Kolekcja akt z czasów Stefana Batorego.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01538
 • Kopie: Mf 40
 • Tytuł: Kolekcja akt z czasów Stefana Batorego.
 • Miejsce i czas powstania: 16-17 w.
 • Opis fizyczny: [IV], 83, [V-VII] k. 46x36 cm i mn.
 • Oprawa: Skóra brązowa, XXI w.
 • Język: Łac., pol., niem., ruski, włoski cyrylica
 • Zawartość:
  • 67v. czysta.
  • Res Moscovitae, k. 1-8
  • Tłumaczenie listu Króla Stefana Batorego w R. 1576 pisanego od Iwana Cara Moskiewskiego, k. 9-12v.
  • Oratio Stephane[!] Bathorei ad Senatum, k. 13-14v.
  • Oratio Stephani Bathorei Regiam Authoritatem contra Senatum Liberius dicentem defendentis, k. 15-15v.
  • Oratio Responsoria Joannis Zamoyscii, k. 15-15v.
  • List od Jana do Piotra Dunina Wolskiego 1576, k. 16-17v.
  • List S. Batorego do senatorów i stanu rycerskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego 31 III 1576, k. 18-18v.
  • List S. Batorego do J. Chodkiewicza, polecający S. Zborowskiego na zarządcę zamków w Inflantach 1576, k. 20-20v.
  • List S. Batorego do J. Chodkiewicza 29 VI 1577, k. 21-22v.
  • List S. Batorego do J. Chodkiewicza 10 IX 1577, k. 23-24v.
  • List przypowiedni S. Batorego do mieszkańców Inflant w jęz. ruskim 1577, k. 25-26v.
  • List A. Zborowskiego do "Pani Krakowskiej" 1575 lub 1578, k. 27-27v.
  • List S. Batorego do J. Chodkiewicza 7 VII 1578, k. 28-29v.
  • List S. Batorego do Andrzeja Górki 13 X 1578, k. 30-31v.
  • List Piotra Grodzickiego do Stanisława Górki 19 X 1578, k. 32-33v.
  • List Wacława Agryppy do Krzysztofa Radziwiłła 17 I 1579), k. 34-35v.
  • Przepis listu Cesarza Tureckie[g]o, k. 34-35v.
  • Uniwersał S. Batorego dotyczący rekrutowania piechoty wybranieckiej 29 IX 1579, k. 36-36v.
  • List Anny Jagiellonki do Ewy ks. siewierskiej i krakowskiej 12 IX 1579, k. 37-38v.
  • Regestr listow Moskiewskich mieniannych od kogo i komu oddanych, k. 39-39v.
  • Uniwersał[?] Stanisława Radziwiłła, k. 40-42.
  • List Daniela Moretto 24 VI 1580, k. 43-44v.
  • Zalecenia dotyczące naprawy i umocnienia zamków w Inflantach III-V 1582, k. 45-47v.
  • K. 48-48v. czysta.
  • Czo za prawo X. Litewskie ma do Ziemie Inflianczki a poliaczi do niei nicz niemaią, k. 49-52v.
  • Regno[!] Regiae Maiestati domino et coniugi nostro obseruandissimo, k. 53-54v.
  • List Stanisława Jabrzykowskiego[?] do Anny Jagiellonki, b.d., k. 57-57v.
  • List A. Zborowskiego do J. Zborowskiego, k. 58-59v.
  • List P. Myszkowskiego do J. Zborowskiego 7 X 1584, k. 60-61v.
  • Statut de Banÿtis [...]" w sprawie S. Zborowskiego, k. 62-63v.
  • Uniwersał S. Batorego w sprawie J. Radziwiłła 18 III 1586, k. 64-64a.
  • List Papiniana Leopardiego do kardynała Bartholomea de Somlio[?], k. 65-66v.
  • Zeznanie Andrzeja Szapii [Szafii?] w związku z przyjęciem pieniędzy od A. Zborowskiego 1586, k. 67 k.
  • List S. Batorego do J. Chodkiewicza 13 II 1577, k. 68-68v.
  • K. 69v. czysta.
  • Uniwersał J. Dulskiego podskarbiego koronnego, cedujący uprawnienia celne na rzecz podskarbiego dwornego 11 IV 1586, k. 70, 71v.
  • K. 70v.-71 czyste.
  • Pieczęć królewska majestatyczna opłatkowa, k. 72.
