Kolekcja oblat i oryginałów akt z XVI-XIX w.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01029
 • Kopie: Mf 1803
 • Tytuł: Kolekcja oblat i oryginałów akt z XVI-XIX w.
 • Miejsce i czas powstania: 16-19 w.
 • Opis fizyczny: [I], 53 k. 41x29 cm i mn.
 • Oprawa: Skóra brązowa, 20 w.
 • Język: Łac., pol., franc., niem.
 • Zawartość:
  • Zgoda K. Lubomirskiego na założenie funduszu przez Pijarów w dobrach Jazdowskich[?] 1765 k. 43-44 k. 44v. czysta
  • Opis dóbr będących przedmiotem rekwizycji dokonany przez J. Kamienieckiego, burmistrza Kamieńca Litewskiego[?] 1789 k. 47-47v.
  • Cesja dóbr przez M. Zajączkowską na rzecz synów 1772 k. 48-49v. k. 48v-49 czyste
  • Świadectwo chrztu M. J. Ch. Zajączkowskiego w 1770 r., wystawione w 1802 r. k. 50v.-51v. czyste
  • "Bulletin z Biały dnia 19. września 1814 R[ok]u" (opis pobytu cara Aleksandra I) k. 52-52v.
  • "Odpowiedz Nayjasnieyszego Cesarza Napoleona Wielkiego dana Deputowany[!] od Konfederacyi Generalney Krolestwa Polskiego" b. d. k. 53-53v. k. 54-54v. czyste
  • Kolekcja akt, zapewne w zamyśle numerowanych, ale zachowała się numeracja tylko pierwszego z nich (nr 30).
  • Zgody J. J. Przebendowskiego na bezcłowe sprowadzenie wina węgierskiego 1722-1723 k. 33-41a
  • Zgoda J. J. Przebendowskiego na sprzedaż budynków przez Pijarów na Ujazdowie 1775 k. 42-42a
  • Odpisy z akt grodzkich opoczyńskich dotyczące spraw spadkowych J. Zajączkowskiego 1717 (odpis z 19 w.?) k. 45-46v.
  • Zgoda K. Karasia na odstąpienie placów na Ujazdowie przez A. Ziemanna i J. Dekerta ks. B. U. Sanguszkowej 1774 k. 1-1av.
  • "Citatio Pellionum Thorunensium Catholicorum Anno Domini 1718" k. 2-3v.
  • "Pozwolenie na Plac JWi[elmożney] Xiężnie Sanguszkowey [...] od JW[ielmożnego] Rzewuskiego [...] 1775" k. 4-5v.
  • Pismo do burmistrza i rady Lublina w sprawie mieszczan P. i M. Topolskich 1778 k. 6-7v.
  • Pokwitowanie wystawione przez S. Zachariaszewicza Włoszka podskarbiego nadwornego litewskiego dla skarbnika dwornego koronnego 1566 k. 8 k. 8v. czysta
  • Testament A. Ważyńskiej 1651 k. 9-11, 12v. k. 11-12v. czyste
  • Udzielenie uprawnień do odpuszczania pewnych kategorii grzechów ("facultas absolvendi") przez A. Tuszyńskiego (druk) 1807 k. 13 k. 13v. czysta
  • "Quit Quarciany" dla M. Miłoszowskiego i jego żony K. Mniewskiej 1678 k. 14-14v.
  • "Certificat de Cessation de paiement" dla J. Gnatowskiego 1812 k. 15 k. 15v. czysta
  • Pokwitowanie odbioru daru wystawione przez Zakład Ossolińskich dla H. Rzewuskiego 1836 k. 16 k. 16v. czysta
  • List M. K. Radziwiłła do gubernatora nieświeskiego 1662 k. 17-17v.
  • Kopia przywileju na dobra (w jęz. niem.) 1429 k. 18-19v.
