Artykuły Kazimierza Jasińskiego wraz z materiałami warsztatowymi

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 14609
 • Kopie: CD 321a
 • Autor: Jasiński, Kazimierz (1920-1997)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
  • Materiały dotyczące pracy naukowej
  • Artykuły Kazimierza Jasińskiego wraz z materiałami warsztatowymi
 • Miejsce i czas powstania: Toruń 20 w.
 • Opis fizyczny: 420 k. + 2 teczki 30x21 cm i mn.
 • Oprawa: Luźne.
 • Język: Pol., łac., niem.
 • Zawartość:
  • "Rodowód Piastów mazowieckich" (fragm. nadbitki) k. 1-193. na marginesach odręczne poprawki autora.
  • "Przywilej księcia pomorskiego Świętopełka dla dominikanów z 22.01.1227 r." k. 194-379, rkps, masz. (2 redakcje tekstu z poprawkami autora, w tym jedna niepełna), nadbitki (2x), materiały warsztatowe w tym: k. 247 dwie klatki mf oraz listy K. Jasińskiego: 1x do Archiwum Państwowego w Gdańsku z 1988 (k. 304), do [Heinza Lingenberga ?] (2x) z 1987 i 1988 (k. 378, 379) oraz list od Janiny Gawrysiakowej do K. Jasińskiego z 1985 (k. 246).
  • "Dokumenty biskupa kujawskiego Michała dla dominikanów w Gdańsku. Kwestia datacji" k. 380-420, rkps, masz., materiały warsztatowe w tym korespondencja do K. Jasińskiego: 3x listy od redaktorów księgi pamiątkowej poświęconej Józefowi Szymańskiemu - 2x od Jerzego Korolca z 1988, 1x od Piotra Dymmela z 1989; 2x od Heinza Lingenberga z 1988 i 1993; od Henryka Polaka (Archiwum Państwowe w Gdańsku) z 1986; 2 listy K. Jasińskiego do [Heinza Lingenberga] z 1988 i 1989.
 • Proweniencja: Dar Tomasza Jasińskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Michał bp kujawski 13 w.
  • Piastowie (ród) genealogia
  • Świętopełk II Wielki (książę Pomorza Gdańskiego) (ca 1200-1266)
  • dominikanie 13 w. Gdańsk
  • Genealogia Piastów
  • Historia 13 w. Pomorze Gdańskie
 • Uwagi: Wg spisu K. Jasińskiego teczki 20(a) i 21(a).

MARC

 • 001 a BK
 • 100 a Jasiński, Kazimierz d (1920-1997)
 • 240 a Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
 • 243 a Materiały dotyczące pracy naukowej
 • 245 a Artykuły Kazimierza Jasińskiego wraz z materiałami warsztatowymi
 • 260 a Toruń c 20 w.
 • 300 a 420 k. + 2 teczki c 30x21 cm i mn.
 • 340 e Luźne.
 • 500 a Wg spisu K. Jasińskiego teczki 20(a) i 21(a).
 • 520 a "Rodowód Piastów mazowieckich" (fragm. nadbitki) k. 1-193. na marginesach odręczne poprawki autora.
 • 520 a "Przywilej księcia pomorskiego Świętopełka dla dominikanów z 22.01.1227 r." k. 194-379, rkps, masz. (2 redakcje tekstu z poprawkami autora, w tym jedna niepełna), nadbitki (2x), materiały warsztatowe w tym: k. 247 dwie klatki mf oraz listy K. Jasińskiego: 1x do Archiwum Państwowego w Gdańsku z 1988 (k. 304), do [Heinza Lingenberga ?] (2x) z 1987 i 1988 (k. 378, 379) oraz list od Janiny Gawrysiakowej do K. Jasińskiego z 1985 (k. 246).
 • 520 a "Dokumenty biskupa kujawskiego Michała dla dominikanów w Gdańsku. Kwestia datacji" k. 380-420, rkps, masz., materiały warsztatowe w tym korespondencja do K. Jasińskiego: 3x listy od redaktorów księgi pamiątkowej poświęconej Józefowi Szymańskiemu - 2x od Jerzego Korolca z 1988, 1x od Piotra Dymmela z 1989; 2x od Heinza Lingenberga z 1988 i 1993; od Henryka Polaka (Archiwum Państwowe w Gdańsku) z 1986; 2 listy K. Jasińskiego do [Heinza Lingenberga] z 1988 i 1989.
 • 530 d CD 321a
 • 541 c c
 • 546 a Pol., łac., niem.
 • 561 a Dar Tomasza Jasińskiego w Jasiński, Tomasz (1951- ).
 • 600 a Michał c bp kujawski d 13 w.
 • 600 a Piastowie c (ród) x genealogia
 • 600 a Świętopełk b II Wielki c (książę Pomorza Gdańskiego) d (ca 1200-1266)
 • 650 a dominikanie y 13 w. z Gdańsk
 • 650 a Genealogia x Piastów
 • 650 a Historia y 13 w. z Pomorze Gdańskie
 • 700 a Dymmel, Piotr c historyk d (1954- )
 • 700 a Gawrysiak, Janina c historyk
 • 700 a Korolec, Jerzy c historyk d (1933-2000)
 • 700 a Lingenberg, Heinz c historyk d 1927-1996
 • 700 a Polak, Henryk c historyk
 • 710 a Archiwum Państwowe w Gdańsku
 • 740 a Rodowód Piastów mazowieckich
 • 740 a Przywilej księcia pomorskiego Świętopełka dla dominikanów z 22.01.1227 r.
 • 740 a Dokumenty biskupa kujawskiego Michała dla dominikanów w Gdańsku. Kwestia datacji.
 • 852 j BK 14609
 • 999 a AK