  • Uniwersał S. Batorego w sprawie umożliwienia stacjonowania wojsk, k. 73.
  • Declaratia Crolia Jgo[?] Mci przecziwko Arianistom i anaptistom, k. 74-74v.
  • W Proszewicach, k. 75-78
  • K. 76v.,78v. czyste
  • Akta sądu sejmowego[?] w sprawie S. Zborowskiego, k. 79-82.
  • K. 82v. czysta.
  • Akta dotyczące sprawy S. Zborowskiego, k. 83-83v.
 • Proweniencja: Fragment rkpsu kupiony od Kwiatkowskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Zborowski, Samuel hetman kozacki (ca 1540-1584)
  • Listy 16 w.
  • Mowy 16 w.
  • Akta 16 w.
  • Prawo wyznaniowe 16 w.
  • Sądy sejmowe 16 w.
  • Korespondencja polityczna 16 w.
  • Uniwersał 16 w.
  • Inflanty 16 w.
  • Rosja 16 w.
  • Wielkopolska 16 w.
 • Uwagi:
  • Brak k. 19-19v., ale nie brakuje akt, o czym świadczy ich nieprzerwana numeracja. Karty z podwójoną paginacją: k. 64-64a. Znaczna część akt posiadała pieczęcie lakowe, po których pozostały tylko ślady.
  • Kolekcja powstała w wyniku łączenia luźnych akt, z których część posiada numerację, nadaną kop. oł., zapewne w XIX w. Różne formaty zebranych akt, pismo wielu rąk.
  • Rękopis po całkowitej konserwacji wykonanej przez dr Elżbietę Jabłońską z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 2003 r.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Kolekcja
 • 245 a Kolekcja akt z czasów Stefana Batorego.
 • 246 a Akta do panowania Batorego.
 • 250 a oryg., kop.
 • 250 a List Anny Jagiellonki do Sebastiana Lubomirskiego 2 V, brak daty rocznej, k. 55-56v.
 • 260 c 16-17 w.
 • 300 a [IV], 83, [V-VII] k. c 46x36 cm i mn.
 • 340 d Rkps e Skóra brązowa, XXI w.
 • 500 a Brak k. 19-19v., ale nie brakuje akt, o czym świadczy ich nieprzerwana numeracja. Karty z podwójoną paginacją: k. 64-64a. Znaczna część akt posiadała pieczęcie lakowe, po których pozostały tylko ślady.
 • 500 a Kolekcja powstała w wyniku łączenia luźnych akt, z których część posiada numerację, nadaną kop. oł., zapewne w XIX w. Różne formaty zebranych akt, pismo wielu rąk.
 • 500 a Rękopis po całkowitej konserwacji wykonanej przez dr Elżbietę Jabłońską z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 2003 r.
 • 520 a 67v. czysta.
 • 520 a Res Moscovitae, k. 1-8
 • 520 a Tłumaczenie listu Króla Stefana Batorego w R. 1576 pisanego od Iwana Cara Moskiewskiego, k. 9-12v.
 • 520 a Oratio Stephane[!] Bathorei ad Senatum, k. 13-14v.
 • 520 a Oratio Stephani Bathorei Regiam Authoritatem contra Senatum Liberius dicentem defendentis, k. 15-15v.
 • 520 a Oratio Responsoria Joannis Zamoyscii, k. 15-15v.
 • 520 a List od Jana do Piotra Dunina Wolskiego 1576, k. 16-17v.
 • 520 a List S. Batorego do senatorów i stanu rycerskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego 31 III 1576, k. 18-18v.
 • 520 a List S. Batorego do J. Chodkiewicza, polecający S. Zborowskiego na zarządcę zamków w Inflantach 1576, k. 20-20v.
 • 520 a List S. Batorego do J. Chodkiewicza 29 VI 1577, k. 21-22v.
 • 520 a List S. Batorego do J. Chodkiewicza 10 IX 1577, k. 23-24v.
 • 520 a List przypowiedni S. Batorego do mieszkańców Inflant w jęz. ruskim 1577, k. 25-26v.
 • 520 a List A. Zborowskiego do "Pani Krakowskiej" 1575 lub 1578, k. 27-27v.
 • 520 a List S. Batorego do J. Chodkiewicza 7 VII 1578, k. 28-29v.
 • 520 a List S. Batorego do Andrzeja Górki 13 X 1578, k. 30-31v.