  • Akt erekcyjny odnowienia kościoła w Łęczycy przez K. Sołtyka 1782 k. 20
  • Kwity udzielonej pomocy żywnościowej, wystawione przez A. Czartoryskiego 1806 k. 21-30
  • Pozew S. Slosarza i jego żony A. Kąsicownej przeciwko M. Piotrowskiemu przed burmistrzem i radą Rakowa 1627 k. 31-32
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Aleksander I (car Rosji ; 1777-1825)
  • Czapski, Piotr Jan wda pomorski, klan chełmiński (1685-1736)
  • Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861)
  • Dąmbski Wojciech marszałek nadworny kor.
  • Dekert Jan prezydent miasta Starej Warszawy (1738-1790)
  • Gnatowski, Jan kapitan wojska polskiego organizator powstania listopadowego w powiecie borysowskim
  • Hardtczewski pisarz ziemski czerski
  • Kamieniecki Jan burmistrz Kamieńca Litewskiego
  • Karaś, Kazimierz klan wiski (1711-1775)
  • Kąsicowna, Agnieszka mieszczka żona Samuela Slosarza
  • Łochocki[?] sta krzeszowski
  • Lubomirski, Kasper gen. wojsk rosyjskich sta chmielnicki (1724-1780)
  • Lutomirski, Jan podskarbi nadw. (?-1567)
  • Miłoszewski Maciej cześnik łęczycki
  • Mniewska Katarzyna żona Macieja Miłoszewskiego
  • Napoleon I (cesarz Francuzów ; 1769-1821)
  • Osiewiczowa Katarzyna wdowa po Szymonie garncarzu
  • Ożarowski Jerzy Marcin oboźny kor. (1690-1741)
  • Piotrowski Marcin
  • Poniński Adam klan poznański (?-1732)
  • Potocki Józef Felicjan strażnik w. kor., sta bełski (?-1723)
  • Przebendowski, Jan Jerzy wda malborski podskarbi w. kor. (1639-1729)
  • Rudzyński podczaszy czerski
  • Rzewuski Franciszek marszałek nadworny kor. (1730-1800)
  • Rzewuski Henryk pisarz (1791-1866)
  • Sanguszkowa Barbara Urszula poetka (1718-1791)
  • Słosarz Samuel mieszczanin
  • Sołtyk Kajetan Ignacy bp krakowski (1715-1788)
  • Topolska Marianna mieszczka
  • Topolski Paweł mieszczanin
  • Tuszyński Antoni kanonik łęczycki oficjał generalny kamieniecki prepozyt w Szubinie i Zakrzewie
  • Ważyńska[?] Anna mieszczka lubelska
  • Wizemberg Zygmunt cześnik sanocki
  • Włoszek Stanisław podskarbi nadworny lit.
  • Zajączkowska Marianna z Krosnowskich żona Adama
  • Zajączkowski Adam
  • Zajączkowski Jan
  • Zajączkowski Marcelin Jan Chrzciciel syn Adama
  • Ziemann Adam bankier
  • Historia 16-19 w. Polska
  • Testament 16-19 w.
  • Akta 16-19 w.
  • Biała Podlaska (woj. lubelskie) 16-19 w.
  • Częstochowa - Raków 16-19 w.
  • Kamieniec (Białoruś) 16-19 w.
  • Lublin (woj. lubelskie) 16-19 w.
  • Opoczno (woj. łódzkie) 16-19 w.
  • Raków patrz Częstochowa
  • Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) 16-19 w.
  • Ujazdów patrz Warszawa
  • Warszawa - Ujazdów 16-19 e.
 • Uwagi:
  • Różne formaty zebranych akt, pismo wielu rąk.
  • Rękopis zawiera druki.
  • Na odwrocie k. 22v.-23v. fragmenty supliki K. Osiewiczowej do bliżej niezidentyfikowanej księżnej, a na odwrocie k. 28v. prośba do księcia (Czartoryskiego?).

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Kolekcja
 • 245 a Kolekcja oblat i oryginałów akt z XVI-XIX w.
 • 246 a Rozmaite polityczne Dokumenta Oryginały N 30 - g Tytuł ołówikiem, ręką 19 w.
