pro memoria" (informacja dotycząca pożyczek udzielonych przez P. Naruszewicza S. Jóźwiakowi dla potrzeb wydawniczych spółki) z ok. 1964 r. k. 99. - Rozliczenia wydatków spółki 1960-1977 k. 100-164
 • Proweniencja: "Z księgozbioru Jędrzeja Giertycha" - [piecz.]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Polonica Publications Ltd.
  • Anglia wydawnictwa polskie 1960-1977
  • Polonica Series
  • Wydawnictwa polskie

MARC

 • 240 a Spuścizna Jędrzeja Giertycha:
 • 243 a materiały biograficzne: działalność zawodowa
 • 245 a Materiały dotyczące projektu "Polonica Series" oraz spółki wydawniczej "Polonica Publications Ltd.".
 • 250 a Oryg., kop.
 • 260 a Londyn c 1958-1977 m London
 • 300 a 164 k. c 32x21 cm i mn.
 • 340 d rkps., masz., dr. e poszyt., luźne
 • 520 a Zawiera: "List oko[!]lny do udziałowców" od Komitetu Organizacyjnego Wydawnictwa "Polonica Series" z 10.10.1958 r. k. 1. - Lista udziałowców "Polonica Series" k. 2. - Udziały do spółki wydawniczej mającej wydawać "Polonica Series" (Balicki J.J. - Betch S.? - Borysewicz Witold. - Balicki Klemens. - Gontarczyk Jan. - Górski Kazimierz. - Grabowski Export Import Ltd. - Grządziel Juliusz. - Kinastowski W. - Kitaszewski Bolesław i Henryk. - Koło SPK w Lund c/o B. Kurowski. - Konopacki Tadeusz. - Kornfeld Viktor. - Kosicki Zdzisław. - Król Zygmunt. - Koszpal J. - Kwiatkowski K. - Lach Józef. - Łatka Antoni. - Manturzyk A. - Marczewski Marceli. - Mazur Franciszek. - Morawski Stanisław. - Olendzki Paweł. - Orłowski Stefan. - Otfinowski Zbigniew J. - Pełczyński Jerzy. - Peszkowski Jerzy. - Pieronczyk Ludwik. - Pontificio Collegio Polacco (Semkowski Ludwik). - Poradowski Michał. - Prugar Kazimierz. - Prugar Marcin. - Rogiński Piotr. - Rubin Władysław. - Rybotycki W. - Siekiel-Zdzienicki Zby[!]gniew. - Sierz Aleksander F. - Sobotkiewicz Stanisław. - Soroka Wacław W. - Strzelecka Halina. - Szymankiewicz M. - Turski R. - Wańkowicz Melchior. - Wawrzynowicz L.T. - Weiss Jan. - Wróbel Andrzej. - Zielińska Zofia. - Żukowski Henryk. - Zybura Józef) k. 3-54. - List Jędrzeja Giertycha do NN z opisem projektu utworzenia spółki wydawniczej k. 55-56. - Certyfikat utworzenia spółki "Polonica Publications Limited" z 04.05.1960 r. k. 57. - Świadectwo udziałowe w spółce dla Jędrzeja Giertycha z 05.05.1960 r. k. 58. - Dwa egzemplarze "Memorandum of Association of Polonica Publications Limited" k. 59-74. - Relacja z przyjęcia z okazji rozpoczęcia działalności przez spółkę k. 75-76. - "Ad Interim Copyright" (zgoda na wydanie książek w j. ang. na terenie Stanów Zjednoczonych) z 1959 r. (dla książki Stanisława Żółkiewskiego: "Expedition to Moscow, A memoir") k. 77-78 i 1962 r. (dla książki Feliksa Konecznego: "On the Plurality of Civilisations") k. 79-81 + dwa niewypełnione egzemplarze aplikacji k. 82-85. - Sprawozdanie z działalności spółki (b.d.) k. 86-90. - Sprawozdanie z działalności spółki z 1965 r. (rkps i masz.) k. 91-96. - "Skreślenia wkładów w Polonica Publications" k. 97-98. - "Pro memoria" (informacja dotycząca pożyczek udzielonych przez P. Naruszewicza S. Jóźwiakowi dla potrzeb wydawniczych spółki) z ok. 1964 r. k. 99. - Rozliczenia wydatków spółki 1960-1977 k. 100-164
