Recenzje autorstwa Kazimierza Jasińskiego

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 14683
 • Autor: Jasiński, Kazimierz (1920-1997)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
  • Materiały dotyczące pracy naukowej
  • Recenzje autorstwa Kazimierza Jasińskiego
 • Miejsce i czas powstania: Toruń: 20 w.
 • Opis fizyczny: 247 k. 51x35 cm i mn.
 • Oprawa: Luźne.
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • - "Ordines militares. Colloquia Torunensia Historica" t. VII, IX (k. 167-172); - "Regesty śląskie" t. I "1343-1348" (k. 173-180), t. II "1349-1354" (k. 181-189);- "Słownik nauk pomocniczych historii", oprac. J. Szymański (k. 190-197), dołączony list K.J. do J. Szymańskiego z 1971; - "Studia z dziejów polityki dynastycznej (XIII-XVII w.), pod red. J. Śliwińskiego (k. 198-199); - "Studia z dziejów średniowiecza polskiego i powszechnego", pod red. W. Korty (k. 200-206), dołączone mat. warsztatowe; "Studia z historii średniowiecznej", pod red. W. Korty (k. 207-218);- "Toruń dawny i dzisiejszy", pod red. M. Biskupa (k. 219-223); - "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Historia", nr 14 (k. 224-227); - Zbiór prac poświęconych romańskim zabytkom strzeleńskim oraz początkom klasztoru norbertańskiego w Strzelnie (k. 228-229).
  • Recenzje prac zbiorowych: "Acta Universitatis Wratislaviensis" t. XXVI (k. 1-6); t. XXX (k. 7-12); t. XXXIII (k. 13-21); t. XXXIX (k. 22-28); - "Acta Universitatis Nicolai Copernici, z. XVII (k. 30-37); - Corpus Inscriptionum Poloniae, t. 9, Województwo olsztyńskie, z. 1. Lubawa i okolice (k. 38-39); - "Diplomatarium Danicum", Kopenhaga 1938-1960 (k. 40-43); - "Dyplomatyka wieków średnich", pod red. M. Bielińskiej i K. Maleczyńskiego (k. 45-118), dołączone obszerne mat. warsztatowe wraz z listem do K.J. od Tadeusza Manteuffla z 1968; - "Folia Historica" pod red. S. Zajączkowskiego (k. 119-124), dołączony list do K.J. od Jarosława Kity (sekretarz FH) z 1990; - "Genealogia - studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi" (k. 125-138); - Opinia w sprawie publikacji indeksów do dzieł Adama Bonieckiego "Herbarz polski" (Warszawa 1899), Seweryna Uruskiego "Rodzina. Herbarz szlachty polskiej" (Warszawa 1904), Teodora Żychlińskiego "Złota księga szlachty polskiej" (Poznań 1879) (k. 139-149); do mat. warsztatowych dołączone listy do K.J. od Edwarda von Schlesingera z 1986; - "Książęta i księżne górnośląscy" (k. 150-166), dołączone 3 listy od Antoniego Barciaka do K.J. z 1993
  • Opinie o projektach naukowych i popularyzatorskich: opinia o projekcie zorganizowania konferencji naukowej "Dziejopisarstwo w Europie Środkowej" (k. 230); - Opinia w sprawie utworzenia Włocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (obecnie: Włocławskie Towarzystwo Naukowe) (k. 231-232); - Komitet Badań Naukowych - recenzje projektów naukowo-badawczych (k. 233-244), do mat. warsztatowych dołączony list do K.J. od Jana Frąckowiaka (KBN) z 1991; - Opinia w sprawie tekstu tablic upamiętniających Piastów pochowanych w kaplicy zamkowej św. Jadwigi w Brzegu (k. 245-247).
 • Proweniencja: Dar Tomasza Jasińskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bielińska, Maria historyk, archiwista (1918- )
  • Biskup, Marian mediewista (1922-2012)
  • Korta, Wacław historyk (1919-1999)
  • Maleczyński, Karol historyk (1897-1968)
  • Śliwiński, Józef historyk (1947- )
  • Szymański, Józef historyk (1931-2011)
  • Zajączkowski, Stanisław historyk (1931-2014)
  • Komitet Badań Naukowych
  • Włocławskie Towarzystwo Naukowe
  • Brzeg (woj. opolskie)