 • 246 a Dokumenty publiczne z XVII i XVIII głównie sądowe (Rzewuski, Jan Jerzy Przebendowski i in.)
 • 250 a oryg., kop. uwierzytelniona (oblata)
 • 260 c 16-19 w.
 • 300 a [I], 53 k. c 41x29 cm i mn.
 • 340 a Papier, pergamin d Rkps e Skóra brązowa, 20 w.
 • 500 a Różne formaty zebranych akt, pismo wielu rąk.
 • 500 a Rękopis zawiera druki.
 • 500 a Na odwrocie k. 22v.-23v. fragmenty supliki K. Osiewiczowej do bliżej niezidentyfikowanej księżnej, a na odwrocie k. 28v. prośba do księcia (Czartoryskiego?).
 • 520 a Zgoda K. Lubomirskiego na założenie funduszu przez Pijarów w dobrach Jazdowskich[?] 1765 k. 43-44 k. 44v. czysta
 • 520 a Opis dóbr będących przedmiotem rekwizycji dokonany przez J. Kamienieckiego, burmistrza Kamieńca Litewskiego[?] 1789 k. 47-47v.
 • 520 a Cesja dóbr przez M. Zajączkowską na rzecz synów 1772 k. 48-49v. k. 48v-49 czyste
 • 520 a Świadectwo chrztu M. J. Ch. Zajączkowskiego w 1770 r., wystawione w 1802 r. k. 50v.-51v. czyste
 • 520 a "Bulletin z Biały dnia 19. września 1814 R[ok]u" (opis pobytu cara Aleksandra I) k. 52-52v.
 • 520 a "Odpowiedz Nayjasnieyszego Cesarza Napoleona Wielkiego dana Deputowany[!] od Konfederacyi Generalney Krolestwa Polskiego" b. d. k. 53-53v. k. 54-54v. czyste
 • 520 a Kolekcja akt, zapewne w zamyśle numerowanych, ale zachowała się numeracja tylko pierwszego z nich (nr 30).
 • 520 a Zgody J. J. Przebendowskiego na bezcłowe sprowadzenie wina węgierskiego 1722-1723 k. 33-41a
 • 520 a Zgoda J. J. Przebendowskiego na sprzedaż budynków przez Pijarów na Ujazdowie 1775 k. 42-42a
 • 520 a Odpisy z akt grodzkich opoczyńskich dotyczące spraw spadkowych J. Zajączkowskiego 1717 (odpis z 19 w.?) k. 45-46v.
 • 520 a Zgoda K. Karasia na odstąpienie placów na Ujazdowie przez A. Ziemanna i J. Dekerta ks. B. U. Sanguszkowej 1774 k. 1-1av.
 • 520 a "Citatio Pellionum Thorunensium Catholicorum Anno Domini 1718" k. 2-3v.
 • 520 a "Pozwolenie na Plac JWi[elmożney] Xiężnie Sanguszkowey [...] od JW[ielmożnego] Rzewuskiego [...] 1775" k. 4-5v.
 • 520 a Pismo do burmistrza i rady Lublina w sprawie mieszczan P. i M. Topolskich 1778 k. 6-7v.
 • 520 a Pokwitowanie wystawione przez S. Zachariaszewicza Włoszka podskarbiego nadwornego litewskiego dla skarbnika dwornego koronnego 1566 k. 8 k. 8v. czysta
 • 520 a Testament A. Ważyńskiej 1651 k. 9-11, 12v. k. 11-12v. czyste
 • 520 a Udzielenie uprawnień do odpuszczania pewnych kategorii grzechów ("facultas absolvendi") przez A. Tuszyńskiego (druk) 1807 k. 13 k. 13v. czysta
 • 520 a "Quit Quarciany" dla M. Miłoszowskiego i jego żony K. Mniewskiej 1678 k. 14-14v.
