Artykuły Kazimierza Jasińskiego

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 14644
 • Autor: Jasiński, Kazimierz (1920-1997)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
  • Materiały dotyczące pracy naukowej
  • Artykuły Kazimierza Jasińskiego
 • Miejsce i czas powstania: Toruń 20 w.
 • Opis fizyczny: 378 k. + 6 teczek 30x21 cm i mn.
 • Oprawa: Luźne
 • Język: Pol., niem., łac.
 • Zawartość:
  • "Uwagi nad kancelarią Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Na marginesie Karola Maleczyńskiego: 'Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich'" (k. 280-316), masz. z odręcznymim poprawkami autora
  • "Wielkopolskie posiadłości Henryków śląskich: Brodatego i Pobożnego" (k. 212-245), masz., materiały warsztatowe
  • "Imię Aleksander wśród potomstwa Olgierda" (k. 246-279), masz. z poprawkami autora; materiały warsztatowe w tym list z 1974 od Stanisława Trawkowskiego.
  • "Uwagi o Mieszku, pierwszym księciu cieszyńskim", rkps, masz. (k. 128-164) materiały warsztatowe w tym 4 listy od Idziego Panica z 1990
  • "Podłoże polityczne pomorsko-śląskich koligacji dynastycznych 1316-1325/1328", masz., (k. 112- 127).
  • "Studia nad wielkopolskim stronnictwem książęcym w połowie XIII wieku (najbliżsi współpracownicy Przemysła I do 1253 r.)" (k. 51-111), masz., materiały warsztatowe w tym korespondencja: z Instytutu Historii PAN: 1 list podpisany przez Stefana Kuczyńskiego i Ryszarda Kiersnowskiego z 1977, 3 listy podpisane przez Stefana Kuczyńskiego z 1977, 1978, 1981; 1x list K. Jasińskiego do PWN Redakcji Historii.
  • "Średniowiecze powszechne i Polski" 50 k., masz., rkps (streszczenie), materiały warsztatowe.
  • "'Annales Poloniae' Jana Długosza jako źródło do genealogii Piastów" (k. 165-211) masz., materiały warsztatowe w nich m.in. "Uwagi nad 'Dziejami Polski' Jana Długosza" k. 205 (fragm.) autorstwa K. Jasińskiego oraz korespondencja: 5 listów z IH UJ oraz Komitetu Reedycji Dzieł Jana Długosza Oddział PAN w Krakowie z lat 1978 (3x) podpisane przez Stanisława Gawędę i z 1975 (2x) od NN oraz listy K. Jasińskiego do: 1x IH UJ i Komitetu Reedycji Dzieł Jana Długosza z 1975, 2x do Stanisława Gawędy z 1978, 1x do PWN z 1980.
  • "Śląsk w polityce Kazimierza Wielkiego. Komunikat" (k. 371-378) , nadbitka (2 egz.) ze "Sprawozdań Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego" (1971, tom 26); dołączone listy: 3x z Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego z 1971 podpisane przez Stanisława Michałkiewicza (2x) i przez NN (1x); list K. Jasińskiego do Stanisława Michałkiewicza.
  • "Tragedia rogozińska w 1296 r. na tle rywalizacji wielkopolsko-brandenburskiej o Pomorze Gdańskie", masz. (317-370)
 • Proweniencja: Dar Tomasza Jasińskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Długosz, Jan (1415-1480)
  • Henryk Pobożny książę śląski, wielkopolski i małopolski (ca 1196-1241)
  • Henryk Brodaty książę śląski (ca 1168-1238)
  • Kazimierz Wielki król Polski (1310-1370)
  • Mieszko cieszyński (1252/1256-ca 1315)
  • Olgierd wielki książę litewski (ca 1296-1377)
  • Annales seu Chronicae inclyti regni Poloniae
  • Polityka dynastyczna Pomorze 14 w. a Śląsk
  • Historia średniowieczna
  • Pomorze a Śląsk 14 w.
  • Śląsk historia 14 w.
  • Wielkopolska historia 12-13 w.