 • 520 a List Piotra Grodzickiego do Stanisława Górki 19 X 1578, k. 32-33v.
 • 520 a List Wacława Agryppy do Krzysztofa Radziwiłła 17 I 1579), k. 34-35v.
 • 520 a Przepis listu Cesarza Tureckie[g]o, k. 34-35v.
 • 520 a Uniwersał S. Batorego dotyczący rekrutowania piechoty wybranieckiej 29 IX 1579, k. 36-36v.
 • 520 a List Anny Jagiellonki do Ewy ks. siewierskiej i krakowskiej 12 IX 1579, k. 37-38v.
 • 520 a Regestr listow Moskiewskich mieniannych od kogo i komu oddanych, k. 39-39v.
 • 520 a Uniwersał[?] Stanisława Radziwiłła, k. 40-42.
 • 520 a List Daniela Moretto 24 VI 1580, k. 43-44v.
 • 520 a Zalecenia dotyczące naprawy i umocnienia zamków w Inflantach III-V 1582, k. 45-47v.
 • 520 a K. 48-48v. czysta.
 • 520 a Czo za prawo X. Litewskie ma do Ziemie Inflianczki a poliaczi do niei nicz niemaią, k. 49-52v.
 • 520 a Regno[!] Regiae Maiestati domino et coniugi nostro obseruandissimo, k. 53-54v.
 • 520 a List Stanisława Jabrzykowskiego[?] do Anny Jagiellonki, b.d., k. 57-57v.
 • 520 a List A. Zborowskiego do J. Zborowskiego, k. 58-59v.
 • 520 a List P. Myszkowskiego do J. Zborowskiego 7 X 1584, k. 60-61v.
 • 520 a Statut de Banÿtis [...]" w sprawie S. Zborowskiego, k. 62-63v.
 • 520 a Uniwersał S. Batorego w sprawie J. Radziwiłła 18 III 1586, k. 64-64a.
 • 520 a List Papiniana Leopardiego do kardynała Bartholomea de Somlio[?], k. 65-66v.
 • 520 a Zeznanie Andrzeja Szapii [Szafii?] w związku z przyjęciem pieniędzy od A. Zborowskiego 1586, k. 67 k.
 • 520 a List S. Batorego do J. Chodkiewicza 13 II 1577, k. 68-68v.
 • 520 a K. 69v. czysta.
 • 520 a Uniwersał J. Dulskiego podskarbiego koronnego, cedujący uprawnienia celne na rzecz podskarbiego dwornego 11 IV 1586, k. 70, 71v.
 • 520 a K. 70v.-71 czyste.
 • 520 a Pieczęć królewska majestatyczna opłatkowa, k. 72.
 • 520 a Uniwersał S. Batorego w sprawie umożliwienia stacjonowania wojsk, k. 73.
 • 520 a Declaratia Crolia Jgo[?] Mci przecziwko Arianistom i anaptistom, k. 74-74v.
 • 520 a W Proszewicach, k. 75-78
 • 520 a K. 76v.,78v. czyste
 • 520 a Akta sądu sejmowego[?] w sprawie S. Zborowskiego, k. 79-82.
 • 520 a K. 82v. czysta.
 • 520 a Akta dotyczące sprawy S. Zborowskiego, k. 83-83v.
 • 530 d Mf 40
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol., niem., ruski, włoski b cyrylica
 • 561 a Fragment rkpsu kupiony od Kwiatkowskiego d BK IX, 186 w Kwiatkowski Kajetan (1769-1852) w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 a Zborowski, Samuel c hetman kozacki d (ca 1540-1584)
 • 650 a Listy y 16 w.
 • 650 a Mowy y 16 w.
 • 650 a Akta y 16 w.
 • 650 a Prawo wyznaniowe y 16 w.
 • 650 a Sądy sejmowe y 16 w.
 • 650 a Korespondencja polityczna y 16 w.
 • 650 a Uniwersał y 16 w.
 • 651 a Inflanty y 16 w.
 • 651 a Rosja y 16 w.
 • 651 a Wielkopolska y 16 w.