 • 520 a "Certificat de Cessation de paiement" dla J. Gnatowskiego 1812 k. 15 k. 15v. czysta
 • 520 a Pokwitowanie odbioru daru wystawione przez Zakład Ossolińskich dla H. Rzewuskiego 1836 k. 16 k. 16v. czysta
 • 520 a List M. K. Radziwiłła do gubernatora nieświeskiego 1662 k. 17-17v.
 • 520 a Kopia przywileju na dobra (w jęz. niem.) 1429 k. 18-19v.
 • 520 a Akt erekcyjny odnowienia kościoła w Łęczycy przez K. Sołtyka 1782 k. 20
 • 520 a Kwity udzielonej pomocy żywnościowej, wystawione przez A. Czartoryskiego 1806 k. 21-30
 • 520 a Pozew S. Slosarza i jego żony A. Kąsicownej przeciwko M. Piotrowskiemu przed burmistrzem i radą Rakowa 1627 k. 31-32
 • 530 d Mf 1803
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol., franc., niem.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK VI 131 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 a Aleksander b I c (car Rosji ; d 1777-1825)
 • 600 a Czapski, Piotr Jan c wda pomorski, klan chełmiński d (1685-1736)
 • 600 a Czartoryski, Adam Jerzy d (1770-1861)
 • 600 a Dąmbski Wojciech c marszałek nadworny kor.
 • 600 a Dekert Jan c prezydent miasta Starej Warszawy d (1738-1790)
 • 600 a Gnatowski, Jan c kapitan wojska polskiego organizator powstania listopadowego w powiecie borysowskim
 • 600 a Hardtczewski c pisarz ziemski czerski
 • 600 a Kamieniecki Jan c burmistrz Kamieńca Litewskiego
 • 600 a Karaś, Kazimierz c klan wiski d (1711-1775)
 • 600 a Kąsicowna, Agnieszka c mieszczka żona Samuela Slosarza
 • 600 a Łochocki[?] c sta krzeszowski
 • 600 a Lubomirski, Kasper c gen. wojsk rosyjskich sta chmielnicki d (1724-1780)
 • 600 a Lutomirski, Jan c podskarbi nadw. d (?-1567)
 • 600 a Miłoszewski Maciej c cześnik łęczycki
 • 600 a Mniewska Katarzyna c żona Macieja Miłoszewskiego
 • 600 a Napoleon b I c (cesarz Francuzów ; d 1769-1821)
 • 600 a Osiewiczowa Katarzyna c wdowa po Szymonie garncarzu
 • 600 a Ożarowski Jerzy Marcin c oboźny kor. d (1690-1741)
 • 600 a Piotrowski Marcin
 • 600 a Poniński Adam c klan poznański d (?-1732)
 • 600 a Potocki Józef Felicjan c strażnik w. kor., sta bełski d (?-1723)
 • 600 a Przebendowski, Jan Jerzy c wda malborski podskarbi w. kor. d (1639-1729)
 • 600 a Rudzyński c podczaszy czerski
 • 600 a Rzewuski Franciszek c marszałek nadworny kor. d (1730-1800)
 • 600 a Rzewuski Henryk c pisarz d (1791-1866)
 • 600 a Sanguszkowa Barbara Urszula c poetka d (1718-1791)
 • 600 a Słosarz Samuel c mieszczanin
 • 600 a Sołtyk Kajetan Ignacy c bp krakowski d (1715-1788)
 • 600 a Topolska Marianna c mieszczka
 • 600 a Topolski Paweł c mieszczanin
 • 600 a Tuszyński Antoni c kanonik łęczycki oficjał generalny kamieniecki prepozyt w Szubinie i Zakrzewie
 • 600 a Ważyńska[?] Anna c mieszczka lubelska
 • 600 a Wizemberg Zygmunt c cześnik sanocki
 • 600 a Włoszek Stanisław c podskarbi nadworny lit.
 • 600 a Zajączkowska Marianna z Krosnowskich c żona Adama
 • 600 a Zajączkowski Adam
 • 600 a Zajączkowski Jan
 • 600 a Zajączkowski Marcelin Jan Chrzciciel c syn Adama
 • 600 a Ziemann Adam c bankier
 • 650 a Historia y 16-19 w. z Polska
 • 650 a Testament y 16-19 w.