MARC

 • 001 a BK
 • 100 a Jasiński, Kazimierz d (1920-1997)
 • 240 a Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
 • 243 a Materiały dotyczące pracy naukowej
 • 245 a Artykuły Kazimierza Jasińskiego
 • 260 a Toruń c 20 w.
 • 300 a 378 k. + 6 teczek c 30x21 cm i mn.
 • 340 e Luźne
 • 520 a "Uwagi nad kancelarią Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Na marginesie Karola Maleczyńskiego: 'Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich'" (k. 280-316), masz. z odręcznymim poprawkami autora
 • 520 a "Wielkopolskie posiadłości Henryków śląskich: Brodatego i Pobożnego" (k. 212-245), masz., materiały warsztatowe
 • 520 a "Imię Aleksander wśród potomstwa Olgierda" (k. 246-279), masz. z poprawkami autora; materiały warsztatowe w tym list z 1974 od Stanisława Trawkowskiego.
 • 520 a "Uwagi o Mieszku, pierwszym księciu cieszyńskim", rkps, masz. (k. 128-164) materiały warsztatowe w tym 4 listy od Idziego Panica z 1990
 • 520 a "Podłoże polityczne pomorsko-śląskich koligacji dynastycznych 1316-1325/1328", masz., (k. 112- 127).
 • 520 a "Studia nad wielkopolskim stronnictwem książęcym w połowie XIII wieku (najbliżsi współpracownicy Przemysła I do 1253 r.)" (k. 51-111), masz., materiały warsztatowe w tym korespondencja: z Instytutu Historii PAN: 1 list podpisany przez Stefana Kuczyńskiego i Ryszarda Kiersnowskiego z 1977, 3 listy podpisane przez Stefana Kuczyńskiego z 1977, 1978, 1981; 1x list K. Jasińskiego do PWN Redakcji Historii.
 • 520 a "Średniowiecze powszechne i Polski" 50 k., masz., rkps (streszczenie), materiały warsztatowe.
 • 520 a "'Annales Poloniae' Jana Długosza jako źródło do genealogii Piastów" (k. 165-211) masz., materiały warsztatowe w nich m.in. "Uwagi nad 'Dziejami Polski' Jana Długosza" k. 205 (fragm.) autorstwa K. Jasińskiego oraz korespondencja: 5 listów z IH UJ oraz Komitetu Reedycji Dzieł Jana Długosza Oddział PAN w Krakowie z lat 1978 (3x) podpisane przez Stanisława Gawędę i z 1975 (2x) od NN oraz listy K. Jasińskiego do: 1x IH UJ i Komitetu Reedycji Dzieł Jana Długosza z 1975, 2x do Stanisława Gawędy z 1978, 1x do PWN z 1980.
 • 520 a "Śląsk w polityce Kazimierza Wielkiego. Komunikat" (k. 371-378) , nadbitka (2 egz.) ze "Sprawozdań Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego" (1971, tom 26); dołączone listy: 3x z Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego z 1971 podpisane przez Stanisława Michałkiewicza (2x) i przez NN (1x); list K. Jasińskiego do Stanisława Michałkiewicza.
 • 520 a "Tragedia rogozińska w 1296 r. na tle rywalizacji wielkopolsko-brandenburskiej o Pomorze Gdańskie", masz. (317-370)
 • 541 c c
 • 546 a Pol., niem., łac.
 • 561 a Dar Tomasza Jasińskiego w Jasiński, Tomasz (1951- )
 • 600 a Długosz, Jan d (1415-1480)
 • 600 a Henryk b Pobożny c książę śląski, wielkopolski i małopolski d (ca 1196-1241)
 • 600 a Henryk b Brodaty c książę śląski d (ca 1168-1238)
 • 600 a Kazimierz Wielki c król Polski d (1310-1370)
 • 600 a Mieszko cieszyński d (1252/1256-ca 1315)
 • 600 a Olgierd c wielki książę litewski d (ca 1296-1377)
 • 630 a Annales seu Chronicae inclyti regni Poloniae
 • 650 a Polityka dynastyczna x Pomorze y 14 w. z a Śląsk
 • 650 a Historia średniowieczna
 • 651 a Pomorze x a Śląsk y 14 w.
 • 651 a Śląsk x historia y 14 w.
 • 651 a Wielkopolska x historia y 12-13 w.
 • 700 a Panic, Idzi c historyk d (1952- )
 • 700 a Michałkiewicz, Stanisław c historyk d (1925-1985)
 • 700 a Trawkowski, Stanisław c historyk d (1920-2008)
 • 700 a Gawęda, Stanisław c historyk d (1914-1994)
 • 700 a Kuczyński, Stefan Krzysztof c historyk d (1938-2010)
 • 700 a Kiersnowski, Ryszard c historyk d (1925-2006)
 • 710 a Polska Akademia Nauk b Instytut Historii
 • 710 a Instytut Historii UJ
 • 710 a Komitet Reedycji Dzieł Jana Długosza Oddział w Krakowie
 • 710 a Państwowe Wydawnictwo Naukowe b Redakcja Historyczna
 • 710 a Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
 • 740 a Uwagi o Mieszku, pierwszym księciu cieszyńskim
 • 740 a Wielkopolskie posiadłości Henryków śląskich: Brodatego i Pobożnego
 • 740 a Imię Aleksander wśród potomstwa Olgierda
 • 740 a Śląsk w polityce Kazimierza Wielkiego. Komunikat
 • 740 a Tragedia rogozińska w 1296 r. na tle rywalizacji wielkopolsko-brandenburskiej o Pomorze Gdańskie
 • 740 a Uwagi nad kancelarią Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Na marginesie Karola Maleczyńskiego: "Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich"
 • 740 a Studia nad wielkopolskim stronnictwem książęcym w połowie XIII wieku (najbliżsi współpracownicy Przemysła I do 1253 r.)
 • 740 a Podłoże polityczne pomorsko-śląskich koligacji dynastycznych 1316-1325/1328
 • 740 a Średniowiecze powszechne i Polski
 • 740 a Annales Poloniae Jana Długosza jako źródło do genealogii Piastów
 • 852 j BK 14644
 • 999 a AK

Indexes