MARC

 • 001 a BK
 • 100 a Jasiński, Kazimierz d (1920-1997)
 • 240 a Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
 • 243 a Materiały dotyczące pracy naukowej
 • 245 a Recenzje autorstwa Kazimierza Jasińskiego
 • 260 a Toruń: c 20 w.
 • 300 a 247 k. c 51x35 cm i mn.
 • 340 d Rkps, masz. kserokopie. e Luźne.
 • 520 a - "Ordines militares. Colloquia Torunensia Historica" t. VII, IX (k. 167-172); - "Regesty śląskie" t. I "1343-1348" (k. 173-180), t. II "1349-1354" (k. 181-189);- "Słownik nauk pomocniczych historii", oprac. J. Szymański (k. 190-197), dołączony list K.J. do J. Szymańskiego z 1971; - "Studia z dziejów polityki dynastycznej (XIII-XVII w.), pod red. J. Śliwińskiego (k. 198-199); - "Studia z dziejów średniowiecza polskiego i powszechnego", pod red. W. Korty (k. 200-206), dołączone mat. warsztatowe; "Studia z historii średniowiecznej", pod red. W. Korty (k. 207-218);- "Toruń dawny i dzisiejszy", pod red. M. Biskupa (k. 219-223); - "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Historia", nr 14 (k. 224-227); - Zbiór prac poświęconych romańskim zabytkom strzeleńskim oraz początkom klasztoru norbertańskiego w Strzelnie (k. 228-229).
 • 520 a Recenzje prac zbiorowych: "Acta Universitatis Wratislaviensis" t. XXVI (k. 1-6); t. XXX (k. 7-12); t. XXXIII (k. 13-21); t. XXXIX (k. 22-28); - "Acta Universitatis Nicolai Copernici, z. XVII (k. 30-37); - Corpus Inscriptionum Poloniae, t. 9, Województwo olsztyńskie, z. 1. Lubawa i okolice (k. 38-39); - "Diplomatarium Danicum", Kopenhaga 1938-1960 (k. 40-43); - "Dyplomatyka wieków średnich", pod red. M. Bielińskiej i K. Maleczyńskiego (k. 45-118), dołączone obszerne mat. warsztatowe wraz z listem do K.J. od Tadeusza Manteuffla z 1968; - "Folia Historica" pod red. S. Zajączkowskiego (k. 119-124), dołączony list do K.J. od Jarosława Kity (sekretarz FH) z 1990; - "Genealogia - studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi" (k. 125-138); - Opinia w sprawie publikacji indeksów do dzieł Adama Bonieckiego "Herbarz polski" (Warszawa 1899), Seweryna Uruskiego "Rodzina. Herbarz szlachty polskiej" (Warszawa 1904), Teodora Żychlińskiego "Złota księga szlachty polskiej" (Poznań 1879) (k. 139-149); do mat. warsztatowych dołączone listy do K.J. od Edwarda von Schlesingera z 1986; - "Książęta i księżne górnośląscy" (k. 150-166), dołączone 3 listy od Antoniego Barciaka do K.J. z 1993
 • 520 a Opinie o projektach naukowych i popularyzatorskich: opinia o projekcie zorganizowania konferencji naukowej "Dziejopisarstwo w Europie Środkowej" (k. 230); - Opinia w sprawie utworzenia Włocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (obecnie: Włocławskie Towarzystwo Naukowe) (k. 231-232); - Komitet Badań Naukowych - recenzje projektów naukowo-badawczych (k. 233-244), do mat. warsztatowych dołączony list do K.J. od Jana Frąckowiaka (KBN) z 1991; - Opinia w sprawie tekstu tablic upamiętniających Piastów pochowanych w kaplicy zamkowej św. Jadwigi w Brzegu (k. 245-247).
 • 541 c c
 • 546 a Pol.
 • 561 a Dar Tomasza Jasińskiego w Jasiński, Tomasz (1951- )
 • 600 a Bielińska, Maria c historyk, archiwista d (1918- )
 • 600 a Biskup, Marian c mediewista d (1922-2012)
 • 600 a Korta, Wacław c historyk d (1919-1999)
 • 600 a Maleczyński, Karol c historyk d (1897-1968)
 • 600 a Śliwiński, Józef c historyk d (1947- )
 • 600 a Szymański, Józef c historyk d (1931-2011)
 • 600 a Zajączkowski, Stanisław c historyk d (1931-2014)
 • 610 a Komitet Badań Naukowych
 • 610 a Włocławskie Towarzystwo Naukowe
 • 651 a Brzeg (woj. opolskie)
 • 700 a Barciak, Antoni c historyk d (1947- )
 • 700 a Frąckowiak, Jan c sekretarz w Komitecie Badań Naukowych
 • 700 a Kita, Jarosław c historyk, redaktor "Folia Historica" d (1960- )
 • 700 a Manteuffel, Tadeusz c mediewista d (1902-1970)
 • 700 a Schlesinger, Edward von c dyrektor Ośrodka Kultury Polskiej w Bonn
 • 700 a Szymański, Józef c historyk d (1931-2011)
 • 710 a Komitet Badań Naukowych
 • 740 a Ordines militares. Colloquia Torunensia Historica, t. VII, IX
 • 740 a Diplomatarium Danicum. Kopenhaga 1938-1960
 • 740 a Dyplomatyka wieków średnich. M. Bielińska, K. Maleczyński
 • 740 a Opinie o projektach naukowych i popularyzatorskich
 • 740 a Recenzje prac zbiorowych
 • 740 a Dziejopisarstwo w Europie Środkowej
 • 740 a Zbiór prac poświęcony romańskim zabytkom strzeleńskim oraz początkom klasztoru norbertańskiego w Strzelnie
 • 740 a Toruń dawny i dzisiejszy, pod red. M. Biskupa
 • 740 a Studia z dziejów średniowiecza polskiego i powszechnego, pod red. W. Korty
 • 740 a Studia z dziejów polityki dynastycznej (XIII-XVII w.), pod red. J. Śliwińskiego
 • 740 a Słownik nauk pomocniczych historii. Oprac. J. Szymański
 • 740 a Regesty śląskie 1349-1354
 • 740 a Regesty śląskie 1343-1348
 • 740 a Książęta i księżne górnośląscy
 • 740 a Publikacja indeksów do polskich prac genealogicznych
 • 740 a Acta Universitatis Wratislaviensis, t. XXVI, XXX, XXXIII
 • 740 a Acta Universitatis Nicolai Copernici, t. XVII
 • 740 a Corpus Inscriptionum Poloniae p Wojewówdztwo olsztyńskie. Z. 1. Lubawa i okolice
 • 740 a Folia Historica
 • 740 a Zeszyty naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Historia, nr 14
 • 740 a Genealogia - studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym
 • 852 j BK 14683
 • 999 a AK

Indexes