 • 700 a Grodzicki, Piotr
 • 700 a Iwan b IV Groźny c (car Rosji ; d 1530-1584)
 • 700 a Jabrzykowski,[?] Stanisław c mieszczanin krakowski
 • 700 a Lubomirski, Sebastian c żupnik krakowski, klan wojnicki d (1546-1613)
 • 700 a Moretto, Daniel c sekretarz królewski
 • 700 a Myszkowski, Piotr c bp krakowski, podkanclerz kor. d (1510-1591)
 • 700 a Radziwiłł, Jerzy c bp krakowski d (1556-1600)
 • 700 a Radziwiłł, Krzysztof c wda wileński, hetman w. lit. d (1547-1603)
 • 700 a Radziwiłł, Stanisław c marszałek w. lit., sta żmudzki d (1559-1599)
 • 700 a Somlio, Bartholomeo, de c kard.
 • 700 a Stefan Batory c (król Polski ; d 1533-1586)
 • 700 a Szapia, Andrzej
 • 700 a Dunin-Wolski, Piotr c bp płocki d (1531-1590)
 • 700 a Zamoyski, Jan c kanclerz w. kor., hetman w. kor. d (1542-1605)
 • 700 a Zborowski, Andrzej c marszałek nadw. kor. d (ca 1525-1598)
 • 700 a Zborowski, Jan c sta odolanowski, grudziądzki, klan gnieźnieński d (1538-1603)
 • 700 a Chodkiewicz, Jan Hieronimowicz c marszałek w. lit. d (ca 1537-1579)
 • 700 a Anna Jagiellonka c (królowa Polski ; d 1523-1596)
 • 700 a Agryppa, Wacław c klan miński, smoleński d (?-1597)
 • 700 a Górka, Andrzej c klan międzyrzecki d (1534-1583)
 • 700 a Dulski, Jan c podskarbi kor. d (1534-1590)
 • 700 a Górka, Stanisław c wda poznański d (1538-1592)
 • 740 a Listy Anny Jagiellonki królowej Polski do
 • 740 a Regestr listow Moskiewskich mieniannych od kogo i komu oddanych
 • 740 a Uniwersał? Radziwiłła Stanisława 1580
 • 740 a List Moretto Daniela 1580
 • 740 a Zalecenia dot. naprawy i umocnienia zamków w Inflantach 1582
 • 740 a Declaratia Crolia Jgo? Mci przecziwko Arianistom i anaptistom 1586? po
 • 740 a Przepis listu Cesarza Tureckiego |Różne |Scripta ad publica należące
 • 740 a Uniwersały Stefana Batorego króla Polski 1579-1586
 • 740 a Listy do Zborowskiego Jana klana gnieźnieńskiego 1584
 • 740 a Statut de Banÿtis w sprawie Samuela Zborowskiego
 • 740 a List Papiniana Leopardiego do Somlio? Bartholomea de kard. ok. 1586
 • 740 a Zeznanie Andrzeja Szapii Szafii? w związku z przyjęciem pieniędzy od Andrzeja Zborowskiego 1586
 • 740 a Wycinek z kroniki Gdańska lub Torunia z lat 1556-1577
 • 740 a Uniwersał Dulskiego Jana podskarbiego kor. 1586
 • 740 a Akta dot. sprawy Samuela Zborowskiego po 1585
 • 740 a Akta sądu sejmowego? w sprawie Samuela Zborowskiego
 • 740 a W Proszewicach |sprawa Samuela Zborowskiego przed 1605
 • 740 a List Agryppy Wacława do Radziwiłła Krzysztofa 1579
 • 740 a List Grodzickiego Piotra do Górki Stanisława 1578
 • 740 a List Zborowskiego Andrzeja do Pani Krakowskiej 1575 lub 1578
 • 740 a Listy Stefana Batorego króla Polski do
 • 740 a List Jana? do Wolskiego Piotra Dunina podkanclerzego kor. 1576
 • 740 a Oratio Responsoria Joannis Zamoyscii
 • 740 a Orationes Stephani Bathorei
 • 740 a Res Moscovitae 1586 po
 • 740 a Czo za prawo X. Litewskie ma do Ziemie Inflianczki a poliaczi do niei nicz niemaią 1582?
 • 740 a Regno! Regiae Maiestati domino et coniugi nostro obseruandissimo
 • 740 a List Jabrzykowskiego? Stanisława mieszczanina krakowskiego do Anny Jagiellonki królowej Polski
 • 852 j BK 01538
 • 920 b pieczęcie lakowe i opłatkowe (także majestatyczna)
 • 920 a k. 72 f Pieczęć królewska majestatyczna opłatkowa
 • 999 d 19.02.08

Indexes