 • 541 a Giertych Maciej b Kórnik c c d 2006 e 1587
 • 546 a Ang., pol.
 • 561 a "Z księgozbioru Jędrzeja Giertycha" - [piecz.] e piecz. m Londyn r 1993 w Giertych Jędrzej
 • 610 a Polonica Publications Ltd.
 • 651 a Anglia x wydawnictwa polskie y 1960-1977
 • 653 a Polonica Series
 • 653 a Wydawnictwa polskie
 • 700 a Pontificio Collegio Polacco
 • 700 a Balicki J.J.
 • 700 a Betch S.?
 • 700 a Borysewicz Witold
 • 700 a Balicki Klemens
 • 700 a Gontarczyk Jan
 • 700 a Górski Kazimierz
 • 700 a Grabowski Export Import Ltd.
 • 700 a Grządziel Juliusz
 • 700 a Kinastowski W.
 • 700 a Kitaszewski Bolesław
 • 700 a Kitaszewski Henryk
 • 700 a Koło SPK w Lund c/o
 • 700 a Kurowski B.
 • 700 a Konopacki Tadeusz
 • 700 a Kornfeld Viktor
 • 700 a Kosicki Zdzisław
 • 700 a Król Zygmunt
 • 700 a Koszpal J.
 • 700 a Kwiatkowski K.
 • 700 a Lach Józef
 • 700 a Łatka Antoni
 • 700 a Manturzyk A.
 • 700 a Marczewski Marceli
 • 700 a Mazur Franciszek
 • 700 a Morawski Stanisław
 • 700 a Olendzki Paweł
 • 700 a Orłowski Stefan
 • 700 a Otfinowski Zbigniew J.
 • 700 a Pełczyński Jerzy
 • 700 a Peszkowski Jerzy
 • 700 a Pieronczyk Ludwik
 • 700 a Semkowski Ludwik
 • 700 a Poradowski Michał
 • 700 a Prugar Kazimierz
 • 700 a Prugar Marcin
 • 700 a Rogiński Piotr
 • 700 a Rubin Władysław
 • 700 a Rybotycki W.
 • 700 a Siekiel-Zdzienicki Zbigniew
 • 700 a Sierz Aleksander F.
 • 700 a Sobotkiewicz Stanisław
 • 700 a Soroka Wacław W.
 • 700 a Strzelecka Halina
 • 700 a Szymankiewicz M.
 • 700 a Turski R.
 • 700 a Wańkowicz Melchior
 • 700 a Wawrzynowicz L.T.
 • 700 a Weiss Jan
 • 700 a Wróbel Andrzej
 • 700 a Zielińska Zofia
 • 700 a Żukowski Henryk
 • 700 a Zybura Józef
 • 740 a Relacja z rozpoczęcia działalności przez spółkę
 • 740 a Certyfikat utworzenia spółki "Polonica Publications Limited"
 • 740 a Świadectwo udziałowe spółki "Polonica Publications Ltd."
 • 740 a Memorandum of Association of Polonica Publications Limited
 • 740 a Rozliczenia wydatków spółki "Polonica Publications Ltd."
 • 740 a Pro memoria (dot. pożyczek udzielonych spółce "Polonica Publications Ltd.")
 • 740 a Skreślenia wkładów w "Polonica Publications Ltd."
 • 740 a Sprawozdanie z działalności spółki "Polonica Publications Ltd."
 • 740 a Ad Interim Copyright (zgoda na wydanie książek w j. ang. na terenie Stanów Zjednoczonych)
 • 740 a List oko[!]lny do udziałowców "Polonica Series"
 • 740 a Lista udziałowców "Polonica Series"
 • 740 a Udziały do spółki wydawniczej mającej wydawać "Polonica Series"
 • 740 a List Jędrzeja Giertycha z opisem projektu spółki wydawniczej
 • 852 j BK 14196
 • 999 a EN

Indexes