 • 650 a Akta y 16-19 w.
 • 651 a Biała Podlaska (woj. lubelskie) y 16-19 w.
 • 651 a Częstochowa - Raków y 16-19 w.
 • 651 a Kamieniec (Białoruś) y 16-19 w.
 • 651 a Lublin (woj. lubelskie) y 16-19 w.
 • 651 a Opoczno (woj. łódzkie) y 16-19 w.
 • 651 a Raków patrz Częstochowa
 • 651 a Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) y 16-19 w.
 • 651 a Ujazdów patrz Warszawa
 • 651 a Warszawa - Ujazdów y 16-19 e.
 • 700 a Radziwiłł Michał Kazimierz wda wileński hetman polny lit. 1635-1680
 • 740 a List Radziwiłła do gubernatora nieświeskiego 1662
 • 740 a Akt erekcyjny odnowienia kościoła w Łęczycy przez K. Sołtyka 1782
 • 740 a Odpowiedz Cesarza Napoleona Wielkiego dana Deputowany! od Konfederacyi Generalney Krolestwa Polskiego b.d.
 • 740 a Bulletin z Biały dnia 19. września 1814 Roku |opis pobytu cara Aleksandra I
 • 740 a Świadectwo chrztu M. J. Ch. Zajączkowskiego z 1770, wyst. w 1802
 • 740 a Cesja dóbr przez M. Zajączkowską na rzecz synów 1772
 • 740 a Opis dóbr będących przedmiotem rekwizycji dokonany przez J. Kamienieckiego, burmistrza Kamieńca Litewskiego? 1789
 • 740 a Odpisy z akt grodzkich opoczyńskich dot. spraw spadkowych J. Zajączkowskiego 1717
 • 740 a Zgoda Lubomirskiego K. na założenie funduszu przez Pijarów w dobrach Jazdowskich? 1765
 • 740 a Zgoda Przebendowskiego Jana Jerzego na sprzedaż budynków przez Pijarów na Ujazdowie 1775
 • 740 a Zgody Przebendowskiego Jana Jerzego na bezcłowe sprowadzenie wina węgierskiego 1722-1723
 • 740 a Pozew Słosarza? Samuela i jego żony A. Kąsicowej przeciwko M. Piotrowskiemu przed burmistrzem i radą Rakowa 1627
 • 740 a Kwity udzielonej pomocy żywnościowej wyst. przez A. Czartoryskiego 1806
 • 740 a Kopia przywileju na dobra 1429
 • 740 a Pokwitowanie odbioru daru wystawione przez Zakład Ossolińskich dla H. Rzewuskiego 1836
 • 740 a Certificat de Cessation de paiement dla J. Gnatowskiego 1812
 • 740 a Quit Quarciany dla Miłoszewskiego Macieja i jego żony K. Mniewskiej 1678
 • 740 a Udzielenie uprawnień do odpuszczania pewnych kategorii grzechów facultas absolvendi przez A. Tuszyńskiego druk 1807
 • 740 a Testament Ważyńskiej Anny 1651
 • 740 a Pokwitowanie wystawione przez S. Zachariaszewicza Włoszka podskarbiego nadwornego lit. dla skarbnika dwornego kor. 1566
 • 740 a Pismo do burmistrza i rady Lublina w sprawie mieszczan P. i M. Topolskich 1778
 • 740 a Pozwolenie na Plac Xiężnie Sanguszkowey od Rzewuskiego 1775
 • 740 a Citatio Pellionum Thorunensium Catholicorum Anno Domini 1718
 • 740 a Zgoda Karasia Kazimierza na odstąpienie placów na Ujazdowie przez A. Ziemanna i J. Dekerta ks. B. U. Sanguszkowej 1774
 • 852 j BK 01029
 • 920 b pieczęcie lakowe i opłatkowe b pap. stemplowy b odcisk pieczęci wytłoczony na pap.
 • 999 d 19.07.16